Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Операційний менеджмент, менеджмент організацій, економіка підприємства. (ID:24809)
| Размер: 97 кб. | Объем: 72 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Сутність, необхідність і зміст менеджменту, характеристика його основних видів.
2. Особливості управлінської діяльності. Типи менеджерів та вимоги до них.
3. Еволюція наукового менеджменту, характеристика основних етапів його розвитку.
4. Основні положення сучасної системи поглядів на менеджмент.
5. Сутність та характеристика принципів управління.
6. Сутність і класифікація методів управління.
7. Влада та особистий вплив в управлінні. Джерела влади менеджерів.
8. Зміст основних концепцій лідерства.
9. Сутність та особливості основних стилів лідерства.
10. Сутність та роль конфлікту в діяльності організації.
11. Класифікація організаційних конфліктів.
12. Порядок дій менеджерів по управлінню конфліктами.
13. Методи управління конфліктами.
14.Ділові переговори: сутність, види, порядок підготовки і проведення.
15. Фінансовий менеджмент у системі організації.
16. Властивості організації ж об'єкта управління.
17. Організаційні форми підприємств в Україні.
18. Типи бюрократичних структур управління організацією, їх особливості.
19. Типи адаптивних структур управління організацією, їх переваги і недоліки.
20. Порядок і принципи проектування організаційних структур управлінні
21. Елементи проектування організаційних структур управління.
22. Зміст процесу прийняття рішень в організації.
23.Методи прийняття управлінських рішень.
24. Типи об'єднань підприємств в Україні, їх характеристика.
25. Типи і особливості діяльності господарських товариств.
26. Система управління персоналом організації.
27. Інноваційний менеджмент у системі організації.
28. Організація управління виробничою Інфраструктурою підприємства.
29. Маркетинговий менеджмент у системі організації.
30. Показники ефективності організаційної структури управління
підприємством. 4
31 .Сутність і роль операційного менеджменту в системі управління організації.
32.Принципи операційного менеджменту.
33.Функції операційного менеджменту.
34.Методи операційного менеджменту.
З5.Особливості та властивості операційної системи.
З6.Складові операційної системи
37.Класифікаційні підходи до операційних систем.
З8.Поняття операційної діяльності підприємства.
39.Типи операційних процесів, їх ознаки.
40.Організація операційного процесу у просторі і часі.
41 .Поняття, структура та тривалість операційного циклу.
42.Сутність, цілі та етапи проектування операційної системи.
43.Прийняття рішень з просторової організації підприємства.
44.Функції оперативного управління операційною діяльністю.
45.Роль і завдання управління матеріальними ресурсами і запасами.
46.Методи управління запасами.
47.Поняття, значення та фактори абезпечення якості товарів і послуг.
48.Показники якості та методи їх оцінки.
49.Організаційне забезпечення якості продукції підприємства.
50.Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного
менеджменту.
51 .Шляхи підвищення продуктивності організацій.
52.Роль та функції підсистеми забезпечення операційної діяльності.
53.Функція планування в операційному менеджменті.
54.Функція організації в операційному менеджменті.
55.Функція контролю в операційному менеджменті.
56.Шляхи оптимізації операційного процесу.
57.0сновні функції диспетчерської служби на підприємстві.
58.Охарактеризуйте основні показники продуктивності операційної
системи.
59.Виробнича потужність підпр ємства.
60.Охарактеризуйте технологію управління продуктивністю операційної системи.
61. Оцінка та видова класифікація основних фондів.
62. Показники ефективності використання основних фондів.
63. Структура і нормування оборотних фондів підприємства.
64. Нематеріальні активи: сутність, склад, методи оцінки вартості.
65. Структура та нормування оборотних коштів.
66. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства.
67.Визначення обсягу та джерел фінансування реальних інвестицій.
68. Організація оплати праці на підприємстві.
69. Сучасні форми та системи оплати праці. Безтарифна система.
70. Системи участі праціШшків підприємств у прибутках. Дивідендна політика.
71. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат.
72. Управління витратами на підприємстві. Кошторис виробництва.
73. Форми фінансової діяльності підприємства.
74.Планування фінансової діяльності: сутність, форми, інструменти.
75. Сутність і види прибутку. Джерела формування та напрямки використання прибутку.
76. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства за допомогою показників.
77. Оцінка прибутковості та ділової активності підприємства.
78. Фінансова стійкість та платоспроможність підприємства: характеристика і показники оцінки
79. Система показників ефективності діяльності підприємства.
80. Чинники зростання ефективності виробництва.
81. Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств.
82. Сутність, форми і види реструктуризації підприємств.
83.Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання.
84.0цінка ефективності технічних та організаційних нововведень.
85. Визначення рівня беззбитковості виробництва.
86. Державне регулювання цін. Цінова політика підприємства. 87.Нормування праці на підприємстві: призначення і функції.
88. Характеристика відрядної системи оплати праці.
89. Рентабельність підприємства та його продукції.
90. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Перелік питань Інвестиційний менеджмент, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  1. Сутність інвестицій як об'єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками. 2. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3. Інвестиційний менеджмент: сутність, цілі та основні принципи. 4. Характеристика функцій інвестиційного менеджменту. 5. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 6. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 7. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 8. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування. 9. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування. 10. Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників. 11. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками. 12. Методика оцінки та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 13. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 14. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки. 15. Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів. 16. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки. 17. Характеристика стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності в туризмі. 18. Критерії та методи оцінки результативності реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 19. Поняття та види інвестиційних ресурсів туристичного підприємства, джерела їх формування. 20. Основні етапи та принципи розробки політики формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 21. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 22. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства. 23. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 24. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки. 25. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства 26. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. 27. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи. 28. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства. 29. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 30. Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 1. Основні підходи до визначення інновації. 2. Властивості інновації. 3. Сутність понять „новинка", „інновація", „інноваційний проект", „винахід", „інноваційний процес", „інноваційна діяльність". 4. Класифікації інновацій та їх специфіка. 5. Теорія циклічних економічних криз 6. Теорія довгих хвиль 7. Інноваційні теорії економічного розвитку 8. Теорія економічного розвитку 9. Концепція технологічних устроїв ІО.Еволюційно-інституційні теорії економічного розвитку 11 .Інноватика як наука. 12.Науково-технічні революції в історії економічного розвитку 13.Типи економічного розвитку 14.Класична крива поширення інновації в галузі: інкубаційний період, прискорена дифузія, повільна дифузія. 15.Суб'єкти інноваційного ринку: венчури, spin-off, експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти. 16.Інноваційний потенціал держави, регіону, галузі, підприємства. 17.Поняття інноваційного процесу. 18.Основні етапи інноваційного процесу. 19.Зміст інноваційної діяльності, джерела її фінансування, рівень ризику, очікувана віддача та роль маркетингу на різних етапах інноваційного процесу. 20.Трансфер технологій. 21.Лінійна й інтерактивна моделі інноваційного процесу. 22.Рівні регулювання інноваційною діяльністю. 23.Інноваційна політика в системі регуляторів соціально-економічних процесів. 24.Функції держави в інноваційній сфері. 25.Національні особливості інноваційних систем розвинених країн світу. 26.Українська інноваційна система в умовах ринкової економіки. 27.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. 28.1нституційна структура інноваційного ринку. 29.Інноваційна інфраструктура ЗО.Бізнес інкубатори 31 .Технологічні парки 32.Технополіси. 33.Роль інформаційно-технологічних систем у розвитку інноваційної інфраструктури. 34.Значення менеджменту технологічних інновацій для розвитку конкурентних переваг. З5.Основні функції й особливості інноваційного менеджменту. 36.Поняття інноваційної стратегії. Загальна й інноваційна стратегія підприємства. 37.Стратегії технологічних і товарних інновацій. З 8. Конку рентні стратегії диференціації та скорочення витрат, спрямованість товарних і технологічних інновацій. З9.Етапи розробки інноваційної стратегії підприємства. 40.Технологічний аудит і етапи його проведення. 41.Інноваційний потенціал підприємства й організації. 42.Методи розробки й обґрунтування інноваційних стратегій. 43.Ризики процесу виведення на ринок нових товарів і послуг. 44.Фактори успішної реалізації стратегії: організаційні структури,персонал, фінансова підтримка. 45.Поняття інноваційного проекту, його ознаки та характеристики. 46.Стадії життєвого циклу інноваційного проекту. 47.Методи комплексної оцінки та відбору інноваційних проектів. 48.Планування інноваційного проекту. 49.Формування портфелю проектів. 50.Джерела фінансування інновацій. 51 .Венчурний бізнес й організація венчурного фінансування. 52.Венчурний капітал в Україні. 53.Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. 54.Комплексна оцінка ефективності інвестицій у інновації. 55. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 1. Інтеграційні структури сучасного світового туристичного ринку 2. Види організаційних структур підприємства-туроператора 3. Види організаційних структур підприємства-турагента 4. Організаційно-правові форми туристичних підприємств 5. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, ...) 6. Форми організації підприємництва (одноосібне володіння, партнерство, корпорація...) 7. Інноваційні форми підтримки підприємництва (кластери, бізнес-інкубатори, ...) 8. Корпоративні стандарти туристичного підприємства 9. Політика підприємства відносно подарків клієнтам 10. Процедура відповіді на телефонні дзвінки 11. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг 12. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень 13. Політика підприємства відносно ознайомчих турів 14. Політика підприємства відносно продажу персоналу турів або послуг зі знижкою 15. Політика туристичного підприємства відносно відпусток персоналу 16. Політика відносно навчання персоналу, навчальних семінарів, підвищення кваліфікації 17. Політика відносно організації презентацій, прийомів, коктейлів та участі в них персоналу 18. Політика відносно підвищення на посаді та процедура підвищення 19. Норми поведінки персоналу в робочий час 20. Політика відносно подарків з боку клієнтів або постачальників 21. Норми роботи з діловою документацією 22. Процедура ділового листування 23. Вимоги до одягу (дресс-код) персоналу підприємства 24. Використання транспортних засобів компанії 25. Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій 26. Процедури, пов'язані зі скаргами співробітників 27. Процедури, пов'язані зі скаргами клієнтів 28. Технологічні схеми співпраці ініціативного туроператора з рецептивним туроператором 29. Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення 30. Технологія обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві 31. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора 32. Фінансова схема роботи рецептивного туроператора 33. Кадрові проблеми туристичних підприємств України 34. Конфліктні ситуації туристичного підприємства, пов'язані з туристами 35. Види ризиків туристичного підприємства 36. Методи попередження та зниження ризиків у туризмі 37. Методи мотивації персоналу туристичного підприємства 38. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 39. Управління процесом розробки туру 40. Система туристичної статистики в Україні 41. Сучасні тенденції ринку виїзного туризму України 42. Сучасні тенденції ринку іноземного туризму України 43. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму України 44. Способи мотивації туристичних агентів, що застосовуються туристичними операторами 45. Збутові схеми туристичного оператора 46. Проблеми розвитку ринку засобів розміщення України 47. Порядок заснування підприємства-туроператора 48. Порядок заснування підприємства-турагента 49. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в сфері туризму України 50. Сучасні методи представлення туристичного продукту клієнту

 2. Операційний менеджмент
  1.Операційна діяльність підприємства 3 2. Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної системи 11 3.На прикладі підприємства з випуску товарів запропонуйте заходи підвищення продуктивності операційної діяльності 18 Список використаної літератури 21

 3. Операційний менеджмент
  Завдання 1. (Потребує повної відповіді). 3 1. За якими критеріями можливо оцінити ефективність операційної системи? 3 2. Як ви розумієте поняття „потужності" операційної системи? 7 3. Які класифікація операційних систем вам відомі? 10 Завдання 2 15 У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. Тест 1 Управління персоналом як складова операційного менеджменту включає наступні блоки: Тест 2 Три основні види розподілу праці: Тест 3 1. просторова зона дії, оснащена технічними засобами, в якій здійснюється трудова діяльність працівника. Тест 4 Вартісний аналіз - це: Завдання 3. Вимагає розв'язання задачі з поясненням. 17 Корпорація займається виробництвом швидкодіючих 1-мегабайтиих чипів. Вона організувала запаси комплектуючих виробів десяти найменувань. Здійснити АВС-аналіз, використовуючи дані таблиці. Комплек-туючий виріб, шифр Річний обсяг, од. Вартісп однієї одиниці, ум. од. Загальна вартсть Частка у загальній вартості, % 10286 1000 90,00 280529000 5,44 12760 1550 17,00 266223350 5,16 12572 600 14,17 395113200 7,66 14075 2000 0,60 140290000 2,72 10867 350 42,86 484259650 9,39 10500 1000 12,5 2559674000 49,61 11526 500 154,00 3384500 0,07 01036 100 8.50 20614500 0,40 01307 1 200 0,42 646424400 12,53 10572 250 0,60 362567250 7,03 Разом 5159079850 100,00 Література 19

 4. Операційний менеджмент
  1. Режими функціонування операційної системи 4 Висновок 6 2. Особливості операційного менеджменту в організації оздоровчого туризму 7 Висновок 12 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 12 Висновок. 14 Список використаної літератури 16

 5. Операційний менеджмент
  1.Критерії ефективності операційної системи 3 Висновок 9 2. Особливості операційного менеджменту у ресторанному обслуговуванні туристів 10 Висновок 14 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої. професійної діяльності ( туристичний менеджер) 14 Висновок 17 Література 19

 6. Операційний менеджмент:
  1. Розкрийте сутність та етапи розробки операційної стратегії організації. 3 2. Визначте сутність операційного менеджменту, операційної функції, операції. 3 3. Розкрийте сутність функцій операційного менеджменту. 4 4. Визначте місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. 5 5. Розкрийте сутність основних принципів операційного менеджменту. 5 6. Сучасні форми та методи постачання підприємства матеріальними ресурсами. 6 7. Охарактеризуйте фактори, що визначають організаційну структуру управління операційною системою. 7 8. Охарактеризуйте методи операційного менеджменту. 7 9. Визначте роль і завдання управління матеріальними ресурсами підприємства. 8 10. Охарактеризуйте методи управління запасами в організації. 9 11. Розкрийте сутність функцій оперативного управління організацією. 10 12. Проаналізуйте основні фактори забезпечення якості продукції підприємства. 10 13. Назвіть типи операційних процесів та охарактеризуйте їх. 12

 7. Операційний менеджмент
  1. Проектний підхід до управління операційною системою. 2 2. Складові операційної системи: підсистеми перероблювальна, забезпечення, планування та контролю. 6 3. Опишіть систему мотивації на Вашому підприємстві та запропонуйте заходи її вдосконалення. 8 3.1. Теоретичні основи визначення системи мотивації 8 3.2. Система мотивації ТОВ «Будівельник» 15 3.3. Висновки та рекомендації 20 Література. 24

 8. Операційний менеджмент
  1. Які цілі переслідує сучасний операційний менеджер? 3 2. У чому полягає стратегія в керуванні операційною системою? 7 3. Як ви трактуєте поняття „операційна функція" й „операційна система"? 11 ТЕСТИ 15 У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. 2. Управління персоналом як складова операційного менеджменту включає наступні блоки: 3. Сутність нормування праці полягає в тому, щоб: 4. Норма обслуговування - це: ЗАВДАННЯ 3............................................................................................... ............17 Побудувати структурно-логічну схему Вашої операційної діяльності. Пояснити її. Список літератури 19

 9. Операційний менеджмент
  1. Управління процесом проектування операційної системи 3 2. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації 9 3. Опишіть систему контролю якості продукції на Вашому підприємстві та розробіть план заходів її вдосконалення 14 Література 18

 10. Операційний менеджмент
  1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту 3 2. Загальний менеджмент якості (TQM) 6 3. Використовуючи дані звіту підприємства, проаналізуйте показники використання виробничої потужності цього підприємства та запропонуйте шляхи їх поліпшення 12 Список використаної літератури 19

 11. Операційний менеджмент
  1. Гнучкість та адаптивність операційних систем 3 Висновок 10 2. Особливості операційного менеджменту в організації паломництва 10 Висновок 14 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (туристичне підприємство) 15 Висновок 18 Література: 18

 12. Операційний менеджмент
  Вступ 3 1. Операційна діяльність підприємства 4 2. Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної системи на прикладі Космо 8 3. Удосконалення організаці структури фірми Космо 18 Висновки 20 Література 21

 13. Операційний менеджмент
  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. 4 висновок 2. ПРОДУКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВНА МЕТА ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 10 висновок СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

 14. Операційний менеджмент
  1. Визначення потреби в ресурсах і оптимізація графіка 3 2. Управління за мережними графіками 6 3. Поточне управління якістю 8 4. Задача 14 Продажі недорогих путівок в арабські емірати зростали протягом останніх п’яти років (див. таблицю). Менеджер з продажу передбачив в 1997 p., що продажі путівок у 1998 р. складуть 410 штук. Використовуючи прогнозований приріст (експоненціальне згладжування з вагою а = .3), дайте розвиток прогнозу від 1999 до 2003 р… Література. 16

 15. Операційний менеджмент
  1. Традиційне проектування виробу. 3 2. Сучасні методи прискореного проектування продукції. 9 3. Проектування продукту очима споживача 12 Література. 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua