Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Система державного управління охороною праці в Україні (ID:24921)
| Размер: 15 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
1. Система державного управління охороною праці в Україні. 3
2. Правила пожежної безпеки для туристичних підприємств. Дії працівників і туристів у разі виявлення пожеж. 8
Література 16
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Охорона праці. Система державного управління охороною праці в Україні
  1. Система державного управління охороною праці в Україні. 3 2. Правила пожежної безпеки для туристичних підприємств. Дії працівників і туристів у разі виявлення пожеж. 8 Література 16

 2. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження
  Вступ 2 Законодавство України в сфері охорони праці 3 Органи державного управління охороною праці 6 Повноваження Державного комітету України по нагляду за охороною праці в галузі створення безпечних і нешкідливих умов праці. 6 Висновок 8 Література 10

 3. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві
  Вступ 3 1. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві 4 2. Перша медична допомога при електротравмі 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 4. Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки власника та працівника по виконанню норм і прав по охороні праці
  План: 1. Поняття охорони праці за трудовим правом 4 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарі 5 3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії 9 4. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця 15 5. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці 17 6. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці 18 Список використаної літератури: 24

 5. Основні елементи системи управління охороною праці підприємства (на прикладі)
  ВСТУП 3 1. Галузь, до якої відноситься підприємство, структура підприємства, штатний розпис 4 2. Перелік законодавчих актів та нормативних документів з питань охорони праці та безпечної діяльності даного підприємства 5 3. Основні задачі керівника (власника) підприємства щодо охорони праці та дії щодо їх виконання на підприємстві 13 4. План діяльності комісії підприємства з питань охорони праці на рік 19 5. Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів, професійних захворювань, які характерні для підприємства. Причини виникнення, особливості їх дії на працівників, заходи і засоби щодо прогнозування і профілактики травматизму та професійних захворювань 21 6. Система навчання працівників з питань охорони праці 26 Навчання посадових осіб та працівників підприємства 26 Зміст вступного інструктажу з охорони праці підприємства 27 Зміст інструктажів з охорони праці на робочому місці, періодичність проведення: 28  Первинного 28  Вторинного 28  Цільового 28  Позапланового 28 Правила ведення журналів інструктажів з охорони праці 30 7. Перелік та зміст інструкцій з охорони праці 31  Інструкції з охорони праці, розроблені та затверджені власником підприємства 31  Інструкція з пожежної безпеки на підприємстві 31  Алгоритм використання вогнегасників 31  Схема підприємства з визначенням шляхів евакуації та розташування засобів пожежогасіння 32  Куточок (стенд) з охорони праці на підприємстві 33 8. Акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 на підприємстві 33 9. Мотивація та стимулювання робіт з охорони праці 34 10. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці. Види відповідальності за порушення вимог з охорони праці 39 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ 47

 6. Основні елементи системи управління охороною праці підприємства (на прикладі)
  ВСТУП 3 1. Галузь, до якої відноситься підприємство, структура підприємства, штатний розпис 4 2. Перелік законодавчих актів та нормативних документів з питань охорони праці та безпечної діяльності даного підприємства 5 3. Основні задачі керівника (власника) підприємства щодо охорони праці та дії щодо їх виконання на підприємстві 13 4. План діяльності комісії підприємства з питань охорони праці на рік 19 5. Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів, професійних захворювань, які характерні для підприємства. Причини виникнення, особливості їх дії на працівників, заходи і засоби щодо прогнозування і профілактики травматизму та професійних захворювань 21 6. Система навчання працівників з питань охорони праці 26 Навчання посадових осіб та працівників підприємства 26 Зміст вступного інструктажу з охорони праці підприємства 27 Зміст інструктажів з охорони праці на робочому місці, періодичність проведення: 28  Первинного 28  Вторинного 28  Цільового 28  Позапланового 28 Правила ведення журналів інструктажів з охорони праці 30 7. Перелік та зміст інструкцій з охорони праці 31  Інструкції з охорони праці, розроблені та затверджені власником підприємства 31  Інструкція з пожежної безпеки на підприємстві 31  Алгоритм використання вогнегасників 31  Схема підприємства з визначенням шляхів евакуації та розташування засобів пожежогасіння 32  Куточок (стенд) з охорони праці на підприємстві 33 8. Акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 на підприємстві 33 9. Мотивація та стимулювання робіт з охорони праці 34 10. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці. Види відповідальності за порушення вимог з охорони праці 39 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ 47

 7. Державна система охорони праці в Україні
  Вступ 3 1. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці в Україні 4 2. Принципи державної політики в галузі охорони праці 7 3. Функції органів державного управління охороною праці в Україні 8 4. Органи державного нагляду і громадського контролю за охороною праці 10 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 8. Державна служба зайнятості як підсистема державного управління в Україні
  Вступ 3 1. Мета, завдання та структура державної служби зайнятості 4 2. Принципи діяльності, функції, обов'язки та права державної служби зайнятості. 10 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 9. Структура та органи управління громадською охороною здоров’я
  Вступ 3 1. Методологічні аспекти дослідження державного регулювання фінансових та економічних відносин у системі охорони здоров’я 6 1.1. Законодавче забезпечення права людини на здоров’я 6 1.2. Організація державного управління та ринкові ініціативи в охороні здоров’я. 10 1.3. Проблеми державного управління якістю медичної допомоги в Україні та світі 17 2. Міністерство охорони здоров'я України – головний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я 20 2.1. Основні завдання МОЗ України 20 2.2. Структура МОЗ України 25 3. Напрямки удосконалення механізмів регулювання системи охорони здоров’я України. 29 3.1. Необхідність державного регулювання 29 3.2. Доступна і якісна медична допомога – нова парадигма розвитку державної політики України в галузі охорони здоров’я 34 Висновки 37 Література 40

 10. Система органів управління освітою в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Правові засади управління освітою в Україні 5 1.1. Конституція України про право на освіту 5 1.2. Закони України по освіту, вищу освіту, професійно-технічну освіту 10 1.3. Болонський процес та реформування вищої освіти в Україні 18 1.4. Накази МОНУ щодо впровадження Болонського процесу 21 2. Управління освітою на місцях 30 2.1. Місцеві органи державної виконавчої влади 31 2.3. Органи місцевого самоврядування 33 Висновок 36 Список використаної літератури: 38 Метою написання курсової роботи є: розкрити зміст таких юридичних понять, як система та механізм діяльності органів; з'ясувати ряд питань, зокрема, підстави та закономірності регулювання освіти державними органами. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є система державних органів, що здійснюють регулювання в сфері освіти, яка буде розглядатися як певна ієрархічна структура, певний порядок, який утворився в результаті поєднання загальнодержавних та місцевих органів. Розгляд правової системи буде проводитися з моменту проголошення незалежності нашою державою і до сьогодення. Якісно проведена робота дасть мені змогу успішно володіти та оперувати правовими термінами, практично застосовувати правові знання у повсякденному житті, знати, захищати та користуватися своїми правами. Саме у такому світлі я вибрав дану тему цієї роботи, де спробую максимально висвітлити основні питання регулювання освіти державними органами, користуючись працями таких вчених в галузі теорії та історії держави та права, як В.В. Копєйчиков, І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова

 11. Політологія. Форма державного устрою, державного правління та політичного режиму в сучасній Україні
  1. Форма державного устрою, державного правління та політичного режиму в сучасній Україні. 3 2. Сучасні політичні ідеології. 8 3. Місце і роль міжнародної політики в життєдіяльності суспільства. 12 4. Характерні ознаки та класифікація глобальних (світових) проблем, які загрожують життєдіяльності людини. 17 Список використаної літератури 24

 12. Органи державного управління України в системі державного регулювання економіки
  1. Система органів державного регулювання економіки 3 2. Принципи організації державного регулювання економіки 4 3. Характеристика і функції міністерств, відомств, державних комітетів 8 4. Функції та повноваження Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України 11 Список використаної літератури 15

 13. Платіжна система виконання державного бюджету
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 5 1.1. Сутність та призначення платіжної системи 5 1.2. Єдиний казначейський рахунок 10 1.3. Реєстраційні та особові рахунки 14 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 21 2.1. Становлення і розвиток системи виконання державного бюджету 21 2.2. Технічне забезпечення здійснення платежів 28 2.3. Аналіз обсягів розрахунків через платіжну систему за період 2004-2006 pp. 31 РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 39 3.1. Механізм взаємостосунків користувачів коштів з казначейською системою 39 3.2. Удосконалення методології розрахунків через платіжну систему виконання держбюджету 41 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 51-54 Метою роботи є висвітлення теоретичних засад платіжної системи виконання державного бюджету, здійснення аналізу застосування та використання платіжної системи виконання державного бюджету, а також навести приклади форм вдосконалення функціонування платіжної системи. Предмет дослідження. Розрахунки через платіжну систему. Функції Єдиного казначейського рахунку, як системи бюджетних рахунків. Порядок відкриття та суть реєстраційних та особових рахунки, технічне забезпечення здійснення платежів, аналітика обсягів розрахунку здійснених через платіжну систему. Об’єкт дослідження. Сутність платіжної системи виконання державного бюджету її форми та значення в системі розрахунків

 14. Казначейська система касового виконання державного бюджету
  Зміст Вступ 3 1. Державний бюджет України – як основа фінансової стійкості держави 6 2. Сутність касового виконання державного бюджету України через систему державного казначейства 10 3. Касове виконання держбюджету за доходами Оболонським держказначейством 14 4. Касове виконання держбюджету за видатками Оболонським держказначейством 23 Висновки 32 Список використаної літератури 36 Додатки 38 Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження теоретичних засад і практичного досвіду казначейської системи касового виконання державного бюджету і розробка практичних заходів щодо підвищення ефективності управління бюджетними коштами та контролю за їх використанням. Досягнення цієї мети зумовило необхідність розв’язання таких задач: - виявити закономірність та доцільність впровадження інституту казначейства в Україні при вирішенні питань посилення керованості соціально-економічними процесами в Україні в умовах перехідної економіки; - дослідити загальні принципи функціонування і розвитку казначейської системи виконання державного бюджету в Україні; - дослідити роль та значення дохідної та видаткової частини державного бюджету як інструменту підвищення ролі органів виконавчої влади в процесах стабілізації і розвитку національної економіки; - проаналізувати механізм виконання державного бюджету в системі Державного казначейства України; - розробити рекомендації щодо удосконалення діяльності Державного казначейства України у напрямі підвищення ефективності управління доходами та видатками державного бюджету. Об’єкт дослідження – фінансові відносини, пов’язані з діяльністю Державного казначейства України як інституту, що здійснює касове виконання державного бюджету України за доходами та видатками. Предмет дослідження – структурні складові казначейської системи виконання бюджету в частині розгляду механізмів управління доходами та видатками державного бюджету України. Методи дослідження. Основними методами наукового дослідження стали історичний і логічний, які були застосовані для виявлення закономірності та доцільності впровадження сучасного казначейства в бюджетну практику України, узагальнення – для виявлення загальних принципів функціонування та розвитку казначейської системи виконання бюджету в Україні, методи системного підходу, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння – для дослідження процесу виконання державного бюджету за окремими напрямами в динаміці та як єдине ціле. На основі діалектичного методу пізнання досліджено процес становлення Державного казначейства України та визначені напрями удосконалення діяльності казначейських органів у сфері управління бюджетними коштами та контролю за їх використанням. Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти, інструктивно-методичні документи з питань організації казначейського обслуговування бюджетів. Джерелами інформації також були дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених і практиків, звітні дані Державного комітету статистики України, Державного казначейства України, Рахункової палати України, матеріали фахових видань, періодичного друку, науково-практичних конференцій, у т. ч. за участю спеціалістів Державного казначейства.

 15. Система органів державного регулювання економіки. Їх функції і повноваження
  Зміст Вступ 3 1.Права та обов’язки Президента України 4 2. Верховна Рада України 6 3. Кабінет Міністрів України (КМ) є вищим органом у системі органів виконавчої влади 7 4. Міністерства, відомства та інші центральні органи виконавчої влади 8 5. Місцеві державні адміністрації 11 Висновок 12 Список використаної літератури: 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua