Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Потенціал підприємства: формування та оцінка (ID:24995)
| Размер: 30 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Показники й методи оцінки ступеня використання виробничого потенціалу підприємства 3
2. Сутність та різновиди мультиплікатора 9
3. Нерухомість та чинники, що впливають на її вартість 11
4. Задача 16
Розрахувати вартість складної технологічної лінії, конструктивними елементами якої є техніка трьох видів залежно від існуючого попиту на неї. Причому: техніки 1-го виду використано 20 %; техніки 2-го рівня — 50 %; техніки 3-го рівня — 30 %. Собівартість аналогів, яка припадає на 1 % техніки 1-го виду - 900 грн; для 2-го— 480 грн; для 3-го— 120 грн.
Література 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Потенціал підприємства , його формування і оцінка
  1. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства. 3 2. Часова оцінка грошових потоків, майбутня вартість одиниці (вкладу), поточна вартість одиниці (дисконтування), поточна вартість ануїтету. 7 Список використаної літератури 14

 2. Предмет: управління туристичним і готельним бізнесом. Потенціал підприємства: формування та оцінка
  1 БЛОК. ВИРОБНИЦТВО ТА ЗБУТ ТУРИСТСЬКИХ ПОСЛУГ 3 2 БЛОК. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА МЕНЕДЖМЕНТ 12 3 БЛОК. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 20 4 БЛОК. ФІНАНСИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 27 ЛІТЕРАТУРА 34 ДОДАТКИ 35

 3. Потенціал підприємства: формування і оцінювання
  1. Властивості економічних систем та обумовлені ними загальні постулати формування потенціалу підприємства 3 2. Порівняльний підхід до оцінки машин та обладнання 7 Задача 37. 11 Ринкова вартість введених у дію виробничих споруд дорівнює 450 тис. грн. Тривалість їх економічного життя -30 років; відповідна їм ставка доходу - 15 %. В перший рік експлуатації даний майновий комплекс (земельна ділянка і побудовані на ній споруди) приніс чистий операційний доход у розмірі 65 тис. грн. На основі техніки залишку для землі розрахувати вартість земельної діля-нки. Відшкодування інвестицій у будівлі ведуться по ануїтетному методу. Задача 50. 12 Прогнозується отримання доходу від експлуатації готельного комплексу в розмірі 1250 тис. грн. протягом перших 3 років та в розмірі 1400 тис. грн. протягом наступних 2 років. Якою буде поточна вартість доходів від експлуа-тації готельного комплексу за всі 5 років, якщо середньоринкова доходність аналогічних об'єктів - 20%? Перелік використаної літератури 13

 4. Потенціал підприємства: формування та оцінювання
  Варіант 21 ЗМІСТ 1. Назвіть основні модулі системи управління. Які основні їхні завдання стосовно формування потенціалу підприємства? 2 2. Чому за сучасних умов зростає значення вивчення маркетингового, інноваційного і організаційного складників у формуванні та розвитку потенціалу підприємств? 8 3. З яких етапів складається процедура оцінювання конкурентоспроможності об'єкта? 10 4. Тести 18 1. Що з нижче перерахованого не відповідає визначенню ліквідаційної вартості? 2. Який підхід до оцінки власності заснований на економічному принципі очікування? Література 20

 5. Потенціал підприємства формування та оцінювання
  1. Сучасні тенденції реформування економіки України та перебудови промислового комплексу держави 3 2. Виробничі ресурси підприємства, ефективність їх використання , вплив на потенціал та розвиток підприємства 6 Література 11

 6. Аналіз, динаміка, структура, джерела формування та оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства (розрахункова робота на прикладі підприємства)
  В С Т У П 3 1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства 5 2. Оцінки стану, структури й ефективності використання оборотних активів підприємства 11 3. Аналіз ефективності використання грошових активів підприємства 16 4. Аналіз дебіторської заборгованості 20 5.Оцінка ефективності управління виробничими запасами підприємства 23 6. Аналіз джерел формування оборотних активів підприємства 26 Висновки 31 Література 33

 7. Потенціал підприємства
  Теоретичні питання: 3 1. Методичні та організаційно-методичні засади формування потенціалу підприємства 3 2. Доходний підхід до оцінки машин та обладнання 6 Задача 9 Для оновлення автопарку підприємство залучило банківську позику в розмірі 300 тис. грн. під 15% річних зі щоквартальним погашенням протягом 4 років. Визначити залишок заборгованості за основною сумою боргу через 3 роки. Література 11

 8. Потенціал підприємства
  Вступ 3 1. Потенціал підприємства та його види 4 2. Поняття та сутність стратегічного потенціалу підприємства 7 3. Ефективне управління стратегічним потенціалом підприємства 12 4. Гнучкість потенціалу підприємства 15 Висновки 19 Список використаних джерел 20

 9. Потенціал підприємства
  1. Оцінка резервів потенціалу підприємства 3 2. Міжнародні фінансові організації 7 3. Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей 13 Список використаної літератури 16

 10. Трудовий потенціал підприємства
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади трудового потенціалу підприємства 5 1.1. Сутнісно-змістовна характеристика трудового потенціалу 5 1.2. Особливості формування і використання трудового потенціалу підприємства 11 1.3. Методика оцінки і ефективності використання трудового потенціалу 17 2. Аналітична оцінка об’єкту дослідження 35 2.1. Загальна характеристика підприємства та основні його техніко-економічні показники діяльності. 35 2.2. Оцінка ефективності формування та використання трудових ресурсів підприємства. 50 3. Обгрунтування проекту щодо формування та використання трудового потенціалу підприємства 59 3.1. Проектні рішення щодо формування кадрового потенціалу 59 3.2. Заходи підвищення ефективнсті використання кадрів. 85 3.3. Оцінка очікуємих результатів 94 Висновки 105 Список використаної літератури 113

 11. Трудовий потенціал підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади трудового потенціалу підприємства 5 1.1. Сутнісно-змістовна характеристика трудового потенціалу 5 1.2. Особливості формування і використання трудового потенціалу підприємства 11 1.3. Методика оцінки і ефективності використання трудового потенціалу 17 2. Аналітична оцінка об’єкту дослідження 35 2.1. Загальна характеристика підприємства та основні його техніко-економічні показники діяльності. 35 2.2. Оцінка ефективності формування та використання трудових ресурсів підприємства. 50 3. Обгрунтування проекту щодо формування та використання трудового потенціалу підприємства 74 3.1. Проектні рішення щодо формування кадрового потенціалу 74 3.2. Заходи підвищення ефективнсті використання кадрів. 85 3.3. Оцінка очікуємих результатів 94 Висновки 105 Список використаної літератури 113 Мета дипломної роботи є: дослідження загальних засад процесу управління трудовим потенціалом і світового досвіду в цій галузі; детальний розгляд механізму управління - процесу підбору кадрів, їх розвитку і мотивації; оцінка ефективності формування й використання трудового потенціалу підприємства. Завданням дипломної роботи є: визначення засобів на розробка пропозицій щодо підвищення ефективності формування і використання трудового потенціалу. Об'єктом дослідження є сучасні підходи до управління персоналом, сутність процесу управління трудовим потенціалом підприємства, діяльність підприємства та методи роботи з персоналом на цьому підприємстві. У процесі роботи було використано такі економіко-статистичні та математичні методи дослідження, як аналіз, синтез, техніко-економічні розрахунки, спостереження, порівняння, групування, тощо.

 12. Потенціал та розвиток підприємства
  1. Оболонка підприємства: сутність, переваги і сфера застосування 3 2. Синегретичність елементів потенціалу підприємства та процес оптимізації його структури 9 3. Оцінка вартості бізнесу: сутнісна характеристика, базова модель та структурно-логічний граф показників 15 4. Задача 19 Підприємець заплатив за будівлю й землю 40 000 грн. При цьому ринкова вартість земельної ділянки 20 000 грн. Очікуваний строк служби будівлі становить чотири роки, після чого вона повністю знеціниться. Визначити загальний коефіцієнт капіталізації доходів та його структуру при ставці дисконту – 12%. Список використаної літератури 20

 13. Потенціал та розвиток підприємства
  ВСТУП 3 1. Класифікація основних видових проявів процесів розвитку підприємства. 3 2. Оцінка потенціалу підприємства: поняття, основні цілі та сфери застосування. 7 3. Знос та його вплив на вартість машин та обладнання. 8 ВИСНОВОК 13 Задача 14 Проведіть розрахунок необхідних коштів для формування трудового потенціалу ВАТ «Промінь». Вихідна інформація для вартісного розрахунку трудового потенціалу ВАТ «Промінь» № п/п Показники Одиниця виміру У базовому періоді У звітному періоді 1 Розрахунковий коефіцієнт ефективності капітальних вкладень Коеф. 0,16 0,16 2 Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу Осіб 8920 8915 3 Продуктивність праці на 1-го працівника ПВП Тис. грн. 14,2 14,9 4 Фондоозброєність в розрахунку на 1-го працівника ПВП Тис. грн.. 13,5 15,8 Список літератури 15

 14. Потенціал підприємства як економічна категорія
  1. Поняття та значення потенціалу підприємства 3 2. Складові потенціалу підприємства 5 3. Іновації та потенціал підприємства 10 Література 13

 15. Контрольна робота потенціал підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність та структура потенціалу підприємства 4 2. Методика аналізу ринкового потенціалу підприємства 8 Висновок 15 Література 16 Додатки 17 Система ринкового потенціалу підприємства

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua