Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Особливості виробничого травматизму в Україні (ID:24917)
| Размер: 163 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
Вступ 3
Особливості виробничого травматизму в Україні 4
Висновки 8
Завдання 1. 10
Середньооблікова чисельність працівників підприємства – 4200 чол.
Чисельність працівників, які працюють зі шкідливими речовинами – 700 чол.
Чисельність працівників на роботах підвищеної небезпеки, які підлягають щорічній атестації – 450 чол.
Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці – 1820 год.
Середньорічна заробітна плата одного працівника з відрахуванням на соціальне страхування – 8100 грн.
Вартість виробленої продукції за зміну на одного працівника промислово-виробничого персоналу – 310 грн.
Вартість річної товарної продукції підприємства – 256 млн.грн.

Показники До вжиття заходів Після вжиття заходів
Кількість нещасних випадків що призвели до втрати працездатності працюючого більш ніж на один день 110 95
Сума днів непрацездатності по всіх нещасних випадках 900 800
Кількість випадків профзахворювань 85 75
Число днів захворювань за звітний період 800 700

Визначити:
1. Чисельність служби охорони праці підприємства
2. Коефіцієнти частоти і важкості травматизму до і після вжиття заходів з охорони праці.
3. Показники непрацездатності (виробничих витрат) травматизму до і після вжиття заходів з охорони праці.
4. Коефіцієнти частоти та середньої тривалості одного випадку профзахворювань до і після вжиття заходів з охорони праці.
5. Показник днів непрацездатності внаслідок профзахворювань до і після вжиття заходів з охорони праці.
6. Обчисліть зростання продуктивності праці та річну економію заробітної плати за рахунок зміншення рівнів профзахворюваності та травматизму

Завдання 2 12
Визначте категорію важкості праці на робочому місці і розмір доплат за несприятливі умови
Елементи умов праці Фактична величина Оцінка
Промисловий шум, дБ 81 при нормі 75 1
Вібрація (300 хв. за зміну) +9 порівняно з нормами 6*0,625=3,75
Температура, 0С 19 3
Фізичне навантаження, кгм/хв 225 3

Література 13

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Особливості їх застосування в сучасних умовах
  Вступ 3 1.1. Системно-інтеграційне моделювання сучасного підприємства 6 1.1. Аналіз виробничого процесу як основи конкурентоспроможності підприємства 6 1.2. Склад виробничого процесу 9 1.3. Напрямки організації виробничого процесу 15 2. Організаційно-економічне значення принципів раціональної організації виробничого процесу 23 2.1. Основні принципи раціональної організації виробничого процесу 23 2.2. Принцип ритмічності 24 2.3. Принцип спеціалізації 24 2.4. Принцип прямоточності 25 2.5. Принцип пропорційності 25 2.5. Принцип паралельності 26 2.7. Принцип безперервності 26 2.8. Принцип автоматичності 26 2.9. Принцип гнучкісті 27 3. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 29 3.1. Управління реалізацією інновацій 29 3.2. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 34 3.3. Форми і методи підвищення ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах 36 Висновки 43 Література 47 Метою роботи є узагальнення теоретичних положень та методичних підходів до визначення сутності процесу раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства та змін зовнішнього середовища, тобто процесу реалізації однієї із основних його властивостей як системи, визначення змісту управління цим процесом і обґрунтування рекомендацій щодо його удосконалення. Об'єктом дослідження є принципм раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища в умовах ринкової трансформації. Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади ефективного управління процесом раціональної організації виробництва промислових підприємств до ринкових умов господарювання на прикладі ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод"

 2. Які ви знаєте методи вивчення травматизму
  1. Які ви знаєте методи вивчення травматизму? 3 2. Як здійснюється організація роботи з пожежної безпеки на підприємстві? 5 3. Як відбувається охорона праці жінок-матерів? 15 Література 19

 3. Особливості оподаткування ПДВ в Україні
  Вступ 3 1. Сутність ПДВ та його платники 4 2. Оподаткування ПДВ, порядок сплати ПДВ 11 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 4. Особливості добору менеджерів в Україні
  Вступ 3 1. Формування української моделі менеджменту 4 2. Підготовка менеджерів в Україні в контексті сучасних світових тенденцій розвитку освіти 7 3. Особливості добору менеджерів в Україні 11 4. Необхідні риси сучасного українського менеджера 14 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 5. Трудова міграція в Україні та її особливості
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 4 1.1. СУТНІСТЬ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 4 1.2. ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ 7 1.3. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОСИЛЕННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 12 1.4. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 14 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 17 2.1. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДИНАМІКИ ТА ОБСЯГІВ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 17 2.2. ОЦІНКА ВПЛИВУ СТАНУ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ НА РОЗВИТОК МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 25 2.3. АНАЛІЗ ПРИЧИН НЕОРГАНІЗОВАНОЇ ТА ОРГАНІЗОВАНОЇ МІГРАЦІЇ 28 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 32 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45

 6. Особливості добору менеджерів в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Напрями наукового формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту 4 2. Чинники менеджерської діяльності в сучасних умовах України 6 3. Необхідні риси сучасного українського менеджера 9 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 7. Особливості фінансування культурної сфери в Україні
  Вступ 3 1. Фінансування сфери культурних закладів 4 2. Видатки на культуру і мистецтво з державного та місцевих бюджетів 9 Висновки 13 Список використаної літератури 15

 8. Особливості оподаткування страхової діяльності в Україні
  1. Становлення системи оподаткування в Україні 3 2. Оподаткування прибутку страхових компаній. 4 3. Інші податкові платежі та збори 12 4. Контроль за сплатою податків 15 5. Сучасний стан оподаткування страхової діяльності в Україні 17 Список використаної літератури 28

 9. Особливості становлення і розвитку банків в Україні
  Вступ 3 1. Етапи становлення банківської системи України 4 2. Види банків в Україні 8 3. Напрямки реформування банківської системи 10 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 10. Особливості розвитку рекламної діяльності в Україні
  Вступ 3 1. Дослідження загальних обсягів витрат на рекламу у 2000 – 2003 роках 4 2. Відношення до реклами населення України 9 3. Характеристика реклами в пресі 10 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 11. Банківський кредит та його особливості в Україні
  Зміст 1. Сутність банківського кредиту 3 2. Класифікація банківських кредитів 6 Список використаної літератури 11

 12. Особливості договору купівлі-продажу в Україні
  Вступ 3 Розділ І. Загальні положення про купівлю-продаж 6 1. Поняття договору купівлі-продажу 6 2. Суттєві положення договору купівлі-продажу 11 3. Права та обов’язки сторін у договорі купівлі-продажу 17 Розділ ІІ. Види договору купівлі-продажу 26 1. Купівля-продаж у роздрібній торгівлі 26 2. Договір купівлі-продажу об’єктів приватизації 36 3. Правове регулювання купівлі-продажу на біржах та аукціонах 57 4. Зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу 68 Розділ ІІІ. Специфічні різновиди договору купівлі-продажу 77 1. Договір поставки 77 2. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 84 Висновки 90 Література: 93

 13. Особливості становлення і розвитку демократії в Україні
  1. Особливості становлення і розвитку демократії в Україні. 3 2. Сутність і походження політичних партій. 6 3. Державний суверенітет - умова національного відродження України. 9 4. Порядок обрання Президента України та його основні повноваження. 12 Список використаної літератури: 16

 14. Особливості оподаткування страхової діяльності в Україні
  План 1. Особливості оподаткування страхової діяльності в Україні 3 2. Задачі 12 Задача 1: У результаті ДТП було знищено автобус. Відпускна ціна автобуса становила 49500грн., знос на день укладання договору 23%. Автобус було застраховано на 90% дійсної вартості. Після аварії залишились придатні до експлуатації деталі на суму 600грн., ступінь знецінення деталей становить 45%, витрати на приведення деталей до придатного стану визначені в розмірі 165грн. Визначити суму страхового відшкодування. Задача 2: Протягом останніх двох років фермерське господарство страхувало врожай кукурудзи на площі 491га, за середньої врожайності - 54ц/га. Страхувальник виявив намір укласти договір страхування на наступний рік на таку саму площу посіву. Ціна 1ц кукурудзи 7грн., страховий тариф дорівнює 11%. Визначити страхову вартість кукурудзи, страхову суму, страховий платіж та суму страхового відшкодування за умову, що внаслідок повені в господарстві фактично зібрано 8015ц кукурудзи. Задача 3: Розрахувати суму страхового відшкодування за умовної та безумовної франшизи, якщо договір страхування укладено на суму 7500грн., франшиза становить 5% від страхової суми, а збитки відповідно дорівнюють 300грн. та 1569грн. Задача 4: Розрахувати суми першого та другого ризиків під час страхування майна, якщо відомо, що страхова сума за договором страхування становить 5640 тис. грн., сума завданих збитків 10000 тис. грн. За результатами розрахунків зробити висновки. Задача 5: Вартісна оцінка об'єкта страхування 3 млн. грн., страхова сума за договором 2,356 млн. грн., визначена сума збитків 1,568 млн. грн. Розрахувати суму страхового відшкодування для страхування майна з використанням системи пропорційної відповідальності. Література 15

 15. Особливості добору менеджерів в Україні (вар. 2)
  Вступ 3 1. Формування сучасної вітчизняної моделі менеджменту 4 2. Сучасний стан кадрової роботи в Україні 7 3. Підготовка менеджерів в Україні 9 4. Необхідні риси сучасного українського менеджера 13 Висновок 15 Список використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua