Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Бухоблік варіант 1 (ID:24766)
| Размер: 58 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВаріант № 1.
На основі наведеного розподілу варіантів необхідно:
• скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства "Славутич" за І квартал поточного року;
• зазначити відповідні документи, якими оформлюють наведені операції;
• здійснити необхідні розрахунки;
• розрахувати обороти та залишки за рахунками;
• скласти Баланс ф. № 2-м.
Підприємство "Славутич" за кодом Загального класифікатора галузей народного господарства належить до 7-го класу; відповідно страховий тариф до фонду на загальне державне соціальне страхування від нещасного випадку становить 1,02 %.
Таблиця
Залишки на рахунках бухгалтерського обліку на підприємстві "Славутич" станом на 01.01 пот. р.
Номер рахунку Сума, грн.
10 34000
13 8000
20 3000
23 600
26 "Готова продукція" 400
26 "Товари" 150
30 200
31 23000
40 29150
44 9100
64 2400
66 8200
68 4500
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. БУХОБЛІК ВАРІАНТ 9
  ЗМІСТ Завдання 1 3 1.Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 3 2. Загальне поняття оцінки бухгалтерських об'єктів. 4 Завдання 2 5 Класифікувати об'єкти бухгалтерського обліку за складом і розміщенням; джерелами утворення. Завдання З 6 1. За даними таблиці складемо вступний баланс (спрощена форма) Таблиця 1 - Баланс Статті Сума на початок місяця, грн. Статті Сума на початок місяця, грн. Основні фонди: залишкова вартість 2464700 Заборгованість перед бюджетом 14300 Основне виробництво 4800 Прибуток 4700 Дебіторська заборгованість по підзвітних сумах 400 Заборгованість по оплаті праці 3780 Витрати майбутніх періодів 6200 Цільове фінансування 9400 Розрахунковий рахунок 7300 Статутний фонд 2466165 Готова продукція 13800 Каса 145 Сировина 1000 Разом 2498345 Разом 2498345 Література 17

 2. Бухоблік, варіант 2
  1. Фінансовий облік і фінансова звітність. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік. 3 2. Звіт про фінансові результати і методика його складання. 9 Практична частина 12 МП "Мрія" продає будівлю вартістю 10000 грн., знос — 3000 грн., залишкова вартість — ? грн., продажна вартість — 12000 грн. у тому числі ПДВ— ? грн. Відобразити господарські операції в бухгалтерських проведеннях. література 13

 3. ВАРІАНТ – 11 бухоблік
  ВАРІАНТ – 11 1) Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями (табл. 1). Виконати необхідні розрахунки. Таблиця 1 Зміст операції Сума, тис. грн. 1. АКБ "Альфа" придбано 10 тис. доларів США (курс 5,4 грн./ долар) ? 2. АКБ "Альфа" продано 9 тис. доларів США (курс 5,6 грн./ долар). Офіційний курс НБУ 5,45 грн./долар. ? 3. Банком одержані комісії за виданими кредитами 12 4. АКБ "Альфа" утримав з клієнтів за розрахунково-касове обслуговування 7 5. Нарахована заробітна плата співробітникам банку 18 2) Складіть необхідні бухгалтерські проведення. АТ "Київхліб" платіжними дорученням перерахувало зі свого поточного рахунка в дохід Державного бюджету України: податок на прибуток – 24 тис. грн., податок з доходів фізичних осіб – 12 тис. грн. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 4. Бухоблік варіант 7
  Задача 3 1. Використовуючи дані з табл. 1. накреслити схеми синтетичних рахунків та записати в них суми залишків на початок звітного періоду. 2. Використовуючи рахунки синтетичного обліку, скласти бухгалтерські проводки за такими господарськими операціями (табл. 2): 3. Провести записи, кожної операції в схемах бухгалтерських рахунків, зазначивши номер операції та суму. Підрахувати в кожному рахунку обороти за дебетом та кредитом, визначити сальдо на кінець звітного періоду. 4. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку. 5. Скласти бухгалтерський баланс підприємства на кінець звітного періоду за формою 1. Таблиця 1 Суми початкових залишків (тис. грн.) Назва рахунку Сума, тис. грн.. Основні засобі (10) 102 Знос необоротних активів (13) 0,6 Виробничі запаси (20) - Виробництво (23) - Готова продукція (26) - Каса (30) 0,5 Рахунки в банках (31) - Статутний капітал (40) 100 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44) 0,2 Короткострокові позики (60) - Розрахунки з постачальниками та підрядниками (63) - Розрахунки за податками й платежами (64) 0,4 Розрахунки з оплати праці (66) 1,3 Таблиця 2 Зміст господарських операцій № Зміст господарської операції Сума, тис. грн. 1. На поточний банківський рахунок зараховано позику банку на 6 місяців 20 2. З поточного банківського рахунку погашено заборгованість банку 2 3. З поточного банківського рахунку погашено заборгованість перед бюджетом 0,4 4. Перераховано з поточного банківського рахунку грошові кошти на отримання заробітної плати в установах банку 1,3 5. З каси на поточний банківський рахунок повернуто грошові кошти 0,5 Список літератури 7 Додаток А

 5. БУХОБЛІК
  1. Оцінка матеріальних цінностей при надходжєнні 3 2. Облік руху коштів на поточному рахунку в банку 9 3. На підставі яких документів надходять кошти за реалізацією продукції і виконання робіт 12 ЛІТЕРАТУРА 14

 6. К/р бухоблік
  1.ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3 2. ДОКУМЕНТООБІГ, ЙОГО ЕТАПИ 7 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 10 ЛІТЕРАТУРА 12

 7. К/р бухоблік
  1 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО ЗАБОВ"ЯЗАННЯ 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬОГО ТА ЧЕТВЕРТОГО ТИПУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ ЗМІНИ У БАЛАНСІ І ПРИКЛАДИ. Література

 8. Бухоблік задачі
  Задача 1 3 1. Розкрийте суть господарської операції згідно зі складеною кореспонденцією рахунків: № п/п Зміст господарської операції Проводка Д К 1. 23 13 2. 92 13 3. 23 661 4. 92 661 5. 23 65 6. 92 65 Задача 2. 4 На підставі наведених даних: 1.Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200_ р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200_ р.; 2.Записати господарські операції в Журнал реєстрації господарських операцій за вересень місяць 200_р. та відобразити дані операції на рахунках методом подвійного запису. В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3.Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4.Підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом кожного синтетичного рахунку, визначити сальдо на 1 жовтня 200_ р; 5.Відкрити аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 201 „Сировина і матеріали”, відобразити операції по них, та визначити залишки на 1 жовтня 200_ р.; 6.Скласти оборотно-сальдову відомість, шахову відомість та сальдовий баланс (форма №1) на 1 жовтня 200_ р. Залишки на рахунках станом на 1 вересня 200_р. Назва рахунку Сума, тис. г р н. Основні засоби 799 Знос основних засобів 271 Виробничі запаси 112,22 Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями і замовниками 28 ... Задача 3 13 Скласти первинний документ (прибутковий касовий ордер № КО-2) за господарською операцією №7 задачі 2... Список літератури 14

 9. КОНТРОЛЬНА БУХОБЛІК
  1. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ 3 2. КАПІТАЛ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 9 ЗАДАЧИ 13 Задача 1.Варіант №2. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва станом на 1 січня 2003 року: 1) .скласти баланс на звітну дату, згрупувавши статті у відповідні розділи; 2).визначити суму поточних активів; 3).визначити розмір власного капіталу. Задача 2.Варіант №3 За станом на 1 жовтня підприємство мало такий баланс:… Задача 3. Виробниче підприємство "Атлант" у звітному періоді здійснило операції відображені в таблиці Завдання: скласти бухгалтерські проведення по кожній господарській операції і розрахувати недостаючи суми. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 23

 10. КОНТРОЛЬНА БУХОБЛІК
  1. Форми і системи оплати праці в Україні 3 2. Сутність фінансового обліку. 9 3. ЗАДАЧА 12 За лімітно-забірними картками списано паливо до їдальні підприємства на суму 830 грн. Відобразити цю операцію на рахунках бухгалтерського обліку і навести їх класифікаційну характеристику. ЛІТЕРАТУРА 13

 11. Контрольна бухоблік
  1. Розглянути основні нормативні документи, що регулюють розрахунки, склад і формування фінансової звітності. 3 2. Провести бухгалтерські записи, якщо під час приймання вантажу на залізничній станції було встановлено і оформлено нестачу на суму 6000 грн., у т.ч. ПДВ. Претензію постачальник задовольнив повністю шляхом додаткової поставки матеріалів. Які документи потрібно було оформити під час виявлення нестачі 7 3. Оформити видатковий касовий ордер на передачу до банку депонованої заробітної плати на суму 500 грн. Який документ, крім цього, необхідно подати до банку? 9 Література: 10 Додатки

 12. КОНТРОЛЬНА БУХОБЛІК
  1. ОБЛІК ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 3 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 9 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО, УПРАВЛІНСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ 12 ЛІТЕРАТУРА 18

 13. КОНТРОЛЬНА БУХОБЛІК
  1. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК 3 2. ВІДОБРАЖЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 ЗАДАЧИ 13 Задача 1.Варіант №1. Задача 2. Варіант №4 Задача 3. ЛІТЕРАТУРА 24

 14. Бухоблік контрольна
  Зміст Завдання 1. Охарактеризувати облікові реєстри та основні форми бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 3 Практичне завдання 2. 8 Визначити особливості обліку доходів, витрат, результатів діяльності. На конкретному прикладі показати схему обліку; Особливістю обліку доходів та витрат є те, що всі рахунки доходів та витрат не мають кінцевого сальдо, окрім рахунку 23. Список використаної літератури. 16

 15. Бухоблік задачі
  1.Охарактеризуйте складові елементи методу бухгалтерського обліку. 3 2. Охарактеризуйте сутність та значення вартісної оцінки, розкрийте оцінки об’єктів обліку. 7 Задача 1 14 1. Розкрийте суть господарської операції згідно зі складеною кореспонденцією рахунків: № п/п Зміст господарської операції Проводка Д К 1. 26 23 2. 311 361 3. 361 701 4. 701 641 5. 641 311 Задача 2. 15 На підставі наведених даних: 1.Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200_ р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200_ р.; 2.Записати господарські операції в Журнал реєстрації господарських операцій за вересень місяць 200_р. та відобразити дані операції на рахунках методом подвійного запису. В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3.Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4.Підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом кожного синтетичного рахунку, визначити сальдо на 1 жовтня 200_ р; 5.Відкрити аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 201 „Сировина і матеріали”, відобразити операції по них, та визначити залишки на 1 жовтня 200_ р.; 6.Скласти оборотно-сальдову відомість, шахову відомість та сальдовий баланс (форма №1) на 1 жовтня 200_ р. Залишки на рахунках станом на 1 вересня 200_р. Назва рахунку Сума, тис. г р н. Основні засоби 867 Знос основних засобів 199 Виробничі запаси 110,99 Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями і замовниками 36 .... Задача 3 25 Скласти первинний документ (відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв №МШ-7) за господарською операцією №14 задачі 2. Список літератури 26

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua