Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Наведіть характеристики інноваційних процесів за ознаками керування операційними системами (ID:24797)
| Размер: 99 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 1 3
1. Наведіть характеристики інноваційних процесів за ознаками керування операційними системами 3
2. Як ви розумієте поняття „потужності" операційної системи? 7
3. Які класифікація операційних систем вам відомі? 13
Завдання 2
У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих.
Тест 1
Управління персоналом як складова операційного менеджменту включає наступні блоки:
Тест 2
Цілі кадрового планування:
Тест 3
Процес планування повинен забезпечувати:
Тест 4
Виробничо-територіальний підхід до процесу мотивації - це:
Завдання 3

Побудувати структурно-логічну схему Вашої операційної діяльності. Пояснити її.

ЛІТЕРАТУРА 22

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Операційний менеджмент Наведіть характеристика інноваційних процесів за ознаками керування операційними системами
  Завдання 1 3 1.1. Наведіть характеристика інноваційних процесів за ознаками керування операційними системами 3 1.2. Як ви розумієте поняття «потужності» операційної системи 9 1.3. Які класифікації операційних системи Вам відомі? 11 Завдання 2 14 У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. 1. Управління персоналом як складова операційного менеджменту включає наступні блоки: 2. Цілі кадрового планування: 3. Процес планування повинен забезпечувати: 4. Виробничо-територіальний підхід до процесу мотивації - це: Завдання 3 16 Побудувати структурно-логічну схему Вашої операційної діяльності. Пояснити її. Список використаної літератури 20

 2. Форми інвестування інноваційних процесів
  Вступ 3 І. Теоретико-методологічні основи інвестиційного механізму інноваційного розвитку 5 1.1. Загальна характеристика інвестицій в інноваційні процеси 5 1.2. Фінансово-інвестиційні механізми державної підтримки інноваційної сфери 9 ІІ. Інвестиційні інструменти розвитку інноваційного підприємництва 15 2.1. Механізм інвестування інновацій через амортизаційні відрахування 15 2.2. Спеціальні економічні зони як шлях залучення інвестицій в інноваційні проекти 21 ІІІ. Фінансово-інвестиційна стратегія формування інноваційної економіки в Україні 24 3.1. Основні напрямки державної стратегії залучення інвестицій до інноваційної сфери 24 3.2. Реформування державної власності та залучення іноземних інвесторів в інноваційні процеси 28 Висновки 36 Література 38 Додатки 41 Додаток 1. 41 Додаток 2. 42

 3. Економіка туристичного підприємства Сутність витрат виробництва та їх види і класифікація за групувальними ознаками
  1. Сутність витрат виробництва та їх види і класифікація за групувальними ознаками 3 2. Склад та економічна сутність основних показників підприємницької діяльності 8 3. Визначення підприємництва, його соціально-економічне значення 12 4. Завдання 16 Розрахуйте величину витрат за статтею «Податки, відрахування і збори, що відносяться на витрати підприємства» по туристичному підмприємству. Інформаційне забезпечення задачі. Виручка фірми за минулий період , тис. грн. 543,0; Фонд оплати праці, що включено у витрати виробництва 234,0; Виплати з прибутку 43,4 ; Сплата ПДВ 125,8; Визначимо розмір нарахувань на фонд оплати праці відповідно до табл. 1: Таблиця 1 Нарахування на заробітну плату у 2010 році Вид нарахування Ставка, % Внески до Пенсійного фонду 33,2 Внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 1,4 Внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття 1,6 Внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в залежності від класу професійного ризику на виробництві, умовно приймемо за 2,1% Список використаної літератури: 18

 4. Управління інформаційними системами в аналізі та аудиті
  1. Поняття баз та банків даних. 3 2. Організація технології розв’язання завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку. облік витрат та виробництво. 7 3. Достовірність первинної документації в умовах використання ЕОМ. 12 Список використаної літератури 15

 5. Контрольна з управління інформаційними системами в аналізі і аудиті
  1. Методи та засоби створення інформаційної системи. 3 2. Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО). 8 3. Характеристика інфологічної та датологічної моделі баз даних. 13 4. Проектування вихідних і вхідних інформаційних повідомлень. 19 Список використаної літератури 22

 6. Контрольна робота з управління інформаційними системами в аналізі і аудиті
  1. Технологія створення інформаційної системи 3 2. Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку 6 3. Методи створення оптимальної моделі баз даних 9 4. Поняття систем документації. 13 Література 18

 7. Управління інформаційними системами в медичному або фармацевтичному менеджменті
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ 6 1.1. Сутність та основні характеристики управлінських інформаційних систем 6 1.2. Класифікація інформаційних систем управління 9 1.3. Концептуальні основи інформаційних систем управління менеджментом 11 РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ „ ” 16 2.1. Загальна характеристика діяльності ЗАТ „ ” 16 2.2. Аналіз ринку, на якому працює підприємство 20 2.3. Проблеми при впровадження інформаційних систем управління в аптеку 22 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АПТЕЦІ 28 3.1. Впровадження сучасних інформаційних технологій в оперативне управління Аптеки №1 ЗАТ « » 28 3.2. Результати впровадження інформаційних систем 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ 52

 8. Участь держави в організаційному та фінансовому управлінні системами соціального страхування: зарубіжний та відчизняний досвід
  ВСТУП 3 1. НЕОБХІДНІСТЬ ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 5 2. НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 10 2.1. Модель системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 10 2.2. Джерела формування коштів Пенсійного фонду України 14 3. НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА СЬОГОДЕННІ РЕАЛІЇ 18 3.1. Необхідність недержавного пенсійного страхування в зарубіжних країнах 18 3.2. Перспективи розвитку соціальних фондів в Україні 22 ВИСНОВОК 26 ЛІТЕРАТУРА 28

 9. Фінансове забезпечення інноваційних проектів
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Поняття інновації та інноваційного процесу 5 1.2. Організація державної підтримки інноваційної діяльності 10 1.3. Джерела фінансування інноваційних проектів на підприємстві 14 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. 26 2.1. Види оцінок інноваційного проекту. 26 2.2. Методи оцінки інноваційного проекту 28 2.3. Оцінка ефективності впровадження інновацій. 33 3. ПРАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНКИ. 39 3.1. Характеристика діяльності АТ ”Аналітприлад” 39 3.2. Аналіз і оцінка ефективності інноваційного проекту 52 3.3. Шляхи (напрями) удосконалення фінансового забезпечення інноваційного проекту 64 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73

 10. Сутність інноваційних проектів, їх зміст
  Сутність інноваційних проектів, їх зміст 1 Література 6

 11. Економічна оцінка інноваційних проектів
  Вступ. 3 1. Розрахунок оціночних показників народно-господарської ефективності інновацій. 5 2. Розрахунок показників фінансової ефективності нововедень. 8 3. Методика розрахунку показників інвестиційної ефективності нвоведень. 10 Висновок. 12 Список використаних літературних джерел. 13

 12. Стратегічний маркетинг інноваційних продуктів на підприємстві
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 5 1.1 Поняття та класифікація інновацій 5 1.2 Система стратегічного управління інноваціями, її роль в забезпеченні конкурентоспроможності продуктів 9 1.2.1 Характеристика системи управління інноваціями, інноваційні стратегії 9 1.2.1 Реалізація маркетингової інноваційної стратегії як спосіб забезпечення конкурентоспроможністі продуктів 18 1.3 Методичне забезпечення оцінки ефективності маркетингової інноваційної стратегії 21 Висновки до першого розділу 30 РОЗДІЛ 2 – АНАЛІЗ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 32 2.1 Аналіз діяльності ЗАТ «СП «Назва» 32 2.2 Аналіз системи стратегічного управління інноваціями ЗАТ «СП «Назва» в ринкових умовах 39 Висновки до другого розділу 43 РОЗДІЛ 3 – ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 45 3.1 Механізм формування ефективної системи управління інноваціями 45 3.2 Напрямки розвитку системи управління інноваціями шляхом реалізації маркетингової інноваційної стратегії 48 Висновки до третього розділу 50 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56

 13. Впровадження інноваційних технологій обслуговування в туризмі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРУ ТУРИЗМУ 5 1.1. Економічний зміст інноваційної діяльності та її значення 5 1.2. Види інноваційних технологій в туризмі 13 1.3. Методологія введення інноваційних технологій в туризмі 19 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 28 2.1. Загальна характеристика підприємства 28 2.2. Аналіз маркетингового середовища 34 2.3. Аналіз технологій обслуговування на туристичному підприємстві 43 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 55 3.1. Аналіз перспективних для підприємства інноваційних технологій 55 3.2. План введення інноваційних технологій на підприємстві 62 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 72 ДОДАТКИ 76 Об’єктом дослідження є готель

 14. Управління венчурним фінансуванням інноваційних проектів
  Вступ 4 1. Теоретичні дослідження сутності та механізму венчурного фінансування інноваційних проектів 6 1.1 Сутність венчурного фінансування інноваційних проектів 6 1.2 Механізм венчурного фінансування 11 2. Дослідження механізму венчурного фінансування інноваційних проектів 18 2.1 Дослідження фінансування та ефективності інноваційних проектів на ВАТ «Назва» 18 2.2 Проблеми фінансування і розвитку інноваційної діяльності в Україні та можливі шляхи їх вирішення 23 3. Західний досвід у фінансуванні інноваційних проектів 26 Висновки 36 Література 39

 15. Методики аналізу інноваційних соціальних проектів та послуг
  Вступ 3 1. Проектний підхід у соціальній роботі 4 2. Основи економічної оцінки і реалізації інноваційних проектів 7 3. Аналіз інноваційних соціальних проектів Українського фонду соціальних інвестицій 12 Висновок 17 Література 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua