Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Основні завдання та принципи системного підходу (ID:24894)
| Размер: 25 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Основні завдання та принципи системного підходу 3
2. Навести приклади класифікації систем 10
3. Розкрити етапи процесу прийняття рішень 12
Список використаних джерел 19

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основні завдання та принципи системного підходу
  1. Основні завдання та принципи системного підходу 3 2. Навести приклади класифікації систем 13 3. Розкрити етапи процесу прийняття рішень 21 Список використаних джерел 31

 2. Принципи системного підходу в управлінні організацією (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 5 1.1. Основні складові системи управління організацією 5 1.2. Системний підхід до дослідження управління розвитком організації. Основні принципи системності 8 1.3. Елементи системності в підходах до управління підприємством 11 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 20 2.1. Загальний аналіз діяльності Загальний аналіз діяльності міжнародної косметичної компанії «ххх» 20 2.2. SWOT – аналіз ринкових позицій «ххх» на ринку косметики 24 2.3. Аналіз конкурентних переваг компанії «ххх» 29 2.4. Розробка стратегії компанії «ххх» за допомогою портфельної матриці БКГ 32 2.5. Формування стратегії розвитку компанії «ххх» відповідно до конкурентних стратегій М. Портера 36 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 40

 3. Використання системного підходу в процесі прийняття управлінських рішень
  Вступ 3 Використання системного підходу в процесі прийняття управлінських рішень 4 1. Сутність поняття "прийняття управлінських рішень" 4 2. Системний підхід, його місце та роль у науковому пізнанні 8 3. Системний підхід в процесі прийняття управлінських рішень 12 Висновки 22 Література 24

 4. Основні принципи стратегічного управління. Завдання стратегічного управління
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 4 2. МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ВИБІР В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 12 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 16 ВИСНОВОК 25 ЛІТЕРАТУРА 26

 5. Завдання для контрольної вар 27 Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів
  7. Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів 3 20. Поняття ринку праці. Класифікація персоналу підприємства 5 Задача 2 8 Визначите темпи росту фондовіддачі, якщо у звітному році: вартість валової продукції в оптових цінах — 8 550 тис. грн., вартість основного капі-талу — 4 200 тис. грн., частка активної частини — 0,6, коефіцієнт заванта-ження — 0,7. У плановому році: частка активної частини — 0,65, коефіцієнт завантаження — 0,75. Задача 12 10 Визначити показники використання оборотних засобів на підприємстві в 1 і 2 кварталах і суму оборотних засобів, що вивільняються, якщо: Показники Значення Обсяг реалізованої продукції в 1 кварталі, тис. грн. 180 Залишок оборотних засобів у 1 кварталі, тис. грн. 60 Індекс зросту обсягу реалізації в 1 кварталі 1,1 Час прискорення обороту оборотних засобів, днів 1 Задача 22 12 Підсобний працівник обслуговує трьох основних працівників. Його го-динна тарифна ставка — 2,9 грн. при восьмигодинному робочому дні. Змінна норма виробітки кожного з основних працівників склала 55 шт. деталей за зміну, а фактичне виконання склало: у першого робітника — 105%; другого — 99 %; третього — 100%. Визначити фактичний денний заробіток підсоб-ного працівника. Перелік використаної літератури 13

 6. Комісія з питань охорони праці підприємства. її основні завдання та права. 3 2. Основні заходи надання першої медичної допомоги при кровотечах, пошкодженні ока, вуха, горла, носа. 6 Список використаної літератури 12
  1. Комісія з питань охорони праці підприємства. її основні завдання та права. 3 2. Основні заходи надання першої медичної допомоги при кровотечах, пошкодженні ока, вуха, горла, носа. 6 Список використаної літератури 12

 7. Основні принципи підприємницької логістики
  1. Основні принципи підприємницької логістики 3 2. Основні складові логістичної розробки туру 9 3. Розвиток логістики в Нідерландах 17 ЛІТЕРАТУРА 22

 8. Основні принципи підприємницької логістики
  1. Основні принципи підприємницької логістики 3 2. Основні складові логістичної розробки туру 9 3. Розвиток логістики в Нідерландах 16 ЛІТЕРАТУРА 22

 9. Основні принципи і закони діалектики
  Вступ 3 1. Роль основних принципів діалектики у пізнанні 4 2. Особливості закону взаємного переходу кількісних змін у якісні 9 3. Закони єдності і боротьби протилежностей 14 4. Закон заперечення заперечення 16 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 10. Основні принципи господарського права
  Вступ 3 Основні принципи господарського права 3 Висновок 10 Список використаної літератури 11

 11. Завдання та принципи організації роботи міліції України
  Вступ 3 Розділ І. Загальнотеоретична характеристика завдань та принципів організації роботи органів міліції в Україні 7 1.1. Міліція в системі правоохоронних органів: поняття та основні завдання 7 1.2. Законодавчі засади організації роботи органів міліції в Україні 20 1.3. Історичний розвиток завдань та принципів організації роботи органів міліції України 27 Розділ ІІ. Завдання та принципи організації роботи органів міліції в Україні на сучасному етапі 39 2.1. Головні завдання міліції та організаційно-правові засоби їх виконання 39 2.2. Принципи організації роботи органів міліції України, їх практичне втілення у сучасне життя 55 Розділ ІІІ. Актуальні питання поліпшення організації діяльності органів міліції України 61 3.1. Проблемні питання, які стосуються завдань та принципів організації роботи органів міліції в Україні, шляхи їх вирішення 61 3.2. Дослідження зарубіжного досвіду щодо завдань та принципів організації роботи правоохоронних органів, його адаптація до українських реалій 68 Перелік використаних джерел 103

 12. Індивідуальна психологія: основні концепції та принципи
  Вступ 3 1. Основні тезиси індивідуальної психології 4 2. Основні концепції і принципи індивідуальної психології 6 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 13. Основні принципи розробки інвестиційної стратегії
  ПЛАН Вступ 3 Розділ І Послідовність і основні принципи розробки Інвестиційної стратегії 5 1.1.Послідовність формування інвестиційної стратегії 5 1.2. Основні принципи розробки інвестиційної стратегії 8 Розділ ІІ Вибір стратегічних напрямків інвестиційної діяльності 10 2.1. Цілі,завдання та етапи інвестиційної діяльності 10 2.2. Політика формування інвестиційних ресурсів корпоративної структури 15 2.3. Показники впровадження інвестиційної стратегії 19 Розділ ІІІ. Обґрунтування й оцінка ефективності інвестиційної стратегії туристичної фірми “Крим транс тур 22 3.1. Загальна характеристика туристичної фірми “Крим транс тур 23 3.2. Оцінка рівня оптимальності структури джерел фінансування 24 3.3. Оцінка власних джерел підприємства в авансуванні інвестиційних витрат 24 Висновки та пропозиції 29 Список використаної літератури 32-36 Об’єктами дослідження є туристична фірма “Крим транс тур”, на основі якої велися розробки інвестиційної стратегії, період формування інвестиційної стратегії, етапи інвестиційної діяльності. Предметом дослідження курсової роботи є принципи розробки інвестиційної стратегії в туризмі. Джерельна база: При написанні роботи переважно використовувалися дослідження українських економістів Рудінської О.В., Шегди А.В., Школи І.М., а також російські видання “Экономика современного туризма» 1998 года; «Экономика туризма» 2000 Балабанова И.Т., Квартальнова В.А. «Туризм : теория и практика» избранные труды в 5 томах 1998г. Значну частину джерел складають перекладені іноземні роботи, які повніше розкривають питання інвестиційної стратегії на прикладі впровадження методів інвестування в туризмі. Це робота Котлер Ф, Боуен Дж та Мейкенз Дж. “ Маркетинг, Гостинність і туризм” 1998р., а також “Економіка туризму” Матеріали семінару, 1996р. Мета дослідження: дослідити основні принципи розробки інвестиційної стратегії корпоративних структур в туризмі. Завдання дослідження: - визначити і охарактеризувати політику формування інвестиційних ресурсів ; - виявити основні принципи реалізації процесу розробки політики формування інвестиційних ресурсів ; - проаналізувати показники оцінки ефективності інвестиційної стратегії.; - обґрунтувати й оцінити ефективність інвестиційної стратегії туристичної фірми “Крим транс тур”. Структурно курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури

 14. Основні принципи кримінально-виконавчого права
  Вступ 3 1. Система принципів кримінально –виконавчого права. 4 2. Загальна характеристика принципів кримінально –виконавчого права. 5 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10

 15. Соціальна політика: суть, основні принципи
  ВСТУП 3 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 4 2. НАПРЯМКИ ТА ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 10 ВИСНОВКИ 14 ЛІТЕРАТУРА 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua