Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Ключові напрямки соціальної відповідальності, визначені стандартом ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності» (ID:24920)
| Размер: 17 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
1. Ключові напрямки соціальної відповідальності, визначені стандартом ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». 3
2. Вимоги безпеки до технічного стану та обладнання транспортних засобів. 8
Список використаної літератури. 14

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Ключові напрямки соціальної відповідальності, визначені стандартом ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності»
  1. Ключові напрямки соціальної відповідальності, визначені стандартом ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». 3 2. Вимоги безпеки до технічного стану та обладнання транспортних засобів. 9 Список використаної літератури. 15

 2. Охорона праці. Ключові напрямки соціальної відповідальності, визначені стандартом ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності»
  1. Ключові напрямки соціальної відповідальності, визначені стандартом ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». 3 2. Вимоги безпеки до технічного стану та обладнання транспортних засобів. 8 Список використаної літератури. 14

 3. Підстави кримінальної відповідальності
  Вступ 3 1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності 5 1.1. Загальна характеристика кримінальної відповідальності 5 1.2. Види та ознаки кримінальної відповідальності 8 2. Поняття та особливості визначення підстав кримінальної відповідальності 14 2.1. Поняття і види підстав кримінальної відповідальності 14 2.2. Склад злочину, як підстава кримінальної відповідальності 17 Висновки 31 Перелік використаних джерел 34

 4. Види матеріальної відповідальності працівників
  Вступ 3 1. Підстави й умови матеріальної відповідальності працівників 3 2. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника 11 3. Підвищена матеріальна відповідальність 12 4. Порядок відшкодування шкоди 14 Висновок 16 Література 17 Задача 1 18 Для виконання замовлення згідно з укладеною угодою фірмі по¬трібна сировина, яку можна придбати двома способами. Характеристика варіантів постачання сировини Показник, одиниця виміру І спосіб: пряма угода з підприємством-виробником сировини II спосіб: на товарній біржі Обсяг замовлення, т 362 362 Норма витрат сировини на 1 т виробів, кг 690 690 Ціна придбання 900 гр-од./т 240 ум.од./т Оплата посередника - 5 % від суми біржової угоди Транспортно-заготівель¬ні витрати 10 % від ціни придбання - Інші характеристики Поставка здійснюється декількома партіями на умовах, регламентованих фірмою-покупцем 1) Поставка здійсню¬ється відразу на добу, регламентовану фірмою-покупцем; 2) Фірма-покупець має можливість придбати валюту за ціною 3,9 гр. од. за 1 ум.од. Потрібно відповісти на такі запитання: 1) який варіант доцільний, виходячи з пріоритету «Мінімізація витрат фірми у грошових одиницях» ? 2) який варіант доцільний, виходячи з пріоритету «Оптимізація запасів сировини на складах фірми» ? 3) за якою максимальною ціною має сенс придбати валюту, щоб забезпечити ефективність біржової угоди в порівнянні з прямим по¬стачанням за критерієм «мінімізація витрат фірми» ?

 5. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
  Вступ 2 1. Загальні положення 9 2. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру. 12 3. Види покарань 20 3.1. Штраф 22 3.2. Громадські та виправні роботи 23 3.3. Арешт 24 3.4. Позбавлення волі на певний строк 24 4. Призначення покарання 26 5. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування. 28 5.1. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру. 28 5.2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. 32 5.3. Звільнення від покарання в зв”язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. 34 5.4. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 36 6. Погашення і зняття судимості 38 Висновки 40

 6. Особливості цивільно-правової відповідальності
  Зміст Вступ 3 1. Поняття та види цивільно-правової відповідальності 5 1.1. Поняття та функції цивільно-правової відповідальності 5 1.2. Види цивільно-правової відповідальності 12 2. Умови (підстави) цивільно-правової відповідальності 18 3. Застосування цивільно-правової відповідальності 30 3.1. Відповідальність, яка настає незалежно від вини правопорушника. Підстави звільнення боржника від цивільно-правової відповідальності 30 3.2. Розмір цивільно-правової відповідальності та зміна розміру цивільно-правової відповідальності 34 3.3. Особливості відповідальності за невиконання (неналежне виконання) грошових зобов'язань 37 Висновки 43 Список використаної літератури 46 Мета і задачі дослідження. Метою даної курсової роботи є огляд цивільного законодавства України, дослідження цивільно-правових відносин, та як наслідок, цивільно-правової відповідальності, осмислення її суті та значення для цивільно-правових відносин. З врахуванням мети дослідження були поставлені наступні задачі: - проаналізувати цивільне законодавство України; - проаналізувати поняття та суть цивільно-правової відповідальності; - визначити умови цивільно-правової відповідальності; - проаналізувати застосування цивільно-правової відповідальності; - розглянути основні моменті відповідальності, яка настає незалежно від вини правопорушника; - розглянути практичні аспекти зміни розміру цивільно-правової відповідальності; - розглянути особливості відповідальності за невиконання грошових зобов’язань. Об'єктом дослідження є цивільно-правові відносини, які виникають з зобов'язань та відшкодування шкоди за цими зобов’язаннями. Предметом дослідження є цивільно-правова відповідальність, її суть, види, умови, а також застосування її за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань. Методи дослідження. У ході дослідження використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу; формально-логічний; логіко-семантичний. Усі названі методи застосовувались у взаємодії один з одним

 7. Специфіка ризиків у страхуванні відповідальності
  Вступ 3 1. Історія страхування відповідальності, його роль та значення 4 2. Механізм та принципи страхування відповідальності 5 3. Специфіка ризиків у різних видах страхування відповідальності 9 Висновок 19 Список використаної літератури 21

 8. Формування внутрішньої відповідальності дитини
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження внутрішньої відповідальності 4 2. Специфіка формування внутрішньої відповідальності дитини 7 Висновок 12 Література 13

 9. Злочини і правопорушення. Класифікація відповідальності
  Вступ 2 1. Злочини і правопорушення 3 2. Класифікація відповідальності 7 Висновки 11 Література 12

 10. Теорія управління по центрам відповідальності
  1. Теорія управління по центрам відповідальності 2 2. Добір центрів обліку затрат за характером технології 6 3. Класифікація технологічного процесу для побудови обліку в управлінні затратами виробництва продукції 7 Список використаних джерел 12

 11. Поняття адміністративної відповідальності та її види
  Вступ 3 1. Загальна характеристика адміністративної відповідальності 5 1.1. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності 5 1.2. Законодавчі основи адміністративної відповідальності 6 2. Підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності 10 2.1. Адміністративне правопорушення 10 2.2. Система та види адміністративних стягнень 17 2.3. Загальні правила й строки притягнення до адміністративної відповідальності 23 3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб 26 Висновок 30 Список використаної літератури 32-33 Метою даної роботи є характеристика адміністративної відповідальності, аналіз складу адміністративного правопорушення, осмислення системи та видів адміністративних стягнень. Об'єктом дослідження є поняття, юридична природа, ознаки, зміст, мета, функції та підстави адміністративної відповідальності як окремого підвиду юридичної відповідальності. Предметом дослідження є особливості притягнення до адміністративної відповідальності і накладення адміністративних стягнень. Методологічну основу дослідження становлять діалектичний та системний методи наукового пізнання. Також під час виконання роботи були використані наступні методи: історико-правовий, формально-логічний, статистичний, логічно-нормативний.

 12. Делегування відповідальності організації і теорія мотивації
  ВСТУП 3 1. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ 4 2. СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ 11 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕЛЕГУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 15 ВИСНОВОК 25 ЛІТЕРАТУРА 26

 13. Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності
  1. Поняття міжнародно-правової відповідальності 3 2. Види та форми міжнародно-правової відповідальності 9 3. Реалізація міжнародно-правової відповідальності в міжнародному праві 13 Список джерел 15

 14. Поняття відповідальності в господарському праці, її функції та види
  1. Характеристика господарсько-правової відповідальності та її функції 3 2. Види господарсько-правової відповідальності 8 Список використаної літератури 15

 15. Планування прибутку торг підприємства за центрами відповідальності
  Вступ 3 1. Теоретичні засади планування прибутку торговельного підприємства. 5 1.1. Економічна сутність та класифікація прибутку торговельного підприємства 5 1.2. Характеристика механізму формування прибутку торговельного підприємства від операційної та інших видів діяльності 8 1.3. Сутність та класифікація центрів фінансової відповідальності підприємства, доцільність планування прибутку за ними 12 1.4. Методичний інструментарій планування прибутку торговельного підприємства 16 2. Дослідження ефективності формування прибутку в ТОВ «ххх» 20 2.1. Аналіз існуючого стану та проблем формування прибутку на підприємстві 20 2.2. Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства 24 2.3. Виокремлення центрів фінансової відповідальності на підприємстві 36 3. Обґрунтування планового обсягу прибутку ТОВ "ххх" за центрами фінансової відповідальності 42 Висновки та пропозиції 56 Список використаних джерел 58 Додатки 61

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua