Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Облік у зарубіжних країнах вар 1 (ID:24780)
| Размер: 14 кб. | Объем: 6 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання №1 3
Підприємство розробило і запатентувало новітню технологію з переробки і виробництва молочної продукції.. Визначити первинну вартість патенту відповідно до IAS за відомих умов:
Показники ВАРІАНТИ
1 2 3
Оплата праці фахівців в період пошуку альтернативних процесів для технології, тис. $ 30
Матеріальні затрати, понесені в процесі досліджень, тис. $ 15
Матеріальні затрати, понесені в процесі створення технологічної лінії, придатної до використання, тис. $ 45
Оплата праці персоналу, задіяного у створенні технологічної лінії, тис. $ 16
Витрати підприємства на навчання персоналу для роботи з використанням новітньої технології, тис. $ 20
Витрати з юридичного захисту патенту, тис. $ 10
Юридичне оформлення патенту, тис. $ 4


Завдання №3 5
Визначити первинну вартість придбаного франчайзингу, що надає право друкувати і розповсюджувати популярний роман, захищений авторським правом, який було отримано в обмін на прості акції власної емісії відповідно до IAS та GAAP за відомих умов:
Показники ВАРІАНТИ
1 2 3
Кількість акцій, штук 100
Номінальна вартість однієї акції, $ 50
Ринкова вартість однієї акції на момент здійснення операції, $ 65
Балансова вартість авторського права у франчайзора, $ 5000
Термін користування франчайзинговими правами, років 5
Витрати на юридичні послуги, тис. $ 1
Щорічні платежі франчайзі, % від ринкової вартості 2

Список використаної літератури. 6
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Облік товарно-матеріальних запасів (облік у зарубіжних країнах)
  Вступ 3 1. Теоретично-економічна побудова обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Поняття запасів 5 1.2. Методи обліку запасів 12 2. Відмінності в методах оцінки та списання запасів 22 2.1. Оцінка товарно-матеріальних запасів при надходженні 22 2.2. Методи оцінки вибуття запасів 26 3. Відображення запасів у звітності. 29 3.1. Порівняльна характеристика відображення запасів у звітності зарубіжних країн 29 Висновки 38 Список використаної літератури. 40 Додатки. 42

 2. Облік у зарубіжних країнах
  Завдання №6 3 Підприємство власними зусиллями збудувало будівлю, використовуючи кошти, взяті в кредит. Розрахувати первинну вартість будівлі за умов (за GAAP). Показники Варіант 1 Прямі матеріальні витрати, тис. $ 120 Прямі витрати на оплату праці, тис. $ 131 Гонорари архітекторам, тис. $ 11 Вартість будівельної ліцензії, тис. $ 3 Витрати на страхування впродовж терміну будівництва, тис. $ 2 Відсотки за кредит, отриманий для будівництва, сплачені в період будівництва, тис. $ 33 Завдання №10 4 Компанія А обміняла 10 власних автомобілів "Мерседес" на 10 автомобілів "БМВ", отримавши в додаток при цьому грошові кошти. Визначити первинну вартість придбаних автомобілів "БМВ" і написати бухгалтерське проведення по даній операції за відомих умов (за ОААР): Варіант 1 Завдання №12 6 Розрахувати вартість реалізації і суму залишку запасів на кінець місяця жовтня, здійснивши оцінку вибуття запасів різними методами при різних системах обліку за відомих умов: Варіант 1 Список використаних джерел 8

 3. Облік у зарубіжних країнах
  Завдання 1. Містер Боб Вулф на початку серпня 2009р. Відкрив магазин «Діско» З продажу компакт-дисків і аксесуарів. Для організації БО і підготовки звітності він запросив на роботу бухгалтера Сінді Фокс. Ознайомившись з документами міс Сінді зробила наступні операції, які відбулися до відкриття магазину. Журнал проводок Запис Назва рахунка та пояснення Сума, $ Дебет Кредит 1 Грошові кошти Капітал Б. Вульфа 60000 60000 2 Грошові кошти Банківська позика 70000 70000 3. Запас товарів Розрахунки до сплати 115000 115000 4. Меблі для офісу Грошові кошти 1200 1200 5 Торговельне обладнання Грошові кошти 6300 6300 6. Витрати на оренду (серпень) Грошові кошти 1150 1150 7. Витрати на рекламу Грошові кошти 750 750 8. Витрати на заробітну плату Грошові кошти 800 800 9. Витрати на комунальні послуги Грошові кошти 150 150 10. Витрати офісних матеріалів Грошові кошти 800 800 1. Складіть бухгалтерські проводки за операціями 1 - 10 з викладанням змісту операції. 2. Відкрити бухгалтерські рахунки і зробить на них записи за операціями 1 – 10. 3. Складіть бухгалтерські записи за операціями 11 – 25 і зареєструйте їх у журналі. Закрити бухгалтерські рахунки 7. Підготувати звіт про прибутки за серпень 2009 р. і бухгалтерський баланс на 31 серпня 2009р. Завдання 2. Розрахунок амортизації основних засобів СИТУАЦІЯ. Ви працюєте головним бухгалтером фірми «Мей». Президент фірми зробив інвестицію у формі вантажного автомобіля вартістю 28500 дол. США: Передбачається, що автомобіль буде використовуватись 5 років. Після цього він буде проданий на запасні частини за 1500 дол. США. Досвід експлуатації подібного автомобілю у даній фірмі і розроблений бізнес-план на наступні 5 років дозволяє передбачити, що річний пробіг буде дорівнювати: - 1 рік – 10 тис. км; - 2 рік – 20 тис. км; - 3 рік – 30 тис. км; - 4 рік – 20 тис. км; - 5 рік – 10 тис. км. ЗАВДАННЯ. Президент фірми попросив вас розробити найбільш оптимальну балансову політику амортизації автомобіля. При цьому філософія бізнесу фірми спрямована, з метою збереження капіталу, на мінімізацію податку на прибуток у перші два роки роботи. Ваші пропозиції він просить надати в формі обгрунтування з графіками динаміки по роках показників вартості, річної амортизації, накопиченої амортизації. Список використаної літератури.

 4. Облік у зарубіжних країнах
  1. Обліку нематеріальних активів 3 2. Склад і форми фінансової звітності західних компаній 8 Завдання №1 13 Підприємство придбало за грошові кошти земельну ділянку із збудованою на ній будівлею і провело додаткові роботи на ній. Визначити первинну вартість земельної ділянки за відомих умов за GAAP: вар. 1 Завдання №2 14 Підприємство власними зусиллями збудувало будівлю, використовуючи кошти, взяті в кредит. Розрахувати первинну вартість будівлі за умов (за GAAP). вар. 2 Завдання №3 15 Розрахувати балансову вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги і резерв на покриття безнадійних боргів різними методами. вар. 3 На основі загального коефіцієнту сумнівності Список використаних джерел 18

 5. ОБЛІК В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
  1. КОНТИНЕНТАЛЬНА (ЄВРОПЕЙСЬКА) СИСТЕМА ОБЛІКУ 3 2. ОРЕНДА. ВИДИ ОРЕНДИ 13 ЛІТЕРАТУРА 23

 6. Облік у зарубіжних країнах
  1.Основні завдання аналізу фінансового стану на підставі бухгалтерської звітност 2. Довготермінові зобов’язання та їх види 3. Загальні принципи і процедури обліку

 7. Облік у зарубіжних країнах
  1. Обліку нематеріальних активів 3 2. Склад і форми фінансової звітності західних компаній 8 Завдання №1 14 Підприємство придбало за грошові кошти земельну ділянку із збудованою на ній будівлею і провело додаткові роботи на ній. Визначити первинну вартість земельної ділянки за відомих умов за GAAP: Вар. 1 Завдання №2 15 Підприємство власними зусиллями збудувало будівлю, використовуючи кошти, взяті в кредит. Розрахувати первинну вартість будівлі за умов (за GAAP). Вар. 2 Завдання №3 16 Розрахувати балансову вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги і резерв на покриття безнадійних боргів різними методами… Метод розрахунку - На основі загального коефіцієнту сумнівності Список використаних джерел 19

 8. Облік у зарубіжних країнах
  Задача 1 3 Компанія "С" має таку інформацію про закупівлю та викорис¬тання матеріалів: Дата Показник Кількість Ціна 1 квітня Залишок 2500 10 15 квітня Надходження 650 11 18 квітня Видаток 1500 5 травня Надходження 750 12 14 травня Надходження 500 11,5 20 травня Видаток 1200 5 червня Видаток 500 15 червня Надходження 800 11 22 червня Видаток 700 Необхідно визначити собівартість витрачених матеріалів і зали¬шок на 30 червня, використовуючи методи Fifo та середньо¬зваженої собівартості. Розрахунок виконати за умови, що компанія застосовує систему: - постійного обліку запасів; - періодичного обліку запасів. Задача 2 6 За наведеною в таблиці інформацією обрахувати балансову вар¬тість запасів компанії на кінець року. Вид виробничих запасів Кількість одиниць Собівар¬тість, дол. Відновлювальна вартість, дол. А 500 15 13 В 550 35 40 С 200 10 6 Д 170 25 28 Е 400 50 46 К 90 25 20 Н 250 50 45 Список використаної літератури. 7

 9. Облік у зарубіжних країнах
  1. Особливості обліку вибуття основних засобів у зарубіжних країнах 2. Консолідована звітність в зарубіжних країнах.

 10. Облік у зарубіжних країнах
  1. Обліку нематеріальних активів 3 2. Склад і форми фінансової звітності західних компаній 9 Завдання №1 16 Компанією придбано групу основних засобів, за які сплачено загальною сумою. Визначити первинну вартість кожного з придбаних об'єктів основних засобів. Вар. 1 Завдання №2 17 Компанія А обміняла потриманий верстат на більш нову модель. І результаті переговорів продавець погодився дати певну залікову знижку за старий верстат, відповідно отримавши доплату в розмірі сплачених грошових коштів. Визначити первинну вартість нового верстату і написати бухгалтерське проведення по даній операції за відомих умов (за СААР): Вар. 1 Завдання №3 18 Підприємство "X" проаналізувало інформацію по дебіторській заборгованості за відвантажені товари за останні попередні 3 роки станом на 31 грудня і отримало наступні дані: а) сума дебіторської заборгованості по підприємству "А" становила 20000 $, з яких було погашено 18500 $. б) сума дебіторської заборгованості по підприємству "В" становила 30000 $, з яких було погашено 29000 $. в) сума дебіторської заборгованості по підприємству "С" становила 28000 $. з яких було погашено 28000 $. г) сума дебіторської заборгованості по підприємству Д" становила 32000 $, з яких було погашено 30600 $. Метод розрахунку - Виходячи із платоспроможності окремих дебіторів Список використаних джерел 20

 11. Облік у зарубіжних країнах 12
  Визначити собівартість списаного матеріалу "А" та його залишок на складі будівельних матеріалів методом ЛІФО, якщо: Показник Кількість,м Ціна за 1 м, грн. Загальна вартість, грн. Залишок, м Залишок на 01.06 ц.р. 40 30,00 1200,00 40 Придбано 12.06 ц.р. 50 40,00 2000,00 90 Списано на виробництво 13.06 ц.р. 30 60 Придбано 15.06 ц.р. 20 50,00 1000,00 80 Списано на виробництво 20.06 ц.р. 40 40 Залишок на 01.07 ц.р. 40 За даними складського обліку списано на виробництво: 13 червня 30 м тканини із залишку на початок місяця; 20 червня 40 м тканини із партії придбаної 12.06 ц.р. Відобразити операцію у кореспонденції рахунків. Список використаної літератури.

 12. Облік у зарубіжних країнах
  1. Примітка до фінансової звітності. 3 2. Облік власного капіталу та відображення прибутку в індивідуальних підприємствах. 10 3. Спільні риси та відмінності списання безнадійної дебіторської заборгованості відповідно П(С)БО та МСБО. 14 Список використаної літератури. 20

 13. Облік у зарубіжних країнах
  1. Класифікація довгострокових зобов'язань. 2 2. Побудова звіту про прибутки та збитки. 5 3. МСФЗ 9 Література 17

 14. Облік у зарубіжних країнах
  1. Обліку нематеріальних активів 3 2. Склад і форми фінансової звітності західних компаній 6 Завдання №3 9 Підприємство придбало за грошові кошти земельну ділянку із збудованою на ній будівлею і провело додаткові роботи на ній. Визначити первинну вартість земельної ділянки за відомих умов за GAAP: Варіант 1 Завдання №6 10 Підприємство власними зусиллями збудувало будівлю, використовуючи кошти, взяті в кредит. Розрахувати первинну вартість будівлі за умов (за GAAP). Варіант 2 Завдання №13 11 Розрахувати балансову вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги і резерв на покриття безнадійних боргів різними методами. Умова: I. Станом на 31 грудня поточного року (дату балансу) підприємство "X" має дебіторську заборгованість: по підприємству "А" в сумі 8200 $, з яких : 7000 $ - не простроченої, 1200 $ - простроченої на 10 днів; по підприємству "В" в сумі 7500 $, з яких: 5200 $ - простроченої на 15 днів, 1000 $ - простроченої на 36 днів, 1300 $ - простроченої на 100 днів; по підприємству "С" в сумі 6000 $, з яких: 5000 $ - не простроченої, 1000 $ - простроченої на 65 днів; по підприємству "Д" в сумі 10500 $, з яких: 2500 $ - не простроченої, 3000 $ - простроченої на 45 днів, 5000 $ - простроченої на 95 днів. II. Підприємство "X" проаналізувало інформацію по дебіторській заборгованості за відвантажені товари за останні попередні 3 роки станом на 31 грудня і отримало наступні дані: а) сума дебіторської заборгованості по підприємству "А" становила 20000 $, з яких було погашено 18500 $ б) сума дебіторської заборгованості по підприємству "В" становила 30000 $, з яких було погашено 29000 $ в) сума дебіторської заборгованості по підприємству "С" становила 28000 $, з яких було погашено 28000 $ г) сума дебіторської заборгованості по підприємству "Д" становила 32000 $, з яких було погашено 30600 $ III. Підприємство "X" проаналізувало інформацію по дебіторській заборгованості за відвантажені товари за останні попередні 3 роки станом на 31 грудня і отримало наступні дані: а) сума дебіторської заборгованості списана до настання строків платежу після погашення або визнання її безнадійною - 55000 $, в т.ч. заборгованість на суму 600 $ була визнана безнадійною. б) сума заборгованості, прострочена не більше ніж на місяць, склала 38000 $, при цьому визнана безнадійною заборгованість у сумі 900 $ в) сума заборгованості, прострочена на строк від одного до двох місяців, склала 10000 $, в т.ч. безнадійна - 600 $ г) сума заборгованості, прострочена на строк від двох до трьох місяців, склала 5000 $, в т.ч. безнадійна - 700 $ д) сума заборгованості, прострочена на строк більше трьох місяців, склала 2000 $, в т.ч. безнадійна - 1100 $ ВАРІАНТИ Метод розрахунку 3 На основі загального коефіцієнту сумнівності Список використаних джерел 14

 15. Облік у зарубіжних країнах
  Вступ 3 9. Класифікація і облік грошових коштів та їх еквівалентів 4 15. Види, оцінка та облік довгострокових зобов’язань в міжнародній практиці 6 Висновки 9 Список використаної літератури. 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua