Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Організація обліку на підприємствах малого бізнесу (ID:24768)
| Размер: 28 кб. | Объем: 11 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеПрактичне завдання 1. 2
Зареєстроване АТ з статутним капіталом , 20% акцій 1 –ї емісії продано за номінальною вартістю коштами, що надійшли в касу підприємства. 40% акцій продано з премією, що складає 10% від номінальної вартості. Кошти від реалізації надійшли на поточний рахунок. 20% продані з дисконтом в 15% від номінальної вартості за рахунок заробітної плати. Скласти баланс.
Практичне завдання 2. 3
За наведеними даними скласти журнал господарських операцій, відзначивши первинні документи, що є основою для складання операцій. Перелік операцій наведено у Таблиці 2.1.
Практичне завдання 3. 4
За наведеними даними скласти журнал господарських операцій, відзначивши первинні документи, що є основою для складання операцій. Перелік операцій наведено у Таблиці 2.1.
Таблиця 2.1. Реєстр господарських операцій
№ п/п Зміст операції Сума

1 На поточний рахунок надійшли кошти, тис. грн.
1. Внесок в статутний капітал 20
2. Кредит на виробничий розвиток під 24% річних 500
3. Передплата за товар від ТОВ "Веселка" з ПДВ 36
2 В рахунок внеску у статутний капітал одним із засновників передана ПЕОМ вартістю, тис. грн. 4

Література 10

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу Варіант 12 Спрощені системи оподаткування підприємства малого бізнесу
  1.Спрощені системи оподаткування підприємства малого бізнесу. 3 2.Методика проведення інвентаризації матеріальних цінностей 9 3.Основні положення статуту підприємств малого бізнесу 15 4.Практичне завдання 19 Проданий об’єкт основних засобів первісної вартості 14000 грн., сумою зносу 4500 грн. Ціна реалізації 15000 грн. з ПДВ. Послуги брокера 360 грн. з ПДВ. Кошти від реалізації надійшли на поточний рахунок з якого проведений розрахунок з брокером. 5.Практичне завдання 20 У акціонера викуплені акції першої емісії номінальною вартістю 1000 грн. з метою подальшої реалізації. За акції акціонеру перераховані кошти з поточного рахунку в сумі 12050 грн., а продані іншому за 1300 грн. 6.Практичне завдання 21 № Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума Первинні документи Дт Кт 1 2 3 4 5 6 1 На поточний рахунок надішли кошти, грн.: 1.Внесок в статутний капітал 2.Кредит на виробничий розвиток під 24 % річних. 3.Передоплата за товари від ТОВ «Веселка» з ПДВ 311 643 46 60 681 641 20000 250000 36000 6000 Банківська виписка 2 В рахунок внеску в статутний капітал одним із засновників передана ПЕОМ вартістю, грн.. 105 46 4000 Акт введення в експлуатацію ОЗ 3 Оприбутковане обладнання, яке надійшло від АТ «Еталон» вартістю з ПДВ. Обладнання введення в експлуатацію, грн. 152 641 104 631 631 152 20000 4000 20000 Накладна, Податкова накладна, Акт введення в експлуатацію ОЗ .......... Література 27

 2. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  1. Форми організації обліку на підприємствах малого бізнесу 2 2. Облік надходження матеріальних цінностей від постачальників 4 3. Які ви знаєте цінні папери? Які з цінних паперів обліковуються за балансовим рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»? 6 4. Практичне завдання 7 Чистий прибуток АТ за звітний період 60000 грн. 10% віднесено до резервного фонду; 15% - до фонду цільового фінансування, решта - для нарахування дивідендів. Один із засновників володіє 70, другий – 30, третій – 100, четвертий – 200, п’ятий – 50 одиницями акцій. Визначити суму дивідендів, що належать кожному з акціонерів згідно законодавства 5. Практичне завдання. 7 Підприємство реалізувало об’єкт основних засобів за 206400 грн. з ПДВ первісною вартістю 100000 грн. із сумою авансу 8000 грн. Завдання 2. 8За наведеними даними скласти журнал господарських операцій, відзначивши первинні документи, що є основою для складання операцій. Перелік операцій наведено у Таблиці 2.1. Таблиця 2.1. Реєстр господарських операцій № п/п Змістоперації Сума 1 На поточнийрахунокнадійшликошти, тис.грн. 1. Внесок в статутнийкапітал 20 2. Кредит на виробничийрозвитокпід 24% річних 150 3. Передплата за товар відТОВ "Веселка" з ПДВ 27 ... Література 15

 3. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  1.Перерахувати первинні документи на підставі яких оприбутковується надходження та видача коштів з каси підприємства 2 2.Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку другу емісію акцій АТ, що дорівнює 1000000 грн. 4 3.Облік розрахунків з органами соціального страхування 6 4.Практичне завдання 9 Від постачальника отримана сировина вартістю 12000 грн. з ПДВ в розрахунок за сировину виконані послуги на суму 12000 грн. з ПДВ. 5.Практичне завдання 11 Для розрахунку з іноземним постачальником підприємство придбало 5000 дол. за курсом 1 дол. = 8,2 грн. (Курс НБУ 1 дол. = 8 грн.) кредиторська заборгованість 40500 грн. Перераховано національної валюти 50000грн. 6.Практичне завдання 12 № Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума Первинні документи Дт Кт 1 2 3 4 5 6 1 На поточний рахунок надішли кошти, грн.: 1.Внесок в статутний капітал 2.Кредит на виробничий розвиток під 24 % річних. 3.Передоплата за товари від ТОВ «Веселка» з ПДВ 311 643 46 60 681 641 20000 200000 42000 7000 Банківська виписка 2 В рахунок внеску в статутний капітал одним із засновників передана ПЕОМ вартістю, грн.. 105 46 4000 Акт введення в експлуатацію ОЗ ................. Література 17

 4. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  1. Особливості складання скороченого робочого Плану бухгалтерських рахунків для малого підприємства. Які рахунки рекомендується включати в скорочений робочий План рахунків? 3 2. Який порядок ведення Відомості 3-М облік розрахунків з постачальниками. 10 3. Особливості обліку витрат на виробництво на малому підприємстві. 14 4. Практична ситуація. 18 Вихідні дані: Залишки на синтетичних рахунках на 1.12.ХХр., грн. Рах. 101 1200 Рах. 401 36000 Рах. 131 200 Рах. 402 3000 Рах. 18 850 Рах. 441 1708 Рах. 20 20000 Рах. 681 11000 Рах. 23 10000 Рах. 683 3142 Рах. 311 21000 Рах. 661 1000 Рах. 312 3000 Господарські операції за грудень XXX р. № зп Зміст операції Сума, грн.. Кореспонденція рахунків Дт Кт 1 2 5 6 7 1. Списано матеріали на виробництво 5800 2. Отримано сировину віл постачальника в Україні 3100 3. Вхідний ПДВ 620 4. Оплата за отриману сировину в Україні 1700 ... Практичне завдання вимагає складання на основі початкових залишків на синтетичних рахунках на 01.12.ХХХ р. і господарських операцій за грудень ХХХр. Журналу обліку господарських операцій по такій формі: .... Список літератури 25

 5. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  1. Нормативне регулювання спрощеної системи оподаткування за єдиним податком 3 2. Особливості оподаткування податком на додану вартість платників єдиного податку (за ставкою 6%) 13 Література. 23

 6. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  ВСТУП 3 1. Теоретичні аспекти організації обліку на малих підприємствах 4 1.1 Визначення суб’єктів малого підприємництва, для яких запроваджена спрощена система оподаткування. Ставки єдиного податку. 4 1.2 Критичний огляд нормативної та законодавчої бази з організації обліку на малих підприємствах. 11 1.3 Організаційно-економічна характеристика ПП «Назва» 15 2 Податковий облік на ПП «Назва». Звітність платників єдиного податку. 18 ВИСНОВКИ 26 Список літератури 28

 7. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  Зміст Практичне завдання 1. 2 Зареєстроване АТ з статутним капіталом , 20% акцій 1 –ї емісії продано за номінальною вартістю коштами, що надійшли в касу підприємства. 40% акцій продано з премією, що складає 10% від номінальної вартості. Кошти від реалізації надійшли на поточний рахунок. 20% продані з дисконтом в 15% від номінальної вартості за рахунок заробітної плати. Скласти баланс. Практичне завдання 2. 3 При інвентаризації каси виявлено: Нестачу в сумі 120 грн. Операції відобразити на рахунках бухгалтерського обліку з урахуванням 8-го класу рахунків бухгалтерського обліку. Практичне завдання 3. 4 За наведеними даними скласти журнал господарських операцій, відзначивши первинні документи, що є основою для складання операцій. Перелік операцій наведено у Таблиці 2.1. Таблиця 2.1. Реєстр господарських операцій № п/п Зміст операції Сума 1 На поточний рахунок надійшли кошти, тис. грн. 1. Внесок в статутний капітал 20 2. Кредит на виробничий розвиток під 24% річних 500 3. Передплата за товар від ТОВ "Веселка" з ПДВ 36 2 В рахунок внеску у статутний капітал одним із засновників передана ПЕОМ вартістю, тис. грн. 4 ............ Література 10

 8. Методи та організація обліку, аналізу і аудиту на підприємствах – суб’єкта малого бізнесу
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 3.1. Система показників та методики, які використовують при аналізі на підприємствах – суб’єкта малого бізнесу 6 3.2. Аналіз активів та пасивів суб’єкта малого бізнесу 15 3.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності суб’єкта малого бізнесу 24 РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 36 4.1. Організаційно-інформаційна модель аудиту суб’єкта малого бізнесу 36 4.2. Планування та порядок здійснення аудиту суб’єкта малого бізнесу 48 4.3. Узагальнення результатів аудиту суб’єкта малого бізнесу 58 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 68 Об'єктом розгляду у роботі є комерційне підприємство МП

 9. Форми організації обліку на підприємствах малого бізнесу
  1. Форми організації обліку на підприємствах малого бізнесу 2 2. Облік надходження матеріальних цінностей від постачальників 7 3. Які ви знаєте цінні папери? Які з цінних паперів обліковуються за балансовим рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»? 9 4. Практичне завдання 10 Чистий прибуток АТ за звітний період 60000 грн. 10% віднесено до резервного фонду; 15% - до фонду цільового фінансування, решта - для нарахування дивідендів. Один із засновників володіє 70, другий – 30, третій – 100, четвертий – 200, п’ятий – 50 одиницями акцій. Визначити суму дивідендів, що належать кожному з акціонерів згідно законодавства 5. Практичне завдання. 11 Завдання 2. 12 За наведеними даними скласти журнал господарських операцій, відзначивши первинні документи, що є основою для складання операцій. Перелік операцій наведено у Таблиці 2.1. Таблиця 2.1. Реєстр господарських операцій № п/п Зміст операції Сума 1 На поточний рахунок надійшли кошти, тис. грн. 1. Внесок в статутний капітал 20 2. Кредит на виробничий розвиток під 24% річних 150 3. Передплата за товар від ТОВ "Веселка" з ПДВ 27 2 В рахунок внеску у статутний капітал одним із засновників передана ПЕОМ вартістю, тис. грн. 4 3 Оприбутковане обладнання , яке надійшло від АТ "Еталон" вартістю з ПДВ. Обладнання введене в експлуатацію, тис.грн. 18 Література 20

 10. Облік на підприємствах малого бізнесу
  1. Порядок оформлення "Книги обліку господарських операцій" (в.К-1) та відомостей (ф.1М-ф.5М) 3 2. Відображення єдиного податку у складанні витрат підприємства суб’єкта малого підприємництва 9 Список використаної літератури. 18

 11. Облік на підприємствах малого бізнесу
  Тема 2. Облік активів суб’єктів малого підприємництва 3 Завдання 1. 3 Необхідно: Використовуючи лекційний матеріал, рекомендовані законодавчі та нормативні джерела, відповісти на наступні питання: 1. Назвіть законодавчі та нормативні акти, якими здійснюється державне регулювання створення та діяльності підприємств малого бізнесу. 2. Назвіть та охарактеризуйте законодавчі та нормативні акти використання спрощеної системи оподаткування обліку та звітності підприємствами малого бізнесу. 3. Назвіть переваги та недоліки використання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Завдання 2. 7 Задача 1 Необхідно: 1. За даними табл.1 здійсніть необхідні розрахунки та проставте кореспонденцію рахунків з використанням спрощеного Плану рахунків (СПР) та загального Плану рахунків (ЗПР). Матеріали для виконання завдання У табл.1 наведено господарські операції, пов’язані з рухом необоротних активів, що здійснювалися малим підприємством ТОВ «Орбіта» протягом звітного періоду. Таблиця 1 Облік необоротних активів №пп Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків (ЗПР) Кореспонденція рахунків (СПР) Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 1 Оприбутковано технологічну лінію, що надійшла від вітчизняного постачальника з наступною оплатою (лінія потребує налагоджувальних робіт). Контрактна вартість 100000 грн., крім того ПДВ 100 000 20 000 152 641 685 685 15 64 68 68 Завдання 3. 22 Задача 3 Необхідно: 1. Відобразити в обліку господарські операції ПП «Освіта» за січень 20хх р. Матеріал для виконання завдання Мале підприємство ПП «Освіта» обрало спрощену систему обліку та звітності. ПП «Освіта» здійснює продаж товарів (книги, учнівські зошити тощо) у роздріб у власному магазині. Підприємство є платником податку на прибуток та не є платником податку на додану вартість (ПДВ). Облік товарів підприємство здійснює за цінами реалізації. Товар оприбутковується від постачальника одразу до магазину. Робочий план рахунків ПП «Освіта» та залишки по рахунках на 01.01.2010 р. наведений у табл.3. На підприємстві працює 8 осіб. Таблиця 3 Сальдо по рахунках ПП «Освіта» на 01.01.20хх р. Код рахунка Назва рахунка Дебет Кредит 1 2 3 4 10 Основні засоби 30 000,00 101 Будівлі та споруди 20 000,00 102 Обладнання 5 900,00 Тема 4. Особливості обліку доходів та витрат звичайної діяльності суб’єктів малого підприємства 27 Завдання 1. 27 Завдання 2. 30 Завдання 3. 35 Тема 5. Формування звітності суб’єктів малого підприємництва 39 Завдання 1. 39 Завдання 2. 39 Завдання 3. 54 Список використаної літератури. 57

 12. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу
  1. За якою ціною в балансі ТОВ відображається вартість реалізації товарів, робіт, послуг (дебіторська заборгованість покупців). 3 2. Назвіть первинні документи при нарахуванні оплати за дні відпустки. 3 3. Облік купівлі та продажу інвалюти. 5 4. Практичне завдання. 11 Реалізована готова продукція за вартістю 24000 грн. з ПДВ. фактичною собівартістю 12700 грн. Адміністративні виплати - 3400 грн.. витрати збуту -1800 грн. Кошти від реалізації надійшли на поточний рахунок. 5. Практичне завдання. 12 Статутний капітал AT 1500000 грн. 40% акцій продано за номінальною ціною; 20% - за ціною, яка менша номінальної на 25%. 30% - за ціною, яка вища номінальної на 20%. Решта через утримання з зарплати за номінальною вартістю 2-га емісія. Список використаної літератури. 13

 13. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу 9
  Практична частина. Таблиця 1 Журнал обліку господарських операцій № Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 1 1.09 Зареєстроване МП зі статутним капіталом 40 тис. грн.. 46 40 40000,00 2 2.09 За відкриття розрахункового рахунку банку сплачені, одним із засновників, кошти в сумі, грн. 92 311 150,00 3 2.09 На розрахунковий рахунок надійшли кошти, тис. грн. 1. Внесок в статутний капітал 311 46 2000,00 2. Кредит на виробничий розвиток під 24% річних 311 601 50000,00 ... Оборотно-сальдова відомість за вересень 200Хр. Відомість В-8 Список використаної літератури.

 14. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу 3
  1. Облік основних засобів на підприємствах малого бізнесу 3 Практична частина. 8 Журнал обліку господарських операцій № Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 1 1.09 Зареєстроване МП зі статутним капіталом 40 тис. грн (для всіх варіантів) 46 40 40000,00 2 2.09 За відкриття розрахункового рахунку банку сплачені, одним із засновників, кошти в сумі, грн. 92 311 150,00 3 2.09 На розрахунковий рахунок надійшли кошти, тис. грн. 1. Внесок в статутний капітал 311 46 2000,00 2. Кредит на виробничий розвиток під 24% річних 311 601 12000,00 3. Передоплата за товари від ТОВ "Веселка" з ПДВ 311 377 24000,00 643 641 4000,00 ... Журнал обліку господарських операцій № Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 1 1.09 Зареєстроване МП зі статутним капіталом 40 тис. грн (для всіх варіантів) 46 40 40000,00 2 2.09 За відкриття розрахункового рахунку банку сплачені, одним із засновників, кошти в сумі, грн. 92 311 150,00 3 2.09 На розрахунковий рахунок надійшли кошти, тис. грн. 1. Внесок в статутний капітал 311 46 2000,00 2. Кредит на виробничий розвиток під 24% річних 311 601 12000,00 3. Передоплата за товари від ТОВ "Веселка" з ПДВ 311 377 24000,00 643 641 4000,00 Журнал-головна Оборотно-сальдова відомість за вересень 200Хр. Відомість В-8 Список використаної літератури. 34

 15. Облік на підприємствах малого бізнесу вар 6
  1. Характеристика журнальної форми бухгалтерського обліку; можливості її застосування на малому підприємстві 3 2. Як ведеться Відомість 3-М, розділ II - облік розрахунків з оплати праці? Якими первинними документами оформлюються операції по нарахуванню заробітної плати? 7 3. Особливості обліку реалізації продукції, робіт, послуг 11 Список використаної літератури. 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua