Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Підстави для застосування банкрутства (ID:24946)
| Размер: 19 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Підстави для застосування банкрутства 3
2. Види підприємницької діяльності 8
3. Задача 13
Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. Державна адміністрація, до якої звернувся Петров із необхідними документами, відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, передбаченого установчими документами підприємства. Петров не погодився і звернувся до суду із заявою про спонукання державної адміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства.
1. До якого суду звернувся Петров?
2. Які обов’язкові реквізити статуту приватного підприємства?
3. Яким законодавчим актом визначений мінімальний розмір статутного фонду приватного підприємства? Чи потрібний взагалі статутний фонд підприємству?

Література: 16
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Підстави для застосування банкрутства
  Вступ 3 1. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство 4 2. Арбітражне врегулювання господарських спорів та підстави порушення справи про банкрутство 5 3. Прийняття заяви про порушення справи про банкрутство 8 4. Порушення провадження у справі про банкрутство 10 Висновок 12 Список літератури 13

 2. Особливості застосування процедур банкрутства відносно сільскьогосподарських товаровиробників
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства) відносно сільськогосподарських виробників 6 1.1. Правова природа, зміст ти принципи відносин неспроможності (банкрутства) 6 1.2. Основні категорії правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства) 12 1.3. Особливості мораторію на порушення процедур банкрутства 13 Розділ 2. Особливості стадій провадження справ про банкрутство відносно сільськогосподарських товаровиробників 17 2.1. Теоретичні основи банкрутства сільськогосподарських товаровиробників 17 2.2. Характеристика стадій судового провадження у справі про банкрутство 23 2.3. Процедури, що застосовуються до боржника 25 Розділ 3. Запобігання банкрутству або санація сільськогосподарських товаровиробників 29 3.1. Умови своєчасного виявлення та попередження банкрутства сільськогосподарських товаровиробників 29 3.2. Правове обґрунтування політики запобігання банкрутства 34 3.3. Санація сільськогосподарських товаровиробників 40 Висновок 46 Список використаної літератури 48 Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають унаслідок неплатоспроможності сільськогосподарського підприємства в результаті його господарської діяльності і пов’язані із застосуванням судових процедур з метою відновлення платоспроможності або примусової ліквідації. Предметом дослідження являються теоретичні й практичні проблеми правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку з неспроможністю (банкрутством) сільськогосподарського товаровиробника. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові методи пізнання (історичний, формально-логічний, системно-структурний, системно-порівняльний) та спеціальні, які використовуються в юридичній науці: порівняльно-правовий, формально-юридичний, спеціально-юридичний та ін. Структура курсової роботи складається з вступу, трьох розділів, дев’ятьох підрозділів, висновку та списку використаної літератури

 3. Дисциплінарна відповідальність працівників: поняття, види, підстави і порядок застосування
  1. Дисциплінарна відповідальність працівників: поняття, види, підстави і порядок застосування. 3 2. Вирішити задачу 13 В акціонерному товаристві «Швейна фабрика» працювало десять працівників – акціонерів, 20 працівників за трудовим договором і 5 працівниць – за цивільно-правовою угодою. При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку акціонерного товариства робочою комісією було запропоновано до переліку заходів стимулювання праці включити щоквартальне преміювання для всіх працівників у розмірі 40% посадового окладу; одноразову грошову допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку при оформленні щорічної відпустки; оплату щоденного одноразового харчування працівників у столовій підприємства. До переліку дисциплінарних стягнень було запропоновано включити такі заходи: зауваження; попередження; догану; сувору догану; штраф у розмірі п`яти відсотків середньомісячного заробітку за кожне порушення трудової дисципліни; звільнення. Проведіть правову експертизу зазначених локальних правових норм на предмет відповідності їх чинному трудовому законодавству. Список джерел 18

 4. Застосування тренінгу для підготовки волонтерів для роботи в соціальній службі
  Вступ. 3 1. Волонтерська робота в Україні 5 1.1. Поняття "волонтер" і "волонтерство" 5 1.2.Організація волонтерської роботи 7 1.3. Зміст, напрями та форми роботи добровільних помічників. 11 2. Основні етапи і проблеми підготовки волонтерської діяльності 16 2.1. Навчання та супервізія 17 2.2. Підтримка та визнання/заохочення 18 2.3. Проблема раціонального використання волонтерів у соціальній сфері 20 3. Основні тренінги для підготовки волонтерів 26 3.1 Тренінг переговорних технік "Принципові переговори" 26 3.2 Тренінг "Базові навички посередництва у вирішенні конфліктів" 27 3.3. Тренінг "Базові навички фасилітації" 28 3.4. Тренінг "Програми примирення потерпілих і правопорушників" 29 3.5. Тренінг партнерських стосунків 30 Висновок 32 Література: 33-34

 5. Підстави для припинення зобов’язань
  Вступ 4 1. Загальна характеристика зобов’язань у цивільному праві 6 2 Характеристика підстав припинення зобов’язань 9 3. Характеристика способів припинення зобов’язань 10 Висновки 14 Список використаної літератури: 14

 6. Поняття банкрутства. Суб’єкти банкрутства
  1. Поняття банкрутства 3 2. Суб’єкти банкрутства 9 Бібліографія 11

 7. Застосування індексування для побудови електронних каталогів
  Завдання на виконання курсової роботи 2 Створити інформаційний продукт за темою „Застосування індексування для побудови електронних каталогів”— вторинний документ як результат аналітико-синтетичної переробки інформації, призначений для задоволення інформаційних потреб замовника. Розробку інформаційного продукту виконати в наступному порядку у відповідності до загальної та спеціальної методики створення відповідних вторинних документів та видів аналітико-синтетичної переробки інформації: 1. За темою „Застосування індексування для побудови електронних каталогів” здійснити інформаційний пошук та відібрати джерела інформації, які будуть виконувати роль первинних документів. 2. Скласти бібліографічні описи на відібрані первинні документи у відповідності до діючого стандарту ДСТУ 7.1:2006. 3. Здійснити інформаційний аналіз первинних документів. 4. Здійснити інформаційний синтез тексту оглядового документу (реферативного огляду або бібліографічного огляду — на вибір, узгодивши з викладачем). 5. Сформувати список використаних джерел. 6. Скласти бібліографічний опис та рекомендаційну анотацію до отриманого оглядового документу. 7. Скласти реферат до отриманого оглядового документу. 8. Здійснити систематизацію за УДК та ББК отриманого оглядового документу. Анотація 3 Реферат 4 Вступ 5 Теоретичні аспекти дослідження пошукового апарату в інформаційних установах на сучасному етапі 9 Нові тенденції функціонування пошукового апарату в інформаційних установах на сучасному етапі 12 Суть індексування документів 24 Індексування як шлях вдосконалення пошукового апарату інформаційної установи 27 Концепція індексування по ключовим словам 32 Висновки 39 Список використаної літератури 41

 8. Застосування мотиваційних заходів для підвищення ефективності туристичного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЗАХОДОВ ВАТ „ЕЛЬМА-ТУР” 6 2.1. Загальна характеристика підприємства 6 2.2. Характеристика персоналу, аналіз трудових ресурсів 19 2.3. Комплексна мотивація персоналу туристичного підприємства ВАТ „ ” 32 РОЗДІЛ 3. ЗАСОБИ ПОЛІПШЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ВАТ „ ” 39 3.1. Недоліки, проблеми мотивації на турпідприємстві 39 3.2. Процедура надавання мотиваційних заходів 54 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73

 9. Аудит банкрутства
  1. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки 4 2. Аудиторські докази 7 3. Аудит розрахунків за податками 12 Аудит банкрутства ТОВ «ххх» 16 Аудиторський висновок 38 Список використаних джерел 41 Додатки 42

 10. Поняття банкрутства
  Вступ 3 1. Правова природа інституту банкрутства (неспроможності) в україні 4 2. Підстави застосування банкрутства (неспроможності) за законодавством україни 10 Висновок 15 Використана література 16

 11. Види банкрутства підприємств
  Вступ. 3 1. Поняття банкрутства. 4 2. Види банкрутства підприємства. 7 3. Порядок оголошення підприємства банкрутом і механізм розподілу конкурсної маси. 10 Список використаної літератури. 14

 12. Аналіз та прогнозування банкрутства підприємства
  ВСТУП 3 1 Суть та значення банкрутства підприємства 5 2. Фактори що впливають на ступінь банкрутства підприємства 11 3. Методичні підходи аналізу та прогнозування банкрутства підприємства 16 4 Дослідження та прогнозування ступеня банкрутства підприємства на прикладі підприємства “***” 28 5 Обгрунтування заходів що до виходу підприємства з фінансової кризи 40 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 57-65 Метою курсової роботи є розробка напрямів підвищення ефективності антикризового фінансового управління підприємства „***” на основі проведення діагностики кризового стану аналізу та прогнозування банкрутства підприємства Курсову роботу виконано на базі законодавчо-нормативних джерел з питань банкрутства, теоретичних розробок з методики діагностики банкрутства, антикризового управління підприємством, які представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. В якості інформаційної бази застосовано дані фінансової звітності підприємства "***", матеріали Державного комітету статистики України.

 13. Практична частина до диплому з банкрутства
  РОЗДІЛ 2.Аналіз економіко-правових проблем, що виникають в процедурі банкрутства, на прикладі ВАТ ”Домобудівельник” (м.Житомир) 3 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 3 2.2. Аналіз фінансового стану та причин банкрутства підприємства 8 Таблиця 2.4 11 Відомості про показники платоспроможності та фінансової 11 незалежності підприємства 11 Таблиця 2.7. 14 Відомості про зміни фінансового результату (тис. грн.) 14 РОЗДІЛ 3. Пропозиції щодо відновлення платоспроможності ВАТ "Домобудівельник" 18 ВИСНОВКИ 29

 14. Процедура банкрутства підприємства в Україні
  ВСТУП 3 1. Основні правові процедури банкрутства на Україні. 4 2. Тонкості процедури банкрутства. 5 ВИСНОВОК 9 Список літератури. 10

 15. Особливості кваліфікації фіктивного банкрутства
  Вступ 3 1. Кримінально-правова характеристика фіктивного банкрутства 5 2. Відмежування фіктивного банкрутства від інших господарських злочинів 9 3. Недоліки ст.218 КК та пропозиції щодо їх усунення 11 Висновки 15 Перелік використаної літератури 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua