Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Завдання 3. Вимагає розв'язання задачі з поясненням. Побудувати графік виконання робіт Д Е, Г, Є (графік Гантта). Внести в нього необхідні позначення, що відбивають стан виконання робіт на кінець 4-го робочого дня. (ID:24807)
| Размер: 11 кб. | Объем: 3 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеПобудувати графік виконання робіт Д Е, Г, Є (графік Гантта). Внести в нього необхідні позначення, що відбивають стан виконання робіт на кінець 4-го робочого дня.
Робота Б має бути розпочата на початку 2-го робочого дня та закінчена в середині 9-го дня. На поточний момент фактичний стан виконання цієї роботи на 2 дні випереджає запланований.
Робота Е розпочинається у 1-й день і закінчується у 3-й день. Виконується без відхилень.
Робота Р мала бути розпочата у 3-й день, але через ремонт устаткування її початок відкладено на 1,5 дня. Тепер, робота має бути виконана протягом 5 повних днів.
Робота О починається на початку 2-го дня; на її виконання потрібно 6 днів, але початок її виконання відкладено на один день.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Завдання 2. Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням
  Завдання 2. Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Авіакомпанія «А» планує відкрити новий маршрут до Японії. Вона не впевнена у тривалому (більше, ніж на один рік) попиті. Капіталовкладення у відкриття маршруту складають 240 тис. дол.США. Собівартість авіаперельоту з урахуванням зборів у аеропортах складає 2245 дол.США. Визначте, яку цінову стратегію обрати авіакомпанії і якою буде ціна авіаквитка у роздріб при місткості літака 100 посадочних місць, і плановій завантаженості 80%. Відповідь обгрунтуйте.

 2. Задача Вимагає розв'язання задачі з поясненням. Компанія з виробництва меблів надала такі відомості про свою діяльність
  Задача Вимагає розв'язання задачі з поясненням. Компанія з виробництва меблів надала такі відомості про свою діяльність (усі цифри - у тис. ум. од.): 2007 2008 Вихід Загальна вартість продажу виробленої продукції 22 35 Вхід Витрати на заробітну плату 10 15 Сировина та запаси 8 12 Амортизація основного устаткування 0,7 1,2 Інше 2,2 4,8 Розрахувати та проаналізувати одиничні показники продуктивності (ефективності використання) трудових ресурсів, сировини та запасів, а також загальну продуктивність фірми у 2007 та 2008 рр.

 3. Вимагає розв'язання задачі з поясненням. Компанія розглядає можливість побудови фабрики з виготовлення туристко-спортивного спорядження. Рішення в умовах невизначеності
  Завдання 3. Вимагає розв'язання задачі з поясненням. Компанія розглядає можливість побудови фабрики з виготовлення туристко-спортивного спорядження. Рішення в умовах невизначеності Альтернативи Стан природи Максим ум в ряду Мініму м в ряду Середнє в ряду Сприятливий ринок, $ Несприятливий Будувати велику фабрику 300 000 -270 000 300 000 -270 000 15000 Малу 140 000 -90 000 140 000 -90 000 25000 Нічого не будувати 0 0 1. Заповніть таблицю відповідними значеннями. 2. Маркетингова компанія запропонувала проведення ринкового дослідження, щоб будувати фабрику в умовах визначеності і встановила вартість за послугу 70 000 $. Розрахуйте, доцільність прийняття даної пропозиції. 3. Вартість власного ринкового дослідження обійдеться компанії у суму 14 000 $. Чи доцільно проводити власне дослідження? 4. Всі розрахунки проілюструйте деревом рішень. Додаткові умови: При проведенні власного дослідження, менеджер фірми вважає, що умови ринку будуть сприятливими з вірогідністю 45%, не сприятливими 55%. За ситуації побудови великої фабрики, відсоткове співвідношення матиме такі значення: Для сприятливих умов 70%, несприятливих 30%. При побудові малої фабрики відповідно для сприятливих умов 35%, несприятливих 65%.

 4. Правове регулювання договорів та виконання робіт
  ВСТУП 3 1. Правове регулювання порядку укладення господарських договорів 4 2. Зміст виконання господарських договорів 9 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 5. Погодинна оплата консалтингових послуг. Визначення термінів виконання робіт
  Вступ 3 1. Цінова політика консалтингових фірм. Погодинна оплата консалтингових послуг 4 2. Визначення термінів виконання робіт 5 3. Інші методи визначення оплати за консалтингові послуги 7 Висновки 11 Література 12

 6. Погодинна оплата консалтингових послуг. Визначення термінів виконання робіт
  Вступ 3 Погодинна оплата консалтингових послуг. Визначення термінів виконання робіт 4 1. Сутність консалтингу 4 2. Місце погодинної оплати в ціновій політиці консалтингових фірм 5 3. Визначення термінів виконання робіт 12 Висновки 20 Література 21

 7. имагає чіткого визначення та розв’язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) У ході оперативного контролінгу за реалізацією моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку слід дати оцінку за системою балів і обрати варіант розвитку одного із продуктів А чи Б. Поріг припинення випуску продукції визначений у 50%.
  Завдання 2.1. Вимагає чіткого визначення та розвязання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) У ході оперативного контролінгу за реалізацією моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку слід дати оцінку за системою балів і обрати варіант розвитку одного із продуктів А чи Б. Поріг припинення випуску продукції визначений у 50%. Вихідні дані: Чинники успіху підприємства Продукт А (кількість одиниць) Продукт Б (кількість одиниць) 1.Ступінь інновацій,68% 70 46 2.Забезпеченість ресурсами,32% 25 40 Завдання 2.2. Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Вихідні дані: Туристичне підприємство, що працює на ринку як туроператор вже понад 10 років виявило, що наявний персонал використовується неефективно, а саме: на 1 працюючого припадає 1,5 керівника. Необхідно визначити: 1. До яких наслідків може призвести така тенденція. 2. Суттєві, за Вашим переконанням, заходи для покращення існуючої ситуації. 3.Стратегію, яку доцільно буде використати для даного підприємства, та обґрунтувати. Література.

 8. Курсова робота за варіантом 8. Розв’язання наскрізної задачі бухгалтерського обліку
  Ціль роботи – закріплення теоретичних знань, набутих навичок для рішення практичної задачі з бухгалтерського обліку. Курсова робота передбачає розвязання задачі бухгалтерського обліку за жовтень 2003 року господарської діяльності виробничого підприємства ТОВ “Професіонал”, м. Київ, вул. З. Гайдай, б. 28. Організація бухгалтерського обліку на ТОВ “ Професіонал” ведеться на єдиних методологічних засадах, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996 від 16.07.1999 року. Реєстрація первинних облікових документів, відображення господарських операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведуться в одному реєстрі – Книзі обліку господарських операцій. Поряд з Книгою обліку для обліку розрахунків по оплаті праці з працівниками та бюджетом ТОВ “Професіонал” веде Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8. Курсова робота виконується у такий послідовності: 1. Складання балансу на початок місяця. 01.10.2003 р.; 2. Нарахування заробітної плати за жовтень 2003 року робітникам підприємства з усіма необхідними розрахунками (відрахування з заробітної плати кожного працівника, нарахування фондів соціального забезпечення на ФОП згідно діючого законодавства); 3. Складання журналу реєстрації господарських операцій за жовтень 2003 року згідно наданого в завданні зразка; 4. Рознесення господарських операцій по кореспондуючим рахункам синтетичного і аналітичного обліку з використанням даних залишку по рахункам на початок місяця (табл. 1) і журналу реєстрації господарських операцій за жовтень 2003 року (табл. 3); 5. Складання оборотного балансу (відомості) за жовтень 2003 року і Головної книги по усім рахункам бухгалтерського обліку за жовтень 2003 року; 6. Складання балансу на 01.11.2003 року. Похідні дані для складання балансу на 01.10.2003 року. Таблиця 1 Залишки по рахункам бухгалтерського обліку станом на 01.10.2003 року... Таблиця 2 Похідні данні для розрахунку заробітної плати... Усі робітники є членами профспілки, але платять внески самостійно. Василенко О.В. прийнятий на роботу у звітному місяці. Середньозважений заробіток за два останні місяці у Береговій А.И. склав 12,00 грн., у Трухан О.В. – 10,00 грн., ці суми не перевищують подвійної тарифної ставки в розрахунку на день. Калюк А.Ю. на підприємстві робить по сумісництву. Зміст Вихідні данні 3 1.Баланс на початок місяця. 6 2.Нарахування заробітної плати робітникам підприємства ТОВ “Професіонал”. 9 3. Складання журналу реєстрації господарських операцій за жовтень 2003 року 12 4. Рознесення господарських операцій по кореспондуючим рахункам синтетичного і аналітичного обліку. 24 5. Складання оборотного балансу (відомості) за жовтень 2003 року і Головної книги по усім рахункам бухгалтерського обліку за жовтень 2003 року. 39 6. Складання балансу на 01.11.2003 року. 68 Висновки 71 Первинні документи 72 Список використаної літератури. 100

 9. Курсова робота за варіантом 10. Розв’язання наскрізної задачі бухгалтерського обліку
  Курсова робота за варіантом 10. Ціль роботи – закріплення теоретичних знань, набутих навичок для рішення практичної задачі з бухгалтерського обліку. Курсова робота передбачає розвязання задачі бухгалтерського обліку за жовтень 2003 року господарської діяльності виробничого підприємства ТОВ “Піраміда”, м. Київ, вул. Закревського, б. 38. Організація бухгалтерського обліку на ТОВ “ Піраміда” ведеться на єдиних методологічних засадах, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996 від 16.07.1999 року. Реєстрація первинних облікових документів, відображення господарських операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведуться в одному реєстрі – Книзі обліку господарських операцій. Поряд з Книгою обліку для обліку розрахунків по оплаті праці з працівниками та бюджетом ТОВ “Піраміда” веде Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8. Курсова робота виконується у такий послідовності: 1. Складання балансу на початок місяця. 01.10.2003 р.; 2. Нарахування заробітної плати за жовтень 2003 року робітникам підприємства з усіма необхідними розрахунками (відрахування з заробітної плати кожного працівника, нарахування фондів соціального забезпечення на ФОП згідно діючого законодавства); 3. Складання журналу реєстрації господарських операцій за жовтень 2003 року згідно наданого в завданні зразка; 4. Рознесення господарських операцій по кореспондуючим рахункам синтетичного і аналітичного обліку з використанням даних залишку по рахункам на початок місяця (табл. 1) і журналу реєстрації господарських операцій за жовтень 2003 року (табл. 3); 5. Складання оборотного балансу (відомості) за жовтень 2003 року і Головної книги по усім рахункам бухгалтерського обліку за жовтень 2003 року; 6. Складання балансу на 01.11.2003 року. Похідні дані для складання балансу на 01.10.2003 року.... Похідні данні для розрахунку заробітної плати... Усі робітники є членами профспілки, але платять внески самостійно. Василенко О.В. прийнятий на роботу у звітному місяці. Середньозважений заробіток за два останні місяці у Береговій А.И. склав 12,00 грн., у Трухан О.В. – 10,00 грн., ці суми не перевищують подвійної тарифної ставки в розрахунку на день. Калюк А.Ю. на підприємстві робить по сумісництву.

 10. Використовуючи дані таблиці, обчисліть рівень валової рентабельності послуг та проаналізуйте вплив чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на його зміну. Зробити висновок.
  Задача 25 Використовуючи дані таблиці, обчисліть рівень валової рентабельності послуг та проаналізуйте вплив чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на його зміну. Зробити висновок.

 11. Мета, завдання та зміст робіт з аналізу соціальних аспектів на різних стадіях життєвого циклу проекту
  1. Мета, завдання та зміст робіт з аналізу соціальних аспектів на різних стадіях життєвого циклу проекту 3 2. Практичне завдання 11 Розглядається проект створення невеликого підприємства по виробництву товару Х. Для реалізації проекту треба придбати устаткування на суму 200 тис. грн. (у 0 рік проекту). Термін експлуатації обладнання 5 років. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на кінець п’ятого року устаткування можна буде продати за 45 тис. грн. (за його ліквідаційною вартістю). Виробництво продукту Х планується здійснювати у відповідності з графіком нарощування виробничої потужності: у перший рік - 30 тис. од.; у другий рік - 60 тис. од.; з третього по п’ятий роки - по 100 тис. од. щороку. У перший рік проекту планується продавати продукцію по 2,5 грн., а у наступні роки - знизити ціну до 2,3 грн. за одиницю. Данні технічного аналізу дозволяють планувати повну (з амортизацією) собівартість одиниці продукції на рівні 1,7 грн. Для реалізації проекту необхідно інвестувати в оборотний капітал компанії додатково 70 тис. грн. Ставка податку на прибуток дорівнює 25%. Дисконтна ставка 18%. 2.1. Визначте грошові потоки за проектом. Список використаної літератури 14

 12. Розробка постановки задачі "Розрахунок фінансового плану витрат на придбання устаткування та інвентарю в бюджетній установі" та алгоритму її розв’язання на ПК
  Вступ 2 1. Постановка задачі 3 1.1.Характеристика задачі 3 1.2.Вихідна інформація 5 1.3.Вхідна інформація 7 1.4.Опис алгоритму 8 2. Технологічний процес автоматизованого рішення задачі 11 Висновки 18 Література 20

 13. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 1 З ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
  Вступ 3 1. Теоретичні основи організації ефективного використання виробничих ресурсів 3 2. Організаційно-правові аспекти створення та функціонування досліджуваного підприємства 7 3. Наявність та використання виробничих ресурсів підприємства 10 4. Ефективність підприємницької діяльності 16 5. Удосконалення організації використання виробничих ресурсів 18 Список використаної літератури 19

 14. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 1 ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
  Вступ 3 1. Теоретичні основи організації ефективного використання виробничих ресурсів 3 2. Організаційно-правові аспекти створення та функціонування досліджуваного підприємства 9 3. Наявність та використання виробничих ресурсів підприємства 11 4. Ефективність підприємницької діяльності 17 5. Удосконалення організації використання виробничих ресурсів 19 Список використаної літератури 22

 15. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ № 2 З ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
  Вступ 3 1. Перехід до ринкових відносин в сфері АПК та їх розвиток 5 2. Беззбитковий об’єм виробництва і реалізації продукції рослинництва та його визначення 10 3. Беззбитковий об’єм виробництва і реалізації тваринництва та його визначення 12 4. Проектний розрахунок урожайності культур та об’ємів виробництва продукції рослинництва для отримання певного розміру прибутку 14 5. Проектний розрахунок продуктивності тварин та об’ємів виробництва продукції тваринництва для отримання певного розміру прибутку 16 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua