Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Організація та форми звітності в туризмі (ID:24884)
| Размер: 12 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Організація та форми звітності в туризмі 3
Список використаних джерел 8
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Характеристика бухгалтерського балансу, як основної форми фінансової звітності.

 2. Організація аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства
  Вступ 3 1. Роль фінансової звітності в процесі прийняття управлінських рішень 5 2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства 12 3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Пріоритет” 18 4. Організаційно - інформаційна модель аналізу і аудиту фінансової звітності підприємства ТОВ „Пріоритет” 21 5. Порядок оцінювання фінансової звітності ТОВ „Пріоритет” 25 6. Особливості аудиту податкової звітності ТОВ „Пріоритет” 28 Висновки та пропозиції 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35

 3. Організація транспортних подорожей і перевезень в туризмі
  1. Організація обслуговування туристів на річкових теплоходах 3 2. Системи берегового обслуговування на річкових круїзах 8 3. Організація зелених стоянок. Особливості взаємодії тур фірми та автотранспортних підприємств 10 Список використаної літератури 13

 4. Організація харчування туристів в релігійному туризмі
  ВСТУП 3 І. РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Сутність, специфіка та перспективи розвитку релігійного туризму 5 1.2. Типи закладів харчування, що використовуються в релігійному туризмі 12 ІІ. УКРАЇНСЬКА КУХНЯ – ОСНОВНА БАЗА ХАРЧУВАННЯ В РЕЛІГІЙНОМУ ТУРИЗМІ 19 2.1. Формування національної української кухні та фактори, що вплинули на її формування 19 2.2. Специфіка організації харчування для представників різних релігійних конфесій (іудаїзм, християнство) 25 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33 ДОДАТКИ 36

 5. Форми масових туристських заходів, їх організація
  1. Види масових заходів в туризмі та їх характеристика 3 2. Спеціальні форми організації харчування учасників масових заходів 6 Література 23

 6. Організація та проведення досліджень тенденцій розвитку попиту в туризмі
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти досліджень тенденцій розвитку попиту в туризмі 5 1.1 Аналіз динаміки туристичного продукту за складом та структурою 5 1.2 Оцінка попиту споживачів туристичних послуг 6 2. Аналіз туристичного ринку України 13 2.1 Обсяг туристського споживання в Україні 13 2.2 Результати туристичної діяльності за регіонами України 17 3. Організація та проведення досліджень тенденцій розвитку попиту в на туристичному підприємстві 21 3.1 Загальна характеристика об’єкта дослідження 21 3.2 Оцінка попиту на послуги підприємства 22 3.3 Можливі напрямки вдосконалення організації дослідження попиту на послуги підприємства 24 Висновки 30 Література 32 Додаток 1. Основні показники розвитку туристичної галузі України, 1998-2002 34 Додаток 2. Динаміка туристичного потоку та місткості засобів розміщення, 1998-2002 35 Додаток 3. Структура іноземного (в’їзного) туризму, 2002 36 Додаток 4. Мотивація в`їзду іноземних громадян до України (млн. осіб), 1998-2002 37

 7. Організація дозвілля в туризмі. Вечірня анімаційна програма готелю
  Сценарій

 8. Фінанси підприємств і організація недержавної форми власності (практична)
  Вступ 3 1. Поняття фінансів підприємницьких структур 5 2. Класифікація суб’єктів господарювання за певними ознаками 14 3. Організація фінансів недержавної форми власності 22 3.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства (на прикладі ТОВ) 22 3.2 Аналіз складу та структури джерел фінансових ресурсів 25 3.3 Аналіз формування доходів та витрат малого підприємства 30 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки 39 Звітність

 9. Організація роботи персоналу готелю (нормування, планування, форми організації)
  Основна частина присвячена теоретичному питанню: Організація роботи персоналу готелю (нормування, планування, форми організації) Література

 10. Організація роботи медичного закладу недержавної форми власності за загальними функціями (стоматологічна клініка)
  ВСТУП 3 1. Структура закладу, штат, оснащення, матеріально-технічне та медикаментозне забезпечення 4 2. Організація виробничої діяльності 10 3. Планування діяльності закладу 15 4. Мотивування діяльності персоналу 18 5. Контролювання виробничої діяльності 22 6. Координування виробничої діяльності 26 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33 ДОДАТКИ 35

 11. Загальна характеристика поняття форми держави. Форми державного устрою в зарубіжних країнах
  Вступ 3 1. Поняття і структура форми держави. Bиди форм державного правління та державного yстрою 5 2. Форми та поняття державного устрою 18 3. Конституція України про систему органів державної влади та державний устрій 25 4. Державний устрій США 27 Bисновок 30

 12. організація обліку Форми ведення обліку; їх недоліки та переваги
  1.Форми ведення обліку; їх недоліки та переваги. 3 2. Особливості організації обліку нематеріальних активів. 9 3. Які функції повинен виконувати головний бухгалтер? 13 4. Сформулюйте витяг з наказу про облікову політику підприємства з відображенням особливостей обліку основних засобів. 14 5. В якому разі слід здійснювати та як організувати облік запасів на позабалансових рахунках? 15 ТЕСТИ 16 Тема: «Організація документування, документообігу та діловодства» 16 Тема: «Організація обліку необоротних активів» 18 Тема «Організація складання та надання фінансової звітності» 20 Список літератури 22

 13. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 9 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 9 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 13 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 15 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 19 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 22 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 22 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 30 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 37 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 37 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 42 4.3. Робочі документи аудитора 44 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 46 Висновки 49 Список використаної літератури 51 Додатки 53

 14. Аудит фінансової звітності
  4.1. Завдання. 3 Використовуючи МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 800 «Висновок аудитора згідно із спеціальними аудиторськими завданнями» (додаток В) та матеріали бухгалтерського обліку, фінансової звітності (додати до контрольної роботи) складіть аудиторський висновок. 4.2. Завдання. 13 На підставі наданої інформації розробити аналітичну модель і провести розрахунок зарплати, сплаченої реалізаторам протягом року. Визначити та обґрунтувати ступінь адекватності аналітичної моделі. Назвати можливі причини розбіжності між даними, отриманими шляхом застосування аналітичних процедур... Список використаної літератури 16

 15. Аудит фінансової звітності
  4.1. Завдання. 3 Використовуючи МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 800 «Висновок аудитора згідно із спеціальними аудиторськими завданнями» (додаток В) та матеріали бухгалтерського обліку, фінансової звітності (додати до контрольної роботи) складіть аудиторський висновок. 4.2. Завдання. 9 На підставі наданої інформації розробити аналітичну модель і провести розрахунок зарплати, сплаченої реалізаторам протягом року. Визначити та обґрунтувати ступінь адекватності аналітичної моделі. Назвати можливі причини розбіжності між даними, отриманими шляхом застосування аналітичних процедур. Витрати підприємства складаються з: 1) вартості товарів, що купуються оптом; 2) податків та зборів, пов’язаних із купівлею та продажем товарів; 3) заробітної плати реалізаторів товару; 4) обов’язкових нарахувань на заробітну плату; 5) накладних витрат (транспортні витрати, витрати на поїздки за товаром, інше). Бухгалтерський облік ведеться за спрощеною системою керівником підприємства. В зв’язку з бажанням ТОВ «Меланж» отримати кредит, воно має надати банку «Аваль» свою річну фінансову звітність, перевірену незалежним аудитором. Після початку роботи аудитор з’ясував, що значна частина первинних документів втрачена. Тому підтвердити суму фактично сплаченої зарплати шляхом застосування процедур перевірки по суті було неможливо. Проте, аудитор вважає за можливе розробити аналітичну процедуру, спираючись на зібрані дані: № з/п Показники Сума 1 Сума сплаченої протягом року зарплати реалі заторам, яку показано у звітності складає, грн. 110300 Протягом року ринок «Колос» не працював: - 7 святкових днів; - 12 понеділків, що є санітарними днями. Всі інші дні ТОВ «Меланж» вело торгівлю. Робота реалізаторів була спланована так. Аби кількість днів для всіх була однакова. Реалізатори отримують зарплату у вигляді комісійних, розмір яких залежить від вартості проданої одиниці товару (одежини): Показники % До 50 грн. 7 51 – 150 грн. 4 151 – 300 грн. 3 Більше 300 грн. 2,5 Згідно колективної угоди реалізатори отримують доплати: - 25% за роботу у вихідний день; - 10% за заміну іншим реалізаторам ( у випадку хвороби, особистих обставин та інше). Протягом року підприємство працювало 102 вихідні дні, змін одних реалізаторів іншими було 240, в тому числі 60 у вихідні дні, згідно із записами у книгах реалізації структура проданих товарів була така: Показники Річний обсяг реалізації, грн. До 50 грн. 554500 51 – 150 грн. 340000 151 – 300 грн. 840000 Більше 300 грн. 1520000 Список використаної літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua