Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Облік надходження основних засобів в розрізі господарської діяльності підприємства (на прикладі) (ID:24771)
| Размер: 176 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Загальний розділ. 4
1.1 Загальна характеристика підприємства. 4
1.2 Структура підприємства. 5
1.3 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 7
2. Технологичний роздил. 14
2.1 Економічна сутність об’єкта обліку. 14
2.2 Облікові операції об’єкта обліку та послідовність їх виконання. 17
2.3 Документальне оформлення облікових операцій. 20
2.4 Відображення даних об’єкта обліку в статях фінансової звітності. 23
3. Розрахунковий розділ. Формування балансу господарської діяльності підприємства за звітний період. 28
3.1 Складання балансу на початок звітного періоду. 28
3.2 Аналіз аналітичних рахунків господарської діяльності 30
3.3 Побудова журналу господарських операцій. 31
3.4 Відкриття рахунків, визначення оборотів та кінцевого сальдо. 34
3.5 Складання оборотно-сальдових відомостей. 37
3.6 Складання балансу на кінець звітного періоду. 40
4. Заключний розділ. Оформлення форми фінансової звітності №1 "Баланс". 41
4.1 Заповнення частини Балансу "Активи". 41
4.2 Заповнення частини Балансу "Пасив". 42
ВИСНОВОК 44
Список літератури 46
ДОДАКТИ 47

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження і вибуття основних засобів
  ВСТУП 4 1. Економічна сутність , визнання, класифікація, оцінка основних засобів 7 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 13 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ «ххх» 21 4. Документальне оформлення надходження і вибуття основних засобів 24 5. Синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів 29 6. Удосконалення обліку надходження та вибуття основних засобів 40 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53 ДОДАТКИ 57

 2. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів (на прикладі ТОВ)
  1. Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку у ТОВ “Дельфіс” 3 2. Технологія обліку на окремій ділянці підприємства. 8 3. Характеристика первинних документів обліку. 10 4. Технологія синтетичного і аналітичного обліку. 11 5. Характеристика вихідних документів обліку. 14 Висновки 15 Список використаної літератури 16 Додатки 17 Фірма займається оптовою та роздрібною торгівлею тютюновими та алкогольними виробами та продуктами харчування, а також отримує дохід від надання послуг в сфері ресторанного бізнесу через кафе. Роздрібна торгівля ведеться через магазини.

 3. Організація аналізу і аудиту основних засобів підприємства (на прикладі підприємства ТОВ “Світанок”)
  Вступ 3 1. Значення основних засобів у діяльності підприємства та їх класифікація 5 2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з аналізу і аудиту основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 13 3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Світанок” 19 4. Організаційно - інформаційна модель аналізу і аудиту основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 22 5. Загальна оцінка аналізу основних засобів ТОВ „Світанок” 27 6. Особливості аудиту податкової звітності ТОВ „Світанок” 29 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 33 Додатки 35-75

 4. Організація обліку і аналізу основних засобів підприємства (на прикладі підприємства ТОВ “Світанок”, варіант 2)
  Вступ 3 1. Суть основних засобів визнання, оцінка та їх класифікація 5 2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аналізу основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 13 3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Світанок” 19 4. Організація первинного обліку основних засобів на підприємстві ТОВ „Світанок” 22 5. Організація аналітичного і синтетичного обліку основних засобів ТОВ „Світанок” 26 6. Організація аналізу основних засобів ТОВ „Світанок” 30 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 33 Додатки 35-71

 5. роаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства
  Задача 15. Проаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства Посилання: Показники Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності на початок року, тис. грн., зокрема: - активної частини, тис. грн. Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду діяльності на кінець року, тис. грн.., зокрема: - активної частини, тис. грн.. Річний обсяг надходження виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, тис. грн.., зокрема: - активна частина, тис. грн.. Річний обсяг вибуття основних засобів, тис. грн.., зокрема: - активна частина, тис. грн.. Коефіцієнт оновлення виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт оновлення активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт вибуття виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт вибуття активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт приросту виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Коефіцієнт приросту активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності

 6. Облік, аналіз і аудит в управлінні ремонтом та модернізацією основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретично методологічні основи обліку, аналізу і аудиту в управлінні ремонтом та модернізацією основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 7 1.1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 7 1.2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 28 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „АК „Назва” 32 Розділ 2. Методика і організація обліку і аналізу ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства ВАТ ”АК „Назва” 38 2.1. Склад і структура необоротних активів ВАТ „АК „Назва” та організація їх обліку 38 2.2. Методика та організація обліку ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 51 2.3. Особливості обліку необоротних активів в умовах використання комп'ютерної техніки 62 Розділ 3. Організація та методика аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 69 3.1. Методика та організація аналізу ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 69 3.2. Організація і методика аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів 83 Висновки 105 Список використаних джерел 111 Додатки 117

 7. Облік основних засобів
  ВСТУП 2 1. Економічна сутність основних засобів. 4 2. Облік основних засобів 7 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 7 2.2. Облік придбання основних засобів 11 2.3. Облік амортизації основних засобів 13 2.4. Облік вибуття основних засобів 17 3. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів. 19 ВИСНОВКИ 21 Список використаної літератури 23 Додатки 24

 8. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Вступ 3 1. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів 7 2. Організація синтетичного та аналітичного обліку основних засобів 15 3. Облік руху основних засобів на підприємстві ТОВ „Міранда” та їх покращення 26 4. Облік амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Міранда” 33 Висновки та пропозиції 41 Список використаної літератури 43 Додатки 45-62

 9. Облік вибуття основних засобів
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні теоретичні та методичні положення вибуття основних засобів 5 1.1. Економічна сутність основних засобів 5 1.2. Теоретичні основи вибуття основних засобів 9 Розділ 2. Проблеми теорії та практики вибуття основних засобів 13 2.1. Документальне оформлення вибуття основних засобів 13 2.2. Проблеми податкового обліку вибуття основних засобів 17 Розділ 3. Особливості вибуття основних засобів на підприємстві 22 3.1. Структура бухгалтерії та розподіл роботи 22 3.2. Здійснення обліку вибуття основних засобів на ТОВ “Славута” 26 Висновки 28 Список використаних джерел 30 Д о д а т к и 33 (Звітність) Метою курсової роботи є розгляд стану обліку вибуття основних засобів на базовому підприємстві. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - розглянути економічний зміст та нормативне регулювання вибуття основних засобів в Україні; - розглянути теоретичні та методологічні основи вибуття основних засобів; - розглянути проблеми теорії та практики вибуття основних засобів; - вивчити організацію бухгалтерського обліку вибуття основних засобів на базовому підприємстві; - за результатами проведеної роботи зробити висновки. Предметом дослідження є результати від вибуття основних засобів базового підприємства. Об'єктом дослідження є ТОВ “Славута”. Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М., Криницький Р.І., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

 10. Облік вибуття основних засобів
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні теоретичні та методичні положення вибуття основних засобів 11 1.1. Економічна сутність основних засобів 11 1.2. Теоретичні основи вибуття основних засобів 19 Розділ 2. Організація обліку вибуття основних засобів 21 2.1. Документальне оформлення вибуття основних засобів 21 2.2. Організація обліку вибуття основних засобів 27 2.3. Відображення основних засобів у фінансовій звітності 28 Розділ 3. Удосконалення організації обліку вибуття основних засобів на базовому підприємстві (ТОВ "__") 31 Висновки 34 Список використаних джерел 35 Додатки 37-54

 11. Облік наявності та руху основних засобів
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку наявності та руху основних засобів 5 1.1. Визначення та оцінка основних засобів 5 1.2. Класифікація основних засобів 12 1.3. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку основних засобів 16 1.4. Економічна характеристика підприємства ЗАТ ”Гостиниця «Вирлиця” 18 Розділ 2. Облік наявності та руху основних засобів 21 2.1. Документування операцій з обліку наявності та руху основних засобів 21 2.2. Синтетичний і аналітичний облік наявності та руху основних засобів 25 2.3. Відображення операцій з наявності та руху основних засобів 31 Розділ 3. Проблеми обліку наявності та руху основних засобів 33 Висновки та пропозиції 36 Список використаної літератури 40 Додатки 42-57 (Звітність) Мета курсової роботи – розглянути і докладно проаналізувати всі аспекти обліку наявності та руху основних засобів. Предмет курсової роботи полягає в дослідженні економічних, організаційних, інформаційних характеристик обліку наявності та руху основних засобів. Об’єктом дослідження обране приватне підприємство ЗАТ ”Гостиниця «Вирлиця”. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.

 12. Облік зносу (амортизації) основних засобів
  Вступ 3 1. Основні засоби - складова частина необоротних активів підприємства 5 1.1. Сутність основних засобів та їх характеристика 5 1.2. Сучасне нормативне регулювання обліку основних засобів 7 1.3.Актуальні проблеми обліку та оцінки основних засобів 8 2. Облік основних засобів 10 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 10 2.2.Характеристика бухгалтерських рахунків обліку основних засобів 13 2.3. Необхідність здійснення обліку зносу (амортизації) основних засобів 17 3. Методика та практика проведення процесу амортизації основних засобів 21 3.1. Порядок проведення процесу амортизації та вибір методу для амортизаційної політики підприємства 21 3.2. Відображення процесу амортизації основних засобів у звітності 42 Висновок 44 Список використаних джерел 46

 13. Облік зносу (амортизації) основних засобів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку зносу (амортизації) основних засобів 5 1.1. Економічна сутність зносу та амортизації основних засобів 5 1.2. Аналіз нормативної бази з бухгалтерського обліку зносу (амортизації) основних засобів 10 Розділ 2. Методика та практика відображення в обліку процесу зносу (амортизації) основних засобів 15 2.1. Норми та методи нарахування амортизації. 15 2.2. Документальне оформлення амортизації основних засобів. 19 2.3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів підприємства. Відображення амортизації (зносу) у звітності. 22 Розділ 3. Аналіз і контроль процесів нарахування амортизації 26 3.1. Аналіз ефективності використання методів нарахування амортизації для різних видів і груп основних фондів. 26 3.2. Контроль своєчасності та повноти нарахування амортизації і достовірного відображення в обліку й звітності підприємств. 30 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36

 14. Облік витрат на ремонт і модернізацію основних засобів
  Вступ 3 1. Теоретичні основи обліку витрат ремонту і модернізації основних засобів підприємства 5 1.1. Сутність ремонту і модернізації основних засобів підприємства 5 1.2. Огляд нормативної бази з обліку ремонту та модернізації основних засобів підприємства 8 2. Організація обліку витрат на ремонт і модернізацію основних засобів 12 2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ „АК „Назва” 12 2.2. Методика та організація обліку витрат ремонту і модернізації основних засобів 16 3. Удосконалення обліку витрат на ремонт і модернізацію основних засобів із застосуванням програми "1С: Бухгалтерія 7.7" 22 Висновки 26 Список використаних джерел 28 Додатки 30

 15. Облік основних засобів на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 Розділ I. Науково-теоретичні та методичні основи обліку основних засобів 6 1.1. Економічна сутність предмета дослідження 6 1.2. Нормативно-законодавча база з обліку основних засобів 13 Розділ ІІ. Характеристика підприємства, аналіз його виробничо-господарської діяльності за останні два роки, організація обліку 18 2.1. Характеристика підприємства ДП ПАТ «ххх» БКК 18 2.2. Організація обліку на підприємстві ДП ПАТ «ххх» БКК 21 2.3. Виклад облікової політики підприємства ДП ПАТ «ххх» БКК 25 Розділ ІІІ. Фінансовий облік основних засобів 27 3.1. Документування операцій з обліку основних засобів на підприємстві ДП ПАТ «ххх» БКК 27 3.2. Синтетичний облік основних засобів на підприємстві ДП ПАТ «ххх» БКК 33 3.3. Взаємозв’язок обліку основних засобів з фінансовою звітністю 39 Висновки 45 Список використаних джерел 49 Додатки 56

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua