Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Управління вартістю підприємства (ID:24915)
| Размер: 31 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
Вступ 3
Доходний підхід 6
Порівняльний підхід 9
Витратний підхід 13
Висновок 16
Література 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління вартістю підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування системи управління ефективністю підприємства 4 2. Фактори, які впливають на вартість підприємства 7 3. Методи оцінки вартості майна підприємства 10 Висновки 13 Література 14

 2. Стратегія досягнення конкурентних переваг шляхом лідирування за низькою вартістю цін продукту
  План Вступ. 3 1. Загальна характеристика стратегії досягнення конкурентних переваг шляхом лідирування за низькою вартістю цін продукту. 4 2. Переваги й недоліки стратегії досягнення конкурентних переваг шляхом лідирування за низькою вартістю цін продукту. 8 Висновок. 12 Використана література. 13

 3. Розробка політики управління позиковим капіталом у контексті антикризового управління торговельного підприємства
  Вступ 3 І. Теоретичні засади управління позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.1. Економічна сутність та види позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.2. Методичні підходи до оцінки сутності залучення та використання позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні формули) 13 1.3. Методика аналізу та планування позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні блок схеми послідовності) 20 ІІ. Дослідження практики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.1. Аналіз динаміки та структури позикового капіталу на торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.2. Оцінка сутності управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 28 ІІІ. Розробка політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства як засобу запобігання його банкрутства 40 3.1. Етапи обгрунтування основних етапів політики управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 40 3.2. Розробка політики управління позиковим капіталом позиковим капіталом торговельного підприємства на плановий період у контексті антикризового управління торгівельним підприємством 42 3.3. Оцінка ефективності розробки політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” з позиції запобігання його банкрутства 44 4. Електронне програмне забезпечення (які програми, як їх використовувати) 49 Висновок 52 Литература 57 Додаток 1. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 61 Додаток 2. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 64 Додаток 3. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 67 Додаток 4. Дані про випуск облігацій ТОВ “АЛО” 71-75 Об’єктом дослідження роботи є процес управління позиковим капіталом в підприємствах роздрібної торгівлі. Предметом дослідження є методичні підходи до формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі на прикладі ТОВ “АЛО” в сучасних умовах. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних і закордонних учених з досліджуваної проблеми

 4. Облік і аналіз витрат підприємства в системі управління підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність витрат та класифікація витрат 6 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку і аналізу витрат підприємства 24 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 33 2.1. Організація обліку витрат підприємства 33 2.2. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства 37 2.3. Відображення інформації про витрати підприємства у формах звітності 42 2.4. Особливості обліку витрат підприємства в умовах використання комп'ютерної техніки 42 РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 46 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат підприємства 46 3.2. Загальний аналіз витрат підприємства 50 3.3. Факторний аналіз витрат підприємства 56 ВИСНОВКИ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 65 ДОДАТКИ 70

 5. економіка підприємства Сучасна система управління персоналом підприємства
  1. Сучасна система управління персоналом підприємства 3 2. Прогнозування та планування розвитку підприємства у ринкових умовах господарювання 8 Література 13

 6. Цінова політика підприємства та її управління (на прикладі підприємства)
  Вступ 4 1. Теоретичні засади цінової політики 6 1.1. Сутність, основні види та функції цінової політики 6 1.2. Теоретико-методологічні засади формування цінової політики на підприємстві 10 2. Аналіз цінової політики ЗАТ «Назва» 14 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 14 2.2. Управління цінами та стратегії ціноутворення на ЗАТ «Назва» 23 2.3. Вплив методів формування ціни на фінансові результати діяльності підприємства 28 3. Проблеми ціноутворення на підприємстві та шляхи їх вирішення 40 Висновки 48 Список використаної літератури 52 Додатки 58

 7. Управління потенціалом підприємства (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ ТРУДОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Економічний зміст ресурсів підприємства, їх класифікація 4 1.2. Методика аналізу економічного потенціалу підприємства 13 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі ВАТ „ДНІПРОВАЖМАШ”) 19 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства 25 2.3. Оцінка трудового потенціалу підприємства 30 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 40 3.1. Аналіз пошуку резервів на підприємстві 40 3.2. Напрями підвищення продуктивності праці 44 ВИСНОВКИ 48 ЛІТЕРАТУРА 49 ДОДАТКИ 51-52 Метою курсової роботи є визначення механізму управління потенціалом підприємства.

 8. Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства в розробці тактики та стратегії антикризового управління
  Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства (КП11) в розробці тактики та стратегії антикризового управління 3 Завдання №2 9 Підприємство має можливість реалізувати один з двох бізнес-проектів. Перевага надається бізнес-проекту, який забезпечує підприємству у короткостроковому періоді більшу суму прибутку, а у довгостроковому періоді - більший запас економічної безпеки. У кожному із запропонованих до розв'язання варіантів (№№1 -- 14) наведено числові дані показників господарської діяльності підприємства за двома можливими організаційними моделями реалізації бізнес-проектів. Зміст завдання: 1 .Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. 2. Визначити більш привабливий для підприємства бізнес-проект у короткостроковому періоді /за критерієм більшої маси прибутку/. 3. Розрахувати запас безпеки підприємства для обох варіантів ведення бізнесу та оцінити загрозу втрати прибутку, якщо ціна реалізації одиниці продукції /послуги/ за 1-м варіантом зменшиться на 20%, а за 2-м -на 15%. 4. Проаналізувати, які чинники внутрішнього та зовнішнього /мікро-та макро-/ середовища можуть суттєво вплинути на вибір тої чи іншої бізнес-моделі. 5. Яку частину сукупних витрат зможе покривати підприємство за умови реалізації кожного з двох бізнес-проектів за умови зменшення ціни Примітка до розв 'язання задачі: 1 .Постійні витрати для кожної організаційної моделі залишаються незмінними. 2. Запас безпеки підприємства - це розмір допустимого зниження виробництва та реалізації продукції /послуг/ у вартісному /або натуральному/ виразі під дією кон'юнктурних чинників розвитку товарного ринку, який дозволяє підприємству здійснювати беззбиткову операційну діяльність. Фактично, "запас безпеки" визначає той обсяг виробництва та реалізації продукції, який знаходиться у межах між обсягом, що забезпечує заплановану (або досягнуту) сум <<...>> у валового прибутку, та обсягом, що забезпечує беззбитковість його операційної діяльності. 1. Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. Варіант 4 Література 14

 9. Головні складові інвестиційної політики підприємства. Розробка іновації в системі управління маркетингом на базі підприємства за матодикою АВС (ФВА). Досягнення конкурентних переваг від впровадження нового продукту
  Вступ 3 Розділ 1. Головні складові інвестиційної політики підприємства 6 1.1. Розробка нового товару чи послуги та методика розробки інновації 7 1.2. Факторний аналіз впливу на інноваційну політику 15 1.3. Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності підприємств 18 Розділ ІІ Розробка іновації в системі управління маркетингом на базі підприємства за матодикою АВС (ФВА) 22 2.1. Підготовчий етап ФВА 22 2.2. Розрахункова частина аналізу системи управління 28 2.3. Шляхи удосконалення системи управління за методом контрольних запитань 32 2.4. Економічний ефект від впровадження інноваційної системи управління 34 Розділ ІІІ Досягнення конкурентних переваг від впровадження нового продукту 36 3.1. Шляхи подальшого розвитку інноваційної системи управління в рамках фінансово-промислової групи 36 3.2. Формування ФПГ та виконання інновації в стратегії управління на дії 39 Висновки 42 Додаток 44 Список використаної літератури 48

 10. Управління конкурентноспроможністю підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Конкуренція і конкурентоспроможність підприємств у ринковій економіці 6 1.2. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства 13 1.3. Методика оцінювання конкурентоспроможності підприємства 20 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ВКВ» 30 2.1. Організаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю на підприємстві ВАТ «ВКВ» 30 2.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства ВАТ «ВКВ» 38 2.3. Аналіз ефективності управління конкурентоспроможністю на підприємстві 50 РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 54 3.1. Удосконалення системи внутрішньогосподарського обліку і аналізу 54 3.2. Вдосконалення управління конкурентоспроможністю в умовах маркетингової орієнтації підприємства 62 3.3.Комплексна система управління конкурентоспроможністю підприємства ВАТ «ВКВ» 70 ВИСНОВКИ 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82 ДОДАТКИ 82-95 (звітність, додатки) Метою дипломної роботи є і розробка комплексної системи управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу і рекомендацій з розробки конкурентних стратегій підприємств як основи одержання конкурентних переваг. Об'єкт дослідження – конкурентоспроможність підприємств різних форм власності . Предметом дипломного дослідження є управління практика управління конкурентоспроможністю на підприємстві ВАТ "ВКВ"

 11. Управління потенціалом підприємства
  1. Змістова характеристика індикаторного методу оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства 3 2. Управління формуванням і використанням трудовими потенціалом підприємства 9 Література 13

 12. Управління потенціалом підприємства
  1. Методи формування виробничої складової потенціалу підприємства 3 2. Антикризове управління потенціалом підприємства 8 Література 14

 13. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
  Вступ 3 1. Оцінка міжнародної конкурентності національної економіки 4 2. Ресурсний підхід до визначення конкурентоспроможності України на світовому ринку 8 3. Факторний підхід до визначення конкурентоспроможності України на світовому ринку 15 3. Рейтинговий підхід до визначення конкурентоспроможності України на світовому ринку 25 Висновки 28 Література 29 Додатки 30-34

 14. Управління потенціалом підприємства
  1.Стратегія впливу науково-технічного розвитку на потребу в трудових ресурсах 3 2. Формування системи розвитку підприємства 10 Література. 20

 15. Управління ліквідністю підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму управління ліквідністю підприємства 5 1.1. Сутність ліквідності та її роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Методика оцінки ліквідності підприємства 9 2. Аналіз ліквідності ВАТ “Шосткінський молокозавод” 19 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 19 2.2 Аналіз ліквідності підприємства 22 2.3 Аналіз фінансового стану підприємства 27 3. Шляхи підвищення ліквідності ВАТ «Шосткінський молокозавод» 31 Висновки 37 Література 40 Додатки. Звітність 43-62 Метою курсової роботи є дослідження економічної сутності ліквідності та платоспроможності, методології їх оцінки, аналіз ефективності управління платоспроможністю і ліквідністю та розробка пропозицій щодо її підвищення. Основними задачами курсової роботи є: 1) розкриття економічної сутності платоспроможності та ліквідності; 2) аналіз сучасних проблем вітчизняних підприємств щодо забезпечення платоспроможності та ліквідності; 3) розгляд методичних підходів до оцінки платоспроможності та ліквідності; 4) розгляд інформаційно-правового забезпечення процесу управління ліквідністю та платоспроможністю; 5) аналіз ліквідності, платоспроможності та ефективності управління поточними активами ВАТ “Шосткінський молокозавод”; 6) обґрунтування шляхів підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ “Шосткінський молокозавод”. Предметом дослідження є процес управління платоспроможністю та ліквідністю підприємства. Об’єктом дослідження є ліквідність ВАТ “Шосткінський молокозавод”. Теоретичною та методологічною основою проведеного дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних економістів з питань управління платоспроможністю та ліквідністю підприємств, законодавчі та нормативні акти України. В дослідженнях використовувались наступні методи: розрахунково-аналітичний, економіко-математичний, економіко-статистичний, в тому числі метод елімінування (факторного аналізу) Робота насичена графічним матеріалом

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua