Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методичні засади формування облікової політики підприємства щодо нематеріальних активів (ID:24772)
| Размер: 62 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Визначення та оцінка нематеріальних активів 4
2. Документування нематеріальних активів 8
3. Рахунки обліку нематеріальних активів 11
Висновок 13
Практична частина 14
Документом, в якому фіксуються положення облікової політики, є наказ або розпорядження керівника підприємства, який складається на кожний наступний звітний рік. Складання наказу, що затверджує на поточний рік прийняту методологію бухгалтерського обліку та його організацію вимагається Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"....
Список використаної літератури. 22
Додатки. 24

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Обов'язки та відповідальність за формування облікової політики підприємства
  Вступ 3 1. Сутність та механізм формування облікової політики підприємства 4 2. Нормативно-правове забезпечення формування облікової політики 9 3. Обов’язки та відповідальність за формування облікової політики підприємства 14 Висновки 20 Список використаної літератури 23

 2. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інші необоротні матеріальні активи
  Вступ 3 1. Поняття інших необоротних матеріальних активів їх клачифікація 4 2. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів 8 Висновок 11 Список використаної літератури. 12

 3. Облік нематеріальних активів підприємства
  Вступ 3 1. Економічна сутність нематеріальних активів та їх значення у діяльності підприємства 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку нематеріальних активів 9 3. Стисла організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ « » 15 4. Оцінка, визнання та документування нематеріальних активів 18 5. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів на підприємстві 23 6. Відображення нематеріальних активів у звітності підприємства 28 7. Удосконалення організації обліку нематеріальних активів шляхом використання сучасних комп'ютерних технологій 30 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Додатки 39

 4. Оцінка нематеріальних активів підприємства
  Вступ 3 1. Поняття і класифікація нематеріальних активів 6 1.1. Визначення поняття „нематеріальний актив” та його характеристика 6 1.2. Класифікація нематеріальних активів 10 2. Методологія оцінки нематеріальних активів 22 2.1. Законодавча база для оцінки нематеріальних активів 22 2.2. Методи оцінки нематеріальних активів в Україні 24 2.3. Міжнародна практика оцінки нематеріальних активів 40 3. Оцінка нематеріальних активів ВАТ „Концерн „Стирол” 56 3.1. Використовувані принципи і методи оцінки 56 3.2. Особливості оцінки нематеріальних активів на підприємстві 64 Висновки 75 Реферат до диплому

 5. Організація обліку, аудиту та аналізу використання прибутку підприємства в умовах нової облікової політики
  Вступ 4 Глава 1. Теоретико - методичні основи обліку формування та аналізу використання прибутку торгівельного підприємства. 7 1.1. Економічна природа та джерела утворення прибутку торгівельного підприємства. 7 1.2. Теоретичні основи розробки стратегії формування та використання прибутку торгівельного підприємства. 14 1.3. Організаційно - економічна характеристика базового підприємства . 30 Глава 2. Розробка методики економічного аналізу та аудиту використання прибутку торгівельного підприємства. 37 2.1. Система економічних показників, інформаційна база та методи бухгалтерського обліку використання прибутку. 37 2.2. Розробка системи фінансового та податкового одліку використання прибутку. 44 2.3. Поточний контроль за використанням прибутку торгівельного підприємства в умовах нової облікової політики. 54 Глава 3. Аналіз формування та використання прибутку торгівельного підприємства. 57 3.1. Система економічних показників інформаційна, база та методи економічного аналізу використання прибутку. 57 3.2. Аналіз динаміки загального обсягу прибутку та його складових по торгівельному підприємству. 62 3.3. Аналіз факторів, що вплинули на динаміку прибутку. 65 3.4. Методика факторного аналізу. 71 3.5. Аналіз напрямків розподілу та використання прибутку. 78 3.6. Основні концепції методики аудиту прибутку торгівельного підприємства та поточний контроль його використання. 81 Глава 4. Система автоматизації використання прибутку торгівельного підприємства 87 4.1. Склад та постановка задач. 87 4.2. Характеристика комплексу задач та його інформаційне забезпечення з обліку використання прибутку. 92 4.3. Вихідні документи з обліку та їх використання в управлінні підприємством. 97 Висновки і пропозиції 104 Список використаної літератури 107

 6. Рецензія на статтю «Зовнішні чинники формування політики ЄС щодо України»

 7. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
  ВСТУП 3 1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 4 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ 12 «НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ», 19 «НЕГАТИВНИЙ ГУДВІЛ» 7 3. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: ВИЗНАННЯ, ОЦІНКА, ПЕРЕОЦІНКА. 9 3.1. ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 9 3.2. ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 11 3.3. ПЕРЕОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 14 3.4. ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 17 4. ДОКУМЕНТУВАННЯ, ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 19 4.1 ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ 19 6. ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРИДБАННЯ, (СТВОРЕННЯ) НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 21 6.1. ПРИДБАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ. 21 6.2. ПРИДБАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В ОБМІН НА ІНШІ ОБ'ЄКТИ. 22 6.3. БЕЗОПЛАТНЕ ОТРИМАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, ВНЕСЕНІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. 23 7. ОБЛІК РУХУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ, АКТИВІВ 25 7.1. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 26 8. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕГАТИВНОГО ГУДВІЛУ 28 9. АМОРТИЗАЦІЯ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 30 ВИСНОВОК 32 ЛІТЕРАТУРА 33

 8. Аудит нематеріальних активів
  Вступ 3 1. Сутність, етапи, процедури проведення аудиту нарахування амортизації нематеріальних активів 11 2. Аудит наявності та стану нематеріальних активів. Правильність оцінки та нарахування амортизації нематеріальних активів ТОВ „Каштан” 22 3. Автоматизація аудиту перевірки нарахування амортизації нематеріальних активів. Аудиторський висновок. 27 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38-48

 9. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
  Вступ 3 1. Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів 7 2. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів 15 3. Облік руху нематеріальних активів на підприємстві ПП „Веста” 23 4. Облік амортизації нематеріальних активів на підприємстві ПП „Веста” 25 5. Характеристика негативного гудвілу 28 Висновки та пропозиції 30 Список використаної літератури 31 Додатки 33

 10. Аудит нематеріальних активів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту нематеріальних активів 5 1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 5 1.2. Огляд нормативної та законодавчої бази з аудиту нематеріальних активів 8 Розділ 2. Методика аудиту нематеріальних активів 13 2.1. Мета та завдання аудиту нематеріальних активів 13 2.2. Джерела отримання аудиторських доказів аудиту нематеріальних активів 14 2.3. Основні методи, прийоми та процедури аудиту нематеріальних активів 15 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 17 2.5. Послідовність проведення аудиту нематеріальних активів 19 Розділ 3. Організація аудиту нематеріальних активів підприємства ТОВ “Назва” 21 3.1. Техніко – економічна характеристика діяльності ТОВ “ Назва ” 21 3.2. План та програма аудиту нематеріальних активів підприємства ТОВ “ Назва ” 25 3.3. Аудит нематеріальних активів підприємства ТОВ “ Назва ” 29 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

 11. Оцінка і терміни зносу нематеріальних активів
  Вступ 3 1. Методи оцінки і амортизації нематеріальних активів 5 1.1. Поняття нематеріальних активів 5 1.3. Оцінка вартості нематеріальних активів 15 2. Аналіз створення і використання нематеріальних активів у ВАТ «Назва» 20 2.1. Загальні відомості про підприємство 20 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 22 2.3. Роль нематеріальних активів у діяльності підприємства 26 3. Напрями вдосконалення методів оцінки нематеріальних активів 31 3. Напрями вдосконалення методів оцінки нематеріальних активів 31 3.1. Використання міжнародного досвіду оцінки нематеріальних активів 31 Висновки 38 Література 41-43

 12. Визначення, визнання та оцінка нематеріальних активів
  ВСТУП 3 1. Поняття та визнання нематеріальних активів 4 2. Оцінка нематеріальних активів. 9 ВИСНОВОК 12 Список літератури 13

 13. Облік нематеріальних активів в системі управління підприємством
  Зміст Вступ 3 1. Економічна сутність та оцінка нематеріальних активів 5 2. Економіка - правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 14 3. Стисла організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ „Легко” 21 4. Облік руху нематеріальних активів на підприємстві ТОВ „Легко” 27 5. Облік амортизації нематеріальних активів 37 6. Інвентаризація нематеріальних активів 42 7. Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів 46 Висновки та пропозиції 48 Список використаної літератури 49 Додатки. Звітність, первинні документи 51 Метою курсової роботи є: характеристика і удосконалення системи бухгалтерського обліку нематеріальних активів на основі теоретичного вивчення проблеми та критичного аналізу практики на досліджуваному підприємстві. Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі розглядаються наступні завдання: - визначення економічної сутності нематеріальних активів та їх оцінка у відповідності до національних стандартів обліку; - аналіз нормативно-правової бази та огляд наукової літератури по темі дослідження; - розкриття організації і методики обліку нематеріальних активів на базі досліджуваного підприємства; В розвиток методології з питань обліку нематеріальних активів зробили вагомий внесок праці: І.А. Басманова, І.О. Белебехи, О.С. Бородкина, Б.І. Валуєва, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, Ю.Я.Литвина, А.Ш.Маргуліса, І.С.Мацкевичюса, В.Б.Моссаковського, В.Ф.Палія, П.Т.Саблука, В.В.Сопко, А.М.Фабричнова, М.Г.Чумаченка, С.А.Щенкова та інших. Об’єктом дослідження було обрано торговельне підприємство ТОВ „Легко”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, М(С)БО, П(С)БО, спеціальна література та нормативні документи, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства. Дослідження проводяться на основі фінансовій звітності підприємства за 2003-2005 роки. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи

 14. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів (на прикладі будь-якого підприємства, яке займається нематеріальними активами) (Аналіз 2007-2007 роки)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність нематеріальних активів в умовах ринкових відносин 6 1.1. Сутність та класифікація нематеріальних активів 6 1.2 Методи оцінки нематеріальних активів 16 РОЗДІЛ 2. Методика та організація фінансового аналізу нематеріальних активів 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ВТК „Назва” 18 2.2 Аналіз оборотності нематеріальних активів 25 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 27 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління нематеріальними активами підприємства 33 3.1 Ефективне управління нематеріальними активами 33 3.2 Зарубіжний досвід аналізу нематеріальних активів 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48-56 Звітність

 15. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів (на прикладі ТОВ)
  1. Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку у ТОВ “Дельфіс” 3 2. Технологія обліку на окремій ділянці підприємства. 8 3. Характеристика первинних документів обліку. 10 4. Технологія синтетичного і аналітичного обліку. 11 5. Характеристика вихідних документів обліку. 14 Висновки 15 Список використаної літератури 16 Додатки 17 Фірма займається оптовою та роздрібною торгівлею тютюновими та алкогольними виробами та продуктами харчування, а також отримує дохід від надання послуг в сфері ресторанного бізнесу через кафе. Роздрібна торгівля ведеться через магазини.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua