Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: У чому полягає сутність оперативного керування операційною системою (ID:24817)
| Размер: 120 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. У чому полягає сутність оперативного керування операційною системою? 2
2. У чому полягає сутність нормування робіт в операційних системах? 7
3. Особливості операційного менеджменту у готельному обслуговуванні туристів. 12
ТЕСТИ. У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. 15
1. До основних елементів організації праці в колективі відносять:
2. Три основні види розподілу праці:
3. Робоче місце - це:
4. Види робочих місць:

Список літератури 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ка логіка алгоритмізації керування операціями? 3 2. Які цілі переслідує сучасний операційний менеджер? 6 3. У чому полягає стратегія в керуванні операційною системою?
  Зміст Завдання 1 3 1. Яка логіка алгоритмізації керування операціями? 3 2. Які цілі переслідує сучасний операційний менеджер? 6 3. У чому полягає стратегія в керуванні операційною системою? 11 Завдання 2. У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих 17 1. Виробничі системи (ОС) - це: 2. Виробнича ділянка - це: 3. Виділяють підсистеми операційної системи: 4. Закони динамічної організації ОС: Завдання 3. Вимагає розв'язання задачі з поясненням 19 Умови завдання. Побудувати графік виконання робіт Д Е, Р, С (графік Гантта). Внести в нього необхідні позначення, що відбивають стан виконання робіт на кінець 4-го робочого дня. Робота Т> має бути розпочата на початку 2-го робочого дня та закінчена в середині 9-го дня. На поточний момент фактичний стан виконання цієї робо-ти на 2 дні випереджає запланований. Робота Е розпочинається у 1-й день і закінчується у 3-й день. Виконується без відхилень. Робота Б мала бути розпочата у 3-й день, але через ремонт устаткування її початок відкладено на 1,5 дня. Тепер, робота має бути виконана протягом 5 повних днів. Робота В починається на початку 2-го дня; на її виконання потрібно 6 днів, але початок її виконання відкладено на один день. Перелік літератури 23

 2. Яка логіка алгоритмізації керування операціями? 3 1.2. В чому полягає сутність операційної системи? 9 1.3. В чому полягає задача встановлення тривалості життєвого циклу операційної системи? 13
  1. Завдання 1 3 1.1. Яка логіка алгоритмізації керування операціями? 3 1.2. В чому полягає сутність операційної системи? 9 1.3. В чому полягає задача встановлення тривалості життєвого циклу операційної системи? 13 2. Завдання 2 18 Тести 18 У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих. 2. Методи оцінки рівня якості продукції: 3. «Зірка якості» включає наступні елементи: 4. Методи забезпечення ресурсами: 3. Завдання 3 20 Вимагає розв'язання задачі з поясненням. Група підприємців має намір заснувати приватну медичну фірму. Якщо стан ринку буде сприятливим, то вони отримуватимуть річний прибуток в обсязі 100 000 ум. од.; якщо ж ринок буде несприятливим, то втрати становитимуть 40 000 ум. од. Також вони можуть замовити проведення маркетингових досліджень, вартість яких 5 000 ум. од. Результати дослідження можуть бути позитивними чи негативними. Необхідно побудувати дерево рішень і на основі його аналізу обрати оптимальну стратегію поведінки у визначених умовах. Список використаної літератури 22

 3. В чому полягає сутність закону онтогенезу в менеджменті?
  Література 1. Букович, Уильямс "Управление знаниями", Москва, Инфра-М, 2002 г. 2. Друкер П. Задачи менеджмента ХХІ века. 3. Фельдштейн Д.О. Психология развития личности в онтогенезе. М.: Педагогика, 1989 - 208с.

 4. Питання з менеджменту: «В чому полягає сутність такого принципу менеджменту як «саморегулювання»?»
  В чому полягає сутність такого принципу менеджменту як «саморегулювання»?

 5. имагає чіткого визначення та розв’язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) У ході оперативного контролінгу за реалізацією моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку слід дати оцінку за системою балів і обрати варіант розвитку одного із продуктів А чи Б. Поріг припинення випуску продукції визначений у 50%.
  Завдання 2.1. Вимагає чіткого визначення та розв’язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) У ході оперативного контролінгу за реалізацією моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку слід дати оцінку за системою балів і обрати варіант розвитку одного із продуктів А чи Б. Поріг припинення випуску продукції визначений у 50%. Вихідні дані: Чинники успіху підприємства Продукт А (кількість одиниць) Продукт Б (кількість одиниць) 1.Ступінь інновацій,68% 70 46 2.Забезпеченість ресурсами,32% 25 40 Завдання 2.2. Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою) Вихідні дані: Туристичне підприємство, що працює на ринку як туроператор вже понад 10 років виявило, що наявний персонал використовується неефективно, а саме: на 1 працюючого припадає 1,5 керівника. Необхідно визначити: 1. До яких наслідків може призвести така тенденція. 2. Суттєві, за Вашим переконанням, заходи для покращення існуючої ситуації. 3.Стратегію, яку доцільно буде використати для даного підприємства, та обґрунтувати. Література.

 6. У чому полягає сутність операційної системи Як ви розумієте поняття „потужності" операційної системи
  ЗАВДАННЯ 1 3 1. У чому полягає сутність операційної системи? 3 2. Як ви розумієте поняття „потужності" операційної системи? 11 3. Які класифікація операційних систем вам відомі? 17 Тест 1 Управління персоналом як складова операційного менеджменту включає наступні блоки: Тест 2 Три основні види розподілу праці: Тест 3 Методи оцінки рівня якості продукції: Тест 4 Вартісний аналіз - це: ЗАВДАННЯ 3 Побудувати структурно-логічну схему Вашої операційної діяльності. Пояснити її. ЛІТЕРАТУРА 24

 7. У чому полягає небезпека цахесів для суспільства?

 8. Контролінг У чому полягає прогнозування кризового стану підприємства
  1. У чому полягає прогнозування кризового стану підприємства 3 2. Охарактеризуйте стратегічне планування як основу функціонування стратегічного контролінгу 12 3. Практичне завдання 19 Підвищення якості продукції стало стратегією багатьох підприємств, що прагнуть одержати конкурентну перевагу. Деякі менеджери таких підприємств вважають, що для того, щоб зберегти свою конкурентну перевагу, їх необхідно підвищити якість виготовленої продукції. Необхідно: - Висловити свою думку про те, як контролер-аналітик може допомогти підприємству визначити конкурентну перевагу за рахунок збільшення доданої вартості, отриманої в результаті підвищення якості продукції. Список використаної літератури

 9. В чому полягає соціальне та економічне значення охорони праці?
  1. В чому полягає соціальне та економічне значення охорони праці? 3 2. Дайте характеристику захисного заземлення, його застосування. 4 3. Який порядок проведення протипожежного інструктажу та пожежно-технічного мінімуму? 11 Список використаної літератури 16

 10. У чому полягає стуність політичної доктрини Кирило-Мефодіївського братства
  Вступ 3 1. ПАНСЛАВІЗМ ТА ФЕДЕРАЛІЗМ ЯК ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ ТОВАРИСТВА 4 2. СТРАТЕГІЯ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ В ДОКТРИНІ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА 8 Висновки 11 Література 12

 11. У чому полягає особливість неокейнсіанських і неокласичних моделей економічного зростання?
  Література. 1. В. Томас, М. Дайламі “Якість економічного зростання” Київ В-во С.Павличко “Основи” 2002р-350с 2. М. Небава “Теорія макроекономіки” Вінниця УНІВЕРСУМ-Вінниця 2001р-396с 3. М. Бункина “Настольная экономика” М. Дело –1997г-384с 4. Дж. Кейнс “ Общая теория занятости, процента и денег ” М. Прогресс 1978г.-452с 5. Р. Дорнобуш, С. Фішер “ Мікроекономіка ” Київ-Основи 1996р-254с 6. І. Радіонова “ Макроекономіка та економічна політика ” Київ-Таксон 1996р-458с

 12. У чому полягає сенс життя для Фауста (за трагедією В.Гете"Фауст")

 13. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу
  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ 5 1.1 Контролінг, як управлінська функція 5 1.2 Організаційна структура контролінгу 11 1.3 Стратегічний контролінг 12 1.4 Оперативний контролінг 15 2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ТОВ «Назва» 16 2.1 Аналіз інструментів оперативного контролінгу 16 2.2 Аналіз інструментів стратегічного контролінгу 22 3 ПОШУК ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ТОВ «Назва» 28 3.1 Застосування інструментарію контролінгу щодо діяльності аптеки ТОВ «Назва» 28 3.2 Формування пропозицій щодо впровадження та розвитку системи контролінгу аптеки ТОВ «Назва» 31 ВИСНОВОК 36 ЛІТЕРАТУРА 38

 14. Методи оперативного контролінгу, характеристика та сутність переваги та недоліки, витрати постійні та змінні
  Методи оперативного контролінгу, характеристика та сутність переваги та недоліки, витрати постійні та змінні 2 Література 12

 15. Методи оперативного контролінгу. Характеристика та сутність, переваги і недоліки. Витрати постійні та змінні
  1 Методи оперативного контролінгу. Характеристика та сутність, переваги і недоліки 3 2 Витрати постійні та змінні 10 Список літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua