Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Міжпредметний тренінг (ID:24826)
| Размер: 54 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Скласти схему організаційної структури управління враховуючи специфіку і дані про підприємство. 3
2. Самостійно розробити макет відомості обліку засновників, внести в неї дані АХК «Укрнафтопродукт». 3
3. Використовуючи сучасну нормативну базу та інформацію про підприємство скласти скорочений проект Статуту АХК «Укрнафтопродукт». 4
4. Скласти скорочений проект положення про бухгалтерську службу підприємства, враховуючи специфіку діяльності. 9
5. Скласти графік документообігу установчих документів на етапі створення Акціонерного товариства (5-7 документів). 15
6. Користуючись довідником кваліфікаційних характеристик професій робітників та інформацією про підприємство скласти посадові інструкції для Головного бухгалтера та його заступника (помічника). 16
7. Скласти заявку на замовлення необхідної кількості бланків цінних паперів на 2010 рік для друкарні «Бліц-прінт», опираючись на дані попереднього року. 25
Список використаної літератури. 26

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Міжпредметний тренінг
  Завдання з тренінгу. 3 1. У результаті проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності АХК «ххх» встановлено, що за актами ліквідації основних засобів № 9 від 2 березня 2007 р., № 10 від 15 квітня 2007 р. і № 11 від 27 листопада 2007 р. списано об’єкти основних засобів: 1) офісне обладнання: первинна вартість – 9600 грн., знос – 7800 грн.; 2) бібліотечні фонди: первинна вартість – 1700 грн., знос – 1700 грн.; 3) спеціальні інструменти і спеціальний одяг: первинна вартість – 3900 грн., знос – 3900 грн. У бухгалтерському обліку зроблено наступні записи: Д-т 976 «Списання необоротних активів» – на суму 1800 грн., Д-т 131 «Знос основних засобів» – 13400 грн., К-т 106 «Інструменти, прилади та інвентар» – 15200 грн. 2. Під час ревізії виявлено, що АХК «ххх» у першому кварталі 2008 р. було нараховано амортизацію основних засобів: Показники Основні засоби група 1 група 2 група 3 1. Первісна вартість на 01.01.08 р., тис. грн. 3941 1424 155 2. Нарахований знос на 01.01.08р., тис. грн. 2043 1177 150 3. Норма амортизації, % 8 40 24 4. Нараховано амортизацію основних засобів за 1 кв. 2008 р. (для цілей податкового обліку), тис. грн. 151,84 98,80 1,20 Виконання завдання з тренінгу. 4 Список використаної літератури. 26

 2. Міжпредметний тренінг
  Завдання 3 На підставі наведених даних: скласти договір та вказати необхідні дані; відобразити змодельовані господарські операції в регістрах бухгалтерського обліку; вказати на види оцінки, що застосовуються в обліку та при митному оформлені вантажу; зазначити первинні документи, якими оформлюються наведені операції; здійснити необхідні розрахунки та оформити їх; вказати ризики та застереження, пов’язані з виконанням договору та можливість їх усунення. Дані для виконання завдання: 29-го жовтня 2008р. фірма Ренк Ксерокс Лімітед, згідно з умовами договору купівлі-продажу з відстроченням платежу на 90 діб під відсотки, відвантажено товар замовник: ТзОВ “Новітекс ЛТД” на суму 30000 англ. фунтів. Відсотки по товарному кредиту складають 10 % річних та сплачуються 28-го числа кожного місяця . 90-го дня ц.р. перераховано сумму 35 000 дол. США. Транспортні витрати на умовах DDU – 2000 евро, страхові – 1%, мито – 10%, ПДВ – 20%, митні збори складають 1000 грн. Курси валют відповідно до строків проведення операцій за даними НБУ. умови поставки DDU (доставка зі сплатою за оформлення митних формальностей, виключаючи мито та ПДВ); замовник: ТзОВ “Новітекс ЛТД”, митний склад - в м. Київ; вул. Київська, 253 постачальник: фірма Ренк Ксерокс Лімітед, Паркуей Марлоу, Бекс SL7 IYL, Великобританія предмет договору: комплектуючі копіювальної техніки XEROX 022 K 82890 (ролліек фюзера) за ціною 100,0 англ. фунт за 1 шт.; XEROX 005 E 91370 за ціною 50,0 англ. фунт за 1 шт. Виконання завдання 4 Список використаної літератури. 13

 3. Міжпредметний тренінг Міжнародні стандарти аудиту
  Інформація про підприємство 3 Завдання для тренінгу 1 5 1. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 240 “Відповідальність аудитора стосовно шахрайства під час аудиту фінансових звітів”, визначити фактори ризику шахрайства, що стосуються викривлень у наслідок неправдивої фінансової звітності в сучасних умовах економічної кризи в Україні. 2. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 240 “Відповідальність аудитора стосовно шахрайства під час аудиту фінансових звітів”, визначити фактори ризику шахрайства обумовлені викривленнями в наслідок незаконного привласнення активів в сучасних умовах економічної кризи в Україні. 3. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання та його середовища», визначити особливості бізнесу клієнта, їх можливий вплив на його діяльність, вірогідні ризики, пов’язані з ними. 4. Використовуючи фінансову звітність підприємства, визначити основні тенденції результатів його діяльності, можливі причини суттєвих змін по окремих показниках, можливі прогнозні перспективи з позиції безперервності його функціонування в майбутньому. 5. На основі зроблених висновків, використовуючи положення МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», визначити основні особливості проведення аудиторських робіт: можливе збільшення (зменшення) кількості аудиторських процедур щодо окремих груп операцій, залучення додаткових експертів, використання консультацій з третіми особами щодо окремих питань. 6. Виходячи з отриманих результатів, використовуючи положення МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», розробити загальну стратегію та скласти план проведення аудиту, де вказати: напрямки перевірки, основні методи перевірки та джерела інформації щодо них, особливості проведення їх перевірки (за наявності таких). 7. В процесі проведення аудиту було зафіксовано наступні невідповідності: 1.За рахунок зменшення залишків готової продукції помилково було збільшено собівартість її реалізації на суму 2000.00грн. 2.Орендну плату, отриману від орендаря 28 грудня звітного року за операційну оренду основних засобів за 1 квартал наступного за звітним року помилково було зараховано до складу доходів звітного року в сумі 12000.00грн.(в т.ч. ПДВ). Податкове забов’язання у складі орендної плати відображено правильно. Виявлені помилки призвели до викривлення статей фінансової звітності . Помилок і перекручень в аудиті інших об’єктів не віднайдено. Помилки виправлено після подання звітності. Довідково: Рівень суттєвості для окремих об’єктів обліку і статей звітності: - «Готова продукція» та «Доходи майбутніх періодів» - 500,00 грн. - валюта балансу – 1% Список використаної літератури 34

 4. Тренінг продажу
  Вступ 3 1. Особливості тренінгу продажу 4 2. Види тренінгів продажу 5 Консультаційні («великі») продажі FMCG-продажі Обслуговування клієнтів Телефонні продажі 3. Мета тренінгових програм даного напрямку 8 4. Вправи до тренінгу продаж 12 Комплексна вправа «Початкова фраза про вигоду» Час проведення – 20 хвилин. Рольова гра «Встанови контакт». Час проведення – 25 хвилин. Відеоаналіз рольової гри «Встанови контакт». Час проведення – 45 хв. Мозковий штурм «Можливості для поліпшення роботи торгової точки» Час проведення – 60 хв. Фасилітація «Що необхідно з'ясувати в клієнта в ході бесіди?». Час проведення – 10 хв. Елементна вправа «Шнурування – відкриті та закриті питання». Час проведення – 20 хв. Комплексна вправа «Метод логічної воронки». Час проведення – 35 хв. Комплексна вправа «Техніки активного слухання». Час проведення – 30 хв. Висновок 16 Література 17

 5. Тренінг командоутворення
  Вступ 4 1. Тренінг утворення ефективної команди 5 2. Вправи на створення працездатності в групі 8 Висновок 16 Список використаної літератури 16

 6. Тренінг розвитку стресостійкості
  Вступ 3 1. Тренінг стресостійкості як форма боротьби зі стресом 4 2. Принципи побудови сценарію тренінгу стресостійкості 6 3. Вправи до тренінгу розвитку стресостійкості 8 Висновок 14 Література 15

 7. Бізнес-тренінг контрольна
  1. Венчурний бізнес 3 2. Стратегія ціни 11 Література 18

 8. Тренінг відбору працівників на роботу
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Сутність та основні характеристики персоналу 5 1.2. Професійний відбір та професійно важливі якості персоналу 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТРЕНІНГУ ПО ВІДБОРУ ПРАЦІВНИКІВ НА РОБОТУ 16 2.1. Цільова аудиторія, мета тренінгу 16 2.2. Програма тренінгу 17 2.3. Практичні результати тренінгу 27 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31 ДОДАТКИ 37

 9. Контрольна тренінг ведення переговорів
  ВСТУП 3 1. Тиснення на переговорах, його результативність 5 2. Специфіка переговорів з представниками країн СНД 8 ВИСНОВКИ 12 Список використаної літератури 13

 10. Тренінг організацій ведення переговорів
  1. Стиль «гнучкий переговорщик» - суть, переваги та недоліки 3 2. Специфіка переговорів з представниками Близького Сходу 7 Список літератури 13

 11. Тренінг сензитивності: поняття, компоненти завдання
  Вступ 3 1. Тренінг сензитивності: поняття, компоненти завдання 4 2. Тренінг сензитивності комунікативних здібностей 6 Висновок 24 Список використаної літератури 25

 12. Предмет: Бізнес-тренінг. Вид: Контирольна
  1. Характеристика одноосібного володіння 2 2. Бізнес-план як інструмент розвитку підприємницької діяльності 7 Література 15

 13. ТРЕНІНГ на тему: "Організаційні методи управління конфліктами"
  ТРЕНІНГ на тему: "Організаційні методи управління конфліктами" Цільова аудиторія тренінгу: Керівники різних рівнів, фахівці Тривалість: 3 дні (3 заняття по 4 години) Мета тренінгу:  Набути системне уявлення про природу конфлікту.  Структурувати методи діагностики та управління конфліктом.  Сформувати адекватні стратегії реагування в ділових конфліктах.  Навчитися методам, прийомам і технікам управління конфліктами.  Підвищити рівень компетентності в управлінні персоналом. Програма тренінгу: № з/п Теми занять Задачі етапу занять Вид заняття та кількість годин 1 Загальні уявлення про конфлікт:  Конфлікт в колективі  Що таке конфлікт?  Типи конфлікту  Причини конфлікту Проаналізувати сутність конфліктів, причини їх виникнення Лекція – 2 години Сутність конфлікту та його причини. Ділова гра «Скарга» Розв‘язати та проаналізувати ігрову ситуацію Практична частина – 2 години 2. Наслідки конфлікту  Функціональні наслідки  Дисфункціональні наслідки Проаналізувати наслідки до яких призводять конфлікти Лекція – 1 година Конфліктні ситуації Вирішення ситуаційних завдань Практична частина – 2 години Контрольний тест Вирішення тестових завдань, обговорення відповідей Практична частина - 1 година 3 Управління конфліктною ситуацією  Структурні методи вирішення конфлікту Проаналізувати чотири структурних методи вирішення конфлікту Лекція - 2 години Технології управління конфліктами. Дидактична гра «Оцінка глибини конфлікту». Тест: «Оцінка глибини конфлікту». Ігрова ситуація. Розв‘язати та проаналізувати ігрову ситуацію Практична частина – 2 години Контрольний тест. Вирішення тестових завдань, обговорення відповідей В результаті тренінгу учасники:  Придбають знання в галузі психології ділового спілкування і конфліктної взаємодії.  Вивчать технологію роботи з напруженими ситуаціями міжособистісного спілкування.  Розвинуть компетентність у роботі з емоціями партнера по спілкуванню.  Відчують на особистому досвіді вплив факторів, що заважають і сприяють успішному врегулювання конфліктних ситуацій.  Проаналізують власні стереотипи і установки, що знижують ефективність в ситуації напруженого або конфліктної взаємодії.  Вивчать свій власний стиль спілкування і зроблять крок у подальшому його вдосконаленні.

 14. Психологічні проблеми уяви та творчості. Творчій тренінг
  Зміст Вступ 3 1.Визначення уяви 4 2. Уява у творчості 5 3.Уява й талановитість 7 4. Творчий тренінг 10 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 15. Акмеологічний розвивальний тренінг. Філософські та методологічні засади управління розвитком персоналу організації
  Зміст Вступ 3 1. Розвивальний тренінг 5 2. Сутність системи управління персоналом: його завдання та основні характеристики 7 3. Принципи формування і реалізації ефективної кадрової політики 12 Висновки 20 Cписок використаних джерел 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua