Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Юридичні особи як суб'єкти підприємницької діяльності (ID:24945)
| Размер: 17 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Юридичні особи як суб'єкти підприємницької діяльності 3
2. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності 9
Література: 14

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Юридичні особи як суб'єкти договірних правовідносин
  1. Юридичні особи як суб'єкти договірних правовідносин. 3 2.Підвідомчість справ господарськими судами. 5 Література: 13

 2. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин
  Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичної особи 5 2. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб та порядок їх реалізації 7 3. Порядок виникнення та припинення юридичних осіб 12 4. Види юридичних осіб 16 Висновок 26 Список використаної літератури 28

 3. Подружжя, зареєстровані як фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, обидва займались підприємницькою діяльністю. Чоловік займався торговельною діяльністю, а дружина - діяльністю із надання побутових послуг.
  Задача Подружжя, зареєстровані як фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, обидва займались підприємницькою діяльністю. Чоловік займався торговельною діяльністю, а дружина - діяльністю із надання побутових послуг. Через деякий час вони вирішили розлучитися. Оскільки угоди щодо умов поділу спільного майна досягнуто не було, чоловік подав позов із вимогою про проведення такого поділу в судовому порядку. 1. Вирішення яких питань віднесене законодавством до компетенції господарських судів? 2. У якому суді буде вирішуватися питання щодо поділу спільного майна подружжя?

 4. Суб’єкти підприємницької діяльності
  Зміст 1. Поняття, види, правоздатність, порядок ліквідування 3 2. Поняття та склад, джерела формування 12 Список використаної літератури 23

 5. Юридичні особи як суб’єкт цивільного права
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 6 1.1. Історичний аспект виникнення юридичної особи 6 1.2. Поняття, ознаки юридичної особи 14 1.3. Класифікація юридичних осіб 34 Висновки до Розділу І 46 РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 48 2.1. Створення юридичної особи 48 2.2. Припинення юридичної особи 54 Висновки до Розділу ІІ 60 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРАВОВИМ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 63 3.1. Відповідальність юридичної особи 63 3.2. Відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом 72 Висновки до Розділу ІІІ 83 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91 ДОДАТОК А. 98

 6. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права
  Вступ 3 1. Поняття фізичної особи 5 2. Правоздатність фізичної особи 10 3. Цивільна дієздатність фізичної особи 16 3.1. Поняття та елементи дієздатності фізичної особи 16 3.2. Диференціація дієздатності фізичної особи 18 3.3. Правові наслідки обмеження у дієздатності. Визнання фізичної особи недієздатною. 24 3.4. Опіка та піклування 27 4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою 32 Висновок 37 Список використаної літератури 39

 7. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності 3
  Завдання 1. 1. Податковий інспектор, маючи підозру щодо директора підприємства у приховуванні ним частини продукції, яка, на його погляд, підлягала реалізації та оподаткуванню, склав акт, посилаючись на те, що йому закон надав права, а на директора підприємства покладені обов'язки. Директор підприємства заперечив, що такі суб'єктивні права податкового інспектора передбачені законом, оскільки він як платник податку нічого не приховував. У чому ж полягають суб'єктивні права податкового інспектора і що таке юридичні обов'язки платника податку? Завдання 2. 2. У громадянина А. син навчається у вищому навчальному закладі на другому курсі на платній основі. За його навчання (10 місяців) у 2006 році громадянин А. (батько) сплатив 1 800 грн. Крім цього, даний громадянин має на утриманні ще двох дітей віком до 16 років. Чи має громадянин право на податковий кредит та в якому порядку і на якій підставі він буде наданий? Визначити, чи має громадянин право на відповідні податкові соціальні пільги та в якому розмірі? Список використаної літератури.

 8. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності 2
  Завдання 1. 1. Підприємство щомісяця передає в санстанцію для лабораторних досліджень готову продукцію. Чи нараховується податкове зобов'язання з ПДВ на вартість цієї продукції? Завдання 2. 2. Які ставки застосовуються при визначенні суми земельного податку на 2008 рік у населеному пункті, грошова оцінка земель якого не проведена? Чи має право відповідна рада встановлювати ставки земельного податку? Список використаної літератури.

 9. Непідприємницькі організації - як юридичні особи
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємницької діяльності 6 1.1. Поняття підприємницької діяльності 6 1.2. Суб'єкти підприємницької діяльності 9 2. Непідприємницькі юридичні особи в Цивільному кодексі України 17 2.1. Поняття непідприємницьких організацій 17 2.2. Непідприємницькі організації в системі юридичних осіб 20 3. Коментар до проекту Закону України "Про непідприємницькі організації" 24 Висновки 33 Список використаної літератури 35 Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є з'ясування основних засад підприємницької діяльності, а також охарактерізувати непідприємницькі організації. Дослідити законодавчу бази, яка регулює непідприємницькі організації. Ця мета конкретизована в комплексі науково-дослідних завдань. До них відносяться: - з'ясувати зміст підприємницької діяльності; - уточнити відповідно до цього види суб’єктів підприємницької діяльності; - з’ясувати поняття та сутність непідприємницьких організацій; - розкрити зміст непідприємницьких організацій як юридичних осіб; - проаналізувати сучасне законодавство, яке регулює діяльність непідприємницьких організацій; - зробити огляд проекту Закону України “Про непідприємницькі організації”. Об'єктом дослідження є підприємницька діяльність, її ознаки та законодавче закріплення, для чіткого розмежування суб’єктів підприємницької діяльності та непідприємницьких організацій. Предметом дослідження є поняття та ознаки непідприємницьких організацій. Розкриття змісту непідприємницьких організацій як юридичних осіб та їх законодавче закріплення. Методологічна основа дослідження. Методологія науки дає можливість наукового пояснення договірних відносин. Системній метод вживався при аналізі різних понять. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися питання пов’язані з поняттям непідприємницьких організацій. На підставі методу прогнозування формувалися пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює діяльність непідприємницьких організацій в Україні. Окрім загальних методів використовувалися і спеціальні, до яких належить історичний метод соціологічних досліджень. Історичний метод дає можливість виявити суспільну думку

 10. Господарські товариства як юридичні особи
  Вступ 3 І. Поняття й ознаки господарських товариств як юридичних осіб 4 ІІ. Порядок утворення і припинення господарських товариств 8 ІІІ. Види господарських товариств 18 Висновки 25 Література 26

 11. Загальна характеристика суб'єктів підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Суб`єкти підприємницької діяльності: сутність та види 4 2. Порядок утворення суб`єктів підприємницької діяльності 7 3. Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання 14 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 12. Загальна характеристика суб'єктів підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Поняття суб'єктів підприємницької діяльності, їх види 4 2. Порядок утворення суб'єктів підприємницької діяльності 7 3. Порядок припинення суб'єктів підприємницької діяльності 11 Висновок 17 Література 18

 13. Фізична особа як суб’єкт підприємницької діяльності
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Поняття підприємницької діяльності та її ознаки 5 1.2. Суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці) як суб'єкти господарювання та їх права та обов’язки 8 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ 12 2.1 Державна реєстрація фізичної особи-підприємця 12 2.2 Ліцензування і патентування діяльності фізичної особи-підприємця 16 2.3 Припинення діяльності фізичної особи-підприємця 21 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 27

 14. Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Розвиток бізнесу - об’єктивна необхідність формування ринкової економки 4 2. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 8 3. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи 13 Висновок 19 Література 20

 15. СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  ВСТУП 3 1.СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4 2.ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8 3.ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10 4.ВІДНОСИНИ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 11 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua