Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Практичні завдання з аудиту в зарубіжних країнах (ID:25005)
| Размер: 22 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 2. Незалежність аудиторів 3
1. Вихідні дані
Аудитор, з котрим було укладено договір на довгострокове обслуговування, не отримав платню за проведену у минулому році перевірку. Він поставив умову: якщо робота не буде оплачена, він не розпочне бухгалтерської звітності за поточний рік. Клієнт відповів, що результати перевірки за цей рік мають критичне значення, оскільки у разі несвоєчасного отримання висновку фірма не зможе одержати додаткове фінансування. Після виконання перевірки за цей рік аудитор отримає всю оплату за два роки.
Потрібно:
Визначити, якого роду проблема незалежності постане перед аудитором, якщо він вирішить проводити перевірку на таких умовах.
2. Вихідні дані
Клієнт попросив зробити йому копії робочих паперів аудитора, щоб до перевірки наступного року він раніше підготував потрібну документацію (з метою економії коштів та часу).
Потрібно:
1. Визначити, яка проблема виникає з точки зору незалежності.
2. Якою має бути реакція аудитора на пропозицію?
3. Вихідні дані
Ви аудитор фірми К. Ваша фірма бажає переїхати в інший офіс, та фірма К пропонує Вам дуже зручне приміщення в будівлі, власником якої вона є.
Потрібно:
Визначити, які проблеми виникають у зв’язку з цією пропозицією.
4. Вихідні дані
Фірма К звернулась до аудиторської фірми з проханням про організацію переходу на комп’ютеризовану форму обліку.
Аудиторська фірма вже не перший рік здійснює аудиторські перевірки бухгалтерської звітності фірми К, добре володіє особливостями організації фінансового та управлінського обліку, проблемами облікової роботи та може чітко сформулювати основні завдання при організації комп’ютеризованого обліку.
Потрібно:
Визначити, як може вплинути цей вид послуг на незалежність аудитора при висловленні думки про стан бухгалтерської звітності фірми К.
5. Вихідні дані
Один із засновників фірми К вимагає укласти договір з аудиторською фірмою про надання послуг щодо оцінки правильності огранізації бухгалтерського обліку з метою дати обґрунтування усунення з посади генерального директора. Розмір плати за послуги засновник пропонує визначити залежно від ступеня досягнення поставленої мети.

Потрібно:
Визначити дії аудиторської фірми.


Завдання 4. Аудиторський ризик 7
1. Вихідні дані
Ваш клієнт володіє трьома великими магазинами. У кожному з них кілька відділів. Усі відділи мають бути ретельно перевірені щонайменше один раз у п’ять років. Більш детально слід перевіряти ті відділи, де найвищий аудиторський ризик. Відомо, що в минулому році у цих магазинах також був проведений аудит. У кожному з магазинів існує відділ внутрішнього контролю.
Потрібно:
Визначити, які дії повинен здійснити аудитор для оцінки ризику.
1. Вихідні дані
1) Фінансова звітність не може бути правильною на 100%.
2) Внутрішній ризик може бути знижений у результаті аудиторської перевірки.
3) Діяльність керівництва фірми впливає на внутрішній ризик.
4) Внутрішній ризик змінюється залежно від виду діяльності фірми.
5) Аудитор може знизити ризик при контролі шляхом внесення припущень щодо вдосконалення (в листах до керівництва).
6) Якщо внутрішній та контрольний ризики високі, то також високий і ризик невиявлення.
7) Якщо внутрішній і контрольний ризики низькі, то аудитор може знизити ступінь деталізації перевірки.
8) Ризик невиявлення має один і той самий рівень для всіх областей перевірки — циклу закупок, реалізації та ін.
Потрібно:
Установити, чи правильне дане твердження.
1. Вихідні дані
Фірма К обрала вас аудитором перший раз. Контракт із попереднім аудитором був припинений унаслідок несвоєчасного подання висновку.
У фірми є два незалежні підрозділи. Перший та головний офіс розміщені в одному місці. Перший підрозділ виробляє опалювальні системи для офісів, заводів та ін. Усі роботи виконуються на замовлення споживачів. Другий підрозділ розташований за 250 км від першого та виробляє побутову електротехніку.
У кожному підрозділі працює свій бухгалтер. Звіт про прибутки і збитки та баланс підготовлюються окремо, потім у головному офісі складається консолідована звітність. В останні роки перший підрозділ став дуже прибутковим, тоді як рентабельність другого знизилась. Рада директорів займається пошуком покупців для другого підрозділу. Якщо їх не знайдуть, то він буде закритий.
Менеджери першого підрозділу вирізняються високим професіоналізмом та мають добру репутацію. Директори сподіваються підняти курс акцій підприємства, оголошуючи результати діяльності по цьому підрозділу раніше, ніж це зроблять конкуренти. Тому вони бажають, щоб аудиторський висновок за бухгалтерською звітністю було підготовлено якомога раніше. Вони не приховують комерційної інформації і вже сповістили деяких журналістів, які висвічують аналіз бізнесу, що очікують зростання прибутку за поточний рік по першому підрозділу порівняно з минулим роком щонайменше на 30%.
Потрібно:
Перелічити індикатори ризику і шляхи їх можливого подолання.

Завдання 10. Вибірка при аудиті 11
1. Вихідні дані
Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів становить 10 000 грн. Припустима помилка — 50 грн. Ризик при вибірці становить 10%.
Потрібно:
Визначити розмір вибірки, якщо:
1) помилки не очікуються;
2) очікується одна помилка.
2. Вихідні дані
Аудитор повинен підтвердити оцінку товарних запасів. За даними бухгалтерського обліку вартість товарних запасів становить 200 000 грн. Вартість вибірки становить 65 000 грн. Виявлена помилка — 1000 грн.
Потрібно:
Визначити очікувану помилку і загальну фактичну очікувану помилку в генеральній сукупності.
3. Вихідні дані
Загальна сума запасів становить 300 тис. грн (генеральна сукупність). Припустима помилка — 500 грн. Ризик під час вибірки — 10% (тобто необхідний рівень довіри становить 90%). Виявлення помилок не очікується.
Потрібно:
Визначити розмір вибірки.
4. Вихідні дані
Розмір вибіркової сукупності — 50 документів, генеральної сукупності — 500.
Потрібно:
Установити вибірковий інтервал і порядок проведення випадкової вибірки.
5. Вихідні дані
Аудитор бажає розглянути 60 рахунків на купівлю.
Потрібно:
Визначити припустиму помилку.
6. Вихідні дані
Аудитор перевірив 60 документів на купівлю і знайшов дві помилки.
Потрібно:
Визначити припустиму помилку, якщо рівень довіри становить 90%.
7. Вихідні дані
Аудитор повинен розрахувати розмір вибірки для дебіторської заборгованості. Загальна сума дебіторів (генеральна сукупність) — 4 500 грн. Припустима помилка — 750 грн. Ризик при вибірці — 5%. Виявлення помилок
не очікується.
Потрібно:
Розрахувати розмір вибірки.
8. Вихідні дані
Аудитор перевіряє дані за дебіторською заборгованістю. Аналітичні дані такі:
Дебітор Сальдо на кінець звітного року
1011 42357
1012 3649
1013 12821
1014 6761
1015 8993
1016 4106
1017 16797
1018 15311
1019 29825
1020 2005
1021 12317
1022 8999
1023 4016
1024 7932
1025 10504
1026 15657
1027 19328
1028 21069
1029 1787
1030 6592
250826

Припустима помилка — 700 грн. Ризик під час вибірки — 5%. Виявлення помилок не очікується. Вибірка починається з елемента в сумі 14 504.
Потрібно:
1. Розрахувати розмір вибірки.
2. Визначити інтервал вибірки і вибрати елемент для перевірки.

Список використаної літератури 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Практичні завдання з менеджменту
  Практичне завдання 1. Розрахунок чисельності управлінського персоналу 3 На підпримєстві працює m робітників. Кілкьість одиниць технологічного обладнання, що використовується у виробництві – n. На основі залежності складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова) розрахувати необхідну кілкьість управлінців для управління підпримєством. Вхідна інформація: 1. Коефіцєінт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлцінців з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Кількість робітників та обладнання за варіантами Показник Значення показника за варіантом 5 m 520 n 470 Практичне завдання 2. Аналіз завантаження управлінського персоналу підприємства 4 Підприємство хараткеризується показниками: m – кілкьість робітників; n – кілкьість одиниць технологічного обладнання; М – кілкьість управлінців. Використовуючи залежність складності управління від кількості робітників обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с= 50. 2. Пропускна спроможність управлцінців з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Кількість робітників та обладнання за варіантами Показник Значення показника за варіантом 5 m 500 n 430 М 50 Практичне завдання 4. Формалізація та розхрахунок кільксоті задач управління підприємством (по підсистемах) 6 Структури систем управління підприємством (об’єєкта та управляючої системи) наведені на схемі, що додається. Відповідно до заданих варіантів у таблиці вказані різні підсистеми управління педприємством Згідно 5 варіанту підсистемою управління є Управління забезпеченням виробництва матеріальними ресурсами на заводі. Потрібно проаналізувати відповідну систему (підсистему). 1. Визначити простір управління. Для цього прийняти такі позначення: k – керований процес, k = ; l – виробничий підрозділ, l = ; p – фаза управління, p = ; t – період управління, t = . 2. Розрахувати кількість задач у системі, підсистемі. 3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми. Список використаної літератури 9

 2. Практичні завдання фінансове право
  1. Зобразіть схематично бюджетний устрій України 3 2. Встановіть різницю між бюджетним устроєм та бюджетною системою України 4 3. На підставі Закону України "Про Державний бюджет" на поточний рік, визначити за рахунок яких джерел покривається дефіцит бюджету в поточному році та в яких сумах 12 Список джерел 14

 3. Практичні завдання Облік ЗЕД
  Задача 1. Згідно контракту від іноземного замовника надійшла давальницька сировина вартістю 7000 дол. За курсом 7 грн. за дол. За виконання робіт по виготовленню продукції замовник перерахував інвалюту в сумі 3000 дол. За курсом 7,8 грн. за 1 дол. При виготовлені готової продукції витрати виконавця складають 15600 грн. При вивезенні готової продукції замовнику, при оформленні ВМД курс НБУ :1 дол.=7,7 грн. Митний збір при ввезенні готової продукції 0,2% ; мито 10% і 5% відповідно; ПДВ - ? Задача 2 Журнал реєстрації господарських операцій № Зміст Кореспонденція рахунків Сума Первинні документи Дт Кт 1 За відкриття поточного рахунку підприємством банку перераховані кошти 92 311 200 Платіжне доручення, Банківська виписка 2 Від постачальника ЗАТ “Радість” надійшли товари ПДВ 28 641 631 631 12500 2500 Накладна, Податкова накладна 3 На валютний рахунок від нерезидента за товари надійшла валюта 1 дол.=8,0 грн. 10000*8=80000 грн. 312 681 80000 Банківська виписка ...............

 4. Практичні завдання з дисципліни „Політекономія”
  Задача 3 Проблема для аналізу. Дайте розгорнуту характеристику конкретних форм існування капіталу. Доведіть справедливість використання поняття «людський капітал» та його зміст. Що являють собою інвестиції в людський капітал? 1. Надамо розгорнуту характеристику форм існуваня капіталу 2. Справедливість використання поняття «людський капітал» та його зміст 3. Інвестиції в людський капітал 3.3. Як мала зміниться ціна американських автомобілів у Японії, а японських – у Сполучених Штатах у 1988 р. порівняно із 1985 р., якщо курс ієни за цей період зріс з 262 до 123 ієн за 1 дол. США? Аналіз реальної динаміки цін на автомобілі в США і Японії за цей період свідчить, що американські авто в Японії дешевшали, а ціни на японські автомобілі у Сполучених Штатах майже не змінилися. Поясніть, чому так сталося. Варіант 13 3. Проблема для аналізу. Розкрийте сутність фіктивного капіталу, його функції і роль в сучасній економіці. Поясність причини та проаналізуйте наслідки інтенсивного зростання фіктивного капіталу.

 5. Практичні завдання Організація праці менеджера
  1. НАВЕСТИ СТИСЛУ ЗАГАЛЬНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ БАЗИ ПРАКТИКИ 3 ВАРІАНТ 1 7 1. На прикладі одного структурного підрозділу організації зробити аналіз документів, що регламентують діяльність керівників та їх підлеглих. Додати до звіту копії положення про структурний підрозділ і посадові інструкції 7 2. Вивчити і проаналізувати ставлення організації до навчання менеджерів: хто, де навчається, підвищує кваліфікацію, стажується, яку суму коштів організація витрачає за рік на навчання менеджерів усього, в тому числі на одного керівника 12 3. За даними обліку тимчасової непрацездатності за минулий рік зробити аналіз захворюваності керівників (не менше 5 осіб): скільки витрачено робочих днів через хвороби кожним, які хвороби найбільше дошкуляли керівникам. З’ясувати, чи корелюється статистика захворювань з віковими показниками керівників 18 4. Взяти участь у двох-трьох виробничих нарадах, провести хронометраж доповідей і виступів, записати, які приймалися рішення. З’ясувати, як ці рішення виконувалися. Зробити власну оцінку доцільності та ефективності цих нарад 19 5. З’ясувати, які категорії працівників організації працюють у режимі ненормованого робочого дня, чим це обумовлено, які засоби компенсації (заохочення) встановила для них адміністрація? Навести конкретні приклади 21 ЛІТЕРАТУРА 22 ДОДАТКИ 23-32

 6. Практичні завдання Організація праці менеджера
  1. НАВЕСТИ СТИСЛУ ЗАГАЛЬНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ БАЗИ ПРАКТИКИ 3 ВАРІАНТ 1 7 1. На прикладі одного структурного підрозділу організації зробити аналіз документів, що регламентують діяльність керівників та їх підлеглих. Додати до звіту копії положення про структурний підрозділ і посадові інструкції 7 2. Вивчити і проаналізувати ставлення організації до навчання менеджерів: хто, де навчається, підвищує кваліфікацію, стажується, яку суму коштів організація витрачає за рік на навчання менеджерів усього, в тому числі на одного керівника 12 3. За даними обліку тимчасової непрацездатності за минулий рік зробити аналіз захворюваності керівників (не менше 5 осіб): скільки витрачено робочих днів через хвороби кожним, які хвороби найбільше дошкуляли керівникам. З’ясувати, чи корелюється статистика захворювань з віковими показниками керівників 18 4. Взяти участь у двох-трьох виробничих нарадах, провести хронометраж доповідей і виступів, записати, які приймалися рішення. З’ясувати, як ці рішення виконувалися. Зробити власну оцінку доцільності та ефективності цих нарад 19 5. З’ясувати, які категорії працівників організації працюють у режимі ненормованого робочого дня, чим це обумовлено, які засоби компенсації (заохочення) встановила для них адміністрація? Навести конкретні приклади 21 ЛІТЕРАТУРА 22 ДОДАТКИ 23

 7. Практичні завдання з фінансів підприємств (4 варіант)
  Завдання 1 на тему «Основні фонди підприємства»……………………………..2 Задача№1. Визначення норми амортизаційних відрахувань на нове устаткування…………………………………………………………………………2 Задача№2. Кількісна оцінка фондовіддачі, фондомісткості продукції та фондоозброєності праці………………………………………………………………3 Завдання 2 на тему «Оборотні фонди підприємства»……………………………4 Задача№1. Розрахунок рівня ефективності використання оборотних коштів у по¬рівнюваних періодах……………………………………………………………...4 Задача№2. Визначення показників оборотності та вивільнення оборотних коштів внаслідок кращого їх використання……………………………………….5 Перелік літератури………………………………………………………………….7

 8. Практичні завдання з Системи підтримки прийняття рішень 5 варіант
  Завдання 1. Прийняття рішення при декількох критеріях 3 На підприємстві є можливість випуску продукції видів Пj (j=1, 2, 3). При її виготовленні використовуються ресурси Р1, Р2, Р3. Розміри припустимих витрат ресурсів обмежені відповідно величинами В1, В2, В3. Видаток ресурсу j-го виду (і=1,2,3) на одиницю продукції j-го виду становить аij одиниць. Ціна одиниці продукції j-го виду дорівнює Сі (j=1, 2, 3). Питомий виторг від реалізації дорівнює Dj. Потрібно: Знайти план випуску продукції, що забезпечує підприємству максимальний дохід при максимальному виторзі від реалізації. Дані наведено в таблицях Варіант В1 В2 В3 а11 а12 а13 а21 а22 а23 а31 а32 а33 5 240 360 180 7 7 5 13 8 10 12 4 11 Варіант D1 D2 D3 C1 C2 C3 5 120 120 80 230 220 130 Завдання 2. Застосування асоціативних правил для стимулювання продажів 5 Створити базу даних про продаж товарів у деякій торговельній точці. Дані розмістити у текстовому файлі «Supermarket.txt». У таблиці, яка має два поля «Номер чека» і «Товар», представити інформацію для покупок продуктів декількох груп. Необхідно вирішити задачу аналізу споживчого кошика з метою наступного застосування результатів для стимулювання продажів. Для цього необхідно: 1. За допомогою аналітичної платформи Deductor Academic провести пошук асоціативних правил. 2. Після завершення процесу пошуку вивести отримані результати, використовуючи спеціальні візуалізатори «Популярні набори», «правила», «Дерево правил», «Що-Якщо». 3. Зробити необхідні висновки. Завдання 3. Розрахунок автокореляції стовпців 9 Створити базу даних про місячний продаж товарів за певний період часу. Дані по продажам розмістити у файлі «Trade.txt». таблиця повинна містити наступні стовпці: «Період» - рік і місяць продажів, «Кількість» - кількість продажів за цей період. За допомогою аналітичної платформи Deductor Academic необхідно визначити чи є сезонність, і якщо є, то яка. Список використаної літератури 12

 9. Облік у зарубіжних країнах
  1. Обліку нематеріальних активів 3 2. Склад і форми фінансової звітності західних компаній 6 Завдання №3 9 Підприємство придбало за грошові кошти земельну ділянку із збудованою на ній будівлею і провело додаткові роботи на ній. Визначити первинну вартість земельної ділянки за відомих умов за GAAP: Варіант 1 Завдання №6 10 Підприємство власними зусиллями збудувало будівлю, використовуючи кошти, взяті в кредит. Розрахувати первинну вартість будівлі за умов (за GAAP). Варіант 2 Завдання №13 11 Розрахувати балансову вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги і резерв на покриття безнадійних боргів різними методами. Умова: I. Станом на 31 грудня поточного року (дату балансу) підприємство "X" має дебіторську заборгованість: по підприємству "А" в сумі 8200 $, з яких : 7000 $ - не простроченої, 1200 $ - простроченої на 10 днів; по підприємству "В" в сумі 7500 $, з яких: 5200 $ - простроченої на 15 днів, 1000 $ - простроченої на 36 днів, 1300 $ - простроченої на 100 днів; по підприємству "С" в сумі 6000 $, з яких: 5000 $ - не простроченої, 1000 $ - простроченої на 65 днів; по підприємству "Д" в сумі 10500 $, з яких: 2500 $ - не простроченої, 3000 $ - простроченої на 45 днів, 5000 $ - простроченої на 95 днів. II. Підприємство "X" проаналізувало інформацію по дебіторській заборгованості за відвантажені товари за останні попередні 3 роки станом на 31 грудня і отримало наступні дані: а) сума дебіторської заборгованості по підприємству "А" становила 20000 $, з яких було погашено 18500 $ б) сума дебіторської заборгованості по підприємству "В" становила 30000 $, з яких було погашено 29000 $ в) сума дебіторської заборгованості по підприємству "С" становила 28000 $, з яких було погашено 28000 $ г) сума дебіторської заборгованості по підприємству "Д" становила 32000 $, з яких було погашено 30600 $ III. Підприємство "X" проаналізувало інформацію по дебіторській заборгованості за відвантажені товари за останні попередні 3 роки станом на 31 грудня і отримало наступні дані: а) сума дебіторської заборгованості списана до настання строків платежу після погашення або визнання її безнадійною - 55000 $, в т.ч. заборгованість на суму 600 $ була визнана безнадійною. б) сума заборгованості, прострочена не більше ніж на місяць, склала 38000 $, при цьому визнана безнадійною заборгованість у сумі 900 $ в) сума заборгованості, прострочена на строк від одного до двох місяців, склала 10000 $, в т.ч. безнадійна - 600 $ г) сума заборгованості, прострочена на строк від двох до трьох місяців, склала 5000 $, в т.ч. безнадійна - 700 $ д) сума заборгованості, прострочена на строк більше трьох місяців, склала 2000 $, в т.ч. безнадійна - 1100 $ ВАРІАНТИ Метод розрахунку 3 На основі загального коефіцієнту сумнівності Список використаних джерел 14

 10. Облік у зарубіжних країнах
  Задача 1 3 Компанія "С" має таку інформацію про закупівлю та викорис¬тання матеріалів: Дата Показник Кількість Ціна 1 квітня Залишок 2500 10 15 квітня Надходження 650 11 18 квітня Видаток 1500 5 травня Надходження 750 12 14 травня Надходження 500 11,5 20 травня Видаток 1200 5 червня Видаток 500 15 червня Надходження 800 11 22 червня Видаток 700 Необхідно визначити собівартість витрачених матеріалів і зали¬шок на 30 червня, використовуючи методи Fifo та середньо¬зваженої собівартості. Розрахунок виконати за умови, що компанія застосовує систему: - постійного обліку запасів; - періодичного обліку запасів. Задача 2 6 За наведеною в таблиці інформацією обрахувати балансову вар¬тість запасів компанії на кінець року. Вид виробничих запасів Кількість одиниць Собівар¬тість, дол. Відновлювальна вартість, дол. А 500 15 13 В 550 35 40 С 200 10 6 Д 170 25 28 Е 400 50 46 К 90 25 20 Н 250 50 45 Список використаної літератури. 7

 11. Облік у зарубіжних країнах
  ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 1. 3 Ситуація 7. Протягом місяця компанія завершила чотири операції. Результати операцій зареєстровано в Т-рахунках, що наводяться нижче: Ситуація 16. Протягом першого місяця компанія завершила чотири операції, вплив яких на бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки показано нижче: Ситуація 24. Протягом місяця компанія завершила шість операції. Нижче наведено кумулятивні сальдо рахунків по кожній з операцій: ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2. 9 Варіант 2. На підставі пробного балансу корпорації за станом на 31 грудня 20А року (табл. 3), змісту проведених операцій за 20Б рік (табл. 4) та даних для регулюючих проводок (табл. 5), необхідно виконати: 1) фазу 7 – скласти фінансові звіти за 20Б рік (звіт про прибутки й збитки та бухгалтерський баланс); Таблиця 3 Пробний баланс корпорації за станом на 31 грудня 20А року Список використаної літератури. 18

 12. Облік у зарубіжних країнах
  1. Обліку нематеріальних активів 3 2. Склад і форми фінансової звітності західних компаній 9 Завдання №1 16 Компанією придбано групу основних засобів, за які сплачено загальною сумою. Визначити первинну вартість кожного з придбаних об'єктів основних засобів. Вар. 1 Завдання №2 17 Компанія А обміняла потриманий верстат на більш нову модель. І результаті переговорів продавець погодився дати певну залікову знижку за старий верстат, відповідно отримавши доплату в розмірі сплачених грошових коштів. Визначити первинну вартість нового верстату і написати бухгалтерське проведення по даній операції за відомих умов (за СААР): Вар. 1 Завдання №3 18 Підприємство "X" проаналізувало інформацію по дебіторській заборгованості за відвантажені товари за останні попередні 3 роки станом на 31 грудня і отримало наступні дані: а) сума дебіторської заборгованості по підприємству "А" становила 20000 $, з яких було погашено 18500 $. б) сума дебіторської заборгованості по підприємству "В" становила 30000 $, з яких було погашено 29000 $. в) сума дебіторської заборгованості по підприємству "С" становила 28000 $. з яких було погашено 28000 $. г) сума дебіторської заборгованості по підприємству Д" становила 32000 $, з яких було погашено 30600 $. Метод розрахунку - Виходячи із платоспроможності окремих дебіторів Список використаних джерел 20

 13. Облік у зарубіжних країнах
  Вступ 3 9. Класифікація і облік грошових коштів та їх еквівалентів 4 15. Види, оцінка та облік довгострокових зобов’язань в міжнародній практиці 6 Висновки 9 Список використаної літератури. 10

 14. ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
  1. Міжнародні концептуальні облікові принципи. 3 2. Облік власного капіталу компанії. 8 ЛІТЕРАТУРА 13

 15. Облік у зарубіжних країнах
  1. Обліку нематеріальних активів 3 2. Склад і форми фінансової звітності західних компаній 8 Завдання №1 13 Підприємство придбало за грошові кошти земельну ділянку із збудованою на ній будівлею і провело додаткові роботи на ній. Визначити первинну вартість земельної ділянки за відомих умов за GAAP: вар. 1 Завдання №2 14 Підприємство власними зусиллями збудувало будівлю, використовуючи кошти, взяті в кредит. Розрахувати первинну вартість будівлі за умов (за GAAP). вар. 2 Завдання №3 15 Розрахувати балансову вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги і резерв на покриття безнадійних боргів різними методами. вар. 3 На основі загального коефіцієнту сумнівності Список використаних джерел 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua