Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Педагогіка як наука та мистецтво: предмет, структура, методологія (ID:24938)
| Размер: 24 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание

1. Педагогіка як наука та мистецтво: предмет, структура, методологія. 4
2. Біологічні основи психіки. Розвиток вищих психічних функцій у людини. 8
3. Сучасний освітній простір. Концепція реформування вищої школи в українському суспільстві. 11
4. Загальнокультурне значення психолого-педагогічної науки. 16
Висновок 19
Література 20

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Соціологія як наука: об`єкт, предмет, структура і функції
  Вступ 3 1. Соціологія як наука, її об'єкт і предмет. 4 2. Структура соціології як науки 8 3. Основні функції соціології в суспільстві. 14 Висновок 18 Список літератури 19

 2. Менеджмент - наука і мистецтво управління
  Зміст. Вступ 3 1. Сутність, цілі і задачі науки менеджменту 5 1.1 Визначення та цілі менеджменту 5 1.2 Мета управлінського процесу, його учасники, предмет і засоби здійснення 7 1.3 Функції менеджменту 11 2. Організаційні відносини в системі менеджменту 18 2.1 Визначення і порівняння організаційних структур в системі менеджменту 18 2.2 Методи управління в організаційних структурах 24 3. Мистецтво управління організаційними злетами та методика прийняття управлінських рішень 30 3.1 Управління організаційними злетами 30 3.2 Суть та класифікація управлінських рішень в менеджменті 34 Висновок 43 Список використаних літературних джерел 45

 3. Предмет психологія і педагогіка
  Варіант 3 1. Визначте серед перерахованих нижче психічних явищ психічні властивості особистості: темперамент, уява, відчуття, мислення, здібності, воля, страх, сприйняття, характер, настрій, потреби, направленість, напруженість, уважність. 2. Серед перерахованих нижче висловів виберіть ті, які містять загальні вимоги до методів психології. 3. У кого важче сформувати такі якості, як контроль і уміння володіти собою: 4. З наведених нижче положень виберіть ті, що найбільш правильно розкривають поняття «характер». Обґрунтуйте свою відповідь: 5. Назвіть структурні елементи вольового акту. 6. Виберіть один із варіантів відповідей, який, на вашу думку, є не правильним або найбільш правильним, і поясніть, чому ви так вважаєте. Варіант 5 1. Назвіть і охарактеризуйте науки, з якими пов'язана педагогіка. 2. Дайте визначення поняття: Навички - це... Педагогіка - це… 3. Визначте правильність чи неправильність положення. Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Як Ви розумієте дане твердження? Поясніть його з педагогічної точки зору. Список використаної літератури

 4. Предмет та методологія мікроекономіки
  Зміст Вступ 3 1. Предмет і метод мікроекономіки 6 1.1. Предмет мікроекономіки 6 1.2. Етапи становлення мікроекономіки 13 1.3. Мікроекономіка і макроекономіка 15 1.4. Мікроекономіка та інші науки 18 2. Методологія мікроекономіки 20 2.1. Загальні методи 20 2.2. Спеціальні методи мікроекономіки 23 2.3. Проблема вибору в мікроекономіці 28 Висновки 32 Список літератури 34 Метою роботи є дослідження мікроекономіки як складової теоретичної економіки, зокрема її предмету та методології. В рамках мети в роботі вирішувалися наступні завдання: розглянути предмет мікроекономіки та його розвиток; дослідити взаємозв’язок мікроекономіки та макроекономіки, а також зв’язок мікроекономікою та іншими науками; розглянути загальнонаукові методи, які використовує мікроекономіка; дослідити специфічні методи макроекономічного аналізу. Предметом роботи є процес дослідження мікроекономікою економічних явищ. Об’єктом дослідження є сукупність методологічних та теоретико-практичних положень, які визначають предмет та методологію мікроекономіки. Хронологічні рамки роботи охоплюють період в аспектах становлення загальнонаукових методів дослідження від середини 17-го століття і до наших днів, а в аспекті розвитку мікроекономічної теорії від середини 19-го століття і закінчуючи сучасним періодом. Під час написання роботи було використано роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців. Зокрема слід виділити книгу Долана Е. Дж., та Ліндсей Д.Е. „Мікроекономіка”, де в доступній формі і з численними ілюстраціями викладено як основні мікроекономічні підходи до дослідження економічних явищ, так і розглянуто основні положення мікроекономічної теорії. В книзі Базелінської О. В. та Мініної О. Я. „Мікроекономіка”, ґрунтовно розглянуто основні методи мікроекономіки та затонуто питання становлення мікроекономічної науки. Карагодова О.О. , Черваньов Д.М. в своїй книзі „Мікроекономіка” дуже детально і математично строго наводять дію основних мікроекономічних законів та моделюють поведінку споживачів, ринку та фірми в різних умовах. Проблеми місця мікроекономіки серед інших наук, а також методологія мікроекономіки розглянута також в роботі Архієреєва С. І., Деркача М. М., Козуб Д. А., Максименко Я. А., Решетняк Н. Б. „Мікроекономіка”. Ці та інші праці вітчизняних та зарубіжних фахівців, які займаються проблемами економіки та мікроекономічної теорії є методологічною та інформаційною базою роботи.

 5. Предмет та методологія теорії держави та права
  Вступ 3 1. Загальна характеристика предмета теорії держави і права 5 1.2. Передумови виникнення теорії держави і права 5 1.2. Визначення предмета теорії держави і права 8 2. Методологія теорії держави і права: основні характеристики 11 2.1. Визначення метода теорії держави і права 11 2.2. Класифікація методів теорії держави і права та їх детальний аналіз 14 2.2.1. Загальнонаукові методи пізнання теорії держави і права 14 2.2.2. Визначення спеціальних методів теорії держави і права 17 2.3. Значення наукових визначень для методології держави і права 21 3. Практичне застосування методології для визначення передумов класифікації правової системи України 23 Висновки 31 Список використаної літератури 34

 6. Сім`я як наука: об’єкт, предмет, сутність та основні категорії
  Вступ 3 1. Сім’я як об’єкт соціологічного дослідження. Сутність сім`ї та її функції 4 2. Сім`я як соціальний інститут 9 3. Основні категорії, види сім`ї та фактори мікросередовища 12 Висновок 15 Список літератури 16

 7. Предмет, структура і функції соціології
  Вступ 3 1. Предмет соціології 4 2. Структура сучасної соціологічної науки 7 3. Функції соціології в сучасному суспільстві 12 Висновок 20 Список використаної літератури 21

 8. Предмет, структура та основні завдання політичної психології
  Вступ 3 1. Предмет та структура політичної психології 5 2. Основні завдання політичної психології 10 Висновок 14 Література 15

 9. Психологія і педагогіка
  1. Мислення, пам’ять та їх види 3 2. Основні тенденції у розвитку сучасного соціокультурного простору. Соціокультурні функції освіти 8 3. Тестові завдання 11 2.1.Флегматик - це: 2.2.Соціальна психологія - це: 2.3.Здібності бувають: 4.Творче завдання 12 Школа-інтернат. У 6-му класі 24 учні. Більшість із них навчається у повну силу своїх розумових можливостей. Лише три учні недбайливо ставляться до навчання, мають багато незадовільних оцінок. Вони й дискредитують класний колектив… Щомісяця учні класу отримують квитки на цікаві спортивні ігри або в театр. Спочатку дозволяли йти на такі заходи тільки тим, хто вчиться на "5" і "4". Ті, хто відстають залишалися у спальнях інтернату. Але згодом вихователь і товариші почали брати із собою і тих, хто відстають. 1. Чи правильними були дії вихователів щодо тих, хто відстають? 2. Проаналізуйте цю ситуацію з позиції положення особистості в колективі. Список літератури 13

 10. Педагогіка та психологія
  1. Основні галузі психології. Структура загальної психології 3 2. Мета та завдання, основні складові виховання 6 Список використаної літератури 10

 11. Педагогіка ненасилля Л.М. Толстого
  Вступ 3 1. Сутність педагогіки ненасилля 4 2. Педагогіка ненасилля та вільного виховання Л.М. Толстого 7 Висновок 17 Список використаних джерел 18

 12. Педагогіка вищої школи
  1 Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в економічно розвинених країнах 3 2. Проаналізуйте різні наукові підходи до педагогічних досліджень, знайдіть спільне і відмінне в них 7 Література 13

 13. Педагогіка сімейного виховання
  1. Сімейна політика в Україні 3 2. Характеристика механізмів виховання в сім’ї 8 3. Авторитети батьків у вихованні дитини 12 4. Висловлення класиків про необхідність виховання детей усіма членами родини 14 Список використаної літератури 17

 14. Психологія і педагогіка як навчальна дисципліна
  Вступ 2 1. Психологія як навчальна дисципліна 5 2. Педагогіка як навчальна дисципліна 9 Висновки 13 Список використаної літератури: 14

 15. Освіта і педагогіка на території України 19 ст.
  Вступ 3 1. Система освіти в Україні під Російською імперією 3 2. Розвиток освіти на Правобережній та Західній Україні 5 3. Розподіл шкіл в Україні за підпорядкованістю в XIX ст. 6 Висновок 7 Література 8

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua