Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання працівників підприємства з питань охорони праці (ID:24918)
| Размер: 17 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання працівників підприємства з питань охорони праці 3
2. Визначити категорію і клас вибухопожежної небезпеки щодо галузевих об'єктів. 9
Література 16

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ Який порядок проведення вступного інструктажу з питань охорони праці
  1. Який порядок проведення вступного інструктажу з питань охорони праці? 3 2. Дайте характеристику автоматичних засобів водяного гасіння. 6 3. Який порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладів? 10 Список літератури 17

 2. НАВЧАННЯ, ІНСТРУКТУВАННЯ, ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
  Вступ 1. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці 1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників 1.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів 1.3. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти 2. Інструктажі з питань охорони праці Література

 3. Відповідальність роботодавців і працівників за порушення - вимог законодавчих актів про охорону праці
  Зміст Вступ 3 1. Обов’язки працівника та роботодавця з забезпечення охорони праці 4 2. Види відповідальності за невиконання вимог з охорони праці 8 Висновки 14 Список використаної літератури 15

 4. Комісія з питань охорони праці підприємства. її основні завдання та права. 3 2. Основні заходи надання першої медичної допомоги при кровотечах, пошкодженні ока, вуха, горла, носа. 6 Список використаної літератури 12
  1. Комісія з питань охорони праці підприємства. її основні завдання та права. 3 2. Основні заходи надання першої медичної допомоги при кровотечах, пошкодженні ока, вуха, горла, носа. 6 Список використаної літератури 12

 5. Формування системи стимуляції праці працівників закладу охорони здоров’я
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 7 1.1. Генеза теорії мотивації: сутність та місце в системі менеджменту 7 1.2. Соціально-психологічні методи мотивації праці 19 1.3. Мотивація особистості як суб’єкта діяльності 31 1.4. Нормативно-правові основи системи стимуляції праці в закладах охорони здоров’я 41 ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 47 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ МЕДИЧНОЇ І ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В ІНДИВІДУАЛЬНІ ЦІЛІ ПРАЦІВНИКІВ 49 2.1. Основні відомості про компанію " " 49 2.2. Аналіз матеріальної стимуляції в ТОВ " " 60 2.3. Організація системи стимулювання праці в ТОВ " " 66 ВИСНОВКИ З ДРУГОГО РОЗДІЛУ 84 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЯЦІЇ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 86 3.1. Мотивація працівників в контексті загальної стратегії 86 3.2. Диверсифікація і умови раціонального застосування систем матеріального стимулювання продуктивності персоналу 95 3.3. Соціально-психологічна мотивація продуктивності персоналу як запорука зростання компанії 106 ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 111 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 112 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115 ДОДАТКИ 122

 6. Основи охорони праці Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
  Питання 2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці 2 Питання 17. Заходи щодо профілактики виробничого травматизму 3 Питання 32. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини. Нормування випромінювання, захист 6 Питання 47. Вимоги техніки безпеки при експлуатації компресорів, трубопроводів, балонів для скраплених та стиснених газів 9 Задача 1. 16 Для проведення фактичного аналізу травматизму на виробництві виконати розрахунки відповідних коефіцієнтів частоти, тяжкості та втрат внаслідок випадків травмування робітників у кількості шт.. на підприємстві, яке нараховує працівників. Черех травми підприємство зазнало загальних втрат робочих днів протягом місяців Задача 2 17 Розрахувати економічний ефект за рахунок скорочення чисельності працівників у шкідливих умовах праці при відміні додаткової відпустки Середня заробітна плата Зс=1800 грн Скорочення чисельності працівників, зайнятих в шкідливих умовах праці N=10 чоловік Додаткова відпустка за роботу у шкідливих умовах праці Дд=6 днів Тривалість відпустки в умовах праці, приведених до санітарно-гігієничних норм Дс=18 днів Список використаної літератури 18 АКТ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом

 7. Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці
  ВСТУП 3 1. Зміст аудиту фінансової звітності 4 1.1 Мета та завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці. 4 1.2 Організація аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці. 6 1.3 Методика аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці. 12 ВИСНОВОК 17 Список літератури 18

 8. Проблеми дотримання та захисту прав і свобод людини у сфері праці
  ВСТУП 3 1. ПРАВО НА ПРАЦЮ 5 2. ПРОБЛЕМА ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЗАХИСТ ВІД БЕЗРОБІТТЯ 8 3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗРОБІТНИХ 10 4. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВУ І ЗАДОВІЛЬНУ ВИНАГОРОДУ ЗА ПРАЦЮ 12 5. ПРАВО НА СТРАЙК 17 6. ОХОРОНА ПРАЦІ 19 ВИСНОВОК 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

 9. Управлінські рішення, їх суть і фактори, що впливають на їх результативність. Чинники що впливають на прийняття управлінських рішень щодо питань - виробляти чи купувати
  Управлінські рішення, їх суть і фактори, що впливають на їх результативність. Чинники що впливають на прийняття управлінських рішень щодо питань "виробляти чи купувати" Література

 10. Управлінські рішення, їх суть і фактори, що впливають на їх результативність. Чинники, що впливають на прийняття управлінських рішень щодо питань "виробляти чи купувати"
  Вступ 3 1. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень 3 2. Управлінське рішення «виробляти чи купувати?» 11 Висновок 13 Література 15

 11. Теоретичні засади системи охорони праці в закладах охорони здоров’я
  1. Особливості охорони праці в медичних закладах 2 2. Нормативно-правове регулювання техніки безпеки в медичних установах України 12 Список використаної літератури….. 23

 12. Назвіть обов'язки власника підприємства у галузі охорони праці
  Назвіть обов'язки власника підприємства у галузі охорони праці 3 Завдання 1 7 Середньооблікова чисельність працівників підприємства - 4500 чол. Чисельність працівників, що працюють із шкідливими речовинами - 600 чол. Чисельність працівників на роботах підвищеної небезпеки, що підлягають щорічній атестації - 400 чол. Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці - 1820 год. Середньорічна заробітна плата одного працівника з відрахуваннями на соціальне страхування - 7900 грн. Вартість виробленої продукції за зміну на одного працівника промислово-виробничого персоналу - 300 грн. Вартість річної товарної продукції підприємства - 274 млн. грн. Після закінчення року на підприємстві було вжито ряд заходів, які призвели до зміни рівня професійної захворюваності та травматизму (дані, що характеризують рівень травматизму та профзахворюваності на підприємстві до та після вжиття заходів наведено в таблиці). Показники До вжиття заходів Після вжиття заходів Кількість нещасних випадків що призвели до втрати працездатності працюючого більш ніж на один день 120 100 Сума днів непрацездатності по всіх нещасних випадках 1000 900 Кількість випадків профзахворювань 90 80 Число днів захворювань за звітний період 850 750 Визначити: 1. Чисельність служби охорони праці підприємства. 2. Коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму до та після вжиття заходів з охорони праці. 3. Показники непрацездатності (виробничих витрат) внаслідок травматизму до та після вжиття заходів. 4. Коефіцієнти частоти та середньої тривалості одного випадку профзахворювань до та після вжиття заходів. 5. Показник днів непрацездатності внаслідок профзахворювань до та після вжиття заходів. 6. Обчисліть зростання продуктивності праці та річну економію заробітної плати за рахунок зменшення рівнів профзахворюваності та травматизму. Завдання 2 10 Визначте категорію важкості праці на робочому місці і розмір доплат за несприятливі умови. Елементи умов праці Фактична оцінка Промисловий пил, мг/м3 (діє 240 хв. за зміну) 15 Промисловий шум, дБ 78 при нормі 73 Температура повітря, иС 18 Статичне навантаження, кг с на одну руку 435 Література 11

 13. охорона праці Організація охорони праці на туристичній фірмі
  Організація охорони праці на туристичній фірмі «Назва» 3 Аналіз умов та охорони праці на робочому місці 5 Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті 15 Дія електричного струму на організм людини. Основні фактори, що визначають ступінь ураження людини електричним струмом 18 Негативні фактори техносфери та виробничого середовища 25 Задача. 31 Визначити величину освітленості на робочому місці в приміщенні Вихідні дані для задачі Варіант Параметри приміщення, м Характеристика зорової роботи Кількість світильників Тип лампи а її Мінімальний розмір об'єкта розпізнавання, мм Характе¬ристика фону Контраст об'єкта розпізнавання з фоном 14 12 4 0,4 Середній Великий 16 лд Список використаної літератури 32

 14. СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
  ВСТУП 3 1. Поняття і класифікація гарантій прав працівників на охорону праці 5 2. Гарантії прав громадян при укладенні і припиненні трудового договору 13 3. Специфіки охорони праці працівників з пониженою працездатністю 28 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

 15. Стимулювання праці як засіб мотиваційного впливу на працівників організації
  курсова - бакалавр ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 6 1.1. Сутність та види стимулювання праці в організації 6 1.2. Методи стимулювання праці в організації 16 1.3. Особливості стимулювання праці на туристичному підприємстві 23 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „Назва” 26 2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ „Назва” 26 2.2. Характеристика системи стимулювання праці ТОВ „Назва” 30 2.3. Оцінка ефективності системи стимулювання праці ТОВ „Назва” 39 РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТОВ „Назва” 45 3.1. Напрями підвищення стимулювання праці ТОВ „Назва” 45 3.2. Удосконалення системи стимулювання праці ТОВ „Назва” 52 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 69-76 звітність

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua