Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Організація оперативного планування в діяльності підприємства (ID:24860)
| Размер: 95 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
Вступ 3
1. Сутність та необхідність планування діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання 5
1.1 Планування як функція управління. Система планів підприємства 5
1.2 Методи планування діяльності та розвитку підприємства 8
2. Тактичне та оперативне планування 12
3. Сутність і системи оперативного планування діяльності виробничих підрозділів ЗАТ «ххх» 18
4. Проблеми вдосконалення тактичного та оперативного планування ЗАТ «ххх» за умов ринкової системи господарювання 32
Висновок 37
Список літератури 40
Додатки 45

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Вступ 3 1. Встановлення режиму роботи підприємства. 6 1.1 Структура норм робочого часу і послідовність проектування трудових процесів. 6 1.2.Класифікація витрат робочого часу, її вплив на встановлення режиму роботи підприємства. 9 1.3 Законодавство України щодо використання робочого часу та встановлення режиму роботи підприємств. 11 2. Забезпечення виконання плану виробничої діяльності з випуску продукції. 16 2.1 Контроль як основний інструмент виконання плану. 16 2.2 Економічний аналіз виконання плану 17 3. Максимальне скорочення тривалості виробничого циклу та обсягів незавершеного виробництва. 20 3.1 Максимальне скорочення тривалості виробничого циклу. 20 3.2 Максимальне скорочення обсягів незавершеного виробництва 21 Висновок 24 ЛІТЕРАТУРА 25

 2. Планування та організація діяльності підприємства
  Введення 2 1. Обґрунтування типу виробництва і методу організації виробничого процесу 3 З огляду на вихідні дані доцільно обрати серійний тип виробництва, оскільки кількість оброблюваних деталей – 17055 – не перевищує 50000, а їх маса не більше 5 кг.... 2. Розрахунок партії деталей……………………………………………………..4 3. Визначення трудомісткості річної програми дільниці………………………6 4. Визначення потреби технологічного устаткування та його використання…7 5. Розрахунок площі та об’єму дільниці…………………………………………10 6. Визначення чисельності працюючих на дільниці по категоріях………….…11 7. Розрахунок фонду заробітної плати по дільниці……………………………..16 8. Визначення вартості основних фондів………………………………………...18 9. Визначення витрат на основні матеріали……………………………………...21 10. Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію устаткування……………………………………………………………………21 11. Розрахунок кошторису цехових витрат………………………………………23 12. Розрахунок планової калькуляції собівартості продукції…………………..24 13. Техніко-економічні показники роботи дільниці…………………………….25 Перелік використаної літератури…………………………………………………27-29 Метою даної курсової роботи є оволодіння на практиці основами пла-нування основних техніко-економічних показників роботи дільниці по обробці деталей.

 3. Організація оперативного контролю в бюджетних установах
  1. Організація оперативного контролю в бюджетних установах. 3 2. Інвентаризації грошових коштів і розрахунків з дебіторами та відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку. 7 3. Особливості оподаткування бюджетних установ. 12 Практичне завдання. 21 Варіант 6 Розробити штатний розпис, передбачивши неменше десяти посад будь-якої бюджетної установи (див. зразок 2), а також скласти графік документообороту з обліку оплати праці (див. зразок 1). Передбачити складання графіку по щонайменше п'яти документах. Список використаної літератури 24

 4. Організація та планування підприємницької діяльності
  1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. 3 2. Успіх у роботі менеджера 8 3. Форми припинення підприємницької діяльності. 13 Список літератури 19

 5. Організація і планування товарообмінних операцій при здійснення зовнішньоекономічної діяльності
  Вступ 3 Розділ 1. Товарообмінні операції на світовому ринку 6 1.1. Види міжнародних компенсаційних операцій 6 1.2. Товарообмін та бартер 13 1.3. Порядок проведення товарообмінних (бартерних) операцій 17 Розділ 2. Аналіз основних засад товарообмінних операцій українських підприємств 22 2.1. Договір міни (бартеру) 22 2.2. Ефективність бартерних операцій 27 2.3. Відмова від бартерних операцій як запорука економічного зростання України 34 Розділ 3. Напрями вдосконалення організації товарообмінних операцій у зовнішньоекономічній діяльності 45 3.1. Макроекономічні причини поширення бартеру у посткомуністичних країнах 45 3.2. Бартерні відносини у зовнішньоекономічних відносинах сьогодні 50 3.3. Напрями підвищення ефективності операцій з давальницькою сировиною 52 Висновки 56 Література 59

 6. Планування діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Планування діяльності ремонтного обслуговування виробництва 3 2. Планування енергозабезпечення підприємства 7 3. Планування транспортного обслуговування підприємства 10 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 7. Планування діяльності підприємства
  Вступ 3 1.Поняття та сутність планування діяльності підприємства 4 1.1. Види планів, стратегічне планування 4 1.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації в процесі планування 6 2. Планування матеріальних ресурсів та виробництва в умовах застосування інформаційних технологій 15 2.1 Планування обсягів продажів і виробництва 15 2.2 Планування потужностей та потреб у матеріалах 19 3. Фінансове планування на підприємстві 25 3.1 Загальні принципи фінансового планування 25 3.2 Рівні фінансового планування 27 Висновки 37 Література 39

 8. Планування діяльності підприємства
  Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Планування та прогнозування в системі управління підприємством 4 1.2. Напрямки й етапи планування діяльності підприємства 7 2. АНАЛІЗ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" 13 2.1. Організаційн-економічна характеристика підприємства 13 2.2. Особливості планування на підприємстві 24 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП "КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" 30 3.1. Напрямки реструктуризації підприємства 30 3.2. Оцінка системи управління стійкістю підприємства 37 Висновки 45 Література 46 Додатки 48-60 Темою курсової роботи є „Планування діяльності підприємства”. Мета роботи: розглянути систему планування на підприємстві, визначити його особливості, розробити вдосконалений стратегічний план розвитку підприємства. Предметом дослідження є механізм процес планування фінансово-господарської діяльності підприємства. Об’єктом дослідження виступає ТОВ "Красилівський агрегатний завод". Хронологічними межами роботи є 2003-2005 роки. Літературною базою слугують підручники Верби В.А., Загороднього О.А. „Проектний аналіз”, Куденка Н. „Стратегічний маркетинг”, Савіцької Г.В. „Економічний аналіз”, Шершньової З.Є., Оборської С.В. „Стратегічне управління”, Поддєрьогіна А.М. „Фінанси підприємств”

 9. Планування діяльності підприємства
  1. Планування обсягів виробництва на підприємстві. 3 2. Дослідження ринку 7 Список використаних джерел: 15

 10. Планування діяльності підприємства
  1. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків 1 2. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві 5 3. Планування ціноутворення 11 Література: 17

 11. Організація планування та управління підприємства галузі
  1. Суть і зміст плану технічного і організаційного розвитку 3 2. Інформаційна база і методика розроблення плану 4 3. Методичні основи визначення ефективності заходів плану із застосуванням методів дисконтування 14 4.Обгрунтування і розрахунок ефективності конкретного заходу з технічного розвитку виробництва ( провести розрахунок за матеріалами конкретного підприємства) 18 Література 21

 12. Планування діяльності туристичного підприємства
  ВСТУП………………………...……………………………………3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ 5 1.1. Наукові основи планування діяльності туристичних підприємств 5 1.2. Інструменти та методи процесу планування діяльності туристичних підприємств 11 1.3. Особливості процесу планування діяльності туристичних підприємств 14 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "ххх-ТУР" 19 2.1. Організаційно - економічна характеристика ТОВ «ххх-ТУР» 19 2.2. Аналіз та оцінка господарсько-фінансової діяльності туристичного підприємства………………………………………………..……….30 2.3. Дослідження стратегічного потенціалу та методів удосконалення процесу планування ефективної діяльності туристичного підприємства 34 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 40 3.1. Проблеми діяльності підприємства в умовах ринку 40 3.2. Розробка пропозицій щодо удосконалення процесу планування в діяльності туристичного підприємства 56 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 66 ДОДАТКИ………………………………………………………....71

 13. Планування та прогнозування діяльності підприємства
  ВСТУП 3 1. ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Сутність та види планування і прогнозування 4 1.2. Система прогнозів і планів фірми 9 2. ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „МЕБЛІСЕРВІС” 15 2.1. Коротка характеристика підприємства 15 2.2. Планування та прогнозування діяльності ТОВ „Меблісервіс” 16 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 22 3.1. Практика планування і прогнозування в закордонних фірмах 22 3.2. Особливості планування у фірмах США 23 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27

 14. Контрольна планування діяльності підприємства
  ЗМІСТ 1. Планування витрат у торгівельній діяльності 3 2. Планування податків на підприємстві 12 Список використаної літератури 19

 15. Контрольна робота планування діяльності підприємства
  1 Сучасні підходи до формування фінансової політики 3 2 Зміст і завдання фінансового плану 8 3 Оцінка фінансового стану підприємства на основі балансу доходів та видатків 10 Задача 5 13 Розрахувати, рентабельність виробництва в плановому періоді, якщо: а) на початок року вартість основних виробничих засобів становила 2000 тис. грн..; б) з 1 червня вводяться основні засоби на суму 300 тис. грн..; в) з 1 жовтня виводяться — на суму 150 тис. грн. Повні витрати на виробництво продукції становлять 200 тис. грн.., план реалізації — 350 тис. грн.., прибуток від іншої реалізації 10 тис. грн.., нормовані оборотні кошти заплановано у розмірі 600 тис. грн. Задача 6 14 Розрахувати за наведеними даними а) операційний прибуток; б) прибуток до оподаткування; в) чистий прибуток підприємства. Виручка від реалізації продукції без ПДВ 4000000 Собівартість реалізованої продукції, грн..: Змінні витрати на виробництво продукції 2000000 Загальновиробничі витрати 500000 Зміна залишків готової продукції +22000 Адміністративні витрати 300000 Витрати на збут 320000 Список літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua