Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Тести і 2 задачі Облік та аудит (ID:24765)
| Размер: 13 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеТестові завдання. 3
1. Активи підприємства первісне відображаються:
а) за історичною вартістю;
б) за теперішньою вартістю;
в) за нижчою з оцінок;
г) за ринковою вартістю.

2. Правило нижчої оцінки використовується для оцінки:
а) необоротних активів;
б) запасів;
в) дебіторської заборгованості;
г) зобов'язань.

3. Основні засоби на дати балансу оцінюються:
а) за залишковою вартістю;
б) за ринковою вартістю;
в) за нижчою з оцінок;
г) за первісною вартістю.

4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги оцінюється:
а) за первісною вартістю;
б) за чистою резлізаційною вартістю;
в) за сумою погашення:
г) за теперішньою вартістю.

5. До облікових регістрів відносять:
а) первинні документи;
б) форми фінансової звітності;
в) журнали та відомості;
г) зведені облікові документи.

Вправа 2 4

Фірма "Фатум" 01.01.98 купила автомобіль за 15 000 грн. Нарахуйте амортизацію за 2 роки та визначте балансову вартість автомобіля на 01.01.2000.

Вправа 3. 6
На виробництво 120 кг цвяхів пішло 130 кг заліза, за ціною 78 коп. за 1 кг. За виробництво 100 кг цвяхів робітник отримує 80 грн. Витрати на обслуговування процесу виробництва склали 23 грн, витрати електроенергії — 20 грн, витрати на реалізацію — 18 грн.
Визначте собівартість 1 кг цвяхів, його оптову та роздрібну ціну, якщо фірма очікує отримання прибутку в розмірі 40 %, ПДВ — 20, торгова націнка — 20 %.

Список літератури 7
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Тести та задачі маркетинг білети 20 шт
  БІЛЕТ № 1 1. Попит як категорія маркетингу — це: 2. Ідея соціально-етичного маркетингу виражається: 3. Контактні аудиторії — це: 4. Сегмент ринку – це: 5. Маркетингова розвідка являє собою: 6. Спосіб зв'язку з аудиторією, що характеризується можливістю швидко одержати інформацію з невеликими витратами, — це: 7. Поняття «рівні товару» означає: 8. Широта номенклатури товарів означає: 9. Які з цих видів послуг фірма може надавати і індивідуальним покупцям, і промисловим (торговим) фірмам? 10. Рівень ризику розроблення товару-новинки та виходу з ним на ринок залежить від: 11. На останній стадії розроблення товару-новинки, стадії розгортання комерційного виробництва товару, розв‘язуються проблеми: 12. Маркетингові дослідження це: 13. Безпосереднє спостереження - це: 14. Застосовується два основних підходу до формування виборочної сукупності: 15. У чому полягає роль статистики в маркетинговому дослідженні? Собівартість виробу — 40 грн., рентабельність — 25 %, ставка акциз-ного збору — 2 євро за одиницю продукції, курс НБУ — 5,0 грн. за один єв-ро, ПДВ — 20 %. Визначити відпускну ціну виробника. БІЛЕТ № 2 1. Доброзичливе відношення споживачів до широко розповсюджених і доступних за ціною товарів — це підстава для реалізації маркетингової концепції: 2. Які з зазначених видів діяльності не відносяться до маркетинг-міксу? 3. Головне призначення сегментування: 4. Джерело інформації, що містить дані, зібрані раніше, і по інших проблемах: 5. Можливість враховувати невербальну інформацію реалізується таким способом зв'язку, як: 6. Який з перерахованих факторів найважливіший для успіху товару на ринку: 7. Якість товару — це: 8. У чому полягає цінова дискримінація? 9. Переміщаючись по кривій попиту, можна простежити: 10. Контактною аудиторією для виробника є: 11. До якого виду дослідження ринку відноситься вивчення різних довідників і статистичної літератури? 12. Фокус-група — це: 13. Потреба у створенні маркетингової інформаційної системи на підприємстві залежить від: 14. Питання, іменовані як контрольні або «детектор», використовуються для перевірки: 15. Прийняття рішень у сфері бізнесу аж до початку XX ст. на підставі інтуїції, «внутрішнього голосу» підприємця було можливим завдяки: Собівартість виробу — 120 грн., рентабельність — 30 %, ставка акциз-ного збору — 3 євро, курс НБУ — 5 грн. за один євро, ПДВ — 20 %. Визна-чити відпускну ціну виробника. БІЛЕТ № 3 1. Орієнтація фірми на отримання прибутку в основному за рахунок збільшення обсягів продажу виробленого товару характерна для: 2. Товар як категорія маркетингу це: 3. Поняття макросередовища включає: 4. Які кабінетні методи дослідження ринку використовуються фахівцями з маркетингу? 5. Вирішуючи питання про марочну стратегію, фірма може вибрати 6. Який етап життєвого циклу товару звичайно характеризується 7. Завданням товарної політики являється: 8. Керуючись якими критеріями можливо позиціонувати товар: 9. Складність питань може бути перешкодою для використання та 10. На цінову еластичність не впливає: 11. Якою є схема розроблення товару-новинки (1 — відбір ідей; 2 - визначення найперспективнішої ідеї; 3 — розроблення стратегії маркетингу; 4 — розроблення задуму; 5 — аналіз можливостей виробництва, збуту; 6 — розроблення товару; 7 — дослідження ринку; 8 — комерційне виробництво товару): 12. В яких методах проведення масових опитувань використовуються питання з пропозицією назвати рівень згоди чи незгоди з суттю зробленої заяви? 13. Які способи збору первинних даних застосовуються у маркетингових дослідженнях споживчої поведінки? 1 – безпосереднє спостереження, 2 – аналіз документів, 3 – анкетування та інтерв’ювання покупців, 4 – експеримент. 14. Які елементи утворюють систему маркетингової інформації? 1 – система внутрішньої звітності, 2 – система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації, 3 – система маркетингових досліджень, 4 – система аналізу маркетингової інформації. 15. До випадкового (недетермінового) відбору виборочної сукупності відносяться: Відпускна ціна виробника — 60 грн., ставка акцизного збору — 2 євро, курс НБУ — 5,3 грн. за один євро, ПДВ — 20 %. Визначити собівартість ви-робу, яка забезпечить виробникові 50-відсотковий рівень рентабельності. БІЛЕТ № 4 1. Стратегія, побудована на припущенні, що споживачі будуть купувати товари тільки найвищої якості, відповідає маркетинговій концепції: 2. До мікросередовища підприємства не відносяться: 3. Споживчий ринок це: 4. Підприємству необхідно оцінити у відсотках ту частину відвідувачів магазину, що зробили покупки. Який польовий метод дослідження доцільно використовувати? 5. ЖЦТ містить у собі стадії: 6. При використанні прямого каналу розподілу продаж товару здійснюється: 7. Попит вважається нееластичним, якщо коефіцієнт еластичності: 8.Перша стадія в процесі створення нового продукту – це: 9. До основних передумов функціонування ринку досконалої конкуренції не належить: 10. Фірма-виробник може прийняти такі варіанти рішень щодо марочної назви: 11. Вторинні дані для маркетингових досліджень можуть бути одержані: 12. Величина у досліджуваній сукупності залежить від: 13. Через експериментування в маркетинговій діяльності можна розв'язати проблему: 14. Комплекс маркетинг-мікс містить у собі: 15. Фірма надає перевагу виробництву товарів без марки коли: Відпускна ціна виробника 0,5 л горілки 40 % міцності дорівнює 6 грн., ставка акцизного збору — 16 грн. за 1 л 100 %-го спирту, ПДВ — 20 %. Собі-вартість виробу — 1,44 грн., ставка податку на прибуток — 30 %. Визначити чистий прибуток підприємства і дохід держави від реалізації однієї пляшки горілки. БІЛЕТ № 5 1. Споживчий маркетинг має місце, коли маркетингова діяльність фірми направляється на: 2. Для узгодження коливань попиту та пропозиції доцільно використовувати: 3. До факторів макросередовища не відносяться: 4. Який спосіб зв'язку з аудиторією характеризується найбільш ни 5. Зміна розміру і якості упаковки залежить від того: 6. Відпускною називається ціна, за якою продукція реалізується: 7. Квартирна плата — це ціна: 8. Які проблеми слід брати до уваги, з метою розроблення оптималь ної упаковки? 9. Перенасичення асортименту може обернутися для фірми зменшенням прибутків, оскільки: 10. Джерелами ідей товарів-новинок не можуть бути: 11. Вибірка респондентів, яка підлягає опитуванню, має: 12. Маркетингова інформаційна система — це: 13. Ціна реалізації за своїм складом дорівнює ціні підприємства, якщо товар: 14. Керуючись якими критеріями можливо позиціонувати товар: 15. Трансфертною називається ціна, за якою продукція реалізується: Собівартість виробу — 252 грн., рентабельність — 25 %, ставка акциз-ного збору — 2 євро, курс НБУ — 5 грн. за один євро, ПДВ — 20%, націнка посередника — 15 %, ціни виробника, а торговельна надбавка — 30 % ціни посередника. Визначити роздрібну ціну. БІЛЕТ № 6 1. Відповідно до сучасної маркетингової концепції, для ефективного функціонування в умовах ринкової економіки підприємство має прагнути до одержання максимального прибутку від своєї діяльності за рахунок: 2. Яке з зазначених визначень відповідає маркетинговому розумінню ринку? 3. Що таке сегментування ринку? 4. Яку характеристику покупця маркетологи не включають у соціальну групу факторів, що визначає поводження покупця: 5. Проведення тестування товару припускає: 6. Маркетингові дослідження це: 7. Створення нових товарів доцільно здійснювати в такий спосіб: 8. Попит можна вважати еластичним, якщо: 9. Яким чином оцінюється споживачем рівень ціни товару, якщо існує прихильність до марки? 10. Набір інструментів комунікаційної політики не містить у собі: 11. Характерні ознаки збутової концепції маркетингу; 12. Термін «франко» показує: 13. Заставна — це ціна продукції: 14. Первинна маркетингова інформація — це: 15. Розподільча функція ціни реалізується за рахунок включення до її складу: Роздрібна ціна виробу — 30,24 грн., торговельна надбавка — 20 %, ставка акцизного збору одного виробу — 2 грн., ПДВ — 20 %. Визначити прибуток у ціні виробника, якщо собівартість виробу становить 10 грн. БІЛЕТ № 7 1. Сучасна маркетингова концепція припускає, що планування діяльності фірми починається: 2. Маркетинг вирішує стратегічні й операційні задачі, яка з задач не є стратегічною: 3. Позиціонування товару — це: 4. До якого виду дослідження ринку відноситься вивчення різних довідників і статистичної літератури? 5. Перевагою експерименту як методу дослідження є: 6. Товарна марка призначена для того, щоб: 7. Неособистий характер маркетингової комунікації означає: 8. Які із зазначених нижче визначень краще відображають суть маркетингової стратегії: 9. В якій послідовності еволюціонували концепції управління фірмою, управління маркетингом (1 — удосконалення виробництва; 2 — інтенсифікація комерційних зусиль; 3 — маркетинг; 4 — удосконалення товару; 5 — соціально-етичний маркетинг)? 10. Які з названих факторів комплексу маркетингу є найважливішими? 11. Поняття макросередовища включає: 12. Стимулююча функція ціни для виробника нової продукції в основному проявляється через: 13. Мерчандайзинг застосовується: 14. Стимулююча функція ціни для споживача проявляється у: 15. Яким є порядок маркетингових досліджень (1 — визначення завдань дослідження; 2 — розроблення плану дослідження; 3 — збирання інформації; 4 — інтерпретація даних;5 — узагальнення і підготовка звіту)? Собівартість виробу — 200 грн., рентабельність — 12,5 %, ставка акци-зного збору — 10 грн., ПДВ — 20 %, націнка посередника — 5 %, а витрати обігу посередника на одиницю продукції дорівнюють 20 грн. Визначити ве-личину прибутку в складі націнки посередника. ..... БІЛЕТ № 20 1. Маркетинг слід розглядати: 2. Сучасна маркетингова концепція припускає, що планування діяльності фірми починається: 3. Позиціонування товару — це: 4. Основні процеси, які необхідно організувати для функціонування маркетингової інформаційної системи: 5. Широта номенклатури товарів відбиває: 6. Які умови не є обов'язковими для здійснення цінової дискримінації? 7. Переміщаючись по кривій попиту, можна простежити: 8. Реклама як інструмент маркетингових комунікацій відрізняється від паблік рілейшнз тим, що: 9. Який із термінів найточніше визначає суть концепції позиціонування: 10. У яких випадках споживачі частіше керуються прихильністю до марки; 11. Величина знижок за швидкість платежу, як правило, визначається рівнем: 12. До опосередкованих методів державного регулювання цін належить встановлення: 13. Встановлення тарифів на водопостачання для населення входить до повноважень: 14. Вторинну інформацію можна одержати з таких джерел: 15. Характерні ознаки збутової концепції маркетингу; Внаслідок зниження ціни виробу з 30 до 28 грн. обсяг реалізації збіль-шився з 300 до 350 тис. шт. Визначити додатковий прибуток від збільшення продажу, якщо змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють 13 грн.

 2. Політекономія контрольна робота, задачі, тести
  Зміст. 1. Визначте категорії: приватизація, монопольна земельна рента, норма додаткової вартості, трест. 3 2. Теоретичне питання. Економічний прогрес суспільства, його критерії та рушійні сили. Технологічний, соціальний, формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації розвитку людського суспільства. 5 3. Задачі 16 3.1. Валовий внутрішній продукт, виміряний у поточних ринкових цінах, дорівнює 150 млрд. грн.., сума цін товарів, проданих у кредит, дорівнює 20 млрд. грн. На підставі взаємних розрахунків і за бартерним обміном було реалізовано товарів на суму 50 млрд. грн.., платежі за якими на час розрахунку дорівнюють 20 млрд. грн. 16 Визначте, яка необхідна готівкова маса грошей в обігу, якщо гривня обертається 10 разів на рік. 16 3.2. Загальний капітал, який функціонує у реальному секторі економіки, дорівнює 200 млрд. грн.., у тому числі запозичені ресурси — 50 млрд. грн. Органічна будова капіталу — 4:1, норма додаткової вартості — 200 %, позичковий процент становить 20 % річних. 17 Визначте, яким буде підприємницький доход і процентні платежі, що їх отримують банки. 17 3.3. Капітал підприємства дорівнює 800 тис. дол., у тому числі змінний — 100 тис. дол.; норма додаткової вартості — 200 %. Спожита частина постійного капіталу становить 200 тис. дол. 17 Підрахуйте: витрати виробництва, вартість товару, норму прибутку і норму рентабельності виробництва. 17 4. Тести 18 4.1. Якою є довготермінова динаміка вартості товару «робоча сила». 18 4.2. У чому полягають недоліки такої організаційної форми бізнесу, як корпорація? 19 4.3. Чи можуть виникнути рентні відносини, якщо монополія на землю як на об'єкт господарювання не відділена від монополії приватної власності? 20 4.4. Що з переліченого відрізняє економічні закони від законів природи? 20 4.5. Якому виду зношення піддається засіб праці, якщо знижується собівартість аналогічного обладнання? 20 Література. 22

 3. Питання до ДЕК «Облік і аудит» Спеціалізація «Облік і аудит»
  1.Фінансовий облік як галузь економічної науки. 2.Точка беззбитковості в умовах виробництва декількох видів продукції. 3.Відмінності фінансового та управлінського обліку. 4.Моделі управлінськог о обліку. 5.Класифікація витрат. б.Принципи поділу витрат на ті, що включаються до собівартості продукції, та ті, що відносяться до витрат періоду. 7.Прямі та непрямі витрати у виробництві. 8.Елементи витрат. 9.Сутність управлінського обліку та його призначення. 10.Алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 11 .Відмінності між поняттям „елемент витрат" і „стаття калькуляції"". 12. Елементи, з яких складається система управління собівартістю. 13.Фактори, що впливають на побудову обліку витрат виробництва. 14.Принципи організації управлінського обліку. 15.Взаємозв'язок інформації оперативного та фінансового обліку виробництва. 16.Принципи ведення обліку витрат за статтями калькуляції. 17.Оцінка відходів виробництва. 18.Оцінка втрат від браку на виробництві. 19.Суть системи калькулювання «директ-костінг». 20.Суть системи калькулювання «стандарт-костінг». 21. Калькулювання за методом однорідних секцій. 22. Побудова обліку за функціями управління. 23.Побудова обліку за багатоступеневим варіантом. 24.Алгоритм визначення оптимальної вартості поставок. 25.Розробка операційних бюджетів. 26.Відмінності внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства. 27.Розробка фінансових бюджетів. 28.Зведений бюджет підприємства. 29.Центри витрат і центри відповідальності на підприємстві. 30.Маржинальний дохід, поняття, способи визначення. 31. Організація та процедури аудиту власного капіталу. 32.Синтетичний та аналітичний облік касових операцій і грошових документів. 33.Облік поточних фінансових інвестицій. 34.Облік розрахунків: з.а виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, по відшкодуванню матеріального збитку. З5.Визначення та класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів З6.Облік зносу основних засобів. 37. Облік зносу інших необоротних матеріальних активів. З8.Суть та методика виконання вертикального аналізу звітності. 39. Аналіз коефіцієнтів. 40.Синтетичний та аналітичний облік запасів. 41. Облік витрат на виробництво. 42.Формування та облік собівартості реалізованої продукції. 43.Облік та розподіл загальновиробничих витрат. 44.Облік витрат майбутніх періодів. 45. Облік амортизації необоротних активів та інших операційних витрат. 46. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції. 47. Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку. 48.Облік довгострокових фінансових та капітальних інвестицій. 49. Облік резерву сумнівних боргів. 50.Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 51.Етапи розвитку управлінського обліку. 52.0рганізація аудиторської перевірки фінансової звітності. 53.Бухгалтерський баланс. Порядок оцінки статей балансу в зарубіжних країнах. 54.3віт про прибутки і збитки, його зміст і форма. 55.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів. 56.Організація і методика аудиту кредитних операцій. 57.Суть та методика виконання горизонтального аналізу звітності. 58.Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів. 59.Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо. 60.Методика обліку операцій по касі в зарубіжних країнах. 61.Суть, призначення і облік створення та використання фонду дрібних сум на підприємстві. 62.Суть та методи системи періодичного обліку запасів. 63.Суть та методи системи постійного обліку запасів. 64. Організація і методика аудиту оподаткування доходів персоналу. 65.Вплив методів оцінки запасів на фінансові результати діяльності підприємства. бб.Поняття довгострокових активів в обліку зарубіжних країн. 67.Методи нарахування амортизації основних засобів. 68.Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація в обліку зарубіжних країн. 69.Поняття спільного підприємства та спільного контролю. 70.Критерії наявності суттєвого впливу інвестора. 71.Облік довгострокових інвестицій у зарубіжних країнах. 72.Методика обліку облігацій з дисконтом. 73.Методика обліку облігацій з премією. 74.Облік довгострокових зобов'язань за лізингом у зарубіжних країнах. 75.Сутність та класифікація короткострокових зобов'язань. 76.Методика обліку заборгованості за рахунками постачальників у зарубіжних країнах. 77.Аудиторська діяльність та її реєстрація. 78.Облік простих та привілейованих акцій. 79.Нарахування та облік дивідендів. 80.Способи підготовки звітів про рух грошових коштів: прямий та непрямий методи. 81. Сутність міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 82.Склад фінансової звітності в зарубіжних країнах. 83.Організація аудиту необоротних активів та його процедури. 84.Організація і методика аудиту фінансових інвестицій. 85.Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів. 86.3віт про зміни у власному капіталі: зміст та методика складання. 87.Організація і методика аудиту основних засобів. 88.Організація та процедури аудиту грошових коштів. 89.Організація та процедури аудиту дебіторської заборгованості. 90.Організація і методика аудиту касових операцій. 91 .Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках. 92.Організація і методика аудиту валютних операцій. 93.Організація і методика аудиту праці та її оплати. 94.Методи оцінки товарно-матеріальних запасів та їх характеристики. 95. Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності. 96.Організація й процедури аудиту довгострокових і поточних зобов'язань. 97.0рганізація і методика аудиту звіту про фінансові результати. 98.0рганізація і методика аудиту податкової звітності. 99.0рганізація і методика аудиту нарахування та сплати податку на додану вартість. 100.Організація і методика аудиту оренди (лізингу) необоротних активів. 101.Організація та процедури аудиту запасів. 102.Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках. 103.Організація і методика аудиту зовнішньоекономічної діяльності. 104.Організація і методика аудиту витрат операційної діяльності. 105. Документальне оформлення аудиту. 116.Етапи проведення аудиту. 107 .Облік формування капіталу підприємства. 108.Нормативне забезпечення аудиторської діяльності. 109.3віт про фінансові результати та методика його складання. 110.Функції Аудиторської палати в Україні. 111. Формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм. 112.Нерозподілений прибуток, непокритий збиток та їх відображення у складі власного капіталу. 113.Облік забезпечення виплат відпусток. 114.Облік цільового фінансування та цільових надходжень. 115.Форми, системи та види оплати праці. 116.Державне регулювання праці та її оплати. 117.Методика нарахування заробітної плати в різних системах оплати праці. 118.Утримання із заробітної плати та їх облік. 119.Соціальне страхування персоналу та його облік. 120.Облік допомоги з тимчасової непрацездатності та інших соціальних виплат. 121 .Оцінка доходу та його визнання в обліку. 122.Визначення фінансових результатів діяльності та відображення їх в обліку. 123.Облік реалізації готової продукції , товарів, робіт, послуг. 124.Облік доходів від іншої операційної діяльності. 125.Облік фінансових доходів. 126.Облік довгострокових позик. 127.Облік довгострокових векселів виданих. 128.Облік відстрочених податкових зобов'язань. 129.Облік короткострокових позик. 130.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 131 .Облік розрахунків щодо податків і платежів. 132.Відмінності податкового та бухгалтерського обліку формування доходів. 133. Доходи звітного та майбутніх періодів. 134.Інформація про власний капітал у фінансовій звітності. 135.Ліквідація товариства. Методика складання ліквідаційного балансу. І36.Примітки до фінансових звітів. 137.Фінансова звітність, її мета, склад. 138.Баланс підприємства та методика його складання. 139.Виправлення помилок та зміни у фінансовій звітності. 140.Організація і методика аудиту дотримання статутних вимог підприємства.

 4. Задачі бух облік
  Завдання 1 Дані для виконання: 8 лютого 20ХХ року ТОВ "Лелека" безоплатно отримало токарний верстат, залишкова вартість якого — 40000 грн., сума зносу за період експлуатації — 10000 грн. Справедлива вартість оцінюється в 33600 грн. Очікуваний строк експлуатації — 7 років. 14 лютого 20ХХ року підприємство оплатило витрати на доставку та налагодження верстата фірмі "Монтаж" у сумі 8400 грн. (без ПДВ). Основний засіб введено в експлуатацію 15 лютого. У наказі про облікову політику вказано, що амортизацію нараховують прямолінійним методом. Необхідно: Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку безоплатне отримання токарного верстата і перше нарахування його амортизації. Завдання 2 Дані для виконання: 1. Надійшло на поточний рахунок виручка за реалізацію продукції – 105000 грн.; в т. ч. ПДВ 2. Списана в кінці місяця собівартість реалізації на фінансовий результат 90000 грн. 3. Списана в кінці місяця сума чистого прибутку ( різниці між виручкою від реалізації і сумою податків) ? 4. Визначити і списати фінансовий результат основної діяльності ? Необхідно: По вище наведених операціях провести розрахунках необхідних сум, вказати порядок їх визначення, скласти бухгалтерські проведення. Завдання 3 Дані для виконання: Залишок каси на 10.05.20ХХ 15 грн. Операції за день ( грн. ) № Зміст господарської операції. Сума. 1. Одержано з поточного рахунку: на виплату зарплати на виплату допомоги 3000,00 200,00 2. Видано з каси допом. з кошт соц. страх. 200,00 3. Одержано від робітника за реалізований спец. одяг 10,00 4. Повернено в касу залишок невикор. підзв. сум 15,00 5. Внесено на поточний рахунок 25,00 Необхідно : На основі даних звіту касира за 10.05 поточного року 1. Вказати кореспонденцію рахунків по господарських операціях. 2. Визначити залишок готівки в касі на кінець дня. 3. Охарактеризувати причину не дотримання ліміту, який становить – 25 грн. Завдання 4 Дані для виконання: Підприємством самостійно виготовлені МШП (18 шт. ) , у результаті чого ним понесені такі затрати: - використано матеріалів на суму 15000 грн. - нарахована з/п бригаді, що виготовляла МШП, у сумі 340 грн. - використані напівфабрикати власного виготовлення на суму 850 грн. - надані послуги допоміжним виробництвом на суму 120 грн. - Частина виготовлених МШП ( 15 шт. ) видана для потреб цеху. Необхідно: Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції по оприбуткуванню МШП, виготовлених власними силами. Завдання 5 Дані для виконання: 1. Оприбутковано продукцію за фактичною собівартістю 200 грн. 2. Зараховано на поточний рахунок кошти від продажу продукції 380 грн. 3. Списано витрати на збут 50 грн. 4. Списано адміністративні витрати 20 грн. 5. Визначено суму ПДВ згідно чинного законодавства ? 6. Нараховано акцизний збір 40 грн. Необхідно: - закрити рахунок 79 “ Фінансові результати “ - визначити фінансові результати від продажу продукції - скласти відповідні бухгалтерські проведення Завдання 6 Дані для виконання: 1. Відпущені і витрачені на виробництво продукції матеріали 12000 грн. 2. Нарахована з/п робітникам за виробництво продукції 18400 грн. 3. Проведено відрахування на соц. заходи від нарахованої заробітної плати робітників основного виробництва (дивитись операція №2) 4. Прийнято до уваги платіжна вимога контори енергозбуту на електроенергію, спожиту для потреб виробництва 780 5. Надійшла на склад готова продукція і оприбуткована по фактичній собівартості. Собівартість готової продукції визначається при відсутності незавершеного виробництва на початок і кінець місяця. Необхідно: - вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по наведених господарських операціях; - по операціях №3 і №5 провести розрахунок сум, вказати порядок їх визначення і облікові реєстри в яких повинні знаходити своє відображення дані операції. Завдання 7 Дані для виконання: У рахунок внеску до статутного фонду підприємства учасник передав ксерокс вартістю 2500 грн. Витрати на його транспортування становили 18 грн. ( ПДВ - 3 грн.). Необхідно: відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку. Завдання 8 Дані для виконання: № Зміст господарських операцій. Сума грн. 1. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва. Дт 23- Кт 66 4890 2. Нарахована заробітна плата загальновиробничому персоналу. Дт 91- Кт66 1270 3. Утримані із зарплати: - податок з доходів фізичних осіб Д 66-Кт 64 - збір на обов’язкове державне пенсійне страхування Д 661-Кт 651 - збір на соціальне страхування на випадок безробіття Д 661-Кт 653 - неповернені у встановлений строк залишки підзвітних сум Д 661-Кт 372 320 200 65 29 4. Виплачено з каси заробітну плату Д 661-Кт 301 5124 5. Депонована заробітна плата. Д 661-Кт 662 ? Необхідно: На підставі господарських операцій необхідно відкрити синтетичний рахунок 661, провести запис всіх операцій, підрахувати обороти за місяць та визначити кінцеве сальдо (залишок на початок місяця становить 27000 грн.) Завдання 9 Дані для виконання: 1. Дт23 – Кт20 2.Дт91 – Кт66 3. Дт23 – Кт91 4.Дт26 – Кт23 5. Дт66 – Кт64 6.Дт30 – Кт31 Необхідно: На основі наведеної кореспонденції рахунків, скласти зміст господарських операцій. Завдання 10 Дані для виконання: Назва рахунку Сума, грн. 1. Основні засоби (первісна вартість) 125000,00 2. Матеріали 38000,00 3. Основне виробництво 25600,00 4. Статутний капітал 170000,00 5. Векселі видані 14000,00 6. Нерозподілений прибуток 18000,00 7. Готова продукція 5300,00 8. Каса 250,00 9. Поточний рахунок 19000,00 10. Розрахунки з оплати праці 4800,00 Необхідно: - дати визначення бухгалтерського балансу; - згрупувати по статтях і розділах залишки господарських засобів і джерела їх утворення. Завдання 11 Дані для виконання: Підприємство реалізує складське приміщення. - первісна вартість реалізованого об'єкта - 75 000 грн. ; - нарахований знос - 65 600 грн. ; - ціна реалізації об'єкта без ПДВ - 11 000 грн. ; - ПДВ 20% - 2 200 грн. Необхідно: - відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку. Завдання 12 Дані для виконання: Загальний фонд заробітної плати, усіх видів виплат, на які нараховуються страхові внески, становив 9320 грн. З них : - заробітна плата виробничих працівників - 5320 грн.; - заробітна плата адміністративного персоналу -2650 грн.; - заробітна плата за роботи , пов'язані зі збутом продукції-1350 грн. Необхідно: - провести розрахунок суми нарахувань на соціальні заходи Завдання 13 Дані для виконання: Підприємство реалізувало комп'ютер на умовах попередньої оплати за договірною вартістю 3 600 грн., у тому числі ПДВ – 600 грн. Первісна вартість проданого комп'ютера - 3 200 грн., зношення - 400 грн. Необхідно: - визначити справедливу вартість комп'ютера ; - відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку . Завдання 14 Дані для виконання: Підприємство А придбало у звітному періоді пластмас на суму 720 грн. (ПДВ - 120 грн. ). Протягом цього періоду ціна пластмас знизилася до 500 грн. Підприємство оцінює пластмаси за чистою вартістю реалізації. Необхідно: відобразити операцію з уцінки пластмас в реєстрах бухгалтерського обліку Завдання 15 Дані для виконання: Підприємство прийняло рішення про ліквідацію верстата : - первісна вартість - 20 000 грн., - знос - 18000грн. Витрати, пов'язані з ліквідацією , становлять 1200 грн. Вартість брухту, одержаного внаслідок ліквідації верстата - 600 грн. Необхідно: відобразити дану операцію на рахунках бухгалтерського обліку . Завдання 16 Дані для виконання: На початок звітного періоду на підприємстві було 40 банок фарби для підлоги за ціною 6 грн. за банку . Протягом звітного періоду воно придбало фарбу для підлоги в такому порядку : - 80 банок по ціні 6,5 грн. ( в тому числі ПДВ ); - 60 банок по ціні 5,5 грн. ( в тому числі ПДВ ); - 90 банок по ціні 6,3 грн. ( в тому числі ПДВ ). В тому ж періоді 155 банок фарби було відпущено на виробничі потреби . Необхідно: - відобразити списання фарби у виробництво методом обчислення середньозваженої собівартості одиниці запасів ; - визначити залишок фарби для підлоги на кінець звітного періоду ; - відобразити дану операцію в реєстрах бухгалтерського обліку. Завдання 17 Дані для виконання: Дата № Кому, за що, і по якому документу. Сума грн. 10.01 1. З/д квиток Коломия – Львів від 10.01, постіль 35,00 6,00 17.01 2. З/д квиток Львів – Коломия від 17.01, постіль 35,00 6,00 12.02 3. Проживання в готелі згідно з квитанцією в готелі з 12.01 – 16.01 Добові згідно відрядної поїздки Всього 400,0 ? ? Необхідно: - Вказати кореспонденцію рахунків згідно авансового звіту комерційного директора по відрядженню у м. Львів. - Визначити суму відхилень між авансом, одержаним комерційним директором 10 січня 20ХХ р. з каси підприємства в сумі 800 грн. і фактичною сумою по затвердженому авансовому звіту від 18.07.20ХХ р. Завдання 18 Дані для виконання: 1. Зараховано на поточний рахунок дохід від реалізації продукції 2000 грн. 2. Перераховано з поточного рахунку заводу “ Металіст “ за одержані матеріали 1200 грн. 3. Одержано в касу по чеку гроші на операційні витрати 5000 грн. 4. Внесена з каси на поточний рахунок сума квартальної плати від жильців 800 грн. гуртожитку 5. Перераховано обкому профспілки відрахування на соц. страх. 750 грн. 6. Одержано лімітовану чекову книжку за рахунок власних грошових коштів 2000 грн. примітка: залишок грошей на розрахунковому рахунку на 1 квітня – 8400 грн. Необхідно: По господарським операціям руху грошових коштів по поточному рахунку за квітень вказати кореспонденцію рахунків. - Вказати облікові реєстри, в яких вони повинні знайти своє відображення. - Визначити залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку станом на 8 травня. Завдання 19 Дані для визнання: 1.Відпущені зі складу у виробництво: - дошки дубові 2700 грн. - клей столярний 150 грн. 2. Витрачено завгоспом Симоненко з підзвітних сум на потреби виробництва 40 грн. 3. Нарахована з/п робітникам за випуск продукції 6400 грн. 4. Проведено нарахування на соціальні заходи 5. Вироблена і здана на склад готова продукція примітка: незавершене виробництво на початок місяця – 1200 грн. , кінець місяця – 1000 грн. Необхідно: Вказати кореспонденцію бухгалтерських рахунків по нижченаведених господарських операціях. По операції №5 визначити виробничу собівартість готової продукції, вказати порядок розрахунку. Завдання 20 Дані для виконання: 1. Договірна ціна верстату – 600 грн. 2. Первісна вартість – 800 грн. 3. Знос склав – 10% (або 80 грн.) Необхідно: Відобразити на рахунках бух. обліку практичну ситуацію по продажу підприємством штампувального верстату. Завдання 21 Дані для виконання: грн. № Зміст господарських операцій. Сума Дт Кт 1 Нараховано з/п адміністрації підприємства. Грн. 3000,00 92 66 2 Нараховано обов’язкові страхові збори в розмірі 36,8% ? 92 65 3 Нараховано знос обладнання офісу. 200,00 92 13 4 Відображено витрати на службові відрядження. 100,00 92 372 5 Списано матеріали на ремонт офісу. 585,00 92 201 6 Списано адміністративні витрати на фінансові результати. ? 791 92 Необхідно: 1. Назвати сутність і склад адміністративних витрат. 2. Визначити величину витрат за місяць і списати їх та фінансові результати. 3. Відобразити в обліку господарських операцій. Завдання 22 Дані для виконання: 1. Вартість програми – 2000 грн. ( в т. ч. ПДВ ) 2. Послуги фірми за встановлення програми – 750 грн. ( в т. ч. ПДВ ) 3. Проведено оплату рахунків. Необхідно: 1. Визначити первісну вартість придбаної комп’ютерної програми ’’1С Підприємства’’ 2. Скласти бухгалтерські проведення. Завдання 23 Дані для виконання: ТОВ "Зоря" продає подарунки та прикраси для інтер'єрів. За договором впродовж грудня 20ХХ року воно мало отримати три партії сувенірних виробів "Місяць", які були поставлені: — 11 грудня — 150 одиниць за ціною 36 грн. (з ПДВ); — 20 грудня — 30 виробів по 39 грн. (з ПДВ); Протягом місяця підприємство реалізувало сувеніри "Місяць" у такій кількості: — 14 грудня — 50 од.; — 25 грудня — 100 од.; Залишок на 31.11.ХХ р. дорівнював 100 виробів за ціною 31 грн. (без ПДВ) за одиницю. При списанні товарів підприємство згідно з наказом про облікову політику використовує метод ФІФО. Необхідно: Визначте собівартість вибулих за грудень товарів, а також залишок виробів на кінець місяця. Завдання 24 1 лютого 20ХХ року ВАТ "Аеробус" уклало кредитний договір з банком "Перший" на суму 220000 грн. строком на 11 місяців. У заставу передано будівлю (клуб, що знаходиться на балансі підприємства). Її експертна вартість 300000 грн. За умовами договору відсотки за кредитом дорівнюють 24% річних і сплачуються щомісяця. Одноразова винагорода банку за обслуговування кредиту становить 1,5% від суми кредиту. Кошти на рахунок підприємства надійшли того ж дня. Необхідно: Відобразіть ці господарські операції за лютий 20ХХ року мовою бухгалтерських проводок. Завдання 25 Дані для виконання: ТОВ “Системи” в жовтнi 20ХХ року отриманi безкоштовно об'єкти основних засобів: - мiнi-АТС за справедливою вартiстю, вказаною в договорi, 2 300 грн. При цьому здiйсненi витрати на установку мiнi-АТС в сумi 300 грн. (в т.ч. ПДВ 50 грн.); - будівля госпблоку за справедливою вартiстю, визначеною згiдно акту оцiнки, - 53 000 грн. Необхідно: Відобразити бухгалтерські проведення Завдання 26 Дані для виконання: Підприємство оптової торгівлі відвантажило покупцю за місяць товарів на суму 300000 грн., в т.ч. ПДВ. Купівельна вартість реалізованих товарів 195000 грн., без ПДВ. Адміністративні витрати за місяць склали 10000 грн., витрати на збут 15000 грн. Оплату за товари отримано після їх відвантаження. Необхідно: Визначити результати торгівельної діяльності і провести необхідні бухгалтерські записи. Завдання 27 Дані для виконання: ТОВ «Джерело» купило два мобільних телефони по 960 грн. кожний. Їх загальна вартість – 1920 грн., у т.ч. ПДВ – 320 грн. Один телефон одразу передали в експлуатацію, нарахувавши 100-відсотковий знос. Наступного тижня обидва телефони було викрадено. Необхідно: Відобразити результати викрадення мобільних телефонів у фінансовому та податковому обліку. Завдання 28 Дані для виконання: ТОВ «Джерело» перерахувало уповноваженому банку 2000 дол. США. Курс НБУ на дату перерахування – 7,65 грн. за 1 дол. США. Валюту продано за курсом 7,6 грн. за 1 дол. Необхідно: Відобразити в бухгалтерському обліку господарські операції з реалізації валюти. Завдання 29 Дані для виконання: Підприємство передало безкоштовно будівельні матеріали для ремонту загальноосвітній школі на суму 5000 грн. Звичайна ціна яких склала 6000 грн. (без ПДВ) та запасні частини до ПЕОМ на суму 2000 грн., звичайна ціна яких склала 1000 грн. Необхідно: Провести необхідні бухгалтерські записи. Завдання 30 За результатами інвентаризації виявлено надлишок основних засобів (зварювальний апарат) на суму 6000 грн. (оцінку проведено по залишковій вартості подібного об`єкту). Крім того, виявлено, що в складі малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі був врахований об`єкт основних засобів первісною вартістю 1100 грн. Необхідно: Провести необхідні записи у бухгалтерському обліку Завдання 31 Підприємство здійснило передачу основних засобів в рахунок погашення заборгованості за акції іншого підприємства. Первісна вартість основних засобів — 10000 грн.; Знос — 2000 грн.; В обмін на основні засоби було придбано акції на суму 20000 грн. Необхідно: Провести необхідні бухгалтерські записи у бухгалтерському обліку на основі наведених даних. Завдання 32 Дані для виконання: За результатами інвентаризації матеріального складу виявлено нестачу матеріалів виробничого призначення придбаних у поточному місяці на суму 100 грн., в якій винен комірник. Необхідно: Визначити суму відшкодування і провести необхідні бухгалтерські записи, якщо відшкодування проведено готівкою.

 5. Бухгалтерський облік задачі
  Задача № 1 Сума неамортизованого дисконту за облігаціями корпорації “River” на 31.12.2010 р. становила 3 млн. дол. США. Фіксована ставка відсотка – 12% річних. Корпорація 01.01.2011 р. достроково викупила свої облігації за 90 млн. дол. США, загальна номінальна вартість яких становила 80 млн. дол. США. Необхідно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку достроковий викуп корпорацією “River” своїх облігацій. Задача № 2 Первісна вартість верстату $90000. Строк служби 4 роки . Очікувана ліквідаційна вартість – $6000. Планується протягом терміну експлуатації виготовити 30000 деталей: - за 1 рік – 6800 шт.; - за 2 рік – 6200 шт.; - за 3 рік – 6200 шт.; - за 4 рік – 5700 шт.; - за 5 рік – 5100 шт. Необхідно розрахувати суму амортизації по роках та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції нарахування амортизації за звітний період прямолінійним і виробничим методами. Перелік літератури 4

 6. Облік у зарубіжних країнах задачі
  Завдання 11. Варіант 1. 3 Підприємство 1 січня 2005 року випустило і реалізувало 100 облігацій номінальною вартістю $500 за ринковою вартістю. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9% річних, ринкова ставка відсотка визначена за даними ринку цінних паперів. Погашення облігацій відбудеться через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. Визначити балансову вартість зобов’язань за облігаціями на кожен рік протягом періоду їх дії за методом прямолінійного списання дисконту (премії) та методом ефективної ставки відсотків. Показники ВАРІАНТИ 1 Ринкова вартість реалізації облігацій, $ 52020 Завдання 11. Варіант 2. 5 Підприємство 1 січня 2005 року випустило і реалізувало 100 облігацій номінальною вартістю $500 за ринковою вартістю. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9% річних, ринкова ставка відсотка визначена за даними ринку цінних паперів. Погашення облігацій відбудеться через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. Визначити балансову вартість зобов’язань за облігаціями на кожен рік протягом періоду їх дії за методом прямолінійного списання дисконту (премії) та методом ефективної ставки відсотків. Показники ВАРІАНТИ 2 Ринкова вартість реалізації облігацій, $ 46300 Список використаних джерел 7

 7. Облік зарубіжних країн. Задачі.
  Задача №1. 3 З розміщених 5 млн. звичайних акцій за вартістю $5 за одну акцію (номінальна вартість яких – $4 за акцію), компанією вилучено 3 млн. акцій, з них 2 млн. – за номінальною вартістю, та 1 млн. – по $6 за акцію. Вилучені акції в кількості 1,5 млн. анульовані, а інша частина – реалізована по $7 за акцію. Необхідно відобразити емісію акцій, їх розміщення, вилучення та анулювання на рахунках бухгалтерського обліку. Задача №2. 4 Американське підприємство реалізувало обладнання, первісна вартість якого $150000. Протягом строку експлуатації обладнання нарахований знос у сумі $105000. Необхідно визначити фінансовий результат від реалізації підприємством обладнання та виконати відповідні бухгалтерські записи, за умови продажу обладнання за трьома варіантами: а) $47000; б) $43000; в) $45000. Список використаних джерел 6

 8. Облік та аудит
  1. Метод і методичні прийому аудиту 3 2. Планування аудиту та його етапи. 6 3. Аудит стану внутрішньогосподарської діяльності. 9 Завдання 1 13 Вихідні дані: Аудитор перевірив 60 документів на купівлю та визначив дві помилки. Потрібно визначити допустиму помилку, якщо рівень довіри - 90%.. Завдання 2 14 Вихідні дані: Перевірка бухгалтерської звітності з метою викладення думки за її результатами потребує використання певних прийомів та методів, що є головною метою аудиту. Необхідно пояснити процедури, які виконує аудитор: 1 .Оцінка системи внутрішнього контролю. 2.Перевірка системи ведення облікових записів. 3.Перевірка документів на предмет вирішення відображених в них операцій. 4.Шукає підтвердження окремих положень. 5.Проведення тестування на відповідність і по суті. Список літератури 18

 9. Облік і аудит
  Зміст 2 1. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення. 3 2. Облік використання прибутку підприємства. 8 Задача 1 14 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва станом на 1 січня 2ХХХ року: 14 скласти баланс на звітну дату, згрупувавши статті у відповідні розділи; 14 визначити суму поточних активів; 14 визначити розмір власного капіталу. 14 Список використаної літератури. 18

 10. Облік та аудит
  Задача 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810

 11. Облік та аудит
  1.Основні положення Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року. 3 2.Аудиторський висновок та його види. 7 3.Аудит руху запасів та відображення в обліку. 18 Практичні завдання 22 1 .Вихідні дані: Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів складає 10 000 грн. Допустима помилка - 50. Ризик при виборці - 10%. Потрібно визначити розмір вибірки, якщо: • Помилка відсутня; • Присутня одна помилка. 2. Вихідні дані: Аудитор повинен розрахувати розмір вибірки для дебіторської заборгованості. Загальна сума дебіторів (генеральна сукупність) - 4 500 000 грн. Допустима помилка -750 000 грн. Ризик при вибірці - 5 %.Визначення помилки не очікується. Потрібно розрахувати розмір вибірки.. Література 24

 12. Облік та аудит
  1. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення. 3 2. Класифікація облікових регістрів. Способи запису в облікових регістрах. 9 Практичне завдання 1 11 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Власні основні засоби 1600 2. Знос основних засобів 150 3. Нематеріальні активи 200 4. Матеріали 450 5. Заборгованість до Пенсійного фонду 49 6. Заборгованість персоналу підприємства з оплати праці 310 7. Заборгованість підзвітних осіб 200 8. Заборгованість дебіторів 310 9. Заборгованість кредиторки*. 80 10. Залишок незавершеного виробництва 170 11. Залишок готової продукції 206 12. Заборгованість покупців за відвантажені товари 550 13. Нерозподілений прибуток 150 14. Статутний капітал 5000 15. Каса 62 16. Розрахунковий рахунок 2642 17. Заборгованість постачальникам 180 18. Заборгованість до бюджету по податках 156 19. Короткострокові кредити банку 325 а) здійснити групування* активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Практичне завдання 2 13 Валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: а) сплачено постачальником з розрахункового рахунку - 3010 грн.; б) оприбутковані на склад матеріали від постачальника - 360 грн.; в) одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. Практичне завдання 3 14 За станом на 1 жовтня підприємство «Альфа» мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова 42600 Статутний капітал 65520 вартість) Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальником 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок по кожному відкритому рахунку. За звітний період (листопад) на підприємстві «Альфа» здійснено такі господарське операції: Зміст господарських операцій Сума грн. 1. Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам 1100 2. Відпущено на виробництво продукції матеріали 750 3. Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів 1000 4. Одержано матеріали від постачальників 1200 5. Одержані в касу грошові кошти з розрахункового рахунку 800 6. Видано з каси заробітну плату 800 б) відобразити на відкритих рахунках рух засобів та джерел їх утворення за даними господарськими операціями, визначити дебітові та кредитові обороти, вивести сальдо по кожному рахунку на кінець місяця; Список літератури 17

 13. Облік та аудит
  1. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення. 3 2. Класифікація облікових регістрів. Способи запису в облікових регістрах. 9 Практичне завдання 1 11 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Власні основні засоби 1600 2. Знос основних засобів 150 3. Нематеріальні активи 200 4. Матеріали 450 5. Заборгованість до Пенсійного фонду 49 6. Заборгованість персоналу підприємства з оплати праці 310 7. Заборгованість підзвітних осіб 200 8. Заборгованість дебіторів 310 9. Заборгованість кредиторки*. 80 10. Залишок незавершеного виробництва 170 11. Залишок готової продукції 206 12. Заборгованість покупців за відвантажені товари 550 13. Нерозподілений прибуток 150 14. Статутний капітал 5000 15. Каса 62 16. Розрахунковий рахунок 2642 17. Заборгованість постачальникам 180 18. Заборгованість до бюджету по податках 156 19. Короткострокові кредити банку 325 а) здійснити групування* активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Практичне завдання 2 13 Валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: а) сплачено постачальником з розрахункового рахунку - 3010 грн.; б) оприбутковані на склад матеріали від постачальника - 360 грн.; в) одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. Практичне завдання 3 14 За станом на 1 жовтня підприємство «Альфа» мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова 42600 Статутний капітал 65520 вартість) Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальником 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок по кожному відкритому рахунку. За звітний період (листопад) на підприємстві «Альфа» здійснено такі господарське операції: Зміст господарських операцій Сума грн. 1. Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам 1100 2. Відпущено на виробництво продукції матеріали 750 3. Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів 1000 4. Одержано матеріали від постачальників 1200 5. Одержані в касу грошові кошти з розрахункового рахунку 800 6. Видано з каси заробітну плату 800 б) відобразити на відкритих рахунках рух засобів та джерел їх утворення за даними господарськими операціями, визначити дебітові та кредитові обороти, вивести сальдо по кожному рахунку на кінець місяця; в) відобразити зміни у балансі підприємства «Альфа». Список літератури 17

 14. Облік та аудит
  1. Бухгалтерський облік: фінансовий та господарський облік 3 13.Первинне спостереження в обліку, система узагальнення і характеристика отримуваної інформації. 7 Задача 1. 12 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Задача 2 14 Зміни в балансі, що їх спричинюють розглянуті типи господарських операцій, ілюструє табл. Задача 3 14 За станом на 1 жовтня підприємство мало такий баланс: Література 19

 15. Облік та аудит
  1.Основні положення Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року. 3 2.Аудиторський висновок та його види. 7 3.Аудит руху запасів та відображення в обліку. 18 Практичні завдання 22 1 .Вихідні дані: Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів складає 10 000 грн. Допустима помилка - 50. Ризик при виборці - 10%. Потрібно визначити розмір вибірки, якщо: • Помилка відсутня; • Присутня одна помилка. 2. Вихідні дані: Аудитор повинен розрахувати розмір вибірки для дебіторської заборгованості. Загальна сума дебіторів (генеральна сукупність) - 4 500 000 грн. Допустима помилка -750 000 грн. Ризик при вибірці - 5 %.Визначення помилки не очікується. Потрібно розрахувати розмір вибірки.. Література 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua