Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ПрактикаТема: Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту витрат майбутніх періодів (ID:25003)
| Размер: 113 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ І. Організація обліку на підприємстві, фінансовий облік витрат майбутніх періодів 12
1.1. Організація обліку на підприємстві АТ „ххх” 12
1.2. Фінансовий облік витрат майбутніх періодів 21
1.3. Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності інформації витрат майбутніх періодів 29
Розділ ІІ. Економічний аналіз показників діяльності підприємства ВАТ «ххх» 34
2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства АТ „ххх” 34
2.2. Практичний економічний аналіз витрат майбутніх періодів 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
ДОДАТКИ 45
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту адміністративних витрат на підприємствах хлібопекарської промисловості (на прикладі Хлібокомбінату)
  ВСТУП 3 Розділ І. Організація обліку на підприємстві, фінансовий облік векселів 14 1.1. Характеристика підприємствa ДП „ххх”, його виробнича структура та схема управління 14 1.2. Організація обліку на підприємстві ДП „ххх” 20 1.3. Бухгалтерський облік адміністративних витрат 27 Розділ ІІ. Економічний аналіз та аудит діяльності підприємства ДП «ххх» 31 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ДП „ххх” за 2010-2011 роки 31 2.2. Теоретичні основи та практичний економічний аналіз адміністративних витрат 36 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТКИ 57

 2. Організація обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства на виробництво продукції
  Вступ 4 Розділ 1 Науково – теоретичні та методичні основи обліку витрат підприємства на виробництво продукції 6 1.1. Економічна сутність витрат та їх класифікація 6 1.2. Групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції 10 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної та спеціальної літератури обліку і аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 24 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „***” 31 Розділ 2 Організація обліку витрат підприємства на виробництво продукції 37 2.1. Організація документообігу витрат підприємства на виробництво продукції 37 2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку витрат підприємства на виробництво продукції 41 2.3. Організація управлінського обліку витрат підприємства на виробництво продукції 51 2.4. Шляхи удосконалення організації і обліку витрат підприємства на виробництво продукції 56 Розділ 3 Організація аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 62 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат підприємства на виробництво продукції 62 3.2. Загальний аналіз витрат на виробництво продукції 67 3.3. Факторний аналіз витрат на виробництво продукції 73 Розділ 4. Організація та методика проведення аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 77 4.1. Аудит, як незалежна перевірка фінансової звітності підприємства 77 4.2. Планування аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 80 4.3. Узагальнення підсумків проведення аудиту витрат підприємства на виробництво продукції 82 Висновки та пропозиції 85 Список використаної літератури 89 Додатки 95-101 Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції підприємства в сучасних умовах. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку аналізу і аудиту витрат виробництва продукції підприємства ТОВ „***”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „***”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку витрат на виробництво продукції підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів. До роботи додано виступ до захисту

 3. Організаційно-методологічні аспекти обліку, аналізу та аудиту за центрами витрат і центрами відповідальності (на прикладі ТОВ
  АНОТАЦІЯ Ключові слова: центри витрат, центри відповідальності, вичерпані витрати, невичерпані витрати, прямі витрати, основні, собівартість реалізованих послуг, центр доходу, центр прибутку. Реферат Доповідь Статті по темі Роздатковий матеріал Зміст диплому Вступ 6 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНО-ЕКНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 13 1.1. Економічний зміст витрат в управлінському обліку 13 1.2. Класифікація витрат в управлінському обліку 19 1.3. Критичний огляд літератури обліку, аналізу та аудиту за центрами витрат і центрами відповідальності 28 1.4. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ “Автомобільні перевезення” 31 Висновки до розділу 1. 36 РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВ “Назва” 38 2.1. Концепція центрів витрат та обліку відповідальності 38 2.2 Облік відхилень фактичних витрат від стандартних 48 2.3 Організація обліку відповідальності за методом „тариф-година-машина” 55 2.4 Шляхи покращення або автоматизація обліку 60 Висновки до розділу 2. 66 РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВ “Назва” 67 3.1. Завдання та побудова аналізу за центрами витрат 67 3.2. Оцінка діяльності центрів витрат 70 3.3. Відхилення прямих матеріальних витрат, витрат на оплату праці та змінних виробничих накладних витрат 76 3.4 Аналіз відхилень від встановлених стандартом 81 Висновки до розділу 3. 84 РОЗДІЛ ІV. АУДИТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВИТРАТ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВ “Назва” 85 4.1. Внутрішньогосподарський контроль: поняття, завдання, об’єкти та суб’єкти 85 4.2. Методика вивчення стану внутрішнього аудиту 90 4.3. Вивчення та оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в ході аудиту 94 Висновки до розділу 4. 100 Висновки та пропозиції 102 Список використаної літератури 106 Додатки 111

 4. Організація комп'ютерного обліку та аудиту витрат діяльності підприємства
  АНОТАЦІЯ Ключові слова: витрати, витрати діяльності, матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація, прямі витрати, аудит, собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут. ДОПОВІДЬ РЕФЕРАТ Роздатковий матеріал Статті по темі Зміст диплому Вступ 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 8 1.1. Економічна сутність витрат та класифікація витрат 8 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної та спеціальної літератури обліку аудиту витрат діяльності підприємства 22 1.3. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ „Назва” 27 Висновки до розділу 1. 32 РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ 34 2.1. Організація обліку витрат діяльності підприємства 34 2.2. Синтетичний та аналітичний облік витрат діяльності підприємства 38 2.3. Визначення собівартості, закриття рахунків, ціна реалізації 43 2.4. Організація обліку витрат діяльності підприємства за допомогою програми 1-С Бухгалтерія 7.7. 51 Висновки до розділу 2. 55 РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ОБЛІКУ 57 3.1. Аналіз його мета, завдання та інформаційні джерела. 57 3.2. Аналіз динаміки і структури витрат підприємства 61 3.3. Факторний аналіз витрат підприємства 67 Висновки до розділу 3. 71 РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІЗАЦІЇ 72 4.1. Організація та планування аудиту витрат діяльності підприємства 72 4.2. Організація аудиту витрат діяльності підприємства в комп’ютерному середовищі 79 4.3. Аудит витрат діяльності підприємства та узагальнення його результатів 89 Висновки до розділу 4. 98 Висновки та пропозиції 100 Список використаної літератури 105 Додатки 110

 5. Організація обліку, аудиту та аналізу основних засобів
  Вступ 2 Розділ 1.Методологічні та організаційні основи обліку основних засобів 5 1.1. Класифікація та оцінка основних засобів 5 1.2. Документальне оформлення руху основних засобів 19 1.3. Передумови раціональної побудови обліку основних засобів 28 Розділ 2. Облік основних засобів на базі Приватного малого підприємства фірми "Вілс" (ПМП фірми "Вілс") 36 2.1. Аналітичний облік основних засобів 36 2.2. Облік руху основних засобів 38 2.3. Облік амортизації (зносу) основних засобів 50 2.4. Облік ремонту, модернізації, переоцінки основних засобів 61 Розділ 3. Аудит основних засобів 65 3.1. Завдання, мета, джерела аудиту основних засобів. Нормативна база. 65 3.2. Аудит руху основних засобів 70 3.3. Аудит зносу основних засобів 72 3.4. Аудит капітального ремонту основних засобів 76 Розділ 4. Аналіз основних засобів 78 4.1. Методи, прийоми, задачі та джерела інформації для аналізу використання основних фондів. 78 4.2. Аналіз зношення основних засобів та використання амортизаційних відрахувань 80 4.3. Структурний аналіз основних засобів. 86 4.4. Аналіз технічного стану основних фондів. 88 Висновки 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 Додатки. 101

 6. Основи аудиту та економічного аналізу
  1. Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм 3 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції 7 Список використаної літератури 18

 7. Основи аудиту та економічного аналізу
  1. Поняття помилок, їх різновиди та причини виникнення. 3 2. Методика виявлення та підрахунку резервів в аналізі господарської діяльності підприємства. 7 Література 16

 8. Основи аудиту та економічного аналізу
  1. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу підприємства 3 2. Стадії, етапи і процедури аудиту 10 Список використаної літератури 18

 9. Методика і організація обліку , аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань
  Зміст Вступ 2 Розділ 1 Економічна сутність амортизації необоротних активів. 4 1.1. Економічна сутність амортизації необоротних активів. 4 1.2. Критичний огляд нормативно-правового регулювання нарахування амортизації. 13 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства. 20 Розділ 2 Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів на підприємстві ВАТ Комфор. 58 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ „Комфор”. 58 2.2. Організаційно аспекти обліку і контролю амортизації необоротних активів на підприємстві ВАТ „Комфор”. 64 2.3. Оцінка стану впровадження комп’ютерних технологій обліку амортизації необоротних активів. 78 Розділ 3 Аналіз и аудит амортизаційних відрахувань. 83 3.1. Характеристика нормативних, організаційних та методичних засад проведення економічного аналізу та аудиту амортизації необоротних активів. 83 3.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики підприємства ВАТ „Комфор”, її вплив на стан основних засобів. 93 3.3. Аудит амортизаційних відрахувань та узагальненням його результатів. 103 Висновки. 116 Список використаних джерел. 119 Додатки 125 Дипломна робота містить 120 сторінок, 9 таблиць, 8 рисунків, список літератури з 62 найменувань, 8 додатків. Методика і організація обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань Предметом дослідження є методика і організація обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань організації обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань підприємства ВАТ „Комфор”. Метою даної роботи є поглиблення теоретичних знань та практичних навичок щодо методики і організації обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань За результатами дослідження сформульовані висновки щодо покращення методики і організації обліку, аудиту та аналізу амортизаційних відрахувань на підприємстві ВАТ „Комфор”

 10. Організація та методика обліку, аналізу та аудиту оплати праці
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 6 1.1. Сутність оплати праці, як обліково-аналітична категорія 6 1.2. Форми та види оплати праці на підприємствах 10 1.3. Критичний огляд джерельної бази з питань методології та організації обліку і звітності, економічного аналізу та аудиту оплати праці 18 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 22 2.1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку і звітності оплати праці 22 2.2. Методологія бухгалтерського обліку і звітності оплати праці 25 2.3. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності оплати праці 44 2.4. Напрями удосконалення методології та організації обліку та звітності оплати праці 49 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ 54 3.1. Інформаційне забезпечення та методи економічного аналізу оплати праці 54 3.2. Факторний аналіз оплати праці 59 3.3. Використання результатів економічного аналізу оплати праці в управлінні підприємством 64 РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 71 4.1. Методи та процедури аудиту оплати праці 71 4.2. Шляхи удосконалення аудиту оплати праці 77 4.3. Методи і моделі прийняття рішень на основі аудиту оплати праці 85 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95 ДОДАТКИ 104-111

 11. Організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність кредитних операцій. 6 1.1. Поняття та види кредиту. 6 1.2. Порядок укладання кредитних угод, строки та порядок їх погашення. 25 1.3. Техніко-економічна характеристика ТОВ „ОАДС". 37 Висновки до розділу 1. 41 Розділ 2. Організація і методика обліку кредитних операцій. 43 2.1. Організація синтетичного та аналітичного обліку кредитних операцій. 43 2.2. Методика обліку кредитних операцій. 48 2.2.1. Методика обліку довгострокових та короткострокових банківських кредитів. 48 2.2.2. Облік поточної заборгованості. 59 2.3. Автоматизація обліку кредитних операцій. 66 Висновки до розділу 2. 72 Розділ 3. Організація і методика аналізу і аудиту кредитних операцій. 73 3.1. Організація і методика аналізу ефективності кредитних відносин підприємства з банками. 73 3.2. Організація та методика аудиту кредитних операцій. 81 3.3. Автоматизація аудиту та аналізу кредитних операцій. 93 Висновки до розділу 3. 97 Висновки та пропозиції 99 Список використаної літератури 103 Додатки. Звітність 112-122 Метою дипломної роботи є дослідження організація і методика обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань: - вивчити законодавчі та нормативні документи з організації і методики обліку, аудиту та аналізу кредитних операцій; - визначити сутність, місце та роль кредитних операцій як економічної категорії, об'єкту фінансового та податкового обліку; - дослідити порядок надання та погашення кредитів та організаційно-економічні засади управління ними; Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій підприємства ТОВ „ОАДС”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „ОАДС”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі чого використовувались роботи вчених з питань обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій підприємства. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки кредитних операцій підприємства. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.

 12. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з пенсійного страхування
  Вступ 3 1. Розділ: Теоретичні аспекти розрахунків з пенсійного страхування 6 1.1. Економічна сутність розрахунків з пенсійного страхування. 6 1.2. Нормативно-правова база розрахунків з пенсійного страхування. 19 1.3. Порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду розрахунків з пенсійного страхування. 32 1.4. Економічна характеристика дослідного підприємства Іванківського комунального управління водного господарства. 48 2. Розділ: Організація і методика обліку розрахунків з пенсійного страхування 53 2.1. Облікова політика Іванківського комунального управління водного господарства. 53 2.2. Методика обліку розрахунків з пенсійного страхування. 62 2.3. Організація обліку розрахунків з пенсійного страхування. 73 2.4. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з пенсійного страхування 76 2.5. Порядок формування та подання звітності по розрахунках з пенсійним фондом. 79 3. Розділ: Аналіз розрахунків з пенсійного страхування 84 3.1. Завдання і джерела аналізу розрахунків з пенсійного страхування. 84 3.2. Методика аналізу розрахунків з пенсійного страхування. 89 3.3. Аналіз структури розрахунків з пенсійного страхування. 91 4. Розділ: Організація і методика аудиту розрахунків з пенсійного страхування 96 4.1. Загальні підходи до аудиту розрахунків з пенсійного страхування. 96 4.2. Цілі та завдання аудиту розрахунків з пенсійного страхування. 100 4.3. Методика аудиту розрахунків з пенсійного страхування. 102 4.4. Оформлення результатів перевірки. 115 Висновки та пропозиції 119 Список використаної літератури 124 Додатки 128

 13. Методика та організація обліку , аналізу та аудиту товарів робіт, послуг
  Вступ 3 Розділ 1. Економічний зміст товарів, робіт, послуг 6 1.1. Характеристика та класифікація товарів, робіт, послуг 6 1.2. Нормативне регулювання обліку, аналізу і аудиту товарів, робіт, послуг 11 Розділ 2 Організація обліку , аналізу та аудиту товарів робіт, послуг на підприємстві ТОВ „назва” 19 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ „назва” 19 2.2. Фактичний стан обліку і аудиту на підприємстві ТОВ „назва” 23 2.3. Методика аудиту товарів, робіт, послуг 30 Висновки 40 Список використаної літератури 43 Додатки 49-55

 14. Методика та організація обліку , аналізу та аудиту товарів робіт, послуг
  Вступ 3 Розділ 1. Економічний зміст товарів, робіт, послуг 6 1.1. Характеристика та класифікація товарів, робіт, послуг 6 1.2. Нормативне регулювання обліку, аналізу і аудиту товарів, робіт, послуг 11 Розділ 2 Організація обліку , аналізу та аудиту товарів робіт, послуг на підприємстві ТОВ „назва” 19 2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ „назва” 19 2.2. Фактичний стан обліку і аудиту на підприємстві ТОВ „назва” 23 2.3. Методика аудиту товарів, робіт, послуг 30 Висновки 40 Список використаної літератури 43 Додатки 49-58

 15. Методика і організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами
  ВСТУП 3 1. Теоретичні основи розрахунків з підзвітними особами 7 1.1. Основні поняття розрахункових операцій з підзвітними особами 7 1.2. Правові основи розрахунків з підзвітними особами 13 1.3. Організаційно економічна характеристика базового підприємства ТОВ „Торговий центр” 21 2. Методика та організація обліку розрахунків з підзвітними особами 35 2.1. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами 35 2.2. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами 44 2.3. Організація поточного контролю в розрахунках з підзвітними особами 52 2.4. Автоматизація обліку розрахунків з підзвітними особами 61 3. Методика та організація аналізу розрахунків з підзвітними особами 68 3.1. Завдання, джерела та напрямки аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами 68 3.2. Методика аналізу розрахунків з підзвітними особами 77 3.3. Методика і організація аудиту розрахунків з підзвітними особами на прикладі базового підприємства 82 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105 ДОДАТКИ 111-115 (+ Додатки в Екселе, первичка, звітність, аудиторський висновок) Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад розрахунків з підзвітними особами; організації первинного обліку відображення розрахунків з підзвітними особами в бухгалтерському обліку. А також розгляд методики і організації аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними особами.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua