Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Міжнародні концептуальні облікові принципи та облікові принципи в різних країнах (ID:24767)
| Размер: 26 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Міжнародні концептуальні облікові принципи та облікові принципи в різних країнах 3
2. Класифікація і облік грошових коштів та їх еквівалентів 7
Завдання 4 14
Умови завдання. Розрахувати експертну і облікову первинну вартість гудвілу методами: загальної оцінки, капіталізації додаткового прибутку і кіль-кості років за допомогою таблиці 1.
Таблиця 1. Вихідні дані
Показники Варіант 2
Ринкова вартість активів і зобов’язань компанії, що продається, тис. $:
- основних засобів; 1900
- фінансових інвестицій; 400
- запасів; 600
- зобов’язань. 700
Балансова вартість активів і зобов’язань компанії, що продається, тис. $:
- основних засобів; 1890
- фінансових інвестицій; 410
- запасів; 610
- зобов’язань. 680
Середньорічний прибуток компанії, тис. $: 253
Вартість (ціна) придбання компанії, тис. $: 2350
Середньо галузева норма прибутку, % 8
n – число років 4

Завдання 6 16
Умови завдання. Підприємство придбало за грошові кошти, взяті в кредит, автомобільній парк. Визначити первинну вартість автопарку за IAS за відомих умов у таблиці 2.
Таблиця 2. Вихідні дані
Показники Варіант 1
Ціна придбання автопарку, тис. $. 185
В т.ч. ПДВ, тис. $. 20
Відсоток знижки, % 1
Витрати на відсотки за кредитом, тис. $. 14
Витрати на доставку, тис. $. 5
Витрати на налагодження, тис. $. 2
Гонорари фахівцям, що мають безпосереднє відно-шення до придбання і налагодження автомобілів, тис. $. 1

Завдання 10 18
Умови завдання. Підприємство 1 січня 2006 року випустило і реалізува-ло 100 облігацій номінальною вартістю $500 за ринковою вартістю. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9% річних, ринкова ставка відсотка визначена за даними ринку цінних паперів. Погашення облігацій відбудеться через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року.
Визначити балансову вартість зобов’язань за облігаціями на кожен рік протягом періоду їх дії за методом прямолінійного списання дисконту (премії) та методом ринкових відсотків.
Таблиця 3. Вихідні дані
Показники Варіант 4
Ринкова вартість реалізації обліга-цій, $ 46300
Ринкова ставка відсотка, % 12
Метод амортизації дисконту (пре-мії) Ринкових відсотків

Перелік літератури 20
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Облікові бази даних, що управляються подіями зміни первинних таблиць
  Учётные базы данных, управляемые событиями изменения первичных таблиц План: Вступ 3 1. Теоретичні засади формування та використання облікових баз даних 5 1.1. Обґрунтування економічної потреби в створенні та функціонуванні облікових баз даних 5 1.2. Засоби, методи та інструменти побудови облікових баз даних 15 1.3. Особливості облікових баз даних, що керуються подіями змін 24 2. Створення проекту облікових баз даних 31 2.1. Аналіз та структурування вхідних даних облікової бази 31 2.2. Опис алгоритмів та процесів обробки вхідних даних 35 2.3. Проектування таблиць вихідних даних, вимоги до змісту та оформлення 38 3. Можливості реалізації проекту за допомогою СУБД 40 3.1. Аналіз застосування СУБД для створення та використання облікової БД 40 3.2. Розробка зв’язків між таблицями, форм, запитів та звітів 54 3.3. Керування доступом до облікових баз даних 56 4. Опис використання програмного забезпечення облікових БД 62 4.1. Впровадження програмного забезпечення облікових БД 62 4.2. Технічні вимоги для ефективного функціонування проекту 72 4.3. Опис функцій та можливостей створеної БД 73 Висновки та пропозиції 75 Список використаних джерел 77-80 Бази в архіві Мета роботи – спроектувати базу даних для рішення задачі обліку готової продукції на підприємствах України

 2. Принципи інвестиційно-венчурної політики різних країн світу
  Вступ 3 1. Вечурний бізнес у США 4 2. Венчурна діяльність у Європі 11 Висновки 18 Література 20 Завдання 10 22 Компанії XYZ Company на початковому етапі, необхідно $ 500 000. Продукція компанії має чудовий потенціал. Однак, оскільки продукт є новим і не зміцнілим, інвестиції в компанію були б украй ризикованими. Відповідно, має сенс відзначити, що венчурний капіталіст хотів потенційного повернення, принаймні десятикратного загального обсягу інвестицій через п'ять років. Керівництво оцінює, що компанія має можливість збільшити прибутковість в 20 разів за п'ять років. Прогнозований дохід, що залишається після сплати податку протягом п'ятого року становить 1 250 000$. Додаткове довгострокове фінансування 500 000$ буде необхідно на початку третього року. Завдання: 1. Розглянути два сценарії залучення венчурного фінансування: - Венчурний капіталіст забезпечує обидва етапи фінансування проекту; Фінансування проекту розподіляється між двома венчурними капіталістами. 2. Визначити найбільш оптимальний сценарій залучення фінансування.

 3. концептуальні засади сучасного менеджменту НОВІТНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
  1. НОВІТНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 3 2. РОЗРОБІТЬ ПРОГРАМУ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕС-СИСТЕМИ З ВИРОБНИЦТВА КОНКРЕТНОЇ ПРОДУКЦІЇ 10 3. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ТЕХНОЛОГІЮ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЗАЗНАЧТЕ СФЕРУ І МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРСЬКОГО І ПАТЕНТНОГО ПРАВ 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 4. Принципи маркетингового аналізу та його особливості на підприємствах різних галузей економіки
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні основи маркетингового аналізу 5 1.1 Сутність та значення маркетингового аналізу для діяльності підприємства 5 1.2 Класифікація галузей економіки та визначення їх особливостей 7 1.3 Методи проведення маркетингового аналізу підприємства 10 Розділ 2. Шляхи вдосконалення процедури проведення маркетингового аналізу підприємства 14 2.1 Проведення маркетингового аналізу на споживчому ринку 14 2.2 Оцінка методів маркетингового аналізу 18 Розділ 3. Дослідження маркетингового аналізу -- заводу продтоварів (торгівельна марка Назва) 24 3.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 24 3.2 Аналіз маркетингової діяльності підприємства 27 3.3 Оцінка стратегії маркетингу підприємства 32 Висновки 39 Список використаної літератури 42 Додатки 45

 5. Принципи розробки програм синтаксичні і сематичні помилки. Типи помилок, загальні принципи тестування
  Предмет: основи алгоритмізації та програмування Вступ 3 1. Принципи розробки алгоритмів 4 2. Типи помилок 5 3. Тестування 6 Висновок 11 Використана література 12

 6. Загальнодержавні податкові платежі в різних країнах світу та їх характеристика
  Вступ 3 1. Загальнодержавні податкові платежі в різних країнах світу та їх характеристика 4 2. Історичний розвиток та особливості податкової системи Об'єднаного Королівства Великобританія та Північної Ірландії 18 3. Кратка характеристика податкової системи Російської Федерації 23 Висновок 29 Література 31

 7. Особливості стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу за допомогою податків у різних країнах світу
  Вступ 3 1. «Особливості стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу за допомогою податків у різних країнах світу» 3 2. Особливості розрахунку та сплати податку на майно у різних країнах світу 18 3. Дати коротку характеристику податковій системі Канади. 20 Висновок 24 Література 27

 8. Особливості стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу за допомогою податків у різних країнах світу
  Вступ 3 1. «Особливості стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу за допомогою податків у різних країнах світу» 3 2. Особливості розрахунку та сплати податку на майно у різних країнах світу 18 3. Дати коротку характеристику податковій системі Канади. 20 Висновок 24 Література 27

 9. Особливості стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу за допомогою податків у різних країнах світу
  Вступ 3 1. «Особливості стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу за допомогою податків у різних країнах світу» 3 2. Особливості розрахунку та сплати податку на майно у різних країнах світу 13 3. Дати коротку характеристику податковій системі Канади. 15 Висновок 19 Література 22

 10. Системна криза: зміст, форми прояву,суперечності та соціально-економічні наслідки в різних країнах світу та в Україні
  Вступ 3 Системна криза: зміст, форми прояву, суперечності та соціально-економічні наслідки в різних країнах світу та в Україні 4 1. Сутність кризи 4 2. Передумови й особливості прояву сучасної кризи 5 3. Вплив світової кризи на Україну 14 Висновки 25 Література 27

 11. Принципи менеджменту
  ВСТУП 3 1. Задачі управління організацією. Процес здійснення управління організацією…………………………………………………………………………4 2. Теорія людських відносин 9 ВИСНОВОК 14 Список літератури 15

 12. Принципи РПС
  ВСТУП 3 1. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 4 2. ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ КРАЇНИ 12 3. ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 17 ВИСНОВКИ 25 ЛІТЕРАТУРА 26

 13. Принципи організації виробництва
  1. Вступ………………………………………………………………….3 2. Поняття «організація виробництва», його суть і завдання……4 – 7 3. Принципи організації виробничого процесу………………….. 7 – 9 4. Висновок……………………………………………………………..10 5. Література……………………………………………………………11

 14. Принципи управління організацією
  Вступ 3 Розділ 1. Організаційна структура організації: сутність, типи 4 1.1. Сутність організаційної структури підприємства 4 1.2. Типи організаційних структур управління 8 Розділ 2. Сучасні методи та принципи управління організацією 18 2.1. Поняття та основи класифікації методів управління 18 2.2. Принципи та етапи побудови організаційної структури управління підприємством 26 Розділ 3. Аналіз принципів управління організацією (на прикладі фармацевтичного підприємства „Дарниця”) 31 2.1. Загальна характеристика організації та персоналу 31 3.2. Дослідження принципів управління організацією 36 Висновки 43 Література 44-45 Темою роботи є: „Принципи управління організацією”. Метою роботи є визначення основних принципів управління організацією в цілому та окремими її складовими підрозділами зокрема. Об’єктом дослідження є фармацевтичне підприємство "Дарниця" . Предметом дослідження виступає механізм формування та вдосконалення принципів управління організацією. Літературною базою слугують підручники та періодична література вітчизняних та зарубіжних авторів.

 15. Принципи підприємницької діяльності
  1. Принципи підприємницької діяльності 3 2. Правовий статус Антимонопольного комітету 9 Література: 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua