Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: СТРАХУВАННЯ Варіант № 5 (ID:25000)
| Размер: 53 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 1
Умови завдання. Вибрати найменш збиткову страхову компанію. Критерієм вибору є мінімальна величина наступних показників страхування:
 частота страхових подій,
 збитковість страхової суми,
 вага збитку.
Вихідні дані для розрахунку наведено у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1. Вихідні дані для завдання 1
Найменування показника Страхова компанія А Страхова компанія Б
Роки
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Число об’єктів, які застраховані (n), од. 25 30 27 40 45 100 105 105 105 105
Страхова сума об’єктів, які застраховані (C), тис. грн. 470,0 700,0 640,0 850,0 930,0 4150,0 4300,0 4302,0 4372,0 4388,0
Число страхових випадків (А), од. 10 15 12 30 48 40 41 42 41 40
Страхове відшкодування (В), тис. грн. 110,0 120,0 144,0 420,0 672,0 1120,0 984,0 840,0 1148,0 1280,0

Завдання 2
Умови завдання. Для кожної страхової компанії розрахувати:
 нетто-ставку,
 брутто-ставку,
 навантаження,
 визначити мінімальну кількість клієнтів для беззбиткової роботи СК.
Яка страхова компанія працює успішніше?
Вихідні дані для розрахунку наведено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1. Вихідні дані для завдання 2
Найменування показника Страхова компанія А Страхова компанія Б
Середня вартість об'єкта (Сст), тис. грн. 20,0 40,0
Імовірність страхового випадку (Р), од. 0,69 0,39
Питома вага навантаження, % 20 30
Постійні витрати (ПЗ), тис. грн. 440,0 1100,0
Змінні витрати (ПерЗ), тис. грн. 13,77 15,69

Перелік літератури
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Варіант 11. страхування
  1. Діяльність асистуючих компаній 3 2. Страхування підприємницьких ризиків 7 3. Задача 17 По закінченні терміну кредитування позичальник не повернув банку ні боргу, ні відсотків за користування кредитом. Розрахуйте страхове відшкодування та збитки страхувальника (банку), якщо відомо: сума кредиту - 200000 грн.; строк - 6 місяців; плата за кредит - 80% річних; ліміт покриття - 90%. Згідно договору страхування страхове покриття розповсюджувалося тільки на суму кредиту. 4. Ситуаційне завдання. 18 Власник морського судна уклав із страховиком договір страхування судна «КАСКО». У договорі в переліку винятків, що не підлягають страховому покриттю, значилися військові дії. Під час проходження судна уздовж берега країни, яка знаходилася у стані війни, в його борт потрапив снаряд. Судно зайшло в порт на ремонт. Почався шторм і побоюючись затоплення ушкодженого судна в акваторії порту, капітан виводить його в море, де воно гине під час шторму. При заяві про страховий випадок страховику була отримана відмова у страховому відшкодуванні. Чим обумовлена відмова страховика? Чи правомірні дії страховика? Чому? Якого принципу страхування необхідно дотримуватись у даному випадку? Обґрунтуйте свою відповідь. Література 18

 2. Страхування (8 варіант)
  Вступ 3 Розділ 1. Комплексний страховий ринок: визначення, його складові та ринкові процеси. 4 Розділ 2. Рішення задач 16 2.1 Задачі по розрахунку величини страхового збитку 16 Вихідні дані Значення параметрів S Страхова сума W Страхова вартість Un Прямий збиток Uk Непрямий збиток Fb Безумовна франшиза Fy Умовна франшиза 18000 28000 15000 3000 8 7 Задача 1. Застраховано прямий і непрямий збиток майна по системі повної (дійсної) вартості. Повна страхова сума дорівнює S. Страхова вартість майна W. Безумовна франшиза по прямому збитку -Fb. Прямий збиток склав Un, непрямий - Uk. Непрямий збиток покривається в обсязі не більш 10% від прямого. Знайдіть суму виплати. Задача 2. Майно застраховане по системі пропорційної відповідальності. Страхова сума дорівнює S. Страхова вартість W. Безумовна франшиза Fb. Прямий збиток склав Un. Знайдіть суму виплати. Задача 3. Застраховано прямий і непрямий збиток по системі першого ризику. Повна страхова сума дорівнює S. Безумовна франшиза по прямому збитку Fb. Умовна франшиза по непрямому збитку Fy. Прямий збиток склав Un. Непрямий збиток Uk. Знайдіть суму виплати. Задача 4. Страхування майна виконано по системі "дробової частини". Страхова вартість майна W. Показана вартість дорівнює S. Безумовна франшиза Fb. Збиток склав Un. Знайдіть суму виплати. Задача 5. Майно застраховане по відбудовній вартості (система "нове за старе"). Ринкова (поточна) вартість майна W. Прямий збиток склав 75% від вартості майна, непрямий збиток - 20% від прямого. Знайдіть суму виплати. 2.2 Задача на розрахунок показників страхової статистики та страхових тарифів 21 Розрахувати величини вихідних параметрів страхової статистики та страхових тарифів. Таблиця Умови задач по розрахунку показників страхової статистики та страхових тарифів Вихідні параметри, що необхідно розрахувати Tp Y Nз Чз Тш Тб Задані параметри страхової статистики N L m SP SSb SSo SSm H0 1800 80 90 360 144 90000 5400 24 В таблиці заданими показниками страхової статистики є такі: n - число об'єктів страхування; L - число страхових випадків; m - число об'єктів, що постраждали внаслідок настання страхового випадку; SP- сума всіх зібраних страхових премій (тисяч гривень); SSb- сума усіх виплачених страхових відшкодувань (тис. грн.); SSo- страхова сума всіх об'єктів страхування (тис. грн.); SSm - страхова сума, що припадає на всі постраждалі об'єкти страхової сукупності (тис. грн.); Но - частина навантаження (встановлена у відсотках). Для розв'язання задачі студент згідно з вибраним варіантом розраховує наступні статистичні показники та страхові тарифи, а саме: ♦ частоту страхових випадків (Yc); ♦ коефіцієнт кумуляції ризику (Кк); ♦ коеф і цієнт збитко вості (Кз); ♦ середню страхову суму на один об'єкт страхування (Sn); ♦ середню страхову суму на один постраждалий об'єкт (Sm); ♦ тяжкість ризику (Тр); ♦ збитковість страхової суми (Y); ♦ норму збитковості (Nз); ♦ частоту шкоди (збитку) Чз; ♦ тяжкість шходи(Тш); ♦ страховий нетто-тариф (Тн); ♦ страховий брутто-тариф (Тб). 2.3 Задача по розрахунку показників платоспроможності страховика 25 Виконати відповідні розрахунки і визначити - чи виконується для вибраного страховика вимога Закону України "Про страхування" про перевищення фактичного запасу платоспроможності понад нормативного. Показники діяльності страхової компанії для розрахунку вибираються з таблиці: Таблиця Показники діяльності страхових компаній по страхуванню, іншому ніж страхування життя, за 2001 рік Назва страхов. Активи тисяч Грн. Статутний капітал сплачен. Тис. Грн Страхові платежі тис. Грн. Страхові виплати тис. Грн. Страхові резерви тис.Грн АКВ Гарант 66588,20 2500,00 114762,40 606,30 39510,40 Висновки 27 Список використаної літератури 28

 3. Страхування. Варіант № 2
  Вступ 3 1. Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Визначення страхового ризику. Оцінка ризику й визначення доцільності його страхування. 4 2. Технічні резерви, їх склад 16 3. Проаналізувати обсяг страхових виплат та рівень виплат по видах страхування за 2005-2007 рр 24 Висновки 26 Література 28

 4. Тема: Задачі "страхування" Варіант 13
  Задача 1 Розрахувати розмір частини страхової премії, поверненої страхувальникові у разі дострокового припинення дії договору страхування; розмір страхової премії у разі збільшення страхової суми; розмір страхової премії у разі зменшення страхової суми. Термін дії договорів — І рік. У розрахунках використати дані, наведені в табл. 2 та 3. Дані для розрахунків наведено в таблиці Розмір страхової премії П1, грн. Розмір нової страхової премії П2, грн. N (в місяцях) К1К2 Збільшення страхової суми Зменшення страхової суми 130 150 100 5 0,65 Задача 2 Розрахувати суму страхового відшкодування для страхування майна з використанням системи пропорційної відповідальності за наведеними нижче даними: Варіант 13 Вартісна оцінка об’єкта страхування, грн., W Страхова сума за договором, грн., S Фактична сума збитків, грн., Т 4 500 3 000 4 200 Задача З Розрахувати суми першого та другого ризику при страхуванні домашнього майна за даними, поданими в таблиці: Варіант 13 Вартість домашнього майна, грн. Страхова сума за догово-ром, страхування грн., Сума завданих збитків, грн., Т 14 000 9 000 11 000 Задача 16 Під час пожежі в квартирі повністю згорів холодильник, який було оцінено страховою компанією за товарним чеком на суму 2500 грн. Ступінь спрацювання холодильника на день укладення договору – 35%. Придатних деталей для використання не залишилось. Визначити розмір збитку та суму страхового відшкодування за системою «першого ризику», якщо холодильник було застраховано на 1500 грн.

 5. Договір страхування, його зміст 2. Страхування майна фізичних осіб
  Теоретична частина 1. Договір страхування, його зміст 2. Страхування майна фізичних осіб Практична частина Вихідні дані: R1, років R2, років С1, грн. t1, діб t2, діб В, грн. Т, % 33 77 11 000 5 19 320 000 0,6 V, % Fy, % Z1, грн. Z2, грн Fбу, % С2, грн. Тн, коп. 67 3,2 110 000 8 200 3,8 100 000 10,8 1. На якій термін можна заключити договір страхування життя, якщо страхувальнику на день подачі заяви на страхування виповнилось: а) R1 років; б) R2 років. Поясніть чому. R1 = 33 років R2 = 77 років 2. Громадянин А. уклав договір страхування від нещасних випадків зі страховою компанією на один рік на суму С1 грн. Під час дії договору громадянин зазнав травми, що спричинило втрату працездатності протягом: а) t1 діб; б) t2 діб. Яким буде розмір страхової виплати Q1 та Q2, якщо за кожну добу тимчасової непрацездатності (стаціонарне лікування) страховик виплачує 0,5% страхової суми. Якщо страхової виплати не буде, то поясніть чому. С1 = 11000 грн t1 = 5 діб t2 = 19 діб 3. Господарське товариство має намір застрахувати своє майно строком на один рік у страховому товаристві згідно з правилами страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Вартість майна складає В грн. Майно страхується на V % від його вартості. Розмір тарифної ставки за даним видом страхування складає Т % страхової суми. Розрахувати розмір страхового платежу Р, який належить сплатити страхувальнику страховому товариству. В = 320000 грн V = 67 % Т = 3,2 % 4. Підприємство застрахувало своє майно на повну його вартість В грн. За договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі Fy% від страхової суми. Розрахувати розмір страхового відшкодування Q1 та Q2 за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: а) Z1 грн; б) Z2 грн. В = 320000 грн Fy = 3,2 % Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 5. Господарське товариство застрахувало своє майно на повну його вартість В грн. За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі Fбу% від суми збитку. Розрахувати розмір страхового відшкодування Q1 та Q2 за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: а) Z1 грн; б) Z2 грн. В = 320000 грн Fбу = 3,2 % Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 6. Господарське товариство застрахувало своє майно в розмірі V% його балансової вартості. Вартість майна складає В грн. Розрахувати суму страхового відшкодування Q1 та Q2 за системою пропорційної відповідальності за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: : а) Z1 грн; б) Z2 грн. V = 67 % В = 320000 грн Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 7. Господарське товариство застрахувало своє майно на С2 грн. Вартість майна складає В грн. Розрахувати суму страхового відшкодування Q1 та Q2 за системою страхового забезпечення першого ризику за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: : а) Z1 грн; б) Z2 грн. С2 = 100000 грн В = 320000 грн Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 8. Розрахувати розмір тарифної ставки Тбр, якщо нетто-ставка становить Тн грн., а питома вага навантаження в структурі страхового тарифу складає Н%. Тн = 10,8 коп Н = 30 % 9. Розрахувати розмір нетто-ставки, якщо відома кількість виплат Кв за період (рік), кількість укладених договорів Кд у даному році, середня виплата на один договір , середня страхова сума на один договір . Кв = 23 за період (рік) Кд = 230 шт. = 2650 грн. = 28000 грн. 10. За даними балансу страхової компанії річна сума прибутку становить грн., а сума доходів за рік склала грн. Розрахувати рентабельність страхової компанії. = 160000 грн = 2510000 грн Список використаної літератури

 6. Сутність страхування, основні види страхування
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ 4 2. ОСНОВНІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ 11 3. ОГЛЯД СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 17 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 ДОДАТКИ 26

 7. Система державного соціального страхування. Фонди соціального страхування
  1. Сутність системи державного соціального страхування. 2 2. Формування бюджету джерел соціальних виплат, гарантованих державою 3 3. Види соціальних виплат, гарантованих державою, з урахуванням їх джерела 6 Висновок. 8 Література. 10

 8. Курсова з економіки підприємства Варіант 8 (2й варіант)
  1.Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства 2 2.Визначення річної потреби в обігових коштах підприємства 3 3.Визначення кошторісу витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції 3 4.Визначення кошторісу витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції 7 5.Розрахунок показників ефективності виробництва до залучення інвестицій 9

 9. Страхування
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Принцип граничної сумлінності 4 2. Структура страхового тарифу і призначення її компонентів 5 3. Страхування професійної відповідальності 14 Висновки. 23 Література 24

 10. Страхування
  1. Що явилось базою для законодавчого розмежування суб'єктів страхування? 3 2. Які причини можуть викликати невиконання страховиком його зобов'язань щодо страхувальника згідно з Законом "Про страхування"? 5 3. Які права і обов'язки є у страховика і страхувальника? 7 4. Які принципи лежать в основі страхування відповідальності в системі морського страхування? 8 5. Резюме фіксованого виступу 11 6. Питання на самостійне опрацювання 15 Література 20

 11. Страхування
  Вступ 3 1. Поняття „обов'язкове страхування” 4 2. Можливості та передумови застосування обов’язкового страхування в Україні 12 3. Огляд ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів: історія та практика сьогодення 18 Висновки 22 Література 25

 12. Страхування
  1.1.1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Розрахунково-графічну роботу виконують протягом семестру як різновид самостійної роботи під час вивчення студентом курсу «Страхування». Метою її виконання є закріплення знань, і придбання навичок практичної діяльності. Розрахунково-графічну роботу оформляють у вигляді розрахунково-пояснювальної записки рукописним чи машинописним способом на папері формату А4 (210×297 мм) аналогічно до правил оформлення науково-розрахункового есе. Титульний аркуш виконують за встановленою формою: ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ РОБОТУ Варіант 3 Таблиця 2.5 – Дані для розрахунку до І частини Найменування показника Страхова компанія А Страхова компанія Б Роки 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Число об’єктів, які застраховані (n), од. 100 150 170 200 220 400 420 430 440 450 Страхова сума об’єктів, які застраховані (C), тис. грн. 470,0 850,0 950,0 1050,0 1130,0 8950,0 9340,0 9562,0 9852,0 10088,0 Число страхових випадків (А), од. 30 25 40 42 48 40 50 60 70 80 Страхове відшкодування (В), тис. грн. 82,5 50,0 120,0 147,0 168,0 616,0 660,0 660,0 1078,0 1408,0 Таблиця 2.6 – Дані для розрахунку до ІІ частини Найменування показника Страхова компанія А Страхова компанія Б Середня вартість об'єкта (Сст), тис. грн. 5,0 22,0 Імовірність страхового випадку (Р), од. 0,22 0,14 Питома вага навантаження, % 25 30 Постійні витрати (ПЗ), тис. грн. 400,0 1500,0 Змінні витрати (ПерЗ), тис. грн. 1,10 23,08 Література

 13. Страхування
  1. Ризики в страхуванні. Зміст, класифікація, оцінювання, прогнозування та керування страховими ризиками 3 2. Страхування майна (основних і оборотних фондів підприємства). Страхова відповідальність і оцінка активів. Зміст, форми та особливості укладання і виконання договору страхування 9 3. Страхування життя. Довгострокові договори страхування. Особливості ризиків, визначення страхових сум і внесків. Форми виплат за особистим накопичу вальним страхуванням. особливості укладання і виконання договору страхування. 16 4. Страхування відповідальності. Види відповідальності за зміст страхування. Відповідальність як об’єкт страхових відносин. Особливості реалізації страхування відповідальності та стан необхідності для цього правової бази в державі. Напрямки розвитку страхування відповідальності. 26 Практична частина 31 1. Застраховано прямий і побічний збиток по системі першого ризику. Повна страхова сума встановлена в 24 000 грн. Умовна франшиза по прямому збитку – 2,5%. Безумовна франшиза по побічній збитку – 1%. Прямий збиток складає 12 500 грн. Побічний збиток 900 грн. Найти суму виплати. 2. При страхуванні майна громадян на протязі року в страховій компанії були одержані такі показники: • кількість страхових подій L = N, де N – це дві останні цифри номеру залікової книжки (в нашому випадку N = 27); • число об’єктів страхування n = 1000; • число застрахованих об’єктів, що постраждали внаслідок страхового випадку m = 100; • сума виплаченого страховиком відшкодування збитків на 1 об’єкт Вт = 700 грн.; • страхова сума, що припадає на один пошкоджений об’єкт страхової сукупності Ст. = 1000 грн.; • сума виплаченого страхового відшкодування для всіх об’єктів, що постраждали, В = 400 000 грн.; • страхова сума для всіх об’єктів страхування С = 1 200 000 грн.; • сума зібраних страхових премій Р = 12 000 грн. Знайти. Оцінити діяльність страхової компанії по страхуванню майна громадян на підставі розрахунку наступних статистичних показників: частоти страхових подій Чсп; коефіцієнта кумуляції Кк; коефіцієнт збитковості Кзб; збитковість страхової суми З; середньої страхової суми Сс; норма збитковості Nз; частота збитків Чз. 3. Розрахувати річну брутто-ставку страхового тарифу (в відсотках) при страхуванні автомобілів на підставі теорії імовірності при заданих величинах наступних параметрів: • кількість виплат за рік Кв = 200; • кількість укладених за рік договорів страхування Кд = 1000; • середня величина страхового відшкодування на 1 договір Св = 5000 грн.; • середня страхова сума на один договір Сс = 12000 грн.; • частина навантаження в абсолютній сумі Нс – не встановлюється; • частина навантаження, встановлена у відсотках, складає Но = Nо, де Nо – це остання цифра номеру залікової книжки (у нашому випадку Nо = 7). 4. Для оцінки платоспроможності за звітний період страхової компанії були надані: • вартість майна, тобто загальна сума активів, становить СА = 100 000 грн.; • сума нематеріальних активів становить НА = 7 000 грн.; • технічні резерви складають ТР = 50 000 грн.; • сума страхових премій за звітний період складає СП = 180 000 грн.; • сума виплат за звітний період складає СВ = 60 000 грн.; • операції по перестрахуванню не виконувалися. Знайти. Виконати відповідні розрахунки і визначити – чи виконується для цього Страховика вимога Закону України „Про страхування” про перевищення фактичного запасу платоспроможності понад нормативного. Список використаної літератури 37

 14. Страхування
  1. Рекламна робота страхової компанії 3 2. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні 5 3. Собівартість страхової послуги та її економічний зміст 8 4. Обовязкові види особистого страхування та їх значення 10 5. Необхідність функціонування міжнародної системи "Зелена карта" 14 Задачі 16 Варіант 6 Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та долі перестраховика в резерві незароблених премій страховика на 01.11.06 та 01.12.06 виходячи з наступних даних: Період Місяць/рік Надходження страхових премій за договорами страхування (тис.грн.) Надходження страхових премій за договорами перестрахування (тис.грн.) Страхові премії, які належать перестраховикам (тие.грн.) Лютий 2006 - 600 - Березень 2006 90 - 60 Квітень 2006 240 360 120 Травень 2006 240 120 90 Червень 2006 360 - - Липень 2006 240 240 120 Серпень 2006 480 360 240 Вересень 2006 120 - - Жовтень 2006 600 120 360 Листопад 2006 - 240 - Грудень 2006 720 - 480 Варіант 16. 1. Розрахувати суму першого та другого ризику із страхування домашнього майна. За результатами зробити висновки. Вартість домашнього майна 120 тис.грн. страхова сума 70 тис.грн. сума збитку 95 тис.грн. 2. Розрахувати суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності. Вартісна оцінка автомобіля 48 тис.грн., страхова сума 35 тис.грн., збиток страхувальника за результатами експертизи 39 тис.грн. Варіант 26 Визначити величину заробленої страхової премії за 2006 рік, виходячи із таких даних: тис. грн. Сума резерву незароблених премій на 01.01.2006р 760 Сума резерву незароблених премій на 31.12.2006р 350 Доля перестраховика в резерві незаробленої премії страховика на 01.01.2006 430 Доля перестраховика в резерві незаробленої премії страховика на 31.12.2006 100 Сума премій, що надійшли протягом року по договорах страхування 90 Сума премій, що надійшли протягом року по договорах перестрахування 200 Сума премій сплачених перестраховикам протягом року 80 Сума комісійної винагороди за передачу ризиків в перестрахування 10 Відрахування в централізовані резервні фонди 320 Термінологія 22 Література 27

 15. Страхування
  1. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. Органи нагляду за страховою діяльністю 3 2. Порядок формування, розміщення та використання страхових резервів 9 3. Проаналізувати співвідношення валових страхових премій та ВВП за 2005-2007рр. 21 Список використаної літератури 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua