Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Предмет економічної теорії: концептуальні підходи (ID:25025)
| Размер: 22 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Особливості предмету економічної теорії 4
2. Основні точки зору на предмет економічної теорії 7
3. Критичний аналіз поглядів сучасних економістів щодо предмета економічної теорії 10
Висновки 17
Список використаної літератури 19
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Предмет цілі і функції економічної теорії
  Вступ 3 1. Сутність політичної економії як науки 4 2. Предмет політичної економії та його зміни у часі. 5 3. Цілі та функції політичної економії 7 Висновки 10 Перелік використаної літератури 12

 2. Еволюція поглядів на предмет економічної теорії
  Вступ 3 1. Виникнення та еволюція політичної економії 4 2. Предмет політичної економії та його тлумачення представниками різних шкіл і напрямів 12 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 3. Предмет, метод і функції економічної теорії, її значення для формування сучасного економічного мислення працівників правоохоронних органів
  ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 3 МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 5 ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 9 ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО СУЧАСНОГО МИСЛЕННЯ У СПІВРОБІТНИЦТВІ ОВС 12 ВИСНОВОК 14 ЛІТЕРАТУРА 15

 4. Сталий місцевий розвиток: концептуальні підходи
  Вступ 3 1. Концептуальні підходи до сталого розвитку 4 2. Сталий місцевий розвиток в Україні: показники та напрям дій. 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 5. Предмет та методологія теорії держави та права
  Вступ 3 1. Загальна характеристика предмета теорії держави і права 5 1.2. Передумови виникнення теорії держави і права 5 1.2. Визначення предмета теорії держави і права 8 2. Методологія теорії держави і права: основні характеристики 11 2.1. Визначення метода теорії держави і права 11 2.2. Класифікація методів теорії держави і права та їх детальний аналіз 14 2.2.1. Загальнонаукові методи пізнання теорії держави і права 14 2.2.2. Визначення спеціальних методів теорії держави і права 17 2.3. Значення наукових визначень для методології держави і права 21 3. Практичне застосування методології для визначення передумов класифікації правової системи України 23 Висновки 31 Список використаної літератури 34

 6. Суб’єкти міжнародного економічного права. Різні концептуальні підходи до визначення складу суб’єктів міжнародного економічного права
  Субъекты международного экономического права План: Вступ 3 1. Загальна характеристика міжнародного економічного права 4 2. Концептуальні підходи до визначення поняття суб’єкта міжнародного права 9 3. Міжнародні економічні організації, як суб’єкт міждержавних економічних відносин 17 3.1. Поняття, класифікація та система міжнародних економічних організацій. 19 3.2. Міжнародна правосуб'єктність та міжнародно-правовий статус міжнародних економічних організацій. 20 3.3. Міжнародні неурядові економічні організації. 23 3.4. Характеристика міжнародних економічних організацій 27 4. Держава як суб'єкт міжнародного економічного права 35 Висновок 39 Список використаної літератури 41 Мета роботи. Дослідити та охарактеризувати суб’єкти міжнародного економічного права. Об’єкт курсової роботи. Суб’єкти міжнародного економічного права.

 7. Білети з економічної теорії
  Білети Зміст 2. Ординалістська концепція корисності. Оптимум споживача. 3 5. Аналіз поведінки споживача. 3 8. Виробництво з одним змінним ресурсом. Закон спадної віддачі. 4 13. Аграрні відносний, їх зміст і особливості. Земельна реформа в Україні. 6 16. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. Формування конкурентного середовища в Україні. 7 17. Кардиналістський підхід до аналізу корисності. Максимізація корисності споживачем. 8 18. Валютні відносити. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. 9 19. Діалектична залежність попиту і пропозиції: ринкова рівновага. 10 20. Основні проблеми та суперечності перехідних процесів в Україні. Тіньова економіка. 12 21. А Маршал як засновник неокласики та його внесок в економічну науку. 13 22. Закон вартості і його функції. 14 23. Еластичність попиту та пропозиції: поняття, мета обчислення і практичне застосування. 15 24. Доходи та їх розподіл в ринковій економіці. Крива Лоренца. 16 25. Ринкова пропозиція та її графічна модель. Чинники впливу на пропозицію. Закон пропозиції. 17 26. Держава в системі макроекономічного регулювання. 18 27. Теорія «раціональних очікувань» та її економічний зміст. 19 28. Попит. Нецінові детермінанти попиту. Закон попиту. 20 30, Економічна теорія як основа економічної політики держави. 21 31, Ринковий механізм: економічна природа попиту та пропозиції. 23 33. Інституціоналізм та основні етапи його розвитку. 23 34. Сутність підприємництва. Економічні основи розвитку підприємництва в Україні. 24 35. Ринок праці. Попит на працю. Обґрунтування рішень про найм. 25 36. Сукупний попит та його структура: споживчий, інвестиційний, держачи та закордону. 26 Рис. 4.1. Крива сукупного попиту 27 37. Роздержавлення і приватизація - основа ринкових перетворень економіки України. 27 39. Економічна політика меркантилізму і сучасність. 27 40. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні. 28 Рис. 1 Елементи ринкової інфраструктури 29 42. Моделі макроекономічної рівноваги: класична і кейнсіанська 30 43. Ринок, його функції та структура. 30 45. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та його сучасне значення. 31 46. Ефективність виробництва: сутність, економічні та соціальні показники. 32 48. Основні передумови та модель економічного зростання Солоу. 34 Y/L = F(K / L) або у =f(k), 34 49. Суспільне виробництво. Фактори виробництва, їх взаємодія. 34 50. Фіскальна політика, її типи. Крива Лаффера. 35 Рис. Крива Лаффера 36 51. Лозанська школа маржиналізму та загальнорівноважний аналіз ринку. 37 52. Грошовий обіг і його закони. 38 53. Попит на фактори виробництва, його похідний характер, правило використання ресурсів. 39 Таблиця 2.1 40 54. Теоретичні альтернативи класичній школі в XIX ст. Історична школа в Німеччині. 41 56. Виробництво з двома змінними ресурсами. Взаємозамінність ресурсів. Ізокванта. 42 57. Школа фізіократів. Економічні погляди Ф. Кене. 43 59. Методи обчислення валового внутрішнього продукту (ВВП). Номінальні і реальні ВВП. 44 ВВП = Σ(ВВ - MB) + (ПП - С), 45 ВВП = СВ + ВІ + ДЗ + ЧЕ, 45 ВВП = ЗП + ВКП + ЗД + (НП - С), 45 60. Необхідність і основні напрямки ринкової трансформації економіки України. 45 61. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне виробництво. 47 62. Інфляція. Система антиінфляційного макроекономічного регулювання. 48 64. Корпоративна (акціонерна) власність. 49 65. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції в моделі АД-AS. 50 Рис. 4.1. Крива сукупного попиту 50 Рис. 4.4. Короткострокова крива сукупної пропозиції 50 Y=F(L,K,T), 51 Рис. 4.7. Кейнсіанська модель "AD — AS" 51 66. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності. 51 67. Економічні ресурси суспільства і їх обмеженість. Крива виробничих можливостей. 53 70. Власність: сутність, форми і місце в економічній системі. 54 72. А Сміт як засновник теоретичної частини класичної політекономії. 55 74. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періоді. 56 75. Американська школа маржиналізму: граничний аналіз факторів виробництва. 57 77. Особливості ринку монополістичної конкуренції та олігополії. Взаємообумовленість дій конкурентів на олігололістичному ринку. 58 79. Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб. 60 81. Австрійська школа маржиналізму та розробка теорії граничної корисності. 62 82. Система економічних законів: їх пізнання і використання. 63 83. Оптимум виробника (мінімізація витрат виробником): підходи до визначення. 63 84. Економічна сутність сучасного монетаризму. Економічні погляди М. Фрідмена. 64 85. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 65 86. Попит на капітал та його пропозиція. Дисконтування та інвестиційні рішення. 66 87. Стан та перспективи розвитку економіки України. 68 88. Методи дослідження економічних процесів і явиш. 69

 8. Основи економічної теорії
  1. Продуктивність та інтенсивність праці. Роль транспортних галузей у підвищенні продуктивності праці 3 2. Сутність та причини економічних циклів. Фази економічного циклу. Основні причини економічної кризи в Україні 6 Використана література 9

 9. Основи економічної теорії
  1. Позитивні та негативні риси монополії та її регулювання 2 2. Еволюція форм власності як основа формування сучасної економічної системи 7 Список використаної літератури 13

 10. Контрольна з економічної теорії
  1. Предмет економічної теорії та її функції в сучасних умовах 3 2. Об’єктивні економічні закони, їх пізнання та використання 7 3. Основні методи дослідження економічних процесів і явищ 9 Список використаних джерел 13

 11. Основи економічної теорії
  1 Світова торгівля і всесвітній ринок товарів і послуг 3 2 Суть та види кредиту 6 3 Аграрні відносини, їх зміст та особливості 9 4 Витрати виробництва та іх види 11 5 Грошова маса її структура та показники 16 6 Економічна теорія і господарська практика 20 Список літератури 23

 12. Функції економічної теорії
  Зміст Вступ 2 1. Зародження економічної теорії та її розвиток 2 2. Предмет економічної теорії 10 2. Функції економічної теорії і місце в системі економічних наук 12 а) Теоретико-пізнавальна функція 12 б) Практична 14 в) Методологічна та виховна функція 15 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 13. Основи економічної теорії
  1. Економічна система, її сутність та структурні елементи. 3 2. Ринок, його сутність і види. 4 3. Торгівельний капітал і торгівельний прибуток. 7 4. Основні напрямки формування ринкової економіки в Україні. 9 5. Економічне зростання, його суть і фактори. 12 6. Світова валютна система, її зміст і структура. 14 Список використаної літератури 16

 14. Контрольна з економічної теорії
  1.Течія емпіричного інституціоналізму 3 2. Сучасний неоінституціоналізм 5 3. Кейнсіанство 8 Список використаної літератури 12

 15. Основи економічної теорії
  1. Закони грошового обігу. Рівновага грошової та товарної маси 3 2. Види та роль кредиту в розвитку підприємницького бізнесу 6 Література 11

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua