Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Роль та функції центральних органів управління України щодо регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності (ID:24773)
| Размер: 58 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Роль та функції центральних органів управління України щодо регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності 3
Практична частина 13
Список використаної літератури. 22
Додатки. 24

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Міжнародні та національні нормативи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Варіант №10
  1. Дати характеристику діяльності міжнародних професійних організацій, що займаються розробкою та тлумаченням МСФЗ. 3 2. Розрити правила формування резерву сумнівних боргів за П(С)БО. 8 Тести. 13 12. Чи мають зобов'язання юридичну силу? 18. Чиста вартість реалізації — це: 25. До вартості запасів можуть включатися інші витрати: 36. Основні засоби виникають внаслідок наступних подій: 41. Нарахування амортизації припиняється, коли: 49. За якою вартістю повинен оцінюватися дохід: 50. Стандарт МСБО 38 "Нематеріальні активи" не застосовується до: 54. Ліквідаційна вартість нематеріального активу - це: 60 . Згідно П(С)БО №11 непередбачене зобов’язання – це: 61. При спірних питаннях визначення строку корисного використання нематеріального активу: Задачі 16 4. Визначити суму гудвіл і нематеріальних активів за МСБО 38 „Нематеріальні активи”, якщо відомо: ВАТ „ТДС” придбало чисті активи ТОВ „Логос” за 7 500 000 дол., а справедлива вартість яких 5 200 000 дол., а також отримало право на фірмовий знак „ЛОГ” вартість якого визначена професійним оцінювачем в 400 000 дол. 5. Заповнити звіт про фінансовий результат, якщо відомо: - Дохід (виручка) від реалізації продукції 5 250 тис. грн. - ПДВ 850 тис. грн. - Собівартість реалізованої продукції 3 000 тис. грн. - Інший операційний дохід 1 500 тис. грн. - Адміністративні витрати 200 тис. грн. - Витрати на збут 60 тис. грн. - Інші операційні витрати 19 тис. грн. - Прибуток від участі в капіталі 22 тис. грн. - Інші фінансові доходи 14 тис. грн. - Фінансові витрати 9 тис. грн. - Матеріальні витрати 1 240 тис. грн. - Витрати на оплату праці 250 тис. грн. - Відрахування на соціальні заходи 75 тис. грн. - Амортизація 101 тис. грн. - Інші витрати 29 тис. грн. Практичне завдання 20 В даному завданні необхідно: - Заповнити книгу господарських операцій; - Оформити рахунки, шляхом визначення сальдо; - Заповнити Баланс; - Скласти оборотно-сальдову відомість; - Заповнити Звіт про фінансові результати. Баланс СП “Альфа” за січень ... Список використаної літератури. 44

 2. Система органів, які здійснюють фінансову діяльність та їх повноваження щодо захисту фінансової системи України
  Вступ 3 1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави 5 1.1 Спеціалізовані органи, що здійснюють фінансову діяльність 9 1.2 Повноваження органів Державної податкової служби та Контрольно-ревізійної служби України в сфері фінансової діяльності 15 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності 20 Висновок 24 Список використаної літератури 26-28 Метою написання курсової роботи є: розкрити такі понять, як система, та механізм діяльності державних органів; з'ясувати ряд питань, зокрема, правове положення та повноваження державних органів, що здійснюють фінансову діяльність. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є система державних органів, у внутрішній взаємодії та підпорядкуванні, що здійснюють регулювання в сфері фінансової діяльності, яка буде розглядатися як певна ієрархічна структура, певний порядок, який утворився в результаті поєднання загальнодержавних та місцевих органів. Розгляд правової системи буде проводитися з моменту проголошення незалежності нашою державою і до сьогодення.

 3. Характеристика бухгалтерського балансу, як основної форми фінансової звітності.

 4. Роль органів фінансового контролю в забезпечені фінансової безпеки
  Вступ 3 1. Теоретичні засади організації та контрольних повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні 6 2. Роль вищих органів фінансового контролю в боротьбі з корупцією та шахрайством 13 3. Аналіз діяльності органів контрольно-ревізійної служби у забезпеченні фінансової безпеки 19 4. Шляхи вдосконалення державного фінансового контролю України в сучасних умовах 25 Висновок 28 Список використаної літератури 30 Мета і завдання дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних засад правової науки, чинного законодавства та практики його застосування проаналізувати напрямки державної політики щодо реформування органів державного фінансового контролю, розкрити основні положення, що визначають його правову природу на сучасному етапі розвитку країни, визначити головні проблеми правового статусу органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні, надати пропозиції щодо удосконалення повноважень органів ДКРС.

 5. Європейська валютно-економічна інтеграція та створення європейської системи центральних банків. Функції, завдання та організаційна структура європейського центрального банку, центральних банків США та Японії
  Вступ 3 1. Європейська валютно-економічна інтеграція 4 2. Створення Європейської системи центральних банків 5 3. Функції, завдання та організаційна структура Європейського Центрального банку 8 4. Функції та організаційна структура центральних банків США та Японії 12 Висновок 14 Список використаної літератури 16

 6. Європейська валютно-економічна інтеграція та створення європейської системи центральних банків. Функції, завдання та організаційна структура європейського центрального банку, центральних банків США та Японії
  Вступ 2 1. Європейська валютно-економічна інтеграція 3 2. Створення Європейської системи центральних банків 4 3. Функції, завдання та організаційна структура Європейського Центрального банку 7 4. Функції та організаційна структура центральних банків США та Японії 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 7. Система органів державного регулювання економіки. Їх функції і повноваження
  Зміст Вступ 3 1.Права та обов’язки Президента України 4 2. Верховна Рада України 6 3. Кабінет Міністрів України (КМ) є вищим органом у системі органів виконавчої влади 7 4. Міністерства, відомства та інші центральні органи виконавчої влади 8 5. Місцеві державні адміністрації 11 Висновок 12 Список використаної літератури: 13

 8. Заміни у складі власного капіталу зумовлені переходом вітчизняних підприємств на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності
  Вступ 3 1. Заміни у складі власного капіталу зумовлені переходом вітчизняних підприємств на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності 4 2. Характеристика власного капіталу у відповідності з національними стандартами бухгалтерського обліку та звітності 6 Висновки 12 Список використаної літератури 14

 9. Роль конституційного суду України при вирішенні питання щодо внесення змін до конституції України
  Вступ 3 1. Коституційний Суд України - спеціальний судовий орган 5 2. Конституційний Суд України як обов'язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України 8 Висновок 16 Список використаної літератури 19

 10. СІСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
  ВСТУП 3 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ 4 2. МЕТОДОЛОГІЧНА РАДА З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 6 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. 8 4. СИСТЕМА ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ. 12 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 15

 11. Адміністративно-Правовий статус центральних органів виконавчої влади
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика центральних органів виконавчої влади, як суб’єктів адміністративних правовідносин 5 1.1. Адміністративний статус центральних органів державної виконавчої влади 5 1.2. Особливості змісту адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади 6 Розділ 2. Види центральних органів виконавчої влади 9 2.1. Види центральних органів виконавчої влади в державному механізмі 9 2.2. Становлення видів центральних органів виконавчої влади 11 Розділ 3. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади 16 3.1. Поняття змісту діяльності центральних органів державної виконавчої влади 16 3.2. Повноваження центральних органів державної виконавчої влади 20 Розділ 4. Урядові органи державного управління 27 Висновки 32 Список джерел 34

 12. Сутність функції та структура фінансової системи України
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. Поняття фінансової системи, ознаки її побудови 5 1.2. Складові фінансової системи України, їх характеристика 12 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 19 2.1. Фінансове забезпечення функціонування мікроекономіки в Україні 19 2.2. Реструктуризація фінансової системи України у період ринкової трансформації економіки 29 ВИСНОВКИ 33 ЛІТЕРАТУРА 35

 13. Роль і місце державних податкових органів в системі державного управління
  1. Роль і місце державних податкових органів в системі державного управління 3 Список використаних джерел 6

 14. Розвиток підприємства на прикладі стандартів бухгалтерського обліку України
  Вступ 3 Розділ 1. Створення та реєстрація підприємства 5 1.1. Механізм державної реєстрації підприємства 5 1.2. Ведення облікової роботи на підприємстві 8 Розділ 2. Визначення доходів, витрат та фінансових результатів 12 2.1. Визначення доходів та фінансових результатів 12 2.2. Визначення витрат, запасів та зобов’язань 19 Розділ 3. Фінансова звітність підприємства 25 3.1. Сутність фінансової звітності 25 3.2. Склад фінансової звітності 33 Висновки 41 Список використаних джерел 43 Мета роботи дослідження розвитку підприємства на прикладі стандартів бухгалтерського обліку України. При написанні роботи були використана література українських авторів. Таких як: Ф.Ф. Бутінець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова.

 15. Загальні принципи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах України
  Вступ 3 1. Загальна характеристика обліку. 5 2. Концептуальні засади та принципи побудови бухгалтерського обліку. 10 3. Загальні принципи побудови бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України. 17 Висновок 32 Список використаної літератури

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua