Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Охорона праці (24 варіант) (ID:24925)
| Размер: 15 кб. | Объем: 4 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗадача 1

Розрахувати систему загального рівномірного освітлення з лампами розжарювання для виробничого приміщення, в якому виконуються зорові роботи високої точності ( = 0,3 … 0,5 мм, розряд Шв).
Розміри приміщення: довжина А; ширина В; висота Н. Приміщення маэ світлу побілку: коефыцыэнти відбиття , . Висота робочих поверхонь (столів) hр. Для освітленя прийнято світильники типу УПМ-15 (кількість ламп у світильнику n=1; коефіцієнт запасу, що враховує зниження освітленості К3 = 1,4; коефіцієнт нерівномірності освітленості Z=1,15), які підвишуються до стелі; відстань до стелі hс. Мінімальна освітленість за нормами Е=200 лк.
Варіант А, м В, м Н, м , %.
, %.
hр, м hс, м
24 68 18 3,8 30 10 0,6 0,3
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Охорона праці Варіант 3
  1. Заходи боротьби із відділеннями шкідливих газів, пари і пилу у промислових приміщеннях підприємств харчової промисловості 3 2. Вимоги безпеки до конструкції конвеєрів, що використовуються на підприємствах даної галузі 8 Задача 1 13 10. Визначити товщину теплоізоляції апарата, виготовленого із сталі. Товщина стінки b мм. Температура середовища в апараті tc °С. Температура повітря в приміщенні не повинна перевищувати tn °С, а температура на поверхні ізоляції повинна бути більше 45 С. Як теплоізоляція використовується повстина вовняна. Діаметр апарата дорівнює d мм. Номер варіанта задачі Вихідні дані b мм tc °С tn °С d мм 10.1 15 117 23 1,6 Задача 2 14 19. Визначити розмір відшкодування, якщо заробітна плата потерпілого А грн. на місяць. Відсоткова надбавка до заробітної плати Б %. Надурочно відпрацював за рік В годин. Потерпілого відповідно з висновком лікарської трудової експертної комісії переведено на інвалідність з виплатою пенсії Г грн. Стаж роботи Д років. Номер варіанта задачі Вихідні дані Агрн Б% Вгод Г грн Д років 19.3 170 25 50 120 20 Список використаної літератури 15

 2. Охорона праці. Варіант 1
  1. Допустимий вміст пилу в повітрі, що викидається в атмосферу промисловими підприємствами. Приклади по даній галузі 3 2. Знаки безпеки і сигнальні кольори. Їх роль у підвищенні рівня охорони праці на підприємствах 7 Задачі 11 Задача 1 2. У результаті нещасного випадку на виробництві потерпілий втратив професійну працездатність на А % і йому була встановлена інвалідність III групи з виплатою пенсії Б грн. Адміністрація з урахуванням висновку комісії охорони праці визначила його провину на В %. Визначити розмір відшкодування збитку потерпілого з урахуванням його середньомісячного заробітку Г грн. Номер варіанта задачі Вихідні дані А% Б грн. в% Г грн. 2.5 40 45 35 185 14. На паровому котлі встановлено два запобіжних клапани з умовним проходом d MM і висотою підіймання h MM. Продуктивність котла М кг/год. за тиску пари Р МПа і температурі t °С. Визначте пропускну здатність клапана, порівняйте її з продуктивністю котла і визначте, чи мають клапани достатню пропускну здатність. Показник адіабати 1,135. Коефіцієнт витрати пари а. Список використаної літератури 13

 3. Охорона праці ВАРІАНТ 6
  1. Виконати раціональне розміщення устаткування в цеху з урахуванням аварійних виходів на випадок пожежі, а також розробити щодо поліпшення умов праці, плануванні побутових і допоміжних приміщень цеху з розмірами 72Х18Х4 м. 2 2. Розрахувати загальний рівень інтенсивності шуму в запроектованому цеху, розробити заходи щодо зменшення шуму 3 3. Дайте аналіз небезпеки дотику до струмоведучих частин в трифазній мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора при нормальному та аварійному режимах. 5 4. Як класифікувати приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом (ПУЕ)? 7 5. Опишіть роль російських, радянських і українських вчених у розвиток питань охорони праці. 8 6. Які вимоги охорони праці при гасінні отруйних речовин, електроустановок і посудин, що працюють під тиском? 10 7. Які існують типи оповіщувачів датчиків пожежі? 12 8. Які причини травматизму можуть бути при технологічній обробці виробів у швейних чи в трикотажних цехах? 13 9. Які вимоги висуваються до внутрішньозаводського і внутрішньо цехового транспорту? 14 10. Розрахувати контур захисного заземлення. 16 Список використаної літератури 19

 4. Охорона праці Варіант 5
  1. Методи і засоби боротьби з виробничим шумом. Приклади найефективніших засобів зниження рівня звукового тиску на підприємствах даної галузі 3 2. Вимоги до устаткування, призначеного для забезпечення зручності роботи і безпеки працюючих 8 Задача 1 13 3. Визначити силу струму, що проходить через людину при двофазному ввімкненні в електричну мережу, а також у разі доторкання його до фазного провідника напругою UH для двох режимів мережі: нейтраль ізольована і нейтраль заземлена. Показати, в яких випадках доторкання більш небезпечне. В розрахунках прийняти опір тіла людини Rh, опір ізоляції провідників Rіз; опір ділянки кола, на якій стоїть людина Rn, опір взуття людини Квз. Опір заземлення нейтралі RQ. Ємнісний опір ізоляції мережі приймаємо рівним нулю.... 3.5. вар Задача 2 14 15. У виробничому приміщені завдовжки А і завширшки В з нормальним середовищем за запиленістю виконуються роботи, що потребують розрізнення предметів розміром 0,8...1,0 мм на світлому фоні. Контраст об'єкта розрізнення з фоном малий. Приміщення освітлюється п світильниками розсіюваного світла з лампами розжарювання потужністю Р. Висота підвісу світильників над рівнем підлоги приміщення h. Висота робочої поверхні hn. Коефіцієнти відбиття: стелі 50%, стін 30% і робочої поверхні 10%. Визначте за методом питомої потужності, чи забезпечена нормована освітленість на робочих місцях за загального освітлення приміщення... 15.7 вар Список використаної літератури 16

 5. Охорона праці. Варіант 8
  І. Виконати раціональне розміщення устаткування в цеху з урахуванням аварійних виходів на випадок пожежі, а також розробити заходи щодо поліпшення умов праці, плануванні побутових і допоміжних приміщень цеху з розмірами 102x18x4 м. /Виконати"креслення з розміщенням устаткування, указати шляхи евакуації, проходи, т.ін./. 3 2. Викладіть вимоги охорони праці, які пред'являються до конструкцій посудні апаратів і устаткування, що працюють під тиском. 4 3. Що така крокова напруга? Які явища відбуваються при розтіканні струму в землі і чи небезпечно це для людини? 5 4. Який вплив іонізуючих випромінювань на організм людини? Дозиметричний контроль при роботі з іонізуючими речовинами. Засоби індивідуального захисту які застосовуються від впливу іонізуючих і рентгенівських випромінювань? 6 5. У яких основних законодавчих документах розглянуті питання охорони праці? Що таке КЗ про Працю і коли він був затверджений Верховною Радою України? 12 6. Які існують методи аналізу травматизму? Методи вивчення травматизму. 17 7. Як надати долікарняну допомогу при ураженні електричним струмом? 18 8. Розрахувати штучне освітлення в-цеху. 19 9. Як здійснюється контроль освітленості на робочому місці? 21 10. Викладіть принцип дії пінного вогнегасника. Дати схему. Матеріали, які можна гасити пінними вогнегасниками. 21 Список використаної літератури 27

 6. Охорона праці варіант 2
  Вступ 2 1. Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення 3 Розглянуте приміщення має висоту 2,5 м, довжину 6,0 м та ширину 3,5 м. 2. Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів при виконуваній роботі і розробці заходів щодо поліпшення умов труда. 6 2.1. Мікроклімат. 6 2.2. Шкідливі речовини. 8 2.3. Аналіз освітлення 8 2.4. Виробничий шум. 12 2.5. Виробниче випромінювання. 12 3. Електробезпека. 13 4. Пожежна безпека. 14 Вступ 2 1. Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення 3 2. Розробка заходів щодо поліпшення (нормалізації) умов праці 4 2.1. Мікроклімат. 4 2.2. Шкідливі речовини. 4 2.3. Освітлення 4 2.4. Виробничий шум. 5 2.5. Виробниче випромінювання. 5 3. Електробезпека. 6 4. Пожежна безпека. 6 ЛІТЕРАТУРА 7 Вступ 3 1. Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення 3 2. Розробка заходів щодо поліпшення (нормалізації) умов праці 4 2.1. Мікроклімат. 4 2.2. Шкідливі речовини. 4 2.3. Освітлення 4 2.4. Виробничий шум. 5 2.5. Виробниче випромінювання. 5 3. Електробезпека. 5 4. Пожежна безпека. 6 ЛІТЕРАТУРА 7

 7. Охорона праці. Варіант 13
  1. Виконати раціональне розміщення устаткування в цеху з урахуванням аварійних виходів на випадок пожежі, а також розробити заходи щодо поліпшенні умов праці, плануванні побутових і допоміжних приміщень цеху з розмірами 118x24x4 м. /Виконати креслення з розміщенням устаткування, указати шляхи евакуації, проходи і т.ін./. 3 2. Яке значення має охорона праці на виробництві для народного господарства України. 5 3. Назвіть організації, що здійснюють контроль за роботою підприємства /дати схему/ в галузі охорони праці, санітарної гігієни і протипожежної техніки, а також за дотриманням трудового законодавства 6 4. Визначити коефіцієнт частоти Кч й коефіцієнт тяжкості Кт травматизму на підприємстві за наступними статистичними даними: 7 5. Що таке терморегуляція і у чому її позитивне значення для організму людини? 8 6. Визначте оптимальні метеорологічні умови цеху для холодного і теплого періоду року 9 7. Як визначити запиленість і загазованість у проектованому цеху. Якими приладами визначається запиленість і загазованість? Дати схему установки для визначення запиленості і загазованості в цеху. 10 8. Розрахувати і накреслити схему захисного заземлення і занулення. Класифікація промислових будівель по електробезпеці. 16 9. Опишіть значення плавких запобіжників у боротьбі з електротравматизмом і пожежами у виробничих цехах. Розрахувати плавкий запобіжник. 22 10. Визначте кількість спринклерних і дренчерних установок у цеху. Дати схем спринклерної і дренчерної установки. Принцип роботи спринклера і дрснчера. 23 Список використаної літератури 26

 8. Контрольна робота з предмету Охорона праці. Варіант 2
  1. Прилади і методи вимірювання шуму на робочих місцях 3 2. Огороджувальні пристрої робочих органів виробничого обладнання, вимоги до їх конструкцій і запобіжного устаткування 8 Задачі 14 Задача 1. 10. Визначити товщину теплоізоляції апарата, виготовленого із сталі. Товщина стінки b MM. Температура середовища в апараті tc °С. Температура повітря в приміщенні не повинна перевищувати tn °С, а температура на поверхні ізоляції повинна бути більше 45 °С. Як теплоізоляція використовується повстина вовняна. Діаметр апарата Задача 2 16. В результаті неправильного зберігання температура балона, повністю заповненого зрідженим газом, підвищилась від t1 до t2 Визначте: тиск у балоні при температурі t2; у скільки разів цей ти, перевищує робочий для даного газу в балоні. Вкажіть кольорове маркірування балона. Коефіцієнти об'ємного тиску та об ємного розширення газів наведені в спеціальній літературі. Список використаної літератури 16

 9. Охорона праці. Система державного управління охороною праці в Україні
  1. Система державного управління охороною праці в Україні. 3 2. Правила пожежної безпеки для туристичних підприємств. Дії працівників і туристів у разі виявлення пожеж. 8 Література 16

 10. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві
  Вступ 3 1. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві 4 2. Перша медична допомога при електротравмі 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 11. охорона праці Організація охорони праці на туристичній фірмі
  Організація охорони праці на туристичній фірмі «Назва» 3 Аналіз умов та охорони праці на робочому місці 5 Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті 15 Дія електричного струму на організм людини. Основні фактори, що визначають ступінь ураження людини електричним струмом 18 Негативні фактори техносфери та виробничого середовища 25 Задача. 31 Визначити величину освітленості на робочому місці в приміщенні Вихідні дані для задачі Варіант Параметри приміщення, м Характеристика зорової роботи Кількість світильників Тип лампи а її Мінімальний розмір об'єкта розпізнавання, мм Характе¬ристика фону Контраст об'єкта розпізнавання з фоном 14 12 4 0,4 Середній Великий 16 лд Список використаної літератури 32

 12. Гарантії прав на охорону праці. Охорона праці неповнолітніх
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці 3 2. Охорона праці неповнолітніх 8 Список літератури 9

 13. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. 3 2. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом. 10 Список літератури 15

 14. Охорона праці
  1. Основні положення законодавчих актів щодо охорони праці жінок 3 2. Вентиляція системи виробничих приміщень хімічної промисловості: призначення, класифікація, методи розрахунку 7 Задача №1 11 Легкозаймисту рідину (ЛЗР) зі швидкістю V=100 л/хв наливають у цистерну місткістю М. У якому випадку буде забезпечена безпека процесу наливу від можливих розрядів статичної електрики? Вихідні дані № варіанту Назва ЛЗР М, м3 q, А•с/л С, Ф Еmin, мДж 12 Бензин Б-70 3 1,1•10-8 0,95•10-9 0,15 Задача №2 12 Розрахувати висоту поодинокого стержневого блискавковідводу та розміри параметрів відповідних зон захисту обєкта легкозаймистих та горючих рідин. Вихідні дані Параметри Місце розташування обєкту Назваа обєкта Назва ЛЗР, ГР А, м Б, м Н, м 3 м. Донецьк Зливо-наливна естакада Паливо Т-1 36 12 8 Використана література 14

 15. Охорона праці
  1. Планування та фінансування охорони праці на підприємствах 3 2. Вимоги до шляхів евакуації людей під час аварії або пожежі 5 3. Задачі 9 6. У мережі з Ізольованою нейтраллю підключено п електродвигунів. Опір ізоляції кожного відгалуження до електродвигуна Rіз Ом. Визначити струм, який пройде через людину за наявності і відсутності захисного заземлення, якщо опір заземлення Rз Ом, опір людини Rл Ом; напруга мережі 380/220 В. Накресліть схему і зробіть висновок. Вихідні дані: Номер варіанта задачі n, шт. Rіз, мОм Rз, Ом Rл, Ом 6.6 16 0,6 1,5 4000 17. Розрахувати кратність повітрообміну у виробничому приміщені об'ємом Vn м3 за надлишком тепловиділення. Площа тепловиділення поверхні F м2, температура нагрітої повехні іт°С; нормально допустима температура повітря у приміщені tH °С, маса нагрітої продукції М кг; питома теплоємність нагрітої маси См Вт-с/(кгтрад), температура маси за фактичним заміром іи °С, коефіцієнт, що враховує нерівномірність охолодження маси (3=1,5. Загальна встановлена потужність електродвигунів РК кВт; ККД електродвигунів прийняти рівним 0,6; температура повітря, що подається, t . Використана література 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua