Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Практичне завдання з ОБЖД (ID:25006)
| Размер: 79 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеПрактичне завдання з ОБЖД. Варіант 2.
Вихідні дані:
Приміщення під головний офіс фірма орендує на першому поверсі цегляної будівлі залізничної станції Бельци, відстань від місця відстою вантажних потягів до станційної забудови – 400 м.
Запаси сильнодіючих отруйних речовин на хімічно небезпечних об’єктах та тип ядерного реактору – дивись Схему, що показана у Додатку 1.
Маса пропану у цистернах, що знаходиться на залізничній станції Бельци, становить N * 10т, а запаси води у водосховищі - N *10млн. м3, де N – номер студента у списку навчальної групи.Для даного варіанту N =2.
Тоді маса пропану в цистернах – 20 т. Запаси води у сховищах – 20 млн м3.
Метеорологічні умови для проведення розрахунків такі:
Напрям вітру у приземному шарі атмосфери, градуси – номер студента зза порядком у списку навчальної групи, помножений на 10.
Тобто, для нашого варіанту напрям вітру становить 200.
Швидкість вітру на висоті 1 м та 10 м – 3 м/с;
Температура повітря – реальна на час виконання розрахунків , і становить +60С;
Температура ґрунту – реальна на час виконання роботи і становить – 3,20С
Ступінь вертикальної стійкості повітря студент визначає самостійно за методикою, що наведена в підручнику (Щоботов В.М. Цивільна оборона, Навчальний посібник, -К:Центр навчальної літератури, 2004 – 439 с.)
Відсоток радіоактивних матеріалів, що викинуто у довкілля – 30%.
Виявити та оцінити радіаційну обстановку в осередку ураження в районі офісу.

Література
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Практичне завдання з ПР
  Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності

 2. Практичне завдання
  По даним підприємства визначити суму комунального податку, який сплачує підприємство. Розрахунки подати в динаміці за два останні роки. Навести розрахунок визначення середньоспискової чисельності працюючих.

 3. Практичне завдання з ПР
  ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури

 4. Практичне завдання з ПР
  ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури

 5. Практичне завдання з ПР
  ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури

 6. Практичне завдання з ПР
  ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури

 7. Практичне завдання 3
  Задача 19. Здійснити аналіз впливу обсягів та собівартості продукції на суму витрат. Вид продукції Обсяг виробництва, шт. Собівартість одиниці продукції, грн. попередній період звітний період попередній період звітний період А 662 650 74 76 Б 85 60 130 128 В 195 170 175 172 Г 420 416 25 23 Задача 20. Розрахувати та проаналізувати прибуток. Визначити як він змінився за рахунок зміни обсягу виробництва, ціни і собівартості використовуючи методи ланцюгових підстановок та абсолютних різниць. Показники Попередній рік Звітний рік Обсяг виробництва продукції, одиниць 550 545 Ціна одиниці продукції, грн. 350 348 Собівартість одиниці продукції, грн. 210 208 Задача 22. Здійснити аналіз впливу обсягів та собівартості продукції на суму витрат. Вид продукції Обсяг виробництва, шт. Собівартість одиниці продукції, грн. попередній період звітний період попередній період звітний період А 150 180 74 76 Б 85 103 130 131 В 95 60 175 174 Г 420 466 25 23

 8. Практичне завдання
  Снабжение продукции фирмой «Альфа» фирм-заказчиков «В» и «С» осуществляется по системе «точно в срок» регулярно 1 числа каждого месяца. Срок оплаты контракта поставки продукции составляет 60 дней. Фактическое количество дней оплаты контрактов фирмами-заказчиками по месяцам представлено в таблице 2. Таблица 2. Месяцы года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Срок оплаты, дн. Фирма В 58 62 93 98 56 51 75 50 68 68 76 90 Фирма С 50 86 90 57 83 60 48 82 97 55 66 100 На базе данных о фактических сроках оплаты контрактов поставки продукции фирмами-заказчиками «В» и «С» необходимо: - оценить с помощью статистического метода уровень риска несвоевременной оплаты контрактов фирмами; - выбрать фирму с наименьшим уровнем риска; - предложить мероприятия по снижению риска несвоевременной оплаты контрактов.

 9. Практичне завдання бухоблік
  Завдання 6. 1. Охарактеризувати первинні документи щодо оформлення отримання та видачі готівки. 2. Скласти операційний щоденник. 3. Оцінити вплив операцій на баланс банку. Матеріал для виконання завдання: За касовими документами: 1.06. прийнято від МП «Колос» готівку для зарахування на його поточний рахунок 5000 грн. 03.06. видана заробітна плата працівнику банку – 2250 грн. 10.06. зараховано на поточний рахунок Іванова В.П. - 1000 грн. 11.06. видана готівка працівнику банку на господарські витрати в сумі 300 грн. 13.06. оприбуткована готівка від підприємства на його поточний рахунок – 1200 грн. 14.06. прийнято від населення комунальні платежі в сумі 5250 грн. Комісія банку за платежі населення становить 1% від суми. В цей же день кошти були перераховані комунальний установам. 15.06. проведена ревізія грошового сховища банку. Виявлено надлишок в сумі 100 грн. 23.06. інкасована готівка ТОВ «Світанок» в сумі 2000 грн. Наступного дня кошти були перераховані та оприбутковані в операційну касу банку. 24.06. видано на відрядження працівнику банку – 400 грн. В установлений термін авансовий звіт було затверджено в сумі 370 грн. Невикористаний залишок повернено в касу. 25.06. зараховано на короткостроковий вклад від Кринки А.С. – 1500 грн. 26.06. виплата готівки бюджетній організації за грошовим чеком в сумі 350 грн. 28.06. видано МП «Світ» на виплату заробітної плати – 1500 грн. 29.06. підкріплення обмінного пункту, який знаходиться на території банку – 800 грн. Завдання 16. 1. Пояснити первинні документи щодо оформлення строкових депозитних операцій. 2. Виконати облікові процедури в банку за наведеними нижче даними. 3. Здійснити необхідні розрахунки. Відповідно до облікової політики банку при нарахуванні процентних витрат кількість днів визначається за методом «факт/факт». Матеріал для виконання завдання: 1 березня поточного року укладено строковий депозитний договір №21 між банком «Київ» та ТОВ «Вероніка» за такими умовами: Депонент – ТОВ «Вероніка» - перераховує з поточного рахунка на депозитний рахунок кошти в розмірі 12000 грн. на дату укладання депозитної угоди. Відсотки нараховуються щомісяця в останній день місяця. Оплата відсотків здійснюється в розмірі 11% річних щомісяця шляхом перерахування на поточний рахунок … числа місяця, наступним за звітним та на дату погашення депозиту. Повернення суми депозиту має здійснюватися на поточний рахунок ТОВ «Вероніка» 1 червня наступного року. Строк закінчення дії депозитної угоди – 1 червня наступного року. У випадку дострокового розірвання договору з ініціативи депонента банк сплачує відсотки за зниженою процентною ставкою в розмірі 2% річних. Про дострокове розірвання договору клієнт зобов’язаний повідомити банк не менше ніж за 2 банківські дні. 5 квітня поточного року ТОВ «Вероніка» повідомило про необхідність дострокового вилучення коштів через 3 дні. 8 квітня банк повернув суму депозиту та сплатив відсотків клієнтові відповідно до умов угоди. Завдання 26. 1. Охарактеризувати первинні документи по оформленню видачі та погашення короткострокового кредиту, наданого фізичній особі за рахунок ресурсів банку. 2. Відобразити наведені операції в операційному щоденнику. 3. Здійснити необхідні розрахунки. Відповідно до облікової політики банку при нарахуванні процентних та комісійних доходів кількість днів визначається за методом «факт/факт». Матеріал для виконання завдання: 5 березня поточного року АКБ «Київ» уклав договір про короткострокове кредитування з Петровим І.А. за такими умовами: Сума кредиту – 15000 грн. Строк кредиту – 2 роки з 05.03.06 по 05.07.06 Об’єкт кредитування – придбання земельної ділянки. Видача кредиту здійснюється готівкою 5 березня 2006 року (із попереднім зарахуванням суми кредиту на поточний рахунок позичальника 05.03.06) Плата за кредит – 18% річних – нараховується в останній день місяця. При нарахуванні відсотків першій день видачі кредиту враховуються, а останній день погашення кредиту не враховується. Сплата відсотків здійснюється готівкою щомісяця 1 числа місяця наступного за звітним, та на дату погашення кредиту. Погашення основної суми боргу має здійснюватися 05.07.06 готівкою. Забезпечення кредиту: квартира оціночною вартістю 45000 грн. згідно з договором застави від 05.03.06. Кредит класифіковано як стандартний. Умови договору виконано.

 10. Практичне завдання менеджмент
  ЗМІСТ 1. Ви є фахівцем у галузі менеджменту. До вас звернулася із заявою туристична фірма. Складіть план менеджерських досліджень і запропонуйте власну стратегію 2 2. Побудуйте „дерево” цілей підприємства, яке займається виробництвом кондитерських виробів. Визначте місію підприємства та її цілі 8 Література 13

 11. Практичне завдання з інвестування
  Завдання 1 Підприємство зробило депозитний внесок у банк терміном на 3 роки з нарахуванням відсотків наприкінці року за певною ставкою. Визначити суму внеску з використанням методів прос¬того і складного відсотків, розрахунки внести в таблицю. Визначити величину нарощеної суми з використанням методів простого і складного відсотків. Зобразити графічно ріст по простих і складних відсотках, зро¬бити висновки. Завдання 2 Позичальник отримав під вексель певну суму в грн. строком на 2 роки з нарахуванням по складній обліковій ставці раз на рік. Яку суму позичальник повинен повернути бан¬ку? Якою повинна бути величина дисконту? Завдання 3 Державні короткострокові безкупонні обліга¬ції продаються в момент випуску за певним курсом при номіна¬льній вартості 100 грн. Розрахувати доход від придбання певної кількості паперів і доходність вкладень в них за схемою простих та складних відсотків. Завдання 4 Останній дивіденд, що виплачується за прос¬тою акцією, складає певну суму. Акціонерне товариство постій¬но збільшує суму дивідендів, що виплачуються щороку на 7 %. Знайдіть реальну ринкову вартість акції. Завдання 5 Підприємство має можливість вкласти кошти в один з двох альтернативних проектів (проект "Альфа" та "Бета"). За даними, що наведені в таблицях, необхідно прийняти рішення що¬до вкладення коштів у найбільш вигідний з проектів, зробити з цього приводу висновки. Для оцінки ефективності цих проектів необхідно визначити: 1. чистий приведений дохід; 2. індекс (ко¬ефіцієнт) дохідності; 3. індекс (коефіцієнт) бухгалтерської рен¬табельності; 4. недисконтований період окупності; 5. внутрішня норма прибутковості (ставка доходності). Література

 12. Практичне завдання з термінології
  1. ПРИКЛАД СТАТТІ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 3 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ З СТАТТІ 9 Економіка Виробництво ... 3. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 13 1. Авторитарний стиль керівництва 2. Адміністрація .... ЛІТЕРАТУРА 18

 13. Практичне завдання з туризму
  В Киев приезжает группа из 40 человек на 4 дня. Рассчитайте стоимость тура (трансфер автобусом с ж/д вокзала и на вокзал, размещение в недорогой гостинице (название, цена), питание (завтрак-ужин, название предприятия питания, цена), автобусные экскурсии по Киеву (маршрут экскурсии, время экскурсии). Составьте калькуляцию. Стоимость 4-х дневного прибывания для 1 человека. Создайте презентацию 4-х дневного пребывания в Киеве (название экскурсионной программы, программа 4-х дневного пребывания, стоимость). Оцените свою программу. Будет ли она пользоваться спросом у туристов? (цена ниже, чем в других турфирмах или выше? Программа более насыцена или менее?) 1. Проект туру 3 1.1. Оцінка території 3 1.2. Форма туру та схема маршруту 4 1.3. Пакет послуг 4 1.4. Програма туру 5 1.5. Організаційно-технічне забезпечення туру 6 1.6. Економічне обґрунтування проекту туру 6 2. Маркетинг туру 7 2.1. Позиціювання та просування туру 7 2.2. Рекламно-інформаційна підтримка 8 Висновок 8 Література 9

 14. Практичне завдання аудит
  Завдання 1 3 До якого виду аудиторських послуг необхідно віднести зазначені нижче роботи: А) консультація щодо джерел фінансування підприємства Б) аналіз діяльності підприємтсва В) перевірка та підтвердження фінансової звітності Г)консультації з питань оподаткування Д) комп"ютеризація обліку Ж) формування облікової політики З) постановка обліку І) формування декларації Завдання 2. 4 Питання 4 7 15 19 22 32 40 50 67 88 1. Працівник аудиторської фірми, сертифікований аудитор, є засновником комерційного банку. Оцініть цю ситуацію з погляду необхідності отримання принципу незалежності для України. 7. За чий рахунок сплачуються послуги аудиторів, які проводять обов'язкові аудиторські перевірки, на вимогу державних органів: 15. Суб'єктами аудиту є: 19. Право на отримання сертифіката мають: : 22. Мета аудиту: 32. Аудиторські фірми можуть створюватися у таких організаційно-правових формах: 40. За результатами інвентаризації складу виробничих запасів фірми завідувач складом повинен відшкодувати матеріальні збитки через крадіжку цінностей. Інвентаризацію здійсює: 67. При укладанні договору на проведення аудиту клієнт зробив аудиторській фірмі вигідну пропозицію про надання в оренду приміщень. Можливі дії керівника аудиторської фірми: 88. Аудитор здійснює аналіз перевіреної фінансової звітності на стадії завершення аудиту з метою: Список літератури 7

 15. Практичне завдання менеджмент
  1. Розробити організаційну структурну схему управління підприємства 3 2. Описати організаційну структурну схему управління підприємства 7 3. Проаналізувати організаційну схему управління підприємства, функції та взаємозв'язки посадових осіб на схемі з урахуванням вимог щодо раціонального функціонування структури управління 11 4. Обґрунтувати необхідні зміни в структурі та вдосконалити її шляхом впровадження конкретних заходів по раціоналізації 15 Література 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua