Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: порядок ведення обліку основних засобі та амортизаційних відрахувань (зносу) за допомогою відомості форми №4-М (ID:24993)
| Размер: 105 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Облік основних засобів та амортизаційних відрахувань 5
1.1 Методи нарахування амортизації 9
1.2 Порядок нарахування амортизації 10
1.3 Бухгалтерські рахунки обліку основних засобів та амортизаційних відрахувань на підприємствах малого бізнесу. 11
2. Порядок заповнення Відомості 4-м 13
ВИСНОВОК 15
Список літератури 16
Додаток А 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методика і організація обліку , аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань
  Зміст Вступ 2 Розділ 1 Економічна сутність амортизації необоротних активів. 4 1.1. Економічна сутність амортизації необоротних активів. 4 1.2. Критичний огляд нормативно-правового регулювання нарахування амортизації. 13 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства. 20 Розділ 2 Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів на підприємстві ВАТ Комфор. 58 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ „Комфор”. 58 2.2. Організаційно аспекти обліку і контролю амортизації необоротних активів на підприємстві ВАТ „Комфор”. 64 2.3. Оцінка стану впровадження комп’ютерних технологій обліку амортизації необоротних активів. 78 Розділ 3 Аналіз и аудит амортизаційних відрахувань. 83 3.1. Характеристика нормативних, організаційних та методичних засад проведення економічного аналізу та аудиту амортизації необоротних активів. 83 3.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики підприємства ВАТ „Комфор”, її вплив на стан основних засобів. 93 3.3. Аудит амортизаційних відрахувань та узагальненням його результатів. 103 Висновки. 116 Список використаних джерел. 119 Додатки 125 Дипломна робота містить 120 сторінок, 9 таблиць, 8 рисунків, список літератури з 62 найменувань, 8 додатків. Методика і організація обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань Предметом дослідження є методика і організація обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань організації обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань підприємства ВАТ „Комфор”. Метою даної роботи є поглиблення теоретичних знань та практичних навичок щодо методики і організації обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань За результатами дослідження сформульовані висновки щодо покращення методики і організації обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань на підприємстві ВАТ „Комфор”

 2. Ревізія амортизаційних відрахувань
  1 Перелік об’єктів ревізії амортизаційних відрахувань 3 2 Перелік основних нормативно-правових документів, які регламентують контрольно-ревізійну роботу ревізії амортизаційних відрахувань 4 3. Орієнтована програма проведення ревізії амортизаційних відрахувань 8 4. Методичні прийоми контролю і ревізії амортизаційних відрахувань 14 5. Зміст пояснювальної записки: мета, завдання, послідовність перевірок, основні порушення з вилучанням документів або з пояснювальними записками 15 6. Проміжний акт 18 Список використаної джерел 20

 3. Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу основних засобів
  ВСТУП 4 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗНОСУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ 7 2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ТА ОГЛАД ДЖЕРЕЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13 3. КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « » 18 4. ПЕРВИННИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ 23 5. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ 30 6. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 42 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51 ДОДАТКИ 58

 4. Завдання бухгалтерського обліку на підприємствах автомобільного транспорту, організаційні форми ведення обліку
  Вступ 1. Поняття та сутність бухгалтерського обліку. Особливості бухгалтерського обліку на автотранспортних підприємствах 2. Завдання бухгалтерського обліку на підприємствах автомобільного транспорту 3. Організаційні форми ведення бухгалтерського обліку на автотранспортних підприємствах Висновок Список використаної літератури

 5. організація обліку Форми ведення обліку; їх недоліки та переваги
  1.Форми ведення обліку; їх недоліки та переваги. 3 2. Особливості організації обліку нематеріальних активів. 9 3. Які функції повинен виконувати головний бухгалтер? 13 4. Сформулюйте витяг з наказу про облікову політику підприємства з відображенням особливостей обліку основних засобів. 14 5. В якому разі слід здійснювати та як організувати облік запасів на позабалансових рахунках? 15 ТЕСТИ 16 Тема: «Організація документування, документообігу та діловодства» 16 Тема: «Організація обліку необоротних активів» 18 Тема «Організація складання та надання фінансової звітності» 20 Список літератури 22

 6. Форми ведення бухгалтерського обліку в Україні
  ВСТУП 3 1. Меморіально-ордерна форма обліку 6 2. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. 11 3. Спрощена та автоматизована форми бухгалтерського обліку. 15 ВИСНОВОК 22 Список літератури 24

 7. Бухоблік на залізничному транспорті Порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
  1. Порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві 3 2. Облік розрахунків з державними фондами соціального страхування 8 3. Облік витрат на оплату праці 12 Література 16

 8. Порядок збільшення балансової вартості груп основних фондів у податковому обліку
  ВСТУП 3 1. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 4 2. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА САМОСТІЙНЕ ВИГОТОВЛЕННЯ 5 3. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ПРИ БЕЗОПЛАТНОМУ ОДЕРЖАННІ ОБ'ЄКТІВ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 6 4. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ВНЕСКА У СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ 9 5. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОБМІНУ ОБ'ЄКТА ОСНОВНИХ ФОНДІВ НА НЕПОДІБНИЙ ОБ'ЄКТ. 9 6. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПРИДБАННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА РАХУНОК ЗАСОБІВ ФІНАНСУВАННЯ. 11 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13

 9. Облік зносу (амортизації) основних засобів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку зносу (амортизації) основних засобів 5 1.1. Економічна сутність зносу та амортизації основних засобів 5 1.2. Аналіз нормативної бази з бухгалтерського обліку зносу (амортизації) основних засобів 10 Розділ 2. Методика та практика відображення в обліку процесу зносу (амортизації) основних засобів 15 2.1. Норми та методи нарахування амортизації. 15 2.2. Документальне оформлення амортизації основних засобів. 19 2.3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів підприємства. Відображення амортизації (зносу) у звітності. 22 Розділ 3. Аналіз і контроль процесів нарахування амортизації 26 3.1. Аналіз ефективності використання методів нарахування амортизації для різних видів і груп основних фондів. 26 3.2. Контроль своєчасності та повноти нарахування амортизації і достовірного відображення в обліку й звітності підприємств. 30 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36

 10. Облік зносу (амортизації) основних засобів
  Вступ 3 1. Основні засоби - складова частина необоротних активів підприємства 5 1.1. Сутність основних засобів та їх характеристика 5 1.2. Сучасне нормативне регулювання обліку основних засобів 7 1.3.Актуальні проблеми обліку та оцінки основних засобів 8 2. Облік основних засобів 10 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 10 2.2.Характеристика бухгалтерських рахунків обліку основних засобів 13 2.3. Необхідність здійснення обліку зносу (амортизації) основних засобів 17 3. Методика та практика проведення процесу амортизації основних засобів 21 3.1. Порядок проведення процесу амортизації та вибір методу для амортизаційної політики підприємства 21 3.2. Відображення процесу амортизації основних засобів у звітності 42 Висновок 44 Список використаних джерел 46

 11. Принципи і технологія ведення бухгалтерського обліку (з прикладами)
  1. Принципи бухгалтерського обліку 3 2. Технологія ведення бухгалтерського обліку. 6 3.Визначення корреспонденції бухгалтерських рахунків та складання журналу реєстрації господарських операцій 12 4. Відкриття рахунків синтетичного обліку та відображення на них сум господарських операцій 15 5. Оборотна відомість по синтетичних рахунках 21 6. Складання заключного балансу 22 Список використаної літератури 22

 12. Завдання для контрольної вар 27 Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів
  7. Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів 3 20. Поняття ринку праці. Класифікація персоналу підприємства 5 Задача 2 8 Визначите темпи росту фондовіддачі, якщо у звітному році: вартість валової продукції в оптових цінах — 8 550 тис. грн., вартість основного капі-талу — 4 200 тис. грн., частка активної частини — 0,6, коефіцієнт заванта-ження — 0,7. У плановому році: частка активної частини — 0,65, коефіцієнт завантаження — 0,75. Задача 12 10 Визначити показники використання оборотних засобів на підприємстві в 1 і 2 кварталах і суму оборотних засобів, що вивільняються, якщо: Показники Значення Обсяг реалізованої продукції в 1 кварталі, тис. грн. 180 Залишок оборотних засобів у 1 кварталі, тис. грн. 60 Індекс зросту обсягу реалізації в 1 кварталі 1,1 Час прискорення обороту оборотних засобів, днів 1 Задача 22 12 Підсобний працівник обслуговує трьох основних працівників. Його го-динна тарифна ставка — 2,9 грн. при восьмигодинному робочому дні. Змінна норма виробітки кожного з основних працівників склала 55 шт. деталей за зміну, а фактичне виконання склало: у першого робітника — 105%; другого — 99 %; третього — 100%. Визначити фактичний денний заробіток підсоб-ного працівника. Перелік використаної літератури 13

 13. Обґрунтування економічної привабливості Угорщини для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 3 1.1. Методика МВФ : 5 1.2. Методика Світового Банку: 9 1.3. Методика ООН: 9 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 10 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 10 Розділ 3. Проаналізувати позиції Угорщини в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009». 17 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 Додаток 26

 14. Обґрунтування економічної привабливості Болгарії для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 3 1.1. Методика МВФ : 5 1.2. Методика Світового Банку: 6 1.3. Методика ООН: 7 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 7 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 8 Розділ 3. Проаналізувати позиції Болгарії в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2009». 13 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21 Додаток 22

 15. Обґрунтування економічної привабливості Фінляндії для суб’єктів МЕД та вибір найбільш оптимальної форми ведення міжнародного бізнесу
  ВСТУП 3 Розділ 1. Класифікація країни за методиками міжнародних організацій. 4 1.1. Методика МВФ : 4 1.2. Методика Світового Банку: 7 1.3. Методика ООН: 7 1.4. Методика Світового Банку – МВФ – БМР (Банк міжнародних розрахунків) 7 Розділ 2. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни. 9 Розділ 3. Проаналізувати позиції Фінляндії в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2010». 14 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22 Додаток 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua