Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Назвіть обов'язки власника підприємства у галузі охорони праці (ID:24919)
| Размер: 30 кб. | Объем: 11 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеНазвіть обов'язки власника підприємства у галузі охорони праці 3
Завдання 1 7
Середньооблікова чисельність працівників підприємства - 4500 чол. Чисельність працівників, що працюють із шкідливими речовинами - 600 чол. Чисельність працівників на роботах підвищеної небезпеки, що підлягають щорічній атестації - 400 чол.
Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці - 1820 год. Середньорічна заробітна плата одного працівника з відрахуваннями на соціальне страхування - 7900 грн.
Вартість виробленої продукції за зміну на одного працівника промислово-виробничого персоналу - 300 грн.
Вартість річної товарної продукції підприємства - 274 млн. грн.
Після закінчення року на підприємстві було вжито ряд заходів, які призвели до зміни рівня професійної захворюваності та травматизму (дані, що характеризують рівень травматизму та профзахворюваності на підприємстві до та після вжиття заходів наведено в таблиці).
Показники До вжиття заходів Після вжиття заходів
Кількість нещасних випадків що призвели до втрати працездатності працюючого більш ніж на один день 120 100
Сума днів
непрацездатності по всіх нещасних випадках 1000 900
Кількість випадків профзахворювань 90 80
Число днів захворювань за звітний період 850 750
Визначити:
1. Чисельність служби охорони праці підприємства.
2. Коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму до та після вжиття заходів з охорони праці.
3. Показники непрацездатності (виробничих витрат) внаслідок травматизму до та після вжиття заходів.
4. Коефіцієнти частоти та середньої тривалості одного випадку профзахворювань до та після вжиття заходів.
5. Показник днів непрацездатності внаслідок профзахворювань до та після вжиття заходів.
6. Обчисліть зростання продуктивності праці та річну економію заробітної плати за рахунок зменшення рівнів профзахворюваності та травматизму.

Завдання 2 10
Визначте категорію важкості праці на робочому місці і розмір доплат за несприятливі умови.
Елементи умов праці Фактична оцінка
Промисловий пил, мг/м3 (діє 240 хв. за зміну) 15
Промисловий шум, дБ 78 при нормі 73
Температура повітря, иС 18
Статичне навантаження, кг с на одну руку 435

Література 11

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки власника та працівника по виконанню норм і прав по охороні праці
  План: 1. Поняття охорони праці за трудовим правом 4 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарі 5 3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії 9 4. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця 15 5. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 17 6. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці 18 Список використаної літератури: 24

 2. Служба охорони праці на підприємстві, права і обов'язки
  Вступ 3 1. Система управління охороною праці 4 2. Правовий статус Служби охорони праці на підприємстві 8 3. Завдання, права і обов'язки служби охорони праці 10 Висновок 16 Список літератури 18

 3. Основи охорони праці Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
  Питання 2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці 2 Питання 17. Заходи щодо профілактики виробничого травматизму 3 Питання 32. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини. Нормування випромінювання, захист 6 Питання 47. Вимоги техніки безпеки при експлуатації компресорів, трубопроводів, балонів для скраплених та стиснених газів 9 Задача 1. 16 Для проведення фактичного аналізу травматизму на виробництві виконати розрахунки відповідних коефіцієнтів частоти, тяжкості та втрат внаслідок випадків травмування робітників у кількості шт.. на підприємстві, яке нараховує працівників. Черех травми підприємство зазнало загальних втрат робочих днів протягом місяців Задача 2 17 Розрахувати економічний ефект за рахунок скорочення чисельності працівників у шкідливих умовах праці при відміні додаткової відпустки Середня заробітна плата Зс=1800 грн Скорочення чисельності працівників, зайнятих в шкідливих умовах праці N=10 чоловік Додаткова відпустка за роботу у шкідливих умовах праці Дд=6 днів Тривалість відпустки в умовах праці, приведених до санітарно-гігієничних норм Дс=18 днів Список використаної літератури 18 АКТ про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом

 4. Права і обв’язки громадян України в галузі охорони здоров’я
  1. Конституційне право на охорону здоров’я 3 2. Про захист населення від шкідливого впливу шуму, 6 вібрації та інших фізичних факторів 6 3. Екологічні права та обов`язки громадян 8 Література 10

 5. Назвіть різновиди суміжних прав 4 2. В чому полягає економічна причина необхідності охорони прав інтелектуальної власності? 7 3. Назвіть структуру та основні положення книги четвертої Цивільного Кодексу України
  ВСТУП 3 1.Назвіть різновиди суміжних прав 4 2. В чому полягає економічна причина необхідності охорони прав інтелектуальної власності? 7 3. Назвіть структуру та основні положення книги четвертої Цивільного Кодексу України 9 4. Які основні принципи охорони промислової власності містяться в документах Паризької конвенції? 19 5. Які основні ознаки нематеріальних активів? 23 6. У чому полягає призначення системи захисту права інтелектуальної власності? 26 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 27 2. Згідно з українським законодавством автор на результати своєї інтелектуальної праці має: 15. Об'єктами авторського права є: 37. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності полягає у вирішенні суперечки: ВИСНОВОК 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30

 6. Обов'язки та відповідальність за формування облікової політики підприємства
  Вступ 3 1. Сутність та механізм формування облікової політики підприємства 4 2. Нормативно-правове забезпечення формування облікової політики 9 3. Обов’язки та відповідальність за формування облікової політики підприємства 14 Висновки 20 Список використаної літератури 23

 7. Права та обов’язки керівника підприємства як суб’єкта правової роботи
  ВСТУП 3 1. Характеристика правового статусу керівника підприємства. 4 2. Обов’язки керівника підприємства як суб’єкта правової роботи 8 3. Взаємодія керівника із юридичною службою підприємства 10 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

 8. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення, їх характеристика та особливості
  Вступ 3 1. Поняття адміністративного правопорушення 4 2. Адміністративне правопорушення, його склад 9 3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці, їх характеристика та особливості 17 4. Адміністративні правопорушення в галузі здоров’я населення, їх характеристика та особливості 18 Висновки 22 Список джерел 23

 9. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ Який порядок проведення вступного інструктажу з питань охорони праці
  1. Який порядок проведення вступного інструктажу з питань охорони праці? 3 2. Дайте характеристику автоматичних засобів водяного гасіння. 6 3. Який порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладів? 10 Список літератури 17

 10. Управління комерційною діяльностю підприємства (установи) в галузі охорони здоров’я
  Вступ 3 Розділ 1. Управління комерційною діяльністю підприємства як основа успіху в ринкових умовах (теоретичний аспект) 5 1.1. Роль та значення комерційної діяльності фармацевтичного підприємства в сучасних умовах 5 1.2. Організаційні засади управління комерційною діяльністю підприємства 9 1.3. Основні показники комерційної діяльності підприємства 14 1.4. Планування комерційної діяльності підприємства 18 Розділ 2. Аналіз комерційної діяльності фармацевтичного роздрібного підприємства КП “Фармація” аптека №7 м.Києва 29 2.1. Загальна характеристика та стан КП “Фармація” аптеки №7 м. Києва 29 2.2. Аналіз фінансових результатів КП “Фармація” аптеки №7 м. Києва 33 2.3. Аналіз конкурентів та асортиментної політики КП “Фармація” аптеки №7 м. Києва 43 Розділ 3. Удосконалення комерційної діяльності роздрібного фармацевтичного підприємства КП “Фармація” аптека №7 м. Києва 54 Висновки 61 Список використаної літератури 65 Додатки 68

 11. Основи охорони праці Наведіть приклади і опис інженерно-технічних засобів, що забезпечують безпеку обслуговування технологічного обладнання на підприємствах даної галузі
  Наведіть приклади і опис інженерно-технічних засобів, що забезпечують безпеку обслуговування технологічного обладнання на підприємствах даної галузі. 3 Задача 1 8 1. У результаті нещасного випадку на виробництві потерпілий втратив професійну працездатність на 45% і йому була встановлена інвалідність ІІІ групи з виплатою пенсії 55грн. Адміністрація з урахуванням висновку комісії охорони праці визначила його провину на 40%. Визначити розмір відшкодування збитку потерпілого з урахуванням його середньомісячного заробітку 220грн. Дано: А % =45; Б грн. = 55; В % = 40 ; Г грн. = 220 Задача 2. 8 У батарею циклонів надходить для очищення Q 800 м3 повітря на годину, що містить N 1200 г борошняного пилу. Концентрація пилу в повітрі після фільтра К 12 мг/м3. ГДК борошняного пилу в повітрі робочої зони в мг/кг3. Визначити ККД повітроочисника і допустиму концентрацію пилу, що викидається в атмосферу. Дайте висновок. Вихідні дані Q, м3 N, г К мг/м3 8000 1200 12 Список використаної літератури 10

 12. Конституційні права і обов’язки
  1. Правовий статус біженців і вимушених переселенців 3 2. Право на політичний притулок 6 Література 9

 13. Нотаріус. Права та обов’язки
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Нотаріус: поняття, вимоги 4 2. Права нотаріуса 7 3. Обов’язки нотаріуса 10 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 14. Екологічні права і обов'язки громадян
  Вступ 3 1. Поняття і види екологічних прав громадян 4 2. Обов'язки громадян у галузі екології 9 3. Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян 14 Висновки 18 Використана література 19

 15. Майнові права та обов'язки подружжя
  Вступна частина Резолютивна частина Суд, на нашу думку, має винести наступне рішення: Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua