Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика на міжнародні стандарти (ID:24777)
| Размер: 14 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеНорми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика на міжнародні стандарти 3
Список літератури 13
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика та міжнародні стандарти
  1. Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика та міжнародні стандарти 3 Задача 1 14 Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями (табл. 1). Виконати необхідні розрахунки… Задача 2 16 Виконайте необхідні розрахунки та складіть необхідні бухгалтерські проведення: АКБ «Альфа» 1.10.05 р. надав короткостроковий кредит на суму 2600 тис. грн. АКБ «Бета» під річну ставку 10% терміном на 10 днів на умовах сплати процентів одночасно з поверненням кредиту по закінченні строку дії угоди. Cписок використаної літератури 17

 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
  Вступ 3 1. Поняття обліку за міжнародними стандартами 5 2. Особливості віддзеркалення господарських операцій 7 3. Основні концепції бухгалтерського фінансового обліку 16 4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 19 5. Організації, що регулюють міжнародну стандартизацію обліку 24 Висновки 32 Використана література 34

 3. Правила обліку депозитних операцій та їх відображення у фінансовій звітності банку
  Зміст. 1. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків по депозитах у національній та іноземних валютах. 3 2. Облік депозитних операцій. 7 Список використаних літературних джерел. 18 Додатки. 19 Додаток 1.Балансовий звіт комерційного банку 20 Додаток 2.Звіт про прибутки і збитки комерційного банку (крім даних по акціях і паям) 21

 4. Регулювання НБУ кредитних операцій комерційних банків
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ 5 1.1. Поняття кредитної операції 5 1.2. Нормативна база, що регулює здійснення кредитних операцій 12 2. ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 14 2.1. Важелі регулювання кредитних операцій комерційних банків 14 2.2. Механізм регулювання кредитних операцій комерційних банків 19 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 29 3.1. Трансформація нормативно-правової бази в рамках удосконалення здіснення кредитування комерційними банками 29 3.2. Використання зарубіжного досвіду в рамках удосконалення регулювання кредитних операцій комерційних банків 31 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

 5. Міжнародні стандарти обліку
  Вступ 3 1. Утвердження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 4 2. Міжнародні стандарти обліку: розвиток, практика і використання в Україні 10 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 6. Заміни у складі власного капіталу зумовлені переходом вітчизняних підприємств на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності
  Вступ 3 1. Заміни у складі власного капіталу зумовлені переходом вітчизняних підприємств на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності 4 2. Характеристика власного капіталу у відповідності з національними стандартами бухгалтерського обліку та звітності 6 Висновки 12 Список використаної літератури 14

 7. Міжнародні та національні нормативи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Варіант №10
  1. Дати характеристику діяльності міжнародних професійних організацій, що займаються розробкою та тлумаченням МСФЗ. 3 2. Розрити правила формування резерву сумнівних боргів за П(С)БО. 8 Тести. 13 12. Чи мають зобов'язання юридичну силу? 18. Чиста вартість реалізації — це: 25. До вартості запасів можуть включатися інші витрати: 36. Основні засоби виникають внаслідок наступних подій: 41. Нарахування амортизації припиняється, коли: 49. За якою вартістю повинен оцінюватися дохід: 50. Стандарт МСБО 38 "Нематеріальні активи" не застосовується до: 54. Ліквідаційна вартість нематеріального активу - це: 60 . Згідно П(С)БО №11 непередбачене зобов’язання – це: 61. При спірних питаннях визначення строку корисного використання нематеріального активу: Задачі 16 4. Визначити суму гудвіл і нематеріальних активів за МСБО 38 „Нематеріальні активи”, якщо відомо: ВАТ „ТДС” придбало чисті активи ТОВ „Логос” за 7 500 000 дол., а справедлива вартість яких 5 200 000 дол., а також отримало право на фірмовий знак „ЛОГ” вартість якого визначена професійним оцінювачем в 400 000 дол. 5. Заповнити звіт про фінансовий результат, якщо відомо: - Дохід (виручка) від реалізації продукції 5 250 тис. грн. - ПДВ 850 тис. грн. - Собівартість реалізованої продукції 3 000 тис. грн. - Інший операційний дохід 1 500 тис. грн. - Адміністративні витрати 200 тис. грн. - Витрати на збут 60 тис. грн. - Інші операційні витрати 19 тис. грн. - Прибуток від участі в капіталі 22 тис. грн. - Інші фінансові доходи 14 тис. грн. - Фінансові витрати 9 тис. грн. - Матеріальні витрати 1 240 тис. грн. - Витрати на оплату праці 250 тис. грн. - Відрахування на соціальні заходи 75 тис. грн. - Амортизація 101 тис. грн. - Інші витрати 29 тис. грн. Практичне завдання 20 В даному завданні необхідно: - Заповнити книгу господарських операцій; - Оформити рахунки, шляхом визначення сальдо; - Заповнити Баланс; - Скласти оборотно-сальдову відомість; - Заповнити Звіт про фінансові результати. Баланс СП “Альфа” за січень ... Список використаної літератури. 44

 8. Стандарти і норми аудиторської діяльності
  Вступ 3 1. Поняття і призначення стандартів аудиту 3 2. Зміст і види стандартів аудиту 9 3. Використання стандартів аудиту 17 Висновок 24 Практична частина Варіант 2. 25 Завдання 1 25 Завдання 1 Розрахуйте рівень істотності, і процентне відхилення показників, використовуючи наступні базові показники: Найменування показників Значення базового показника бухгалтерської звітності суб'єкта, що перевіряється Частка, % Значення, вживані при знаходженні рівня істотності (ЗІ) 1 2 3 4 1.Балансовий прибуток 355 5 17,8 2. Валовий об'єм реалізації без ПДВ 25367,9 2 507,4 3. Валюта балансу 10280 5 514,0 4.Власний капітал 4012 10 401,2 5.Загальні витрати підприємства 13 250,6 5 662,5 Завдання 2 26 Аудитор має намір перевірити сальдо рахунків дебіторів, які є клієнтами підприємства. Він бажає бути впевненим на 80 %, що є не більше ніж 7 рахунків у кожній сотні, які містять помилки. Усього є 300 рахунків дебіторів. Необхідно визначити величину вибірки, якщо: 1. Аудитор не очікує ніяких помилок; 2. Аудитор очікує одну помилку. Таблиця 1. ФРАГМЕНТ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА НАДІЙНОСТІ Кількість помилок у вибірці Рівні довіри, % 70 80 85 90 95 97,5 99 0 1,21 1,61 1,90 2,31 3,00 3,69 4,61 1 2,44 3,00 3,38 3,89 4,75 5,58 6,64 2 3,62 4,28 4,73 5,33 6,30 7,23 8,41 3 4,77 5,52 6,02 6,69 7,76 8,77 10,05 4 5,90 6,73 7,27 8,00 9,16 10,25 11,61 5 7,01 7,91 8,50 9,28 10,52 11,67 13,11 6 8,11 9,08 9,71 10,54 11,85 13,06 14,58 7 9,21 10,24 10,90 11,78 13,15 14,43 16,00 Завдання 3 27 Маємо компанію-клієнта з низьким рівнем ризику. Величина внутрішньогосподарчого ризику складає 75% (висока норма рентабельності; стабільна галузь). Ризик системи контролю 20% (чітка система внутрішнього контролю і відсутність зауважень з боку аудиторів за наслідками попередніх перевірок). Допустимий рівень сукупного аудиторського ризику 5%. Визначити граничну величину ризику не виявлення. Завдання 4 28 При проведенні аудиту фінансової звітності підприємства аудитор зіткнувся з порушеннями у області бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності (табл. 1). Використовуючи вимоги стандарту класифікуйте ці порушення як шахрайство або помилки. Порушення, віднесене до шахрайства або помилки, відзначте знаком «+». Список використаної літератури 30

 9. Операції комерційних банків
  Вступ 4 1. Сутність банківської системи і комерційних банків 5 2. Місце комерційних банків в структурі банківської системи 9 3. Операції комерційних банків 14 Висновки 18 Література 20

 10. Операції комерційних банків
  ВАРІАНТ 10 1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій банку за 4 квартал за наступною формою: № п/п Дата Зміст операції Первинний документ Кореспонденція рахунків Сума Дебет Кредит Всі необхідні розрахунки здійснювати в операційному щоденнику. 2. Відобразити інформацію про господарські операції банку на рахунках бухгалтерського обліку: вказати сальдо на початок періоду, визначити обороти по дебету та кредиту, розрахувати сальдо на кінець року. Інформацію ... 3. Визначити фінансовий результат діяльності банку за рік та відобразити його на рахунках бухгалтерського обліку 4. Скласти оборотно-сальдову відомість за 4 квартал за наступною формою:... Матеріал для виконання контрольної роботи. 1. Інформація про залишки по рахунках АКБ „КИЇВ” на 1.10.2005 р. Номер та назва рахунку Залишки на рахунках Дебет Кредит 1001” Банкноти та монети в касі банку” 120 000 1200 „Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України” 3200 000 ... ВИКОНАННЯ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 11. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади формування ресурсної бази банку 5 1.1. Банківські ресурси: сутність та структура 5 1.2. Стан ресурсної бази банківської системи України 13 Розділ 2. Аналіз формування ресурсів ПАТ КБ « -Банк» 21 2.1. Місце власного капіталу у формуванні ресурсної бази банку 21 2.2. Депозитне формування ресурсів ПАТ КБ « -Банк» 30 2.3. Аналіз запозичених банківських ресурсів 38 Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування ресурсної бази банку 43 Висновки 56 Список використаної літератури 59 Додатки 62

 12. Правова основа і правове забезпечення аудиту. Стандарти і норми аудиту
  1. Правова основа і правове забезпечення аудиту. Стандарти і норми аудиту. 2. Особливості проведення внутрішнього аудиту. Список використаної літератури

 13. Інвестиційні операції комерційних банків
  Вступ 2 1. Теоретичні основи здійснення інвестиційних операцій комерційними банками 4 1.1. Сутність інвестиційних операцій банку 4 1.2. Участь комерційних банків в інвестиційному процесі 8 2. Аналіз інвестиційної діяльності АППБ «Аваль» 18 2.1. Аналіз інвестиційних операцій банку 18 2.2. Інвестиційна політика АППБ «Аваль» 23 3. Шляхи вдосконалення інвестиційних операцій комерційних банків 28 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Мета і завдання дослідження. На основі вивчення економічної сутності інвестиційних та аналізу їх виконання в АППБ «Аваль» визначити деякі напрямки вдосконалення інвестиційних операцій банку. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації грошово-кредитної політики в Україні; законодавчі та нормативні акти, інструктивні документи Національного банку України, Міністерства фінансів і Кабінету Міністрів України; статистичні матеріали Держкомстату України, Національного банку України, Міністерства фінансів; аналітичні матеріали АППБ «Аваль», Національного банку України. При написанні дипломної роботи проаналізовано монографії та статті зарубіжних і вітчизняних авторів, підручники, посібники.

 14. Операції та послуги комерційних банків
  Вступ 3 1. Операції комерційних банків 4 2. Характеристика банківських послуг 9 Висновки 15 Список використаної літератури 17

 15. Активні операції комерційних банків
  Вступ 2 1. Економічна сутність активних операцій банку 2 2. Кредитні операції банку 3 3. Інвестиційні операції банку 6 Висновок 9 Список використаної літератури 11

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua