Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Політекономія (ID:24968)
| Размер: 12 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗадача 4.1.
У земельну ділянку площею 100 га авансовано 100 тис. грн. за середньої норми прибутку 20%.
Через три роки орендар провів комплекс меліоративних робіт вартістю 100 тис. грн., в результаті чого врожайність зернових зросла з 12 ц/га до 30 ц/га
Визначте диференціальну ренту ІІ. Поясніть механізм її утворення та привласнення. Розв’язання задачі подати у табличний спосіб.


Задача 4.2.
Авансовий капітал фірми дорівнює 1 млн. грн.., постійний капітал – 800 тис. грн.. Споживаний за один виробничий цикл постійний капітал становить 200 тис. грн.., норма додаткової вартості – 150 %.
Обчисліть: витрати виробництва, вартість товару, заробітну плату найманих працівників, норму прибутку і рентабельність виробництва даного товару.


Задача 4.3.
Статутний капітал відкритого акціонерного товариства складається з 30 тис. простих і 3 тис. привілейованих акцій номінальною вартістю 25 грн кожна.
Визначте, на яку суму треба придбати акцій, щоб забезпечити безумовний контроль над капіталом акціонерного товариства.
Скільки відсотків від капіталу АТ становить контрольний пакет акцій?


Тести
5.1. Продукт праці набуває економічної форми товару у разі, якщо він:
А) є корисною річчю і здатен задовольнити певну потребу людини;
Б) буде спожитий будь-ким;
В)призначений для купівлі - продажу;
Г) призначений для власного споживання виробника;
Д) обов’язково має натурально-речову форму;
Е)за будь-якої з перелічених умов.
5.2. Зниження реальної заробітної плати відбувається у разі:
А) зростання цін;
Б) скорочення цін;
В)зростання банківського проценту;
Г)зростання позичкового проценту;
Д)зростання безробіття.
5.3. Поняття гранична корисність є елементом:
А)трудової теорії вартості;
Б)теорії маржиналізму;
В) теорії попиту і пропозиції;
Г)теорії раціональних очікувань;
Д) теорії додаткової вартості;
Е)усіх перелічених теорій.
5.4. Визначте, до основного чи оборотного капіталу належать перелічені активи підприємства (поставте біля кожного пункту:ос – основний, або об – оборотний):
А)будівлі і споруди – ос
Б) сировина і матеріали –об
В) комплектуючі вироби –об
Г)верстати, устаткування – ос
Д)грошові кошти – об
Е)паливо, енергія – об
Ж)витрати на оплату праці
5.5., грн.:
А)100;
Б)93;
В)30; 1000*0,1 = 100, 1000*0,07 = 70, 100-70 = 30 грн.
Г)23;
Д)1100.

Література
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. К/р Політекономія
  1. Робоча сила, як особистий фактор виробництва 3 2. Функції політичної економіки 11 Список використаної літератури 15

 2. політекономія
  1.Теорії державних фінансів англійської класичної політекономії 3 2. Розвиток вчення про державні фінанси в працях А. Вагнера 5 3. Концепція державних фінансів ДЖ. Кейнса 6 Література 9

 3. Політекономія задачі
  Задача 3.1 Норма додаткової вартості – 200 %, тривалість робочого дня – 9 год. За 1 год робітник створює нову вартість, що дорівнює 21 гривні. Визначте денну заробітну плату робітника, тривалість необхідного і додаткового робочого часу, створену протягом дня додаткову вартість. Задача 3.2 Сума цін, призначених для продажу товарів – 128,6 млрд. грн.; споживацьких кредитів надано на суму 18.6 млрд. грн. За безготівковими розрахунками реалізується 10 % продукції, бартерні операції становлять пяту частину усіх господарських операцій. Кредитні зобовязання, за якими настав термін сплати – 11, 42 млрд. грн. Визначте кількість готівкових грошей, потрібну для забезпечення обігу даної товарної маси, якщо швидкість обороту грошової одиниці – 12 разів на рік.

 4. Контрольна робота політекономія
  1. Визначте категорії 3 Кооперативна власність ... 2. Теоретичне питання 4 Кругооборот і оборот капіталу 3. Задачі 11 3.1. Для розширення власного виробництва підприємець отримав позику розміром 200 тис. грн під 8 % річних. Будова його капіталу (основний:оборотний) 4:1, норма додаткової вартості 150 %. Реалізує додаткову партію продукції торговельна фірма, капітал якої 20 тис. гривень. Підрахуйте норму прибутковості даного проекту для підприємця і доходи банкіра, підприємця і торговця. 3.2. Капітал, інвестований у кожну з трьох рівних ділянок землі, дорівнює 40 тис. грн. Середня норма прибутку — 20 %. З першої ділянки отримано 40 т пшениці, з другої — 60 т, з третьої — 100 т. Обчисліть диференціальну ренту І. Якою буде ринкова ціна 1 ц пшениці? Проаналізуйте механізм утворення і привласнення диференціальної ренти І. 3.3. У1950 p., коли масштаб цін США становив 0,888 г золота, 1 дол. США обмінювався на 50 бельг. франків. Після девальвації долара у 1971 р. на 8,5 % обмінний курс долара до франка дорівнював 1 дол. за 44,76 бельг. франка. Підрахуйте, як змінився за цей час масштаб цін Бельгії. 4. Тести 15 4.1. Які з перелічених нижче операцій банку є активними, а які — пасивними (поставте біля пункту, "а" — активна, "п" — пасивна)? 4.2. Якщо вартість постійного капіталу збільшиться, то: 4.3. Який період дії орендної угоди є привабливішим для орендаря? 4.4. Джерелом торговельного прибутку є: 4.5. У яких межах може коливатися норма позичкового процента? Список використаної літератури 17

 5. Курсова робота політекономія
  ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА, ЇХ ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 4 2. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 14 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ПРИБУТКОМ 20 ВИСНОВОК 29 ЛІТЕРАТУРА 30

 6. Контрольна робота політекономія
  1. Формування економічної системи суспільства та її суть 2 2. Банки суть, види, основні банківські операції 4 3. Механізм функціонування підприємницького капіталу 6 4. Державне регулювання економічного зростання 9 5. Особливості сучасної світової економіки 14 Список використаної літератури 16

 7. Контрольна робота політекономія
  1 Визначте категорії: 3 2 Теоретичне питання 4 Метод політичної економії 4 Економічні категорії та економічні закони, їх класифікація 5 Економічна теорія та економічна політика і практика 7 3 Задачі 19 4 Тести 21 4.1. Що з переліченого можна вважати перевагою великого підприємства порівняно з дрібним? 4.2. Що відбудеться із диференціальною рентою І у разі вилучення із сільськогосподарського обороту гірших за родючістю земель? 4.3. Вищим органом управління акціонерним товариством є: 4.4. Що з переліченого не має відношення до визначення предмета економічної теорії? 4.5. Якщо в короткий термін необхідно суттєво підвищити обсяг виробництва, то доцільним буде використання: Список літератури 23

 8. Контрольна робота політекономія
  Зміст 1. Визначте категорії: праця, державна власність, концентрація капіталу, заробітна плата, диференційна рента 3 2. Теоретичне питання. Підприємство як первинна ланка національної економіки. Соціально-економічні і організаційні типи підприємств, їх економічні переваги і недоліки 6 3. Задачі 13 Задача 3.1 13 Власний капітал банку становить 10 млн. дол., депозити — 95 млн. дол., банківський процент — 4% річних. Із загальної суми акумульованих банком резервів надані позики на загальну суму 100 млн. дол. Середня норма прибутку в реальному секторі економіки — 12%. Розрахуйте, яку ставку позичкового процента має визначити банк, щоб забезпечити собі прибуток на рівні середньої норми прибутку, якщо його витрати на забезпечення банківської діяльності дорівнюють 2 млн. доларів. Задача 3.2 14 Фермер-орендар щорічно сплачує власнику землі 10 тис. грн. орендної плати. Визначте, яку частину цієї суми становить земельна рента, якщо на ділянці зведені будівлі і споруди вартістю 80 тис. грн. із середнім терміном служби 20 років, причому 20% з них повністю зношені, 50% — нові, 30% — середнього ступеня зносу (Кзв = 0,5). Середньозважена ставка банківського процента дорівнює 7,5% річних. Задача 3.3 15 Товар А обмінюють на п'ять одиниць товару Б. Як зміниться мінове співвідношення, якщо: а) продуктивність праці у виробництві товару А зросте удвічі? б) удвічі зросте продуктивність праці у виробництві товару Б? в) у виробництві товару А удвічі зросте продуктивність праці, а у виробництві товару Б — у два рази підвищиться інтенсивність праці? 4. Тести 17 4. Тести 4.1. За сучасних умов валютні курси визначаються на підставі: а) паритету купівельної спроможності валют; б) співвідношення попиту і пропозиції певної валюти; в) паритету золотого вмісту відповідних валют; г) паритету купівельної спроможності та співвідношення попиту і пропозиції певної валюти; д) узгоджених рішень центральних банків відповідних країн. 4.2. Що з переліченого не входить до складу економічних ресурсів? а) Інвестиційні товари; б) Технології; в) Робочий час; г) Земля; д) Підприємницькі здібності. 4.3. Інвестиційна компанія — це комерційна структура, діяльністю якої передбачено: а) здійснення інвестицій у реальний сектор економіки; б) здійснення інвестицій у будь-яку галузь народного господарства; в) проведення операцій з цінними паперами; г) біржова торгівля інвестиційними товарами; д) виробництво інвестиційних товарів. 4.4. Якщо ділянка землі приносить щорічний чистий доход у розмірі 1000 грн., а ставка банківського процента дорівнює 5% річних, то є сенс продати цю ділянку за ціною, грн.: а) 10000; б) 1100; в) 20000; г) 1000; д) 15000. 4.5. Зростанню реальної заробітної плати сприяє зростання: а) цін; б) банківського процента; в) позичкового процента; г) номінальної зарплати; д) валового внутрішнього продукту. Список використаної літератури 19

 9. Політекономія контрольна робота
  1. Економічні потреби суспільства, їх суть, структура та класифікація. Безмежність потреб. Зміст економічного закону зростання потреб. 3 2. Конкуренція на ринку, її сутність та функції. Форми та методи конкурентної боротьби. Конкуренція і моделі ринків. 9 3. Практична частина. Задача 13 Визначити дефіцит або надлишок державного бюджету, якщо є такі показники: Податок на додану вартість 237 Централізований експорт 115 Оборона 144 Кошти на надзвичайні обставини 62 Кошти від приватизації 48 Акцизи 58 Прибутковий податок 12 Податок на прибуток 171 Соціально-культурні заходи 161 Обслуговування внутрішнього боргу 210 Фінансування місцевих бюджеті 94 Список використаних джерел: 13

 10. Політекономія контрольна робота
  1. Особливости січасної міграції капіталів 3 2. Розвиток міжнародних валютних систем 7 3. Класичні та сучасні теорії міжнародних відносин 13 ЛІТЕРАТУРА: 18

 11. Практичні завдання з дисципліни „Політекономія”
  Задача 3 Проблема для аналізу. Дайте розгорнуту характеристику конкретних форм існування капіталу. Доведіть справедливість використання поняття «людський капітал» та його зміст. Що являють собою інвестиції в людський капітал? 1. Надамо розгорнуту характеристику форм існуваня капіталу 2. Справедливість використання поняття «людський капітал» та його зміст 3. Інвестиції в людський капітал 3.3. Як мала зміниться ціна американських автомобілів у Японії, а японських – у Сполучених Штатах у 1988 р. порівняно із 1985 р., якщо курс ієни за цей період зріс з 262 до 123 ієн за 1 дол. США? Аналіз реальної динаміки цін на автомобілі в США і Японії за цей період свідчить, що американські авто в Японії дешевшали, а ціни на японські автомобілі у Сполучених Штатах майже не змінилися. Поясніть, чому так сталося. Варіант 13 3. Проблема для аналізу. Розкрийте сутність фіктивного капіталу, його функції і роль в сучасній економіці. Поясність причини та проаналізуйте наслідки інтенсивного зростання фіктивного капіталу.

 12. Контрольна робота політекономія (26 варіант)
  Варіант 26 1. Визначте категорії: інтенсивність праці ціна робочої сили валютний коридор орендна плата монополія приватної власності на землю 2. Теоретичне питання. Несільськогосподарські види ренти. Ціна землі. Динаміка ціни землі в сучасних умовах. 3. Задачі 3.1. Власний капітал банку дорівнює - 4 млн грн, залучені довгострокові депозити населення — 8 млн грн, депозити до запитання — 30 млн грн, кошти на поточних рахунках господарюючих об'єктів —10 млн грн, позички для рефінансування, надані Нацбанком під 7 % річних, становлять 7 млн грн. На 50 млн грн банк надав позики. Процент, що сплачують позичальники, становить 15 %. Процент, що сплачується вкладникам, становить 4 % річних по вкладах до запитання і 13 % — по строкових вкладах. Витрати на організацію банківської діяльності дорівнюють 1,24 млн гривень. Підрахуйте масу і норму банківського прибутку. 3.2. Авансований капітал дорівнює 900 тис. дол. На придбання засобів виробництва витрачено 600 тис. дол. Найнято десять робіт¬ників. Норма додаткової вартості — 100 %. Визначте: а) яку нову вартість щорічно створює один робітник; б) місячну заробітну плату; в) норму прибутку, що її отримує інвестор. 3.3. Пряма відрядна розцінка за обробку однієї деталі дорівнює 0,30 грн, а прогресивна — 0,36 грн. Виробнича норма — 150 дета¬лей за зміну. Обчисліть денну заробітну плату робітника відрядника, якщо він перевиконує денну норму на 20 % . 4. Тести 4.1. Крива виробничих можливостей відбиває: . 4.2. Чеки, якими покупці розрахувалися за куплені товари, включають у грошовий агрегат: 4.3. Проблема „що виробляти": 4.4. Яких видів зношування зазнає технологічне обладнання, якщо у галузі розпочалося впровадження новітніх технологій? 4.5. Яка частка ризику особистого майна у разі банкрутства корпорації? Список використаної літератури

 13. Політекономія контрольна робота, задачі, тести
  Зміст. 1. Визначте категорії: приватизація, монопольна земельна рента, норма додаткової вартості, трест. 3 2. Теоретичне питання. Економічний прогрес суспільства, його критерії та рушійні сили. Технологічний, соціальний, формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації розвитку людського суспільства. 5 3. Задачі 16 3.1. Валовий внутрішній продукт, виміряний у поточних ринкових цінах, дорівнює 150 млрд. грн.., сума цін товарів, проданих у кредит, дорівнює 20 млрд. грн. На підставі взаємних розрахунків і за бартерним обміном було реалізовано товарів на суму 50 млрд. грн.., платежі за якими на час розрахунку дорівнюють 20 млрд. грн. 16 Визначте, яка необхідна готівкова маса грошей в обігу, якщо гривня обертається 10 разів на рік. 16 3.2. Загальний капітал, який функціонує у реальному секторі економіки, дорівнює 200 млрд. грн.., у тому числі запозичені ресурси — 50 млрд. грн. Органічна будова капіталу — 4:1, норма додаткової вартості — 200 %, позичковий процент становить 20 % річних. 17 Визначте, яким буде підприємницький доход і процентні платежі, що їх отримують банки. 17 3.3. Капітал підприємства дорівнює 800 тис. дол., у тому числі змінний — 100 тис. дол.; норма додаткової вартості — 200 %. Спожита частина постійного капіталу становить 200 тис. дол. 17 Підрахуйте: витрати виробництва, вартість товару, норму прибутку і норму рентабельності виробництва. 17 4. Тести 18 4.1. Якою є довготермінова динаміка вартості товару «робоча сила». 18 4.2. У чому полягають недоліки такої організаційної форми бізнесу, як корпорація? 19 4.3. Чи можуть виникнути рентні відносини, якщо монополія на землю як на об'єкт господарювання не відділена від монополії приватної власності? 20 4.4. Що з переліченого відрізняє економічні закони від законів природи? 20 4.5. Якому виду зношення піддається засіб праці, якщо знижується собівартість аналогічного обладнання? 20 Література. 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua