Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Яка сутність логістичних рішень в операційному менеджменті (ID:24798)
| Размер: 133 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 1 3
1. Яка сутність логістичних рішень в операційному менеджменті? 3
2. Розкрийте сутність функціонального підходу до побудови операційних систем 9
3. Розкрийте сутність організаційного підходу до побудови операційних систем 13
Завдання 2

У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих.

Тест 1
Стратегія процесу - це:
Тест 2
Технічна пропозиція - це:
Тест 3
Робоча конструкторська документація - це:
Тест 4
Вартісний аналіз - це:
Завдання 3

Побудувати структурно-логічну схему Вашої операційної діяльності. Пояснити її.

ЛІТЕРАТУРА 23
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Стратегія процесів в операційному менеджменті
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Поняття операційної системи та її ефективності 5 1.2. Характеристика стратегічних напрямків операційного менеджменту 7 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СИСТЕМИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТОВ „ІНТРАПАК” 14 2.1. Загальна характеристика підприємства, аналіз господарської та комерційної діяльності 14 2.2. Характеристика системи операційного менеджменту на підприємстві 19 2.3. Характеристика схеми структурно - технологічних перетворень в ОС підприємства 26 РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОС ТОВ “ІНТРАПАК” 31 3.1. Стратегія розвитку підприємства щодо собівартості продукції 31 3.2. Характеристика методики підвищення ОС підприємства 33 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 44 Завданням роботи є підвищення ефективності операційного менеджменту підприємства, оцінка показників рентабельності підприємства, підвищення конкурентоспроможності підприємства, Метою дослідження є розкриття сутності поняття операційної системи підприємства, конкурентоспроможності підприємства, оцінки показників діяльності підприємства, аналіз факторів, що впливають на конкурентоспроможність продукції підприємства і товарів підприємства, шляхів підвищення конкурентоспроможності товарів і підприємства на ринку за рахунок зниження собівартості. Об’єктом дослідження є дані щодо технологічного процесу ТОВ „ІНТРАПАК”, його фінансової звітності. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з стратегічними цілями операційного менеджменту підприємства. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання. 1. Розкрити поняття операційної системи підприємства, та показників її ефективної діяльності. 2. Провести аналіз фінансового стану ТОВ “ІНТРАПАК”, конкурентоспроможності його ОС, проаналізувати конкурентоспроможність підприємства на ринку, визначити можливості підвищення конкурентоспроможності товарів шляхом зниження собівартості. 3. Обґрунтувати комплексну програму підвищення конкурентоспроможності підприємства та його ОС. Відповідно до завдань роботи побудована її структура, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури

 2. Прийняття раціональних управлінських рішень у менеджменті
  ЗМІСТ Прийняття раціональних управлінських рішень у менеджменті 3 Практичне завдання 9 1. Розробити організаційну структурну схему управління підприємства. 9 2. Описати організаційну структурну схему управління підприємства 11 3. Проаналізувати організаційну схему управління підприємства, функції та взаємозв'язки посадових осіб на схемі з урахуванням вимог щодо раціонального функціонування структури управління. 13 4. Обґрунтувати необхідні зміни в структурі та вдосконалити її шляхом впровадження конкретних заходів по раціоналізації. 13 Висновки 17 Література 18

 3. Системи підтримки прийняття рішень в менеджменті
  1. Передумови виникнення систем підтримки прийняття рішень 3 2. Управлінські рішення та способи їх підтримки 3 3. Особливості та структура системи підтримки прийняття рішень 11 Список літератури 13

 4. Сутність контролінгу в системі прийняття управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень
  Вступ 3 1. Сутність контролінгу в системі прийняття управлінських рішень 4 2. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень та процес прийняття управлінських рішень 9 Висновки 13 Список використаної літератури 15

 5. В чому полягає сутність закону онтогенезу в менеджменті?
  Література 1. Букович, Уильямс "Управление знаниями", Москва, Инфра-М, 2002 г. 2. Друкер П. Задачи менеджмента ХХІ века. 3. Фельдштейн Д.О. Психология развития личности в онтогенезе. М.: Педагогика, 1989 - 208с.

 6. Сутність, внесок та недоліки нової школи в менеджменті
  План: Вступ 3 Сутність, внесок та недоліки нової школи в менеджменті 4 Висновок 10 Література 11

 7. Сутність та психологічні аспекти розповсюджених у менеджменті підходів до управління
  План Вступ 3 1. Предмет і методологічні основи психології управління 5 2. Психологія управління як галузь психологічної науки 10 3. Структура, функції та основні категорії психології управління 14 4. Суб'єктна психодіагностика: критеріальна модель 16 5. Основи групової динаміки 26 Висновки 31 Література 33

 8. Сутність та моделі прийняття управлінських рішень
  ВСТУП 3 1. ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 4 1.1. Сутність, види управлінських рішень та підходи до їх прийняття 4 1.2. Методи обгрунтування управлінських рішень 11 1.3. Процес прийняття управлінських рішень 14 2. АНАЛІЗ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (на прикладі підприємства ПТК ТОВ „Назва” 20 2.1. Організаційна та економічна характеристика підприємства 20 2.2. Організація прийняття та виконання рішень на підприємстві 26 2.3. Шляхи вдосконалення прийняття рішень в менеджменті сучасного підприємства 33 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 39

 9. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень
  1. Принципи управління як основа управлінських рішень 3 2. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішення 7 3. Види управлінських рішень 11 4. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень 13 Список літератури 17

 10. Яка логіка алгоритмізації керування операціями? 3 1.2. В чому полягає сутність операційної системи? 9 1.3. В чому полягає задача встановлення тривалості життєвого циклу операційної системи? 13
  1. Завдання 1 3 1.1. Яка логіка алгоритмізації керування операціями? 3 1.2. В чому полягає сутність операційної системи? 9 1.3. В чому полягає задача встановлення тривалості життєвого циклу операційної системи? 13 2. Завдання 2 18 Тести 18 У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. 2. Методи оцінки рівня якості продукції: 3. «Зірка якості» включає наступні елементи: 4. Методи забезпечення ресурсами: 3. Завдання 3 20 Вимагає розв'язання задачі з поясненням. Група підприємців має намір заснувати приватну медичну фірму. Якщо стан ринку буде сприятливим, то вони отримуватимуть річний прибуток в обсязі 100 000 ум. од.; якщо ж ринок буде несприятливим, то втрати становитимуть 40 000 ум. од. Також вони можуть замовити проведення маркетингових досліджень, вартість яких 5 000 ум. од. Результати дослідження можуть бути позитивними чи негативними. Необхідно побудувати дерево рішень і на основі його аналізу обрати оптимальну стратегію поведінки у визначених умовах. Список використаної літератури 22

 11. Аналіз логістичних управлінських систем
  Вступ 3 1. Сутність та структура логістичних інформаційних систем. 3 2. Типи та структура логістичних систем 7 Література 14

 12. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ ЛОГІСТИЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПОТОКАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Поняття та значення логістичних методів управління економічними потоками торговельного підприємства 6 1.2. Логістичні методи управління економічними потоками 17 1.3. Зарубіжний досвід логістичних методів управління 35 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПОТОКАМИ ТОВ „ФІРМА” 39 2.1. Загальна характеристика підприємства 39 2.2. Аналіз логістичної системи управління 49 2.3. Оцінка ефективності системи управління економічними потоками 58 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ ЛОГІСТИЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТОВ „ФІРМА” ТА ЇХ ОЦІНКА 66 3.1. Удосконалення логістичної системи підприємства шляхом запровадження нових методів 66 3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 78 ВИСНОВОК 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 96 ДОДАТКИ 100-108

 13. Характеристика основних формально-логістичних законів
  1. Загальна характеристика основних законів логіки 3 2. Закон тотожності 4 3. Закон суперечності 7 4. Закон виключеного третього 9 5. Закон достатньої підстави 10 6. Значення законів логіки для судового дослідження 11 Список використаної літератури 15

 14. Витрати на реалізацію та збут у складі логістичних витрат
  Вступ 3 1. Поняття логістичних витрат 4 2. Витрати на реалізацію та збут у складі логістичних витрат 5 Висновок 13 Література 14

 15. Яка людина, така в неї мова

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua