Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ (ID:24874)
| Размер: 20 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ 3
2. Визначення комплексу обслуговування та його узгодження з партнерами 10
Список використаної літератури 14

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ
  1. Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ. 3 2. Визначення комплексу обслуговування та його узгодження з партнерами 8 Список використаної літератури 17

 2. Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ
  1. Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ 3 2. Визначення комплексу обслуговування та його узгодження з партнерами 8 Список використаної літератури 18

 3. Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ
  1.Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ 3 2. Визначення комплексу обслуговування та його узгодження з партнерами 7 Список використаної літератури 14

 4. Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ
  1.Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ 3 2. Визначення комплексу обслуговування та його узгодження з партнерами 7 Список використаної літератури 14

 5. Туризм. Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ
  1. Види та форми туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ 3 2. Визначення комплексу обслуговування та його узгодження з партнерами. 9 Література 14

 6. Трудова книжка, як основний документ про трудову діяльність працівника
  План: Вступ 4 1. Загальна характеристика трудової книжки, як основного документа працівника 6 1.1. Поняття і структура трудової книжки, як основного документу працівника 6 1.2. Правові підстави видачі вкладишу до трудової книжки працівника 8 1.3. Правові підстави і порядок видачі дубліката трудової книжки працівника 9 2. Порядок заповнення трудової книжки працівника 13 2.1. Правове регулювання загального порядку заповнення трудової книжки 13 2.2. Внесення відомостей про роботу в трудову книжку працівника 18 2.3. Особливості заповнення трудової книжки при звільненні працівника 25 3. Порядок ведення обліку та розрахунків трудових книжок 32 Висновки 34 Список використаної літератури: 39 Вітчизняні вчені досліджували проблемні питання пов’язані з веденням трудових книжок на підприємствах, та розглядали трудову книжку як основний документ що засвідчує діяльність працівника Т. М. Болотіна, Д. О Карпенко, О. Примакова, В. I. Прокопенко, Б. С Стичинський, Г.І. Чанишева та ін. Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд трудової книжки, як основного документу про трудову діяльність працівника. Враховуючи мету дослідження були поставлені наступні завдання: - дати загальну характеристику трудової книжки, як основного документа працівника; - розглянути підстави і порядок заповнення трудової книжки працівника; - визначити особливості заповнення трудової книжки при звільненні; - проаналізувати порядок ведення обліку та розрахунків за трудові книжки; - розглянути особливості заповнення трудових книжок нерезидентам ; Об’єктом дослідження є теоретичні положення трудового права. Предметом дослідження є трудова книжка працівника. Дослідницькі прийоми. При дослідженні, використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу – при розгляді окремих статей Кодексу законів про працю України; формально-логічний – при здійсненні аналізу теоретичних положень трудового права; логіко-семантичний – при визначенні та розмежування особливостей заповнення трудових книжок. Всі зазначені методи застосовувалися у взаємодії один з іншим. Дана робота складається з трьох розділів, що в свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує трудову книжку, як основний документ працівника про трудову діяльність. Освітлені основні поняття, наданий детальний аналіз ведення трудових книжок. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків

 7. Трудова книжка, як основний документ про трудову діяльність працівника
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальні положення 5 2. Заповнення трудових книжок 7 2.1. Загальні вказівки 7 2.2. Занесення відомостей про працівника 8 2.3. Внесення відомостей про роботу 9 2.4. Занесення відомостей про нагородження і заохочення 15 2.5.Заповнення трудової книжки при звільненні 16 3. Вкладиш до трудової книжки 18 4. Видача трудової книжки у разі звільнення 19 5. Дублікат трудової книжки 21 6. Розрахунки за трудові книжки та їх зберігання 23 7. Облік трудових книжок 24 8. Студент і трудова книжка 26 9. Витяг з трудової книжки 29 Висновок 31 Список використаної літератури 33 Мета дослідження. Метою даної роботи є комплексне дослідження порядку заповнення трудової книжки, видачі дублікату трідової книжки, витягу з неї та ін. Об’єкт дослідження. Об’єктом даної роботи є правовідносини в сфері діловодства, а саме правовідносини, пов’язані із заповненням, зберіганням та видачею трудової книжки (дублікату, витягу) та інші, пов’язані з цим правовідносини. Відносини в сфері діловодства, а саме ведення трудової книжки є комплексними і входять у предмет діловодства та трудового права. Предмет дослідження. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які стосуються правового регулювання діловодства в сфері порядку ведення трудових книжок працівників, а також наукові джерела, які стосуються теоретичного обґрунтування доцільності застосування, а також інших проблем правового регулювання діловодства. Порядок ведення, заповнення, видачі трудової книжка працівника регулюються Кодексом законів про працю України, постановами Кабінету Міністрів України.

 8. Основні види документів, що супроводжують управлінську діяльність установи
  1. Основні види документів, що супроводжують управлінську діяльність установи. 3 2. Скласти наказ про прийом на роботу. 11 Література. 14

 9. Види та форми співучасті
  Вступ 4 Розділ І. Теоретичні аспекти поняття співучасті у злочині 6 1.1. Поняття співучасті у злочині, об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті 6 1.2. Форми співучасті у злочині 10 1.3. Причетність до злочину 12 Розділ ІІ. Види співучасників злочину їх ознаки 16 2.1. Поняття та ознаки співучасників злочину 16 2.2. Добровільна відмова співучасників 22 2.3. Кримінальна відповідальність виконавця, організатора, підбурювача та пособника 25 Висновки 30 Список використаних джерел 33

 10. Охарактеризувати процеси приймання вхідних документів та попереднього розгляду документів
  1. Охарактеризувати процеси приймання вхідних документів та попереднього розгляду документів 3 2. Назвати форми реєстрації документів 4 3. Створити зразок розписки 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

 11. Типи, види та форми власності
  ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 4 2. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ 10 2.1. Економічна сутність відносин власності 10 2.2. Об’єкти організаційно-правових форм господарювання 14 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 21 3.1. Трансформація форм власності в Україні 21 3.2. Шляхи вдосконалення відносин власності в Україні 28 ВИСНОВОК 36 ЛІТЕРАТУРА 37 ДОДАТКИ 39-41

 12. Види і форми професійного навчання
  ВСТУП 3 1. НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 4 2. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ФОРМИ 11 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 13. Умови та види співробітництва туристичних фірм з підприємствами готельно-ресторанного бізнесу
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ”Назва” 4 1.1. Загальна характеристика туристського підприємства ”Назва” 4 1.2. Основні напрямки діяльності туристського підприємства 5 РОЗДІЛ 2. СПІВРОБІТНИЦТВО ТУРИСТСЬКОЇ ФІРМИ «Назва» З ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 8 2.1. Уподобання населення за типами організації відпочинку 8 2.2. Умови співробітництва тур. фірми «Назва» з підприємствами готельно-ресторанного бізнесу 22 2.3. Аналіз співробітництва тур. фірми «Назва» з готелем «Назва готелю» та аналіз послуг 24 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38-40 Додакти у архіві 6 стор.

 14. Форми та види інвестицій. Балансовий план
  1.Форми та види інвестицій. Джерела фінансування інвестицій 3 1.1 Види інвестицій 3 1.2. Сутність інвестиційного процесу 6 2. Балансовий план як прогноз складу активів і пасивів підприємства, зміст і порядок розробки 10 2.1 Мета складання фінансового плану 11 2.2. Сутність балансового методу складання 13 Задача 1 15 Визначити річну суму амортизаційних відрахувань підприємства. Дані для розрахунку: 1. Первісна вартість обладнання - 600 тис. грн. 2. Витрати на проведення кап. ремонту за період експлуатації - 50 тис. грн. 3. Витрати на модернізацію - 120 тис. грн. 4. Ліквідаційна вартість - 0 тис. грн. 5. Середній термін служби обладнання - 5 років. Задача 2 16 Визначити величину рендиту по акціях та виявити найбільш доходну акцію. Критерієм вибору є найбільша величина рендиту. Дані для розрахунку: По першій акції: Дивіденд - 150%; Номінал - 170 грн.; Ринковий курс - 1850 грн. По другій акції: Дивіденд - 160%; Номінал - 170 грн.; Ринковий курс - 1650 грн. Список використаної літератури 18

 15. Необхідність, джерела, форми та види кредиту
  ПЛАН Вступ 3 I. Кредит як економічна категорія 6 1.1 Економічна необхідність кредиту 6 1.2 Поняття та ознаки кредиту 7 II. Джерела утворення кредиту 14 2.1. Кредитний потенціал банків 14 2.1. Джерела формування кредитних ресурсiв комерцiйних банкiв 18 III. Форми та види кредиту 23 3.1 Форми та види кредиту 23 3.2 Характеристика функціонування окремих видів кредиту в Україні 26 Висновки і пропозиції 29 Список використаної літератури 32 Мета даної курсової роботи – визначення поняття кредиту, його ознак, характеристика видової структури кредитiв комерцiйних банкiв, аналiз сучасного стану кредитування в Українi, пропозиції шляхiв реформування системи надання кредитiв комерцiйними банками фiзичним i юридичним особам. Предметом дослiдження роботи є тi економiчнi вiдносини, що виникають мiж суб`єктами господарювання, населенням та комерцiйними банками з приводу надання кредитiв на принципах повернення, строковостi i платностi. Об`єкт дослiдження – саме види кредитiв, що надають комерцiйнi банки України своїм клiєнтам і які знаходять своє місце в кредитних портфелях банків України. Наприкiнцi роботи розглядаються проблеми, пов`язані з практикою надання комерційними банками України деяких видів кредитів, вказані заходи, впровадження яких допоможе вітчизняним банкам уникнути “небажаних” видів кредитів і підвищити частку кредитів, які сприяють зростанню прибутковості кредитної діяльності банків, покращують їх фінансовий стан.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua