Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Принципи оподаткування: порівняльний аналіз класичних принципів А.Сміта та існуючих принципів оподаткування в Україні (ID:24965)
| Размер: 18 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Принципи оподаткування: порівняльний аналіз класичних принципів А.Сміта та існуючих принципів оподаткування в Україні 3
2. Земельне та майнове оподаткування: загальна характеристика та елементи податків 8
Література 16

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порівняльний аналіз систем оподаткування спрощеної і загальної
  Вступ 3 1. Загальна характеристика систем оподаткування 4 2. Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткувння 9 3. Переваги та недоліки дійсних систем оподаткування. 14 Література 16

 2. Аналіз діючої системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження оподаткування доходу фізичних осіб 5 1.1 Соціально-економічна спрямованість податку з доходів фізичних осіб в Україні 5 1.2 Податок на доходи фізичних осіб у Податковому кодексі 11 2. Дослідження системи оподаткування фізичних осіб в податковому Кодексі від 2011 року 17 2.1 Аналіз оподаткування фізичних осіб за Податковим Кодексом 2011 року 17 2.2 Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 23 2.3 Прогноз податкових надходжень в 2011 році 25 Висновки 29 Список використаних джерел 31 Додатки 33

 3. Аналіз основних принципів системи управління освітою
  Зміст Вступ 3 1. Система управління освітою в Україні, загальний аспект 4 2. Місце стратегічного менеджменту в системі управління освітою 8 Висновки 12 Список літератури 13

 4. Вишневський – класичні та сучасні принципи оподаткування
  Вступ 2 1. Система принципів класичного оподаткування 3 2. Обґрунтування принципів оподаткування В.Вишневським 7 3. Емпірична перевірка принципу вигоди в умовах України. 11 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 5. Акцизне оподаткування в Україні
  1. Сутність акцизного збору 3 2. Механізм взимання акцизного збору в Україні 4 3. Порядок обчислення і сплати акцизного збору 8 4. Платники та об’єкти акцизного збору 12 5. Шляхи удосконалення акцизного збору в Україні 15 Список використаних джерел 18 Список використаних джерел: 1. Декрет КМУ “Про акцизний збір” від 23.12.92 р. №18-92 із змінами і доповненнями. 2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2004 рік " 3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97№ 280 97 —ВР. 4. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 06.02.96р. №30 96 – BP із змінами і доповненнями. 5. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 07.05.96р. №178 96 – BP із змінами і доповненнями. 6. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі транспортні засоби" від 24.05.96р. №216 96 – BP із змінами і доповненнями. 7. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11.06.96р. №313 96 – BP із змінами і доповненнями. 8 Положення " Про порядок нарахування, термінах сплати і представлення розрахунку акцизного збору" Наказ ГНАУ від 19.01р. № 111. 8. Бандурка О.М., Коробков М.Я.,Орлов П.І.,Петрова К.Я.Фінансова діяльність підприємств: Підручник. – К.: Либідь, 1998 – 312 с. 10. Василик О.Д. Теорія фінансів:Підручник.-К.:НІОС.-2000,с-416 11. Василик О.Д, Державні фінанси України: Навч.посібник.- K.: Вища шк..1997,с-.383 12. 0парін В.M. Фінанси (загальна теорія): Навч.посібник.- К.:КНЕУ, 1999.-164 с 13. Юрій C. Бюджетна система ,-K.2000, 534 с 14. Шарль Бланкард. Державні фінанси в умовах демократії.: Вступ до фінансової науки Пер. з нім.. за ред. ФедосоваВ.М. -K.: Либідь, 2000,- 654 с. 15. Павлюк K.В. Фінансові ресурси держави: Монографія.-К.:ШОС,1997,с-176. 16. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы.-М.,1998. 17. Бородина О.И. Финансы предприятий.-М.:ЮНИТИ, 1995. 34.Брейли P, Майерс C. Принципи корпоративних финансов. - M.: "ОЛИМП - 18. Ковалева й др.-М.: Инфра-М, 1996-368 с. 19. Стоякова Е.С. Финансовый менеджмент: Росийская практика: Учебник.-М: Перспектива, 1995. 20. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.посібник. - K.: Либідь,1993. 21. Сутырин С.Ф. Налоги й налоговое планирование в мировой зкономике. - СПб.: Полис, 1998 22. Фінанси підприємств: Підручник Керівник авт. Кол. І наук. Ред. Проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: КНЕУ,2000. – 640с.,іл. 23. Фінансова діяльність підприємства: Навчальний посібник За ред. Проф.. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2000. - 326с.

 6. Оподаткування підприємств в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 7 1.1. Економічна суть податків, їх функції 7 1.2. Система оподаткування підприємства та її становлення в Україні 11 1.3. Зарубіжний досвід побудови податкової системи 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 17 2.1. Податкова політика держави, як метод державного регулювання економіки та її вплив на результати підприємницької діяльності 17 2.2. Прямі та непрямі податки та їх місце в системи оподаткування 22 2.3. Контроль податкових органів за стягненням податків 27 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 31 3.1. Необхідність проведення реформування податкової системи України 31 3.2. Засади та шляхи реформування системи оподаткування в Україні 33 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42 ДОДАТКИ 44

 7. Особливості оподаткування ПДВ в Україні
  Вступ 3 1. Сутність ПДВ та його платники 4 2. Оподаткування ПДВ, порядок сплати ПДВ 11 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 8. Оподаткування малого бізнесу в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 6 1.1. Мале підприємництво як важливий елемент ринкової економіки 6 1.2. Еволюція розвитку малого бізнесу в Україні 14 1.3. Нормативно-правова база регулювання оподаткування малого бізнесу 21 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 34 2.1. Система оподаткування малого бізнесу 34 2.2. Фіскальна ефективність оподаткування малих підприємств 47 2.3. Податкове регулювання розвитку малого бізнесу 59 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 65 3.1. Зарубіжний досвід оподаткування бізнесу малих підприємств 65 3.2. Оптимізація податкового навантаження на малий бізнес 82 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 ДОДАТКИ 103

 9. Механізм оподаткування комерційних банків в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні засади оподаткування банківської діяльності 5 1.1. Теоретичні аспекти стягнення різних видів податків 5 1.2. Банківські операції як об’єкт оподаткування 18 1.3. Зарубіжний досвід оподаткування банків 34 2. Особливості оподаткування банківських операцій в Україні 43 2.1. Характеристика чинної системи оподаткування 43 2.2. Особливості функціонування банківської системи 53 2.3. Методика оподаткування різних видів банківських операцій 65 2.4. Вплив оподаткування на фінансовий стан комерційних банків 82 3. Напрямки вдосконалення механізму оподаткування вітчизняних банків 92 3.1. Реформування податкової системи України. Зниження ставок оподатку-вання як один з напрямків вдосконалення механізму оподаткування вітчизняних банків 92 3.2. Регресивне оподаткування прибутку як напрямок вдосконалення налого-вої системи і оподаткування банків 96 3.3. Рекомендації і пропозиції щодо зменшення негативного податкового впливу на розподіл прибутку підприємств 100 Висновки 105 Список літератури 108

 10. Особливості оподаткування страхової діяльності в Україні
  План 1. Особливості оподаткування страхової діяльності в Україні 3 2. Задачі 12 Задача 1: У результаті ДТП було знищено автобус. Відпускна ціна автобуса становила 49500грн., знос на день укладання договору 23%. Автобус було застраховано на 90% дійсної вартості. Після аварії залишились придатні до експлуатації деталі на суму 600грн., ступінь знецінення деталей становить 45%, витрати на приведення деталей до придатного стану визначені в розмірі 165грн. Визначити суму страхового відшкодування. Задача 2: Протягом останніх двох років фермерське господарство страхувало врожай кукурудзи на площі 491га, за середньої врожайності - 54ц/га. Страхувальник виявив намір укласти договір страхування на наступний рік на таку саму площу посіву. Ціна 1ц кукурудзи 7грн., страховий тариф дорівнює 11%. Визначити страхову вартість кукурудзи, страхову суму, страховий платіж та суму страхового відшкодування за умову, що внаслідок повені в господарстві фактично зібрано 8015ц кукурудзи. Задача 3: Розрахувати суму страхового відшкодування за умовної та безумовної франшизи, якщо договір страхування укладено на суму 7500грн., франшиза становить 5% від страхової суми, а збитки відповідно дорівнюють 300грн. та 1569грн. Задача 4: Розрахувати суми першого та другого ризиків під час страхування майна, якщо відомо, що страхова сума за договором страхування становить 5640 тис. грн., сума завданих збитків 10000 тис. грн. За результатами розрахунків зробити висновки. Задача 5: Вартісна оцінка об'єкта страхування 3 млн. грн., страхова сума за договором 2,356 млн. грн., визначена сума збитків 1,568 млн. грн. Розрахувати суму страхового відшкодування для страхування майна з використанням системи пропорційної відповідальності. Література 15

 11. Проблеми оподаткування юридичних осіб в Україні
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1.Теоретичні аспекти функціонування податкової системи України на сучасному етапі 6 1.1. Характеристика податкової системи України 6 1.2. Прямі та непрямі податки в структурі оподаткування юридичних осіб 11 Розділ 2. Аналіз та оцінка ефективності податкової політики підприємства 22 2.1. Характеристика об’єкту дослідження 22 2.2. Аналіз податкової політики ЗАТ “Меркурій” за звітний період 24 Розділ 3. Шляхи вдосконалення оподаткування юридичних осіб 30 3.1. Проблеми діючої податкової системи України 30 3.2. Проблеми оподаткування юридичних осіб в Україні та шляхи їх вирішення 34 Висновки 42 Список використаних джерел 44 Основною метою курсової роботи є дослідження та висвітлення стану, проблем та ефективних напрямків оптимізації відносин між державою та юридичними особами у сфері оподаткування. В рамках роботи розглядаються сутність та принципи податкової політики України, основні підвалини функціонування податкової системи України, класифікація податків за економічними критеріями, механізм розрахунку основних податків з підприємства (І розділ); характеристика базового підприємства, економічний аналіз нарахування та сплати податків юридичною особою (ІІ розділ); приводяться основні напрямки пошуку резервів зниження бази оподаткування по окремих видах податків, шляхи мінімізації окремих податкових платежів, плануються обсяги податкових платежів підприємства на майбутні періоди (ІІІ розділ).

 12. Особливості оподаткування страхової діяльності в Україні
  1. Становлення системи оподаткування в Україні 3 2. Оподаткування прибутку страхових компаній. 4 3. Інші податкові платежі та збори 12 4. Контроль за сплатою податків 15 5. Сучасний стан оподаткування страхової діяльності в Україні 17 Список використаної літератури 28

 13. Проблеми оподаткування фізичних осіб в Україні
  ВСТУП 2 1. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 3 2. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 12 3. ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 18 ВИСНОВКИ 22 ВИСНОВКИ 22 ЛІТЕРАТУРА 23

 14. Система оподаткування в Україні: сучасний стан та шляхи її вдосконалення
  Вступ 3 Розділ 1. Еволюція податкової системи України 5 Розділ 2. Динаміка податкових надходжень до державного бюджету 11 Розділ 3. Аналіз проблем та напрямків удосконалення системи оподаткування в Україні 18 Висновок 29 Список використаних джерел 31 Додатки 33

 15. Пряме оподаткування в Україні доходів пов’язаних, із зовнішньоекономічною діяльністю
  Вступ 2 Податкове регулювання. 4 Засади зовнішньоекономічної діяльності. 7 Список використаної літератури. 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua