Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Як ведеться аналітичний облік товарів в оптовій торгівлі? Первинні документи при надходженні товарів від постачальника (ID:24829)
| Размер: 27 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Як ведеться аналітичний облік товарів в оптовій торгівлі? Первинні документи при надходженні товарів від постачальника. 3
2. Що відбувається при знятті товарів з реалізації у комісійній торгівлі? Первинні документи при уцінці товарів на комісії. 7
3.Особливості обліку оплати праці в будівництві. 11
4.Як обліковуються фінансові результати діяльності сільськогосподарського підприємства? 14
5. Якими первинними документами оформляється надходження квитків на автопідприємство та видача їх водіям та кондукторам. 16
6. Задача 18
Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських
операцій:
- Фактична собівартість об'єкта будівництва становить 18 300 грн.
- Об'єкт переданий замовнику за вартістю 36 000 грн. з ПДВ. Кошти надійшли на поточний рахунок.

7. Задача 19
Оприбуткована продукція сільського господарства за ціною
25 500 грн. і реалізована покупцю за ціною 42 000 грн з ПДВ. В кінці року
фактична собівартість її складає 22 000 грн.

ЛІТЕРАТУРА 20

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Бухгалтерський облік Як ведеться облік товарів у комісійній торгівлі
  1. Як ведеться облік товарів у комісійній торгівлі? 3 2. Як виписується податкова накладна та як ведуться розрахунки по зворотній тарі (бухгалтерські проведення при надходженні та поверненні тари)? 5 3. Особливості обліку нетитульних споруд у будівництві 10 4. Особливості при визначенні фактичної собівартості сільськогосподарської продукції? 12 5. Назвати статті витрат, які збираються на 91 і 92 рахунках при обліку витрат на автотранспорті 14 6. Задача 17 Задача. зробити бухгалтерські проведення згідно господарських операцій: - Нестача при надходженні товарів від постачальника становить 2400 грн. - Нестача погашається товарами. 7. Задача 18 Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських операцій: - Вартість товару, що проданий у кредит 1200 грн. з ПДВ. - Проданий на 6 місяців. - Націнка - 300 грн. - Сплачено 50 % - 600 грн. - Нараховані відсотки в сумі 72 грн. Список використаної літератури. 19

 2. Первинні документи, що являються підставою для складання Відомості виробничих запасів, готової продукції та товарів за формою №2-м
  ВСТУП 3 1. Порядок заповнення Відомості 2-м 4 2. Документування в обліку виробничих запасів 5 3. Документування в обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів та товарів 13 ВИСНОВОК 17 Список літератури 18

 3. Облік надходження товарів та їх зберігання у торгівлі
  ВСТУП 3 1. Документальне оформлення надходження товарів в торгівлі. 4 2. Облік операцій, пов'язаних з придбанням товарів 8 ВИСНОВОК 13 Список літератури 14

 4. Облік витрат виходу продукції рослинництва Синтетичний облік товарів у торгівлі
  1. Облік витрат виходу продукції рослинництва. 3 2. Синтетичний облік товарів у торгівлі. 9 Задача 1 15 1. По господарських операціях роздрібного магазину встановити кореспонденцію рахунків і дати їх характеристику: Видано з каси аванс підзвітній особі на витрати по відрядженню - 100 грн. Згідно авансового звіту списані затрати по відрядженню адміністративного персоналу - 100 грн. Перераховано з поточного рахунку: Задача 2 18 По господарських операціях промислового підприємства скласти бухгалтерські проводки і дати характеристику кореспондуючих рахунків: Нарахована заробітна плата: а) робітникам за виготовлення продукції - 10000 грн., загально виробничому персоналу - 1000 грн., адміністративному персоналу - 2000 грн. Проведені відрахування до соціальних фондів: а) пенсійного, б) загальнодержавного страхового, в) фонду страхування на випадок безробіття, г) фонду страхування від нещасних випадків (0,5%). Список літератури 23

 5. Облік товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі
  Вступ 3 1. Економічна сутність та значення товарів в діяльності підприємств роздрібної торгівлі 6 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 12 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства 17 4. Оцінка товарів в роздрібній торгівлі 22 5. Документальне оформлення надходження і реалізації товарів й тари 29 6. Бухгалтерський облік руху товарів і тари на підприємствах 34 7. Інвентаризація товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі 41 8. Шляхи удосконалення обліку товарів і тари 43 Висновки і пропозиції 46 Список використаних джерел 48 Додатки 50-57

 6. Облік товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі (на прикладі магазину ТОВ “Любава”)
  ВСТУП. 3 1.Економічна сутність та значення товарів у діяльності підприємств роздрібної торгівлі. 5 2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури. 11 3. Коротка організаційно – економічна характеристика магазину ТОВ “Любава”. 13 4.Ціни та ціноутворення на товари в торгівлі. 18 5.Документальне оформлення надходження і реалізація товарів. Звітність матеріально відповідальних осіб про рух та наявність товарів і тари . 25 6.Синтетичний та аналітичний облік товарообороту . 31 7.Інвентаризація товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі. 38 8. Шляхи удосконалення обліку товарів і тари. 40 Висновки і пропозиції. 42 Список використаної джерел. 44 Додатки. 46

 7. Бухгалтерський облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі, відображення податкових зобов’язань з ПДВ
  ВСТУП 3 1. Облік реалізації товарів вроздріб та реалізації товарів через дрібнороздрібну торгову мережу 5 2. Порядок розподілу і списання торгової націнки на товари 12 3. Облік операцій, пов'язаних з повернення товарів покупцями 16 4. Методика податкового обліку реалізації товарів 18 5. Організація обліку реалізації товарів у автоматизованих бухгалтерських системах 25 ВИСНОВОК 28 Список використаних джерел 30

 8. Використовуючи дані таблиці, обчисліть рівень валової рентабельності послуг та проаналізуйте вплив чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на його зміну. Зробити висновок.
  Задача 25 Використовуючи дані таблиці, обчисліть рівень валової рентабельності послуг та проаналізуйте вплив чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на його зміну. Зробити висновок.

 9. Облік витрат на збут в оптовій торгівлі

 10. Інвентаризація товарних запасів і облік їх результатів в оптовій торгівлі на прикладі підприємства ТОВ “Ольвія”
  ВСТУП. 3 1.Інвентаризації – важливий елемент бухгалтерського обліку. 5 2. Економіко – правовий аналіз та критичний огляд нормативної бази. 12 3. Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Ольвія”. 17 4.Проектування первинної документації і документообігу інвентаризації товарних запасів. 22 5.Бухгалтерський облік інвентаризації товарних запасів ТОВ “Ольвія”. 25 5.1. Облік результатів інвентаризації товарних запасів. 25 5.2. Відображення інвентаризаційних різниць у звітності. 29 6. Вдосконалення обліку інвентаризації товарних запасів. 30 Висновки і пропозиції. 32 Список використаної літератури. 34 Додатки. 36

 11. Значення сертифікації товарів у міжнародній торгівлі
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ 6 2. ON-LINE СЕРТИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ – ПРОВІДНА ТЕХНОЛОГІЯ СУЧАСНОСТІ 11 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 12. Управління асортиментом товарів основні властивості товарів
  Вступ 3 1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 2. Управління асортиментом товарів 10 3. Основні властивості товарів 14 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 13. Організація методики аудиту наявності і руху товарів у торгівлі та його комп'ютеризація
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 5 1.1. Організаційні основи та поняття торговельної діяльності 5 1.2. Мета, завдання і джерела інформації аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 16 1.3. Нормативна база аудиту торговельної діяльності підприємства 19 Розділ 2. Організація методики аудиту наявності і руху товарів у торгівлі на підприємстві ВАТ „Назва” 22 2.1. Економічна характеристика підприємства ВАТ „Назва” 22 2.2. Організація аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 27 2.3. Методика аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 29 Розділ 3. Аудит витрат наявності і руху товарів у торгівлі у комп'ютерному середовищі на підприємстві ВАТ „Назва” 40 3.1. Аудит наявності і руху товарів у торгівлі з використанням ПЕОМ 40 3.2. Узагальнення результатів аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 46 Висновок 50 Список використаної літератури 53 Додатки 55

 14. Організація продажу товарів у торгівельно-розважальному центрі (організація технології торгівлі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОРГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ 6 1.1. Сутність торгівельно-розважальних центрів 6 1.2. Аналіз діяльності торгівельно-розважальних центрів у м. Києві 7 1.3. Сутність та класифікація методів продажу товарів 12 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У ТОРГІВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ „КАРАВАН” 20 2.1. Загальна характеристика ТРЦ „Караван” 20 2.2. Аналіз відділів та асоритменту товарів у ТРЦ „Караван” 23 2.3. Організація продажу товарів у ТРЦ „Караван” 24 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРЦ „КАРАВАН” 29 3.1. Шляхи підвищення ефективності організації продажу товарів у ТРЦ „Караван” 29 3.2. Перспективи діяльності ТРЦ „Караван” 32 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 40

 15. Облік вибуття товарів (продаж)
  ВСТУП. 3 1.Оцінка вибуття товарів. 4 2.Методи обліку вибуття товарів. 7 3.Облік продажу товарів транзитом з участю в розрахунках. 11 4.Продажа товарів зі складу. 13 5.Продажа товарів працівникам підприємства. 19 5.Облік передачі товарів підрозділам. 22 6.Документування обліку вибуття запасів. 25 7.Характеристика рахунків для обліку вибуття запасів. 31 8.Облікові регістри та звітність для обліку вибуття запасів. 33 9.Висновки. 37 Список використаної літератури. 39

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua