Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Бухгалтерські проведення (ID:24782)
| Размер: 10 кб. | Объем: 2 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Бухгалтерські проведення :

Банк сплатив заборгованість перед постачальниками за договором факторингу
- Клієнта А 8,0
- Клієнта Б 10,5
Відображення на позабалансових рахунках 18,5
Нараховані проценти за факторинговими угодами (18,5*0,24/12) 0,37
На рахунок клієнта А надійшла виручка 12,0
Списана на рахунок прострочених заборгованість за факторингом, своєчасно не погашена клієнтом, (Б) 10,5
На коррахунок банку надійшла сума, призначена для зарахування клієнту Б 14,0

2. Бухгалтерські проведення:

Зміст операції
АТ КиївХліб платіжним дорученням перерахувало АТ Київмлин зі свого поточного рахунку
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова
  1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова. 3 2. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад. 6 Практичні завдання: 11 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Початкова валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку - 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника - 360 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. За станом на 1 жовтня підприємство «Альфа» мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520 Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальниками 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку. За звітний період (листопад) на підприємстві «Альфа» здійснено такі господарські операції: Список літератури 19

 2. Бухгалтерські розрахунки, їх побудова
  1. Бухгалтерські розрахунки, їх побудова. 3 2. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад. 6 Практичні завдання: 14 Практичне завдання 1 14 За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Практичне завдання 2 16 Валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: а) сплачено постачальником з розрахункового рахунку - 3010 грн.; б) оприбутковані на склад матеріали від постачальника - 360 грн.; в) одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. Практичне завдання 3 17 За станом на 1 жовтня підприємство мало такий баланс: АКТИВ Сума, ГРН. ПАСИВ Сума, ГРН. Основні засоби 42600 Статутний капітал 65520 Виробничі запаси 13800 Розрахунки з оплати праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Готова продукція 10300 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 2100 Каса 20 Рахунки в банках 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 Нерозподілені прибутки 20000 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 На протязі жовтня на підприємстві відбулися такі господарські операції Зміст господарських операцій СУМА, грн.. 1.Перераховано з розрахункового рахунку постачальникам 2100 2.Відпущено на виробництво продукції матеріалів (запаси) 8500 3.Надійшло на розрахунковий рахунок від дебіторів 1700 4.Одержано матеріали від постачальників 1500 5.Одержані в касу з розрахункового рахунку грошові кошти 3400 6 Видано з каси заробітну плату 3400 1) На основі статей балансу відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку з відповідними початковими залишками; ...... Список літератури 21

 3. Бухоблік. Бухгалтерські рахунки, їх побудова...
  1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова. 3 2. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад. 6 Практичні завдання: 11 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Початкова валюта балансу становить 18200 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку - 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника - 360 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 800 грн. Список літератури 20

 4. Бухгалтерські документи, їх призначення, порядок складання і використання
  1. Бухгалтерські документи, їх призначення, порядок складання і використання. 2 Список використаної літератури. 26 Приклади

 5. Порядок оформлення документів, що подаються українським підприємством для митного оформлення імпортного товару за умови «FOB» та зробити усі відповідні бухгалтерські записи
  1. Теорія та практика використання зазначених операцій у міжнародній економічній діяльності суб’єктів господарювання України. 3 2. Стислий перелік та описання чинної законодавчо-нормативної бази. 14 3. Написання типового міжнародного економічного контракту за умови «FOB» 16 4. Фінансово-господарські операції, що витікають з процесу виконання контракту до отримання фінансового результату. 20 Список використаної літератури. 23 Додаток. 24

 6. Методика проведення аудиту
  1. Порядок проведення аудиторської перевірки 2 2. Узагальнення результатів аудиту 5 3. Стадії, етапи і процедури аудиту 9 Список використаної літератури 14

 7. Договір на проведення аудиту
  Вступ 3 1. Порядок підготовки, умови та зміст договору на проведення аудиту 4 2. Зразок договору про надання аудиторських послуг 10 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 8. Організація і проведення аудиту
  Зміст Вступ 3 1. Сутність та необхідність аудиту. 4 2. Організація процесу аудиторської перевірки. 10 Висновок. 22 Список використаних літературних джерел. 23

 9. ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
  Вступ 3 1. Процедура укладання договору 3 2. Структура договору 5 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 10. Організація та проведення нарад
  Вступ 3 1. Організація проведення ділових нарад 4 2. Правила проведення нарад 6 2. Правила поведінки доповідача 8 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 11. Підготовка і проведення наради
  Вступ 2 1. Підготовка до наради 3 1.1. Загальний огляд 3 1.2.Нарада – обговорення 4 1.3. Під час наради 4 2. Коло учасників 5 2.1. Проведення наради. Мета і функції головуючого 6 2.2. Правила поведінки учасників 8 3. Час і тривалість наради 9 3.1.Оповіщення і забезпечення учасників інформаційними матеріалами 9 3.2. Після наради 10 Література 12

 12. Психологічні особливості проведення обшуку
  Вступ 3 1. Психологія приховування. 4 2. Рефлексивне управління. 9 3. Психологічні основи виявлення. Розшукові версії. 11 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 13. Порядок та етапи проведення інвентаризації
  Вступ 2 1. Законодавче забезпечення інвентаризації 3 2. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів 13 3. Інвентаризація малоцінних та швидкозношуваних предметів 16 4. Перевірка та оформлення результатів інвентаризації 17 Висновки 21 Список використаної літератури 22

 14. Організація та проведення нарад і зборів
  ВСТУП 2 1. ВИДИ НАРАД І ЗБОРІВ 3 2. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ НАРАДИ 6 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАРАД РІЗНИХ ВИДІВ 12 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 18

 15. Методика проведення циклів екскурсій
  Методика проведення циклів екскурсій

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua