Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Попит і пропозиція на ринку праці (ID:24988)
| Размер: 467 кб. | Объем: 42 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття та особливості ринку праці 5
1.1 Сутність ринку праці 5
1.2 Попит та пропозиція робочої сили 7
1.3 Взаємодія попиту та пропозиції на ринку праці 8
1.4 Елементи ринку праці 10
2. Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці в Україні 14
2.1 Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці з 2007 року по 2010 рік 14
2.1 Аналіз попиту і пропозиції на ринку праці за 2010-2011 роки 24
3. Основні напрями регулювання ринку праці 30
Висновки 36
Література 40

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Попит і пропозиція та їх взаємодія
  Вступ 3 1. Попит, сутність закону попиту і фактори, що впливають на нього 5 2. Пропозиція, закон пропозиції, сутність і фактори зміни пропозиції 10 3. Взаємозв’язок попиту і пропозиції. Ринкова рівновага 14 Висновки 22 Список використаної літератури 24

 2. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ, ЯК ЦІНОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ
  1. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ, ЯК ЦІНОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ 3 2. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЦІНАМИ. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ 10 ЛІТЕРАТУРА 16

 3. Ринок: попит, пропозиція та їх взаємодія
  Вступ 3 1. Виникнення, суть та функції ринку 5 2. Економічна природа попиту. Закон попиту і фактори, що впливають на нього. 9 3. Економічна природа пропозиції. Закон пропозиції. 16 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Формування ринкової ціни. 22 Висновки 30 Список використаної літератури 32

 4. Попит і пропозиція, як ціноутворюючі фактори
  1. Попит і пропозиція, як ціноутворюючі фактори 2. Державний контроль за цінами. Законодавчі та нормативні акти в сфері державного контролю за цінами Список використаної літератури

 5. Ціноутворення в сфері туризму Попит і пропозиція, як ціноутворюючі фактори
  1. Попит і пропозиція, як ціноутворюючі фактори 3 2. Державний контроль за цінами. Законодавчі та нормативні акти в сфері державного контролю за цінами. 10 3. Задача. 15 Собівартість виробу - 56 грн. Рентабельність -25%, ставка акцизного збору - 30%, збутова націнка - 5% відпускної ціни виробника. Роздрібна ціна 157 грн.50 коп. Визначити % торговельної надбавки у роздрібній ціні. Список використаних джерел: 16

 6. Пропозиція капіталу та попит на нього. Прийняття фірмою інвестиційного рішення
  Вступ 3 Розділ 1. Ринок капіталу як генератор розвитку світової економіки 3 1.1. Ринок капіталів, його структура та інфраструктура 3 1.2. Функції ринку капіталу 3 1.3. Попит на капітал 3 Розділ 2. Проблеми і перспективи залучення країн з перехідною економікою до світового ринку капіталу 3 2.1. Оцінка досвіду України та країн з перехідною економікою в залученні іноземних інвестицій 3 2.2. Прийняття фірмою інвестиційного рішення 3 2.3. Ринок корпоративних облігацій в Україні 3 Розділ 3. Аналіз діяльності ТОВ «назва» на ринку капіталу 3 3.1. Напрями інвестування розвитку компанії 3 3.2. Проблеми фінансування боргових зобов’язань 3 Висновки 3 Література 3

 7. Ринок праці. Роль профспілок на ринку праці
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття ринку праці, його елементи і функції 5 1.1. Поняття ринку праці 5 1.2. Умови формування й функціонування ринку праці 6 1.3. Формування попиту і пропозиції на робочу силу 9 2. Структура, типи, форми і сегменти ринків праці 12 2.1. Види ринків праці 12 2.2. Сегменти ринку праці 13 3. Основні концепції функціонування ринку праці 15 3.1. Особливості концепцій ринку праці 15 3.2. Моделі ринку праці 17 4. Аналіз ринку праці України 19 4.1. Основні показники українського ринку праці 19 4.2. Шляхи подолання проблем в сфері зайнятості 21 5. Роль профспілок на ринку праці 30 5.1. Сутність профспілок 30 5.2. Роль профспілок України вудосконаленні ринку праці 31 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Метою даної роботи є розкриття поняття ринку праці та ролі профспілок на ньому. Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: - дослідити поняття ринку праці, його елементи і функції; - окреслити структуру, типи, форми і сегменти ринків праці; - розкрити основні концепції функціонування ринку праці; - провести аналіз ринку праці України; - показати роль профспілок на ринку праці. Предметом роботи є відносини, що виникають на ринку праці. Теоретичною та методологічною основою дослідження є законодавчі акти України в частині, що стосуються ринку праці та діяльності Федерації профспілок України, матеріали періодичної преси, статистичні збірники.

 8. Статистика ринку праці
  1. Статистика ринку праці. 2 Практична частина: 8 ВАРІАНТ 4. I. Провести комбінаційний розподіл робочих за кваліфікацією (розрядом) і розміром заробітної плати. II. Розрахувати по даним комбінаційного розподілу середню заробітну плату кожної групи і середню заробітну плату по всім групам разом взятим. III. Розрахувати дисперсію заробітної плати в цеху №1 і №2. Визначити коефіцієнти варіації заробітної плати робочих по цехам. Зробити висновки. IV. З вірогідністю 0,997 визначити помилку вибірки для середньої заробітної плати робочих заводу і для частини робочих, які мають заробітну плату більшу ніж 500 грн. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. Яка вірогідність того, що доля робочих, які мають заробітні плату більш ніж 500 грн., в генеральній сукупності не перевищує 85%? V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв'язку між тарифним розрядом і заробітною платою робочих цеха №2 з №1 по №20 включно (п=20). 2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв'язку між признаками, які ми розглядали. Література. 21

 9. Статистика ринку праці
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ 5 1.1. Сутність та основні характеристики ринку праці 5 1.2. Завдання статистики трудових ресурсів 8 1.3. Основні показники статистики трудових ресурсів 12 РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 19 2.1. Аналіз макросекторіальної структури зайнятості населення України 19 2.2. Статистичний аналіз пропорційності розподілу чисельності зайнятих і безробітних 24 2.3. Розрахунок прогнозних значень рівня безробіття 29 РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ 34 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

 10. Регулювання ринку праці
  1. Регулювання ринку праці 2 2. Регулювання та планування коштів на заробітну плату 9 Задачі 18 Завдання 22 18 Протягом місяця підприємство повинно виготовити 180 виробів „А" і 350 виробів „Б". Тривалість робочого дня 8 год. Трудомісткість виробів і тарифної ставки надані нижче: Розряд Годинні тарифні ставки грн /рік Трудомісткість виробу, н/год А Б Штампувальник III 1,45 2 1 Токар IV 1,62 3 6 Шліфувальник V 1,81 4 2 Електрозварник III 1,45 2 1 Монтажник V 1,81 7 6 Додаткова заробітна плата 15% від тарифної ставки. Розрахувати фонд заробітної плати по підприємству. Завдання 33 19 Чисельність населення області на початок 2006 р. становила 2,2 млн. осіб. Коефіцієнт працездатності населення становить 53,8 %, коефіцієнт працездатності населення працездатного віку — 96,9 %. У народному господарстві зайнято 760 тис. осіб. Чисельність зареєстрованого незайнятого населення працездатного віку становила 36,7 тис. осіб. Визначити: чисельність працездатного населення; чисельність працездатного населення працездатного віку; чисельність економічно-активного населення, загальний рівень зайнятості; рівень зайнятості населення працездатного віку; рівень зайнятості економічно активного населення; рівень безробіття. Література 21

 11. Соціальне партнерство на ринку праці
  ВСТУП 3 1. Соціальне партнерство в Україні: поняття та загальна характеристика 5 2. Мета та завдання соціального партнерства на ринку праці 12 3. Фактори розвитку соціального партнерства 13 ВИСНОВОК 15 Література 16

 12. Характеристика сучасного ринку праці
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 4 1.1. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 4 1.2 РІВНОВАГА НА РИНКУ ПРАЦІ 9 РОЗДІЛ 2 ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 12 2.1. ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ В ГАЛУЗЕВОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ 12 2.2 ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ 19 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ 24 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ: ПРОВЕСТИ СЕГМЕНТАЦІЮ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЗА РІЗНИМИ КРИТЕРІЯМИ 36 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 42-45

 13. Аналіз сучасного ринку праці
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ РИНКУ ПРАЦІ, ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ І ФУНКЦІЇ 4 2. СТАН ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ 9 3. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ 12 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20 ДОДАТКИ 22

 14. Відтворювальна функція ринку праці
  Вступ 3 Відтворювальна функція ринку праці 4 1. Функції ринку праці 4 2. Дослідження відтворювальної функції на ринку праці в Україні 6 3. Дослідження відповідності заробітної плати та продуктивності праці: Україна та світова практика 11 Висновки 20 Список літератури 21 Додатки 22

 15. Правове забезпечення ринку праці
  Вступ 1 Основна частина 1 Висновки 4 Перелік використаної літератури 5

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua