Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Організація роботи тур фірми (ID:24866)
| Размер: 25 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Організація роботи тур фірми 3
2. Планування маршруту подорожі 12
Список використаної літератури 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація кадрової роботи в діяльності менеджера туристичного підприємства (на прикладі тур фірми)
  ВСТУП 3 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 5 1.1. Передумови формування вітчизняного кадрового менеджменту 5 1.2. Сучасний стан кадрової роботи в Україні 14 2. АНАЛІЗ РОБОТИ ТУРПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ВІРГО” 25 2.1. Загальна характеристика турфірми 25 2.2. Аналіз господарської діяльності підприємства 27 2.3 Кадрова політика – основна система управління кадрами на підприємстві ТОВ „Вірго” 33 3. СПРЯМУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ВІРГО” 40 3.1. Формування плану реалізації заходів ефективності кадрової політики підприємства ТО„³рго” 40 3.2. Напрямки розвитку кадрової політики 52 ВИСНОВКИ 57 ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА 63 Додатки 66-73

 2. звіт з виробничої практики (на прикладі тур фірми)
  ВСТУП 3 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 4 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 8 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 15 4. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО ТА КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 23 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

 3. Управління капіталом туристичного підприємства ( на прикладі тур фірми)
  ВСТУП 3 Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АКТИВІВ ТА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність та джерела формування капіталу підприємства 6 1.2. Фінансова структура капіталу підприємства 23 1.3. Визначення вартості капіталу підприємства та напрямки його зростання 31 Розділ 2. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ТА КАПІТАЛУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 46 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства ТОВ «Назва» 46 2.2. Аналіз активів туристичного підприємства 50 2.3. Оцінка фінансової структури та динаміки капіталу туристичного підприємства ТОВ «Назва» 58 Розділ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ АКТИВІВ І КАПІТАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 66 3.1. Зростання рентабельності фінансових активів і капіталу підприємства 66 3.2. Шляхи оптимізації структури капіталу 73 3.3. Оптимізація інвестиційної діяльності 86 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 104 ДОДАТКИ 110

 4. Стратегічний менеджмент Формування місії та мети діяльності тур підприємства (організації, фірми)
  1. Формування місії та мети діяльності тур підприємства (організації, фірми) 3 2. Функціональні стратегії залежно від життєвого циклу тур підприємства, та їх характеристика 8 3. Характеристика факторів, які впливають на організаційно - технічний розвиток тур підприємства 17 4. Задача 21 Тур фірма Карпати займається продажем екскурсійних турів до Москви. Щороку вона планує закуповувати блок місць на 45 номерів у готелі *Львів*. Визначте, яку з чистих стратегій випуску продукції задіяти туристичній фірмі Карпати. Відповідь обгрунтувати. Список використаної літератури: 22

 5. Організація тур діяльності
  1. Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони України для розвитку рекреаційного туризму 3 2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на екологічному спеціалізованому турі та представте авторський програмний продукт з вищеозначеної тематики 9 Література 15

 6. Організація тур діяльності контрольна робота
  Вступ 3 1. Страхові випадки 3 2. Програми перебування, принципи створення 10 Висновок 16 Література 17

 7. Планування роботи з персоналом в організації (на прикладі туристичної фірми)
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні засади щодо планування роботи з персоналом 6 1.1. Планування персоналу як елемент кадрового менеджменту 6 1.2. Основні етапи процесу планування персоналу 10 1.3. Методи планування персоналу 15 2. Особливості планування роботи з персоналом (на прикладі тур фірми) 21 2.1. Загальна характеристика туристичної фірми 21 2.2 Аналіз кадрового планування на підприємстві 36 3. Пропозиції удосконалення планування роботи з персоналом 39 Список використаної літератури 47 Мета курсової роботи – розкрити сутність і роль планування персоналу в стратегії управління організації, визначити показники його ефективності, проаналізувати стан роботи з управління персоналом за основними напрямками, розробити пропозиції щодо підвищення ефективності планування персоналу. Об’єктом дослідження курсової роботи являється персонал туристичного підприємства “Лоял”, а саме: його структура, динаміка розвитку, ефективність використання . Предмет дослідження: теоретичні основи та практичні засади підвищення ефективності планування персоналу на прикладі туристичної фірми. Основними завданнями даної роботи є: теоретичне обґрунтування та практичне застосування шляхів і способів підвищення ефективності менеджменту персоналу в стадії його планування, а також здійснення аналізу ефективності менеджменту персоналу в туристичному підприємстві “Лоял”. Теоретико-методологічна основа дослідження. Методологічною базою дослідження є положення різних концепцій ефективності менеджменту персоналу та праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених у галузі управління персоналом. Так, в роботі були використані загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження, зокрема: • Аналізу і синтезу – для деталізації Об’єкту дослідження та вивчення його функціональних і структурних складових; • Логічного узагальнення – для обґрунтування необхідності застосування нових наукових понять і принципів підходу до підвищення ефективності планування персоналу; • Системного аналізу – для визначення цілей та напрямів підвищення ефективності планування персоналу; • Порівняння – для співставлення методів шляхів підвищення ефективності планування персоналу; • Описового – для визначення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду з аналізу ефективності планування персоналу; • Графічного – для узагальнення в наочних формах зображення викладених положень. В першому розділі курсової роботи викладені теоретичні питання, які розкривають сутність, функції та роль менеджменту персоналу, а також напрямки управління персоналом та показники ефективності планування персоналу. В другому розділі роботи проводиться аналіз ефективності планування персоналу в туристичному підприємстві “Лоял” та його оцінка на основі даних цього підприємства. В останньому розділі роботи викладені пропозиції щодо підвищення ефективності менеджменту персоналу, а точніше щодо вдосконалення роботи з планування персоналу на підприємстві.

 8. Організація відкриття фірми
  1. Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств. 3 2. Правові основи створення підприємства 6 3. Основні етапи створення підприємства 10 4. Резюме реального інвестиційного проекту 13 Література 18 Додаток 19

 9. Економіка і організація діяльності фірми
  Вступ 3 1. Організація і планування роботи медичної сестри 4 Висновок до питання 1 10 2. Програма планування сім’ї (центр планування сім’ї, економічне становище) 11 Висновок до питання 2 19 Висновки 20 Література 22

 10. Економіка і організація діяльності фірми
  1. Органи управління підприємства корпоративного типу та їх повноваження 3 2. Фактори та методи оцінки вартості підприємства як цілісного майнового комплексу 12 Література 25

 11. Економіка і організація діяльності фірми
  1. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні і шляхи їх подолання 3 2. Самофінансування і управління власним капіталом підприємства 14 Література 22

 12. Економіка і організація діяльності фірми
  1. Функції і засоби державного регулювання діяльності підприємств і підприємництва в Україні 3 2. Ліквідаційна процедура в процесі провадження справи про банкрутство підприємства 12 Література 20

 13. Економіка і організація діяльності фірми
  1. Проблеми розвитку малих підприємств в України 5 2. Шляхи подолання проблем розвитку малих підприємств України 12 3. Організація та форми залучення позичкового капіталу 16 4. Кредитні відносини підприємств 20 Висновок 27 Список використаної літератури 29

 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічний зміст поняття конкуренція 6 1.2. Чинники конкурентного середовища підприємства 8 1.3. Методика дослідження конкурентного середовища 12 2. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «___» 16 2.1. Загальна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 21 2.3. Діагностика конкурентного середовища 24 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 26 3.1. Стратегічні пріоритети підприємства 26 3.2. План заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства 29 ВИСНОВКИ 32 ДОДАТКИ 34 ЛІТЕРАТУРА 37

 15. Економічні показники діяльності фірми як джерело конкурентних переваг фірми
  1. Система економічних показників як джерела конкурентних переваг 3 2. Оцінка економічних показників діяльності підприємства як джерела визначення конкурентних переваг (практична на прикладі підприємства ВАТ) 9 Список литературы 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua