Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Предмет кримінології (ID:25026)
| Размер: 27 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття кримінології як науки 4
2. Поняття предмета кримінології 6
3. Поняття причин і умов злочинності в кримінології як складових предмета кримінології 11
4. Основні напрямки вивчення особи злочинця в кримінології 15
Висновок 21
Література: 22
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Поняття, предмет та система кримінології
  Вступ 3 1. Загальна характеристика предмету кримінології 4 2. Методологія кримінології 8 3. Взаємозв’язок науки кримінології з правовою, суспільною та юридичною науками 13 4. Система курсу кримінології 16 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 2. Контрольна з кримінології
  1. Класифікація і типологія злочинців 3 2. Поняття та криміналогічна характеристика організованої злочиності 7 Список використаних джерел 15

 3. Сучасні завдання кримінології
  1. Реформування предмета кримінології 3 2. Методи вдосконалення кримінологічної теорії 7 3. Розвиток кримінологічних підгалузей 12 4. Розвиток кримінологічної політики як стратегічного напряму протидії злочинності у країні 14 Література 17

 4. Вчення про причини і умови злочинності в кримінології
  Вступ 3 1. Вітчизняні криміналістичні концепції причин та умов злочинності 6 2. Зарубіжні криміналогічні концепції причин та умов злочинності 9 3. Дискусійні питання щодо вчення про причини та умови злочинності 15 Висновок 20 Література: 22

 5. Історія та сучасний стан розвитку вітчизняної кримінології
  ВСТУП 3 1. Родоначальники науки кримінології. Внесок мислителів VIII-IX століть в розвиток кримінології 5 2. Розвиток кримінології у ІХ-ХХ столітті : дореволюційний та радянський часи 9 3. Кримінологія в Україні 19 ВИСНОВКИ 25 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

 6. Об’єкт і предмет злочину
  1. Поняття об’єкта злочину і його структурні елементи. Співвідношення об’єкта злочину та об'єкта злочинного посягання 3 2. Види об’єктів злочину 13 - Задача № 1. – 18 Костін заліз вночі через вікно до офісу приватного підприємства і викрав два комп’ютери з моніторами та принтерами. Як кваліфікувати дії Костіна? Варіанти. Чи зміниться кваліфікація дій Костіна,якщо вказані речі він ви-крав: -а- з офісу дочірнього підприємства іноземної фірми; -б- з офісу українсько-німецького спільного підприємства; -в- з офісу акціонерного товариства; -г- з бухгалтерії державного підприємства. - Задача №2 - 22 Лісовського було засуджено за вчинення хуліганства. Після проголошен-ня вироку він, невдоволений обраною мірою покарання, висловив погрозу вбивством судді, а також прокурору. ЯКІ ЗЛОЧИНИ ВЧИНИВ ЛІСОВСЬКИЙ В ЗАЛІ ЗАСІДАННЯ СУДУ? Література 23

 7. Об’єкт і предмет злочину
  Зміст Вступ 3 1. Поняття об’єкта злочину його структурні елементи. Співвідношення 4 об’єкта злочину та об’єкта злочинного посягання 4 2. Види об’єктів злочину 11 Задача №1 17 Костін заліз вночі через вікно до офісу приватного підприємства і викрав два комп’ютери з моніторами та принтерами. Як кваліфікувати дії Костіна? Варіанти. Чи зміниться кваліфікація дій Костіна, якщо вказані речі він викрав : а- з офісу дочірнього підприємства іноземної фірми; б- з офісу українсько-німецького спільного підприємства; в- з офісу акціонерного товариства; г- з бухгалтерії державного підприємства. Задача №2 18 Лісовського було засуджено за вчинення хуліганства. Після проголошення вироку він, невдоволений обраною мірою покарання, висловив погрозу вбивством судді, а також прокурору. Які злочини вчинив Лісовський в залі засідання суду? Висновок 19 Список використаної літератури 20

 8. Предмет і завдання етики
  Вступ 3 1. Поняття етики 4 2. Завдання етики 7 Висновки 14 Список використаної літератури 15

 9. Предмет господарського права
  1. Предмет господарського права. 3 2. Санація як стадія відновлення платоспроможності боржника при провадженні у справах про банкрутство. 18 Завдання 24 Підприємство-1 продало Підприємству-2 обладнання, що було передане Підприємству-1 засновниками фізичними особами як внесок до статутного фонду. Частина засновників фізичних осіб Підприємства-1 звернулася з позовом до господарського суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу обладнання, мотивуючи тим, що майно, внесене до статутного фонду засновниками, є їх власністю, а тому Підприємство-1 не мало права відчужувати це майно. Крім цього, засновники вказали, що статут Підприємства-1 містить заборону на відчуження основних фондів без згоди вищого органу (зборів учасників). Прокоментуйте ситуацію. Список джерел 27

 10. Предмет психологія і педагогіка
  Варіант 3 1. Визначте серед перерахованих нижче психічних явищ психічні властивості особистості: темперамент, уява, відчуття, мислення, здібності, воля, страх, сприйняття, характер, настрій, потреби, направленість, напруженість, уважність. 2. Серед перерахованих нижче висловів виберіть ті, які містять загальні вимоги до методів психології. 3. У кого важче сформувати такі якості, як контроль і уміння володіти собою: 4. З наведених нижче положень виберіть ті, що найбільш правильно розкривають поняття «характер». Обґрунтуйте свою відповідь: 5. Назвіть структурні елементи вольового акту. 6. Виберіть один із варіантів відповідей, який, на вашу думку, є не правильним або найбільш правильним, і поясніть, чому ви так вважаєте. Варіант 5 1. Назвіть і охарактеризуйте науки, з якими пов'язана педагогіка. 2. Дайте визначення поняття: Навички - це... Педагогіка - це… 3. Визначте правильність чи неправильність положення. Обгрунтуйте свою точку зору. 4. Як Ви розумієте дане твердження? Поясніть його з педагогічної точки зору. Список використаної літератури

 11. Любов як предмет етики
  Вступ 3 1. Любов як предмет етики 4 2. Різновиди любові 7 3. Усвідомлення цінності любові 10 4. Предмет любові 12 Висновок 19 Література 20

 12. Предмет та методологія мікроекономіки
  Зміст Вступ 3 1. Предмет і метод мікроекономіки 6 1.1. Предмет мікроекономіки 6 1.2. Етапи становлення мікроекономіки 13 1.3. Мікроекономіка і макроекономіка 15 1.4. Мікроекономіка та інші науки 18 2. Методологія мікроекономіки 20 2.1. Загальні методи 20 2.2. Спеціальні методи мікроекономіки 23 2.3. Проблема вибору в мікроекономіці 28 Висновки 32 Список літератури 34 Метою роботи є дослідження мікроекономіки як складової теоретичної економіки, зокрема її предмету та методології. В рамках мети в роботі вирішувалися наступні завдання: розглянути предмет мікроекономіки та його розвиток; дослідити взаємозв’язок мікроекономіки та макроекономіки, а також зв’язок мікроекономікою та іншими науками; розглянути загальнонаукові методи, які використовує мікроекономіка; дослідити специфічні методи макроекономічного аналізу. Предметом роботи є процес дослідження мікроекономікою економічних явищ. Об’єктом дослідження є сукупність методологічних та теоретико-практичних положень, які визначають предмет та методологію мікроекономіки. Хронологічні рамки роботи охоплюють період в аспектах становлення загальнонаукових методів дослідження від середини 17-го століття і до наших днів, а в аспекті розвитку мікроекономічної теорії від середини 19-го століття і закінчуючи сучасним періодом. Під час написання роботи було використано роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців. Зокрема слід виділити книгу Долана Е. Дж., та Ліндсей Д.Е. „Мікроекономіка”, де в доступній формі і з численними ілюстраціями викладено як основні мікроекономічні підходи до дослідження економічних явищ, так і розглянуто основні положення мікроекономічної теорії. В книзі Базелінської О. В. та Мініної О. Я. „Мікроекономіка”, ґрунтовно розглянуто основні методи мікроекономіки та затонуто питання становлення мікроекономічної науки. Карагодова О.О. , Черваньов Д.М. в своїй книзі „Мікроекономіка” дуже детально і математично строго наводять дію основних мікроекономічних законів та моделюють поведінку споживачів, ринку та фірми в різних умовах. Проблеми місця мікроекономіки серед інших наук, а також методологія мікроекономіки розглянута також в роботі Архієреєва С. І., Деркача М. М., Козуб Д. А., Максименко Я. А., Решетняк Н. Б. „Мікроекономіка”. Ці та інші праці вітчизняних та зарубіжних фахівців, які займаються проблемами економіки та мікроекономічної теорії є методологічною та інформаційною базою роботи.

 13. Предмет і завдання науки логіки
  Вступ 3 1. Предмет і завдання логіки 4 2. Логіка як наука 7 3. Значення логіки 11 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 14. Предмет та об'єкт соціальної науки
  1.Визначення предмета і об’єкта соціології 3 2.Основні методологічні засади соціології як науки 6 3.Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ та галузі сучасної соціологічної науки 10 4.Принципи діяльності, комплексності, системності, детермінізму, історизму в соціологічному знанні 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14

 15. Предмет і об’єкт соціальної науки
  Вступ 3 1. Основні методологічні засади соціології як науки. 5 2. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ та галузі сучасної соціологічної науки. 9 3. Принципи в соціологічному знанні: діяльності, комплексності, системності, детермінізму, історизму. 16 Висновки 20 Література 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua