Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Правовий режим оподаткування прибутку підприємств (ID:24821)
| Размер: 258 кб. | Объем: 44 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Аналіз місця та ролі прибуткового податку у соціально-економічному розвитку України 5
1.1. Аналіз регулюючої функції прибуткового податку в перехідних економіках 5
1.2. Правове регулювання податку на прибуток підприємств 10
1.3. Податок на прибуток підприємств у доходах державного бюджету України 22
2. Проблеми і перспективи реформування правовового режиму оподаткування прибутку підприємств 27
2.1. Особливості диверсифікації ставки на прибуток підприємств в Україні 27
2.2. Проблемні аспекти обліку податку на прибуток 33
Висновки 40
Література 43

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Оподаткування прибутку підприємств
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ1. 6 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1 Характеристика податку на прибуток підприємств 6 1.2 Методичні основи прибуткового оподаткування підприємств 12 1.3 Світовий досвід використання оподаткування прибутку підприємств 23 Висновок до 1 розділу 29 РОЗДІЛ2. 31 АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 31 2.1 Оцінка тенденції зміни податкових надходжень від оподаткування прибутку підприємств 31 2.2 Оцінка податкового навантаження на підприємства при стягуванні податку на прибуток 38 2.3 Аналіз мотиваційного впливу оподаткування прибутку підприємств на показники їх діяльності 44 Висновок до 2 розділу 48 РОЗДІЛ 3. 50 УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 50 3.1 Необхідність вдосконалення системи оподаткування згідно діючих норм 50 3.2 Порівняльна характеристика законодавства з оподаткування прибутку підприємств з іншими країнами 57 3.3 Основні напрямки вдосконалення системи оподаткування прибутку підприємств 66 Висновок по 3 розділу 75 ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЗА ТЕМОЮ 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82 Додаток А 86 Додаток Б 87 Додаток В 88

 2. Оподаткування прибутку підприємств та амортизаційна політика суб’єктів господарювання: проблеми та напрямки вдосконалення
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти оподаткування прибутку підприємств 7 1.1 Становлення та чинний порядок оподаткування підприємств 7 1.2 Огляд нормативної бази та літературних джерел за темою дослідження 20 1.3 Поняття амортизації та її зміст 23 РОЗДІЛ 2. Визначення податку на прибуток (на матеріалі ВАТ «Дарницький завод ЗБК») 33 2.1 Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 33 2.2 Визначення валових витрат, валових доходів та оподаткованого прибутку підприємства 36 2.3 Методика нарахування амортизації основних фондів та нематеріальних активів 46 РОЗДІЛ 3. Проблеми та напрямки вдосконалення оподаткування прибутку підприємства та його амортизаційної політики 50 3.1 Напрямки зменшення податку на прибуток підприємства 50 3.2 Удосконалення методології обліку податку на прибуток та амортизації основних фондів і нематеріальних активів в умовах використання сучасних інформаційних технологій 61 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78 ДОДАТОК А. Баланс ВАТ „Дарницький завод ЗБК” на 31 грудня 2003 року 84 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати ВАТ „Дарницький завод ЗБК” за 2003 рік 87 ДОДАТОК В. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Дарницький завод ЗБК” та їх динаміка в 2000-2003 рр. 89

 3. Правовий режим цінних паперів
  Вступ 1. Правовий режим поняття та класифікації цінних паперів за чинним законодавством України 4 1.1. Поняття цінних паперів 4 1.2. Класифікація цінних паперів 8 1.2.1. Види цінних паперів 9 1.2.2. Групи цінних паперів 12 2. Правові ознаки цінних паперів 18 2.1. Форма цінних паперів 18 2.2. Реквізити цінних паперів 22 2.3. Регламентація прав, закріплених цінними паперами 27 2.4. Правове регулювання виконання зобов'язань згідно з умовами випуску (видачі) цінних паперів 29 2.5. Регулювання оборотоздатності цінних паперів 31 2.6. Здійснення майнового права (пред’явлення) цінних паперів 36 Висновки 38 Перелік використаних джерел 40-42

 4. Міжнародно-правовий режим Антарктики
  Вступ 3 1. Історія виникнення проблеми міжнародно-правового режиму Антарктики та шляхи її вирішення 5 2. Правове закріплення діяльності в Антарктиці: Договір про Антарктику 8 3. Подальша еволюція регламентації діяльності в Антарктиці 18 Висновок 26 Список використаної літератури 29

 5. Правовий режим інвестування в охоронних зонах
  ВСТУП 2 1. Характеристика загальних положень щодо правового режиму іноземних інвестицій в Україні. 3 2. Сутність правового режиму інвестування в охоронних зонах 6 3. Гарантії здійснення іноземних інвестицій та правовий захист інвестицій в Україні 8 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 6. Правовий режим державних позабюджетних фондів
  Вступ 3 1. Позабюджетні державні фонди. Проблеми та перспективи 4 2. Правовий режим державних позабюджетних фондів 8 Висновок 15 Список використаних джерел 17

 7. Правовий режим нерухомого майна в Україні
  Вступ 3 І. Загальна характеристика правового статусу нерухомого майна 5 1.1. Поняття нерухомого майна в Україні 5 1.2. Види нерухомого майна в Україні 12 1.3. Законодавство, яке регулює правовий режим нерухомого майна 18 1.4. Суб’єкти права власності та їх правовий статус 21 2. Реалізація прав на нерухоме майно 35 2.1.Порядок виникнення прав на нерухоме майно 35 2.2. Порядок реєстрації прав на нерухоме майно 52 2.3. Порядок припинення прав на нерухоме майно 75 ІІІ. Проблеми, пов’язані із регулюванням режиму нерухомого майна в Україні 81 3.1. Проблеми, пов’язані із становленням ринку землі 81 3.2. Проблеми, пов’язані із ринком житлових та нежитлових приміщень 87 Висновки 90 Додаток 1. Кореляція між зайнятістю у сфері нерухомості та відносним ВВП на душу населення 93 Перелік використаних джерел 94-97 Об’єктом даного дослідження є цивільно-правові відносини щодо речових прав на нерухомість. Предметом даного дослідження є правові норми, які регулюють поняття нерухомості та особливості речових прав на неї. Метою даного дослідження є вивчення особливостей правового режиму нерухомого майна в Україні в наш час, окреслення кола проблем, пов’язаних з ним, та пошук шляхів їх розв’язанняю

 8. Правовий режим податку з доходів фізичних осіб
  Вступ 3 1.Суб’єкти та об’єкт оподаткування 5 2. Порядок оподаткування окремих операцій 11 3. Порядок оподаткування нерезидентів та суб’єктів підприємницької діяльності 31 Висновок 43 Джерела 44

 9. Правовий режим власності у міжнародному приватному праві
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади режимів власності у міжнародному приватному праві 1.1. Інститут права власності у міжнародному приватному праві 6 1.2. Різновиди власності у міжнародному приватному праві 9 Розділ 2. Характеристика окремих об’єктів власності у міжнародному приватному праві 2.1. Колізійні питання права власності 20 2.2. Колізійно-правове регулювання відносин власності при спадкуванні 27 Висновки 37 Список джерел 39

 10. Правовий режим фінансування та інвестування капітальних вкладень
  Правовий режим фінансування та інвестування капітальних вкладень 2-7 Задача 1: Сесія Київської міської Ради прийняла рішення та затвердила зміни по доходах та видатках бюджетів в Мінському та Шевченківському районах міста. 8 Дайте правовий аналіз рішення сесії міської Ради. Який порядок зміни затвердженого бюджету району в місті? 8 Задача 2: При виконанні бюджету Ватутинського району м.Києва були одержані додаткові доходи у видатках. Київська міська Рада прийняла рішення стягнути ці суми (перевищення доходів над видатками) у бюджет міста Києва. 9 Чи правомірне рішення Київської міської Ради? 9 Задача 3: До Вашої юридичної фірми звернувся пан Ударнов, учасник бойових дій, з проханням розрахувати суму зборів, яку Він сплатить, якщо його заробітна плата становить 5000грн.? 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12

 11. Правовий режим майна та земель транспортного підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Майнова основа підприємницької діяльності 6 1.1. Майно суб'єктів господарювання 6 1.2. Використання природних ресурсів (земель) у сфері господарювання 15 2. Правове регулювання діяльності транспорту 19 2.1. Види транспорту в Україні. Транспортні підприємства 19 2.2. Законодавство про транспорт 22 2.3. Правове становище транспортних організацій 24 2.4. Транспортні господарські договори 28 3. Майно та землі транспортних підприємств 39 3.1. Господарська діяльність транспортних підприємств. Правовий режим майна та земель 39 3.2. Особливості правового режиму майна та земель підприємств залізничного транспорту 48 Висновки 52 Додаток 1 55 Вiдкрите Акцiонерне Товариство Миронiвське мiжгалузеве пiдприємство промислового залiзничного транспорту. Витяг зі звіту 55 Список використаної літератури 68-71 Метою роботи є вивчення майнової основи суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема, транспортних підприємств. З врахуванням мети дослідження були поставлені наступні задачі: - проаналізувати чинне законодавство України, яке визначає майнові засади господарювання; - проаналізувати структуру транспорту в Україні; - визначити види транспорту України та дослідити можливості утворення транспортних підприємств на їх базі; - проаналізувати основи господарської діяльності транспортних підприємств; - розглянути особливості майна підприємств залізничного транспорту. Об'єктом дослідження є суб’єкти підприємницької діяльності, а саме транспортні підприємства, їх правовий статус та регулювання діяльності. Предметом дослідження є особливий правовий режим майна та земель транспортних підприємств. Обрану проблему автор досліджує за допомогою загальнонаукових методів - системного, функціонального й аналітичного і спеціально-юридичного методів - порівняльно-правового, історико-юридичного, формально-логічного й іншого засобів наукового пізнання

 12. Правовий режим земель наданих для ведення фермерського господарства
  Вступ 3 1. Загальне поняття земель наданих фермерському господарству 4 2. Правовий режим земель наданих для ведення фермерського господарства 7 Висновок 10 Література: 11

 13. Адміністративно-правовий режим обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
  ВСТУП……………………………………………………………………………….3 1. Регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на міжнародному рівні………………………………….5 2. Регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні………………………………………………….8 3. Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні, як і на міжнародному рівні…………………12 Висновки…………………………………………………………………………….17 Список використаних джерел……………………………………………………..18

 14. Оподаткування підприємств, визначення впливу податку на стан і розвиток підприємств України
  Вступ 4 1. Аналіз дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених щодо впливу системи оподаткування на ефективність діяльності підприємств 7 2. Нормативно-правове регулювання оподаткування діяльності підприємств 12 3. Характеристика складу та порядку визначення прямих і непрямих податків, що їх сплачують підприємства 19 4. Обов’язкові відрахування підприємств у державні цільові фонди 32 5. Фінансова відповідальність платників податків 39 Висновок 47 Список використаної літератури 49

 15. Правовий статус підприємств і правове становище господарських об’єднань підприємств
  Вступ 3 1. Поняття підприємства 4 2. Організаційно-правові форми підприємств 5 3. Створення підприємства 7 4. Установчі документи підприємства 9 5. Державна реєстрація підприємства 10 6. Припинення діяльності підприємства 11 7. Поняття господарського об’єднання 12 8. Види господарських об’єднань 14 9. Правовий статус промислово-фінансових груп 15 Висновки 16 Задача 17 Література: 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua