Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Особливості операційного менеджменту в організації туризму (ID:24806)
| Размер: 744 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 1 3
1. Особливості операційного менеджменту в організації туризму 3
2. Які способи підвищення надійності операційних систем вам відомі? 7
3. В чому полягає задача встановлення тривалості життєвого циклу операційної системи? 13
Завдання 2. У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. 22
1. Етапи комунікацій:
2. Методи оцінки рівня якості продукції:
3. «Зірка якості» включає наступні елементи:
4. Методи забезпечення ресурсами:

Завдання 3. 24
Визначити часові параметри подій, робіт і критичний шлях для наведеного нижче сітьового графіка «роботи-події».
Література 26
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Особливості операційного менеджменту в організації ділового туризму
  Завдання 1 3 1. Особливості операційного менеджменту в організації ділового туризму 3 2. Як ви трактуєте поняття „операційна функція" й „операційна система"? 9 3. В чому полягає задача встановлення тривалості життєвого циклу операційної систем 9 Завдання 2 9 У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. 1. Робоче місце - це: 2. просторова зона дії, оснащена технічними засобами, в якій здійснюється трудова діяльність працівника або групи працівників Список використаних джерел 9

 2. Особливості організації спа-туризму
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації лікувально-оздоровчих туризму…………………………………………………………………………...5 1.1. Основні поняття та характерні особливості лікувально-оздоровчого туризму 6 1.2. Специфіка організації лікувально-оздоровчих турів підприємствами – турооператорами 6 1.3. Спа-тури як різновид лікувально-оздоровчих турів 10 Розділ ІІ. Дослідження організації спа-турів підприємством – туроператором «Назва» 21 2.1. Характеристика туристичної пропозиції тур оператора «Назва» на ринку України 22 2.2. Основні напрямки та туристичні маршрути 22 2.3. Аналіз організації спа-турів тур оператором «Назва» (розробка маршрутів, обслуговування споживачів) 23 Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення організації спа-турів підприємством-туроператором «Назва» 28 3.1. Розширення географії турів 35 3.2. Впровадження додаткових послуг 35 Висновки та пропозиції 40 Список використаних джерел 40 Додатки 43

 3. Особливості організації маршрутів: сільського зеленого туризму
  Вступ 3-4 1. Поняття сільського зеленого туризму та його становлення на Україні 5-7 1.1. Поняття сільського зеленого туризму 5-7 1.2. Становлення сільського зеленого туризму на Україні 7-9 2. Особливості організації маршрутів: сільського зеленого туризму 10-18 2.1. Особливості організації сільського зеленого туризму 10-18 2.2. Особливості організації маршруту сільського зеленого туризму на прикладі села Путілів Путілівського району 18-23 3. Проблеми та перспективи подальшого розвитку сільського зеленого туризму в Україні 25-29 Висновок 30-31 Список використаних джерел 32-32 Додатки 33-33

 4. Особливості організації та проведення масових туристських заходів з активного туризму
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАСОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ЗАХОДІВ 5 1.1. Визначення поняття туристичний захід 5 1.2. Класифікація туристичних заходів 12 1.3. Організація масових заходів 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПРОГРАМИ МАСОВОГО ЗАХОДУ 20 2.1. Реклама програми масового заходу 20 2.2. Туристично-спортивна програма масового заходу 23 2.3. Анімаційна програма масового заходу 27 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

 5. Особливості організації походів вихідного дня на маршрутах активного туризму
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОДІВ ВИХІДНОГО ДНЯ 5 1.1. Поняття активного туризму і його класифікація 5 1.2. Історичні засади виникнення походів вихідного дня 12 1.3. Ресурсна база для організації походів вихідного дня в АР Крим 19 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОХОДІВ ВИХІДНОГО ДНЯ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДУ) 23 2.1. Особливості проектування маршрутів походів вихідного дня 23 2.2. Матеріально-технічне забезпечення походів вихідного дня 25 2.3. Забезпечення безпеки на маршрутах походів вихідного дня 34 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОХОДІВ ВИХІДНОГО ДНЯ В АР КРИМ 38 3.1. Проблеми в організації та проведенні походів вихідного дня 38 3.2. Перспективи розвитку походів вихідного дня в АР Крим 41 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 47 ДОДАТКИ 50

 6. Контрольна з операційного менеджменту
  1. Режими функціонування операційної системи. 3 Висновок 7 2. Особливості операційного менеджменту в організації оздоровчого туризму 7 Висновок 11 Література 12

 7. Контрольна з операційного менеджменту
  ЗМІСТ 1. Операційний менеджмент як система 3 2. Управління персоналом у системі операційного менеджменту 8 3. Удосконалення організаційної системи управління підприємством Київська кондитерська фабрика ім.К.Маркса 13 Література 17 Додатки 18

 8. Контрольна з операційного менеджменту
  1. Дослідження операцій та їх класифікація 3 2. Класифікація підприємств 7 3. Наукові підходи до системи операційного менеджменту, їх характеристика 15 4. Задача 18 Партія складається з чотирьох виробів, які проходять чотири стадії обробки. Час виконання кожної стадії виробничого процесу відповідно дорівнює: ti = 20; tl = 40; ts = 20; tt = 40 хв. Представити схематично форму організації виробничого процесу з синхронними операціями (якщо г = 20 хв) та визначити тривалість виготовлення партії виробів. Список використаної літератури 19

 9. Контрольна з операційного менеджменту
  Методи визначення рівня якості продукції. 3 Задача 1 7 Визначте найбільш ефективний варіант руху предметів праці, який забезпечує найменшу тривалість технологічного циклу. Побудувати графіки руху партії деталей по операціям та розрахувати тривалість технологічного циклу при різних видах руху, якщо відомо, що партія деталей складається з 3 штук, технологічний процес обробки включає 6 операцій. Кожна операція виконується на одному верстаті. Таблиця, хв.. Номер операції 1 2 3 4 5 6 Тривалість обробки, хв. 3 2 5 4 1 2 Задача 2 10 Дані про реалізацію продукції та додаткове обстеження ринку показали зміну попиту на конкретний виріб. керівництво магазину вирішило змінити ціну на продукцію. На поточний момент діяльність підприємства характеризується наступними показниками: Обсяг реалізації продукції, шт Ціна 1 виробу, грн Змінні витрати на 1 виріб, грн Постійні витрати, тис.грн. Інфляція, % Збільшення ціни,% 7500 28 20 51,2 5 2 Необхідно: 1. обґрунтувати доцільність діяльності магазину за допомогою визначення точки беззбитковості для реалізованої продукції та представити результати розрахунку графічно. 2. визначити, який фінансовий результат отримає магазин при базовому обсязі реалізації продукції. 3. прорахувати скільки одиниць продукції необхідно реалізувати , щоб отримати чистий прибуток у розмірі 10 000грн за умови, що за реалізацію одиниці продукції були введені комісійні в розмірі 3грн. 4. визначити, який фінансовий результат отримає магазин при базовому обсязі реалізації, якщо він змінить ціну. 5. Оцінити вигідність зміни ціни, якщо магазин працює в умовах інфляції. 6. прорахувати та обґрунтувати, що очікує магазин у випадку, коли він залишить незмінною ціну в умовах інфляції. 7. визначити при якому обсязі реалізації продукції магазин в умовах інфляції отримає базовий прибуток, якщо він змінить ціну. 8. обґрунтувати доцільність проведення додаткової рекламної компанії у розмірі 7000 грн., водночас ціни на продукцію повинні бути збільшені на 7%. Задача 3 15 Підприємство спеціалізується на виготовлені жіночого одягу. На підставі приведеного переліку робіт (табл.3) побудувати сітьовий графік та визначити його параметри аналітичним та табличним способами. Показати критичній шлях на сітьовому графіку та визначити його тривалість. Табл.3 Код роботи Код попередніх робіт Тривалість робіт, днів А 8 Б А 5 В А 9 Г А 3 Д Г 5 Е Г 2 Ж В 11 З В 6 И Б 8 К Б 3 Л Е 8 М Д,Ж 9 Н Д,Ж 3 О И,З 7 П К 6 Р П 10 С О,Р 4 Т Н 5 У Л,М 10 Ф Л,М 9 Х Ф 3 Ц П 5 Ч С,Т,У 6 Ш Ц,Ч 9 Щ С,Т,У 7 Задача 4 17 Використовуючи дані з таблиці визначити: 1. витрати підприємства на постачання запасів 2. витрати підприємства на зберігання запасів 3. сумарні витрати 4. оптимальний обсяг партії замовлення 5. навести графік залежності витрат на постачання, зберігання та сумарних витрат від обсягу партії Сумарна чиста потреба в ресурсі за визначений період, од. Період, тижні Кількість тижнів у році Питомі витрати на зберігання одиниці запасу в одиницю часу, грн Питомі витрати на постачання партії запасів, грн. 370 5 52 0,6 110 Задача 5 20 Керівництво підприємства, яке нейтральне до ризику приймає рішення: купувати продукцію чи виробляти самостійно. У випадку закупівлі продукції при високому попиті, ймовірність якого 0,6, підприємство отримає додаткові надходження 60 тис. грн. . При низькому попиті на продукцію, ймовірність якого 0,4, додаткові надходження складатимуть 8 тис. грн. У разі самостійного виробництва продукції при низькому попиті додаткові надходження складатимуть 10,5 тис. грн., а при високому – 13 тис. грн. Використовуючи наведені дані: 1. побудувати дерево рішень та обґрунтувати, який варіант доцільно обрати підприємству. 2. пояснити, чи зміниться вибір варіанту, якщо врахувати наступну інформацію: необхідні витрати на закупівлю складають 3 тис. грн., а витрати на виробництво – 5 тис. грн., у випадку високого попиту при самостійному виробництві необхідні додаткові інвестиції на розширення підприємства - 2 тис. грн., але при цьому додаткові надходження складуть 1,25 тис. грн. Список використаної літератури 23

 10. Контрольна з операційного менеджменту
  1. Режими функціонування операційної системи. 4 2. Особливості операційного менеджменту в організації оздоровчого туризму 7 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 15 Список літератури 20

 11. Конспект з операційного менеджменту
  1. Методи, принципи, функції операційного менеджменту 3 2. Стратегія товару 5 3. Стратегія процесу 6 4. Особливості послуги як товару 8 5. Характеристика лінійних систем очікування 9

 12. Контрольна з операційного менеджменту
  1. Календарне планування 3 2. Планування матеріального забезпечення 6 3. Моделі з фіксованим обсягом і періодом 8 4. Задача 13 Підприємець зайнятий випуском спеціального спортивного інвентарю для бажаючих туристів відправитись на зимові гірськолижні курорти до Карпат. Його щорічні постійні витрати складають $12 000, зарплата - $4.50 за виріб і вартість матеріалів на 1 виріб - $5.50. Ціна продажу складає $25.50 на виріб (набір спортивного спорядження). Яка точка беззбитковості в доларах? Яка точка беззбитковості в штуках (наборах)? Література 14

 13. Контрольна з операційного менеджменту 29
  1. Визначення рівня резервного запасу 3 2. Логістичні рішення і процеси матеріального забезпечення. 5 3. Системи складування і розміщення запасів 9 4. Задача 12 10) Власники підприємства вирішують збільшити своє підприємство шляхом додавання однієї виробничої лінії. Фірма має чотири виробничі лінії, кожна з яких працює шість днів в тиждень, три зміни в день і вісім годин в зміну. Коефіцієнт використовування потужності рівний 90%. Додана лінія зменшуватиме ефективність виробництва до 83%. Розрахуйте нову нормативну потужність при цих змінах в устаткуванні, якщо проектна потужність складає 140 одиниць. Література 13

 14. Контрольна з операційного менеджменту
  1. Режими функціонування операційної системи. 3 2. Особливості операційного менеджменту в організації оздоровчого туризму 5 Висновок 12 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 13 Висновок 16 Список літератури 17

 15. Контрольна з операційного менеджменту
  1. Функції операційної системи 3 .Висновок 5 2. Особливості операційного менеджменту перевезень туристів 6 морським транспортом 6 Висновок 9 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (тургалузь). 9 Висновок 15 Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua