Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Основні сучасні концепції держави (ID:25019)
| Размер: 20 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Основні сучасні концепції держави 3
2. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання. Джерела адміністративного права 10
3. Задача 15
Колесников домовився з Помідоркіним і Часниковим скоїти крадіжку з магазину. У домовлене місце збору Колесников не прийшов. Помідоркін і Часников разом скоїли крадіжку на суму 5.234 грн.
Яку міру покарання буде застосовано до Помідоркіна і Часникова? Чи буде притягнуто до кримінальної відповідальності Колесникова?

Література: 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основні сучасні концепції права
  Вступ 3 1. Загальні уявлення про основні сучасні концепції права 4 1.1. Поняття концепції права 4 1.2. Еволюція концепцій права наприкінці ХІХ – початку ХХІ ст.ст. 6 2. Головні різновиди концепцій сучасного права 10 2.1. Нормативістські концепції 10 2.2. Соціологічні концепції 14 2.3. Елітарні концепції 20 2.4. Подальший розвиток моральної або природно-правової концепції 24 3. Значення вивчення сучасних концепцій права 30 Висновки 32 Перелік використаних джерел 33-34

 2. Сучасні концепції самоменеджменту
  Вступ 3 1. Концепція менеджменту людських ресурсів 4 2. Концепція, побудована на ідеї обмежень 6 3. Концепція самоменеджменту В. Андреєва 9 4. Концепція, заснована на ідеї культури ділового життя 10 5. Міждисциплінарна модель самоменеджменту 11 Висновки 12 Література 14

 3. Сучасні концепції самоменеджменту
  Вступ 3 1. Самоуправління та самовдосконалення менеджера 4 2. Управління часом як одна з головних складових самоменеджменту 11 Висновок 24 Список літератури 25

 4. Сучасні концепції демократії
  Вступ 3 1.Концепція Дарендорфа. 4 2.Концепція масових комунікацій 4 3.Концепція плюралізму еліт 5 4.Систематизм Девіда Істона 6 5.Концепція Р.Арона 6 6.Концепція трансформації пост комуністичних суспільств. 7 7.Концепція Аренда Лепхарда. 9 Література

 5. Сучасні концепції виникнення і розв’язання конфліктів
  Вступ 3 1. Виникнення сучасних конфліктологічних теорій 4 2. Сучасні погляди на конфлікт 8 Висновки 12 Бібліографія 13

 6. Сучасні концепції ціноутворення (науково-дослідницька робота)
  ВСТУП 3 1. Розвиток концепцій ціноутворення – від історії до сучасності 5 2. Загальні цілі й завдання ціноутворення в сучасних умовах товарно-грошових відносин 14 3. Теоретичні аспекти класифікації цін в умовах сучасного розвитку економіки 14 4. Системи забезпечення управління ціноутворенням в сучасних підприємствах малого бізнесу 21 5. Засади ціноутворення на туристичний продукт сільського туризму 25 6. Економічний механізм цінутворення на сучасних електротехнічних підприємствах України 27 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

 7. Основні концепції політичного лідерства
  Вступ 3 1. Суть і природа політичного лідерства 4 2. Природа, концепції та класифікація політичного лідерства 7 Висновок 13 Література 15

 8. Теорія держави та права як наука та сучасні проблеми її розвитку
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та загальна характеристика теорії держави і права як науки та її предмету 4 Розділ 2. Методологія теорії держави та права 10 Розділ 3. Місце теорії держави та права в системі юридичних та суспільних наук 18 Розділ 4. Сучасні проблеми розвитку теорії держави і права та значення її вивчення для підготовки фахівців - юристів 25 Висновки 33 Список використаних джерел та літератури 35

 9. Індивідуальна психологія: основні концепції та принципи
  Вступ 3 1. Основні тезиси індивідуальної психології 4 2. Основні концепції і принципи індивідуальної психології 6 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 10. Основні положення концепції А.Файоля у менеджменті
  Вступ 3 1. Еволюція розвитку теорії та практики організації виробництва 5 2. Анрі Файоль – один з основоположників наукового менеджменту 7 Висновок 13 Література 15

 11. Основні концепції в управлінні економікою в повоєнний період
  Вступ. 1 1. Основні школи в управлінні в повоєнний період. 2 2. Нові аспекти в керуванні економікою в повоєнний період (І.В. Сталін, М.С. Хрущов, Л.В. Канторович, С.Г. Струмилін). 5 Висновок 14 Список використаної літератури. 14

 12. Сучасні мікропроцесори, їх основні параметри
  1. Сучасні мікропроцесори, їх основні параметри 3 2. Формули та функції в таблицях Ексель 6 Література 11

 13. Основні функції держави
  Вступ 3 1. Сутність та види функцій держави 3 2. Внутрішні і зовнішні функції держави 7 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 14. Типологія та основні типи держави
  Вступ 3 1. Передумови виникнення держави. 5 2. Історичні типи держави. 10 3. Форми держави. 22 4. Взаємозв’язок історичного типу та форми держави. 28 Висновки 35 Список використаної літератури 37

 15. Проблеми теорії держави і права білети. Теорії Доказів. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  1. Юридична наука: проблеми характеристики, поняття та класифікації. 2. Проблеми розуміння та визначення поняття «предмет ТДП». 3. Об'єкт ТДП та його співвідношення з предметом: проблемні аспекти. 4. Функції ТДП (функціональний аналіз). 5. Місце ТДП в системі суспільних та юридичних наук: підходи розуміння. 6. Проблеми класифікації методів юридичної науки. 7. Походження держав: проблематика причин та шляхів її розвитку. 8. Проблеми поняття та ознак держави. 9. Сутнісна характеристика держави: основні підходи 10. Тип держави: проблеми розуміння. 11. Форми державного устрою: проблеми розуміння. 12. Форма державного правління: проблеми визначень. 13. Політичний режим: проблеми розуміння поняття та особливості. 14. Правовий статус особи: проблеми ідентифікації понять. 15. Держава та економіка: межі втручання та напрямки взаємодії. 16. Політична система суспільства: поняття та типологія. 17. Структура та функції політичної системи суспільства. Держава - центральний елемент політичної системи суспільства. 18. Проблематика шляхів формування права. 19. Сутність права, підходи до визначення. 20. Проблематика виокремлення функцій права. 21. Проблематика співвідношення об'єктивного та суб'єктивного права. 22. Поняття, зміст та напрямки праворозуміння. 23. Основні західні школи праворозуміння. 24. Типи праворозуміння. 25. Дія права як фактор забезпечення мети правового регулювання суспільних відносин. 26. Методологічні засади правового регулювання та правового впливу, їх взаємозв'язок із суміжними правовими категоріями. 27. Соціальна відповідальність: проблеми розуміння. 28. Проблематика юридичної відповідальності. 29. Законність та правопорядок: проблеми співвідношення. 30. Законність як комплексна категорія. Теорії Доказів 1. Поняття та предмет теорії доказів. Співвідношення кримінального процесу, доказового права та теорії доказів. 2. Поняття, види та особливості пізнання у кримінальному процесі. 3. Поняття, види та зміст істини в кримінальному процесі. 4. Встановлення об'єктивної істини як мета доказування та принцип кримінального процесу. 5. Поняття та класифікація доказів у кримінальному судочинстві. 6. Юридичні властивості доказу у кримінальному процесі. 7. Умови (правила) допустимості доказу у кримінальному процесі. 8. Поняття та елементи (структура) предмета доказування у кримінальній справі. 9. Особливості предмета доказування в справах про злочини неповнолітніх. 10. Поняття та елементи (зміст) процесу доказування у кримінальних справах. 11. Поняття та значення слідчих і судових версій в процесі доказування у кримінальних справах. Планування під час розслідування кримінальних справ. 12. Презумпції та преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах: поняття, види та значення. 13. Формула і зміст презумпції невинуватості. її значення для кримінально-процесуального доказування. 14. Способи збирання та перевірки доказів у кримінальному процесі: поняття, класифікація та загальна характеристика. 15. Поняття, класифікація та значення слідчих і судових дій як основних способів збирання та перевірки доказів у кримінальній справі. 16. Принципи оцінки доказів у кримінальному процесі. 17. Поняття, види та суб'єкти оцінки доказів у кримінальному процесі. 18. Поняття та класифікація суб'єктів доказування у кримінальному процесі. 19. Поняття, види, зміст та значення свідоцького імунітету у кримінальному процесі. 20. Поняття та предмет показань потерпілого. Особливості оцінки показань потерпілого. 21. Правовий статус свідка та потерпілого у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). 22. Поняття, предмет та види показань підозрюваного та обвинуваченого. Особливості оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого. 23. Поняття та види судових експертиз. Випадки обов'язкового призначення експертизи у кримінальному процесі. 24. Поняття, види, зміст та значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі. 25. Правовий статус експерта у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). Особливості оцінки висновку експерта. 26. Поняття, види та значення речових доказів у кримінальному процесі. 27. Одержання речових доказів та їхнє процесуальне закріплення (оформлення) у кримінальній справі. 28. Вирішення питання про речові докази у судовому вироці суду та у разі закриття кримінальної справи. 29. Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів у кримінальній справі. 30. Додатки до протоколів слідчих і судових дій та їхнє доказове значення у кримінальному судочинстві. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види. 2. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття та вити тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 4. Поняття та види стадій умисного злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. 5. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників. Кваліфікація злочинів з урахуванням виду співучасника. Форми співучасті у злочині. 6. Поняття, ознаки та види множинності злочинів. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Рецидив злочинів. 7. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. Характеристика окремих обставин, що виключають злочинність діяння (необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання особи, яка вчинила злочин, фізичного або психічного примусу). 8. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 9. Поняття, ознаки, система та мета покарання. 10. Принципи та загальні засади призначення покарання. 11. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 12. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування (поняття, умови застосування та види). 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 14. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації. 15. Поняття, ознаки та види вбивств. Умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК України). Умисні вбивства за наявності пом'якшуючих обставин (статті 116-118 КК України). 16. Поняття, ознаки та види тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості. Загальна характеристика ознак тяжких, середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень. 17. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). Розмежування з захопленням заручників (ст. 147 КК України). 18. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Розмежування з насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України). 19. Крадіжка (ст. 185 КК України). Переростання крадіжки у грабіж або розбій. 20. Вимагання (ст. 189 КК України). Розмежування вимагання з насильницьким грабежем і розбоєм. 21. Шахрайство (ст. 190 КК України). 22. Контрабанда (ст. 201 КК України). Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України). 23. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). 24. Кримінальна відповідальність за створення та діяльність злочинних організацій в Україні. 25. Загальна характеристика злочинів проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). 26. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Хуліганство (ст. 296 КК України). 27. Загальна характеристика злочинів проти моральності. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). 28. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 29. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Розмежування з перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). 30. Одержання хабара та незаконне збагачення (статті 368 та 368-2 КК України). Поняття службової особи у кримінальному праві України.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua