Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Прибуток та рентабельність підприємств готельного і ресторанного господарства (ID:25027)
| Размер: 148 кб. | Объем: 72 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Економічна сутність прибутку 6
1.2. Показники рентабельності підприємства 9
1.3. Аналіз і планування прибутку 13
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ „ххх” 18
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 18
2.2. Аналіз фінансового стану готелю „ххх” 23
2.3. Аналіз прибутку і рентабельності готелю 44
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ГОТЕЛЮ „ххх” 49
3.1. Рекомендації щодо резервiв зростання прибутковостi та рентабельності готелю „ххх” 49
3.2. Резерви збільшення обсягів реалізації готельних послуг 54
3.3. Оптимізація поточних витрат готелю 56
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 62
ДОДАТКИ

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Вдосконалення роботи складського господарства підприємств ресторанного господарства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретична частина 6 1.1. Роль і місце складського господарства в ресторанному господарстві 6 1.2. Організація складського господарства в ресторанному господарстві 8 1.3. Нові технології складського господарства 16 Розділ ІІ. Аналітична частина 24 2.1. Характеристика підприємства 24 2.2. Аналіз складського господарства 27 Розділ ІІІ. Проектна частина 38 3.1. Удосконалення організації складського господарства 38 Література 46 Додатки 49

 2. Особливості проектування підприємств готельного або ресторанного бізнесу (теорія)
  ВСТУП 3 1. Особливості розташування підприємств 4 2. Функціональна та планувальна структура 5 3. Конструктивна організація (основні конструкції, які застосовуються) 8 4. Архітектурно-просторова, композиційна, художня, образна характеристика 11 5. Дизайн внутрішнього та зовнішнього середовища 15 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26

 3. Інформаційні системи підприємств готельного господарства
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Сутність інформаційних систем підприємств готельного господарства 6 Розділ 2. Організаційно-управлінська й економічна характеристика підприємства 15 Розділ 3. Аналіз основних напрямків автоматизації інформаційного обслуговування готелю „Салют” 21 Розділ 4. Напрямки вдосконалення інформаційних систем на підприємствах готельного господарства 27 Висновки та пропозиції 31 Список використаної літератури 33 Додатки. Значення інформаційної бази в управлінні готелем Метою роботи є зрозуміти сутність, дослідити інформаційне забезпечення готелю, з’ясувати роль інформації у господарській діяльності підприємств готельного бізнесу. Завданням роботи є: - визначити сутність інформації і значення комунікаційних процесів для готелю; - на прикладі конкретного підприємства готельного господарства проаналізувати його внутрішнє господарське управління, провести аналіз фінансових показників, на основі чого можна дати оцінку якості інформації; - охарактеризувати інформаційне забезпечення обраного готелю; - визначити проблеми та основні напрямки автоматизації інформаційного обслуговування обраного готелю. Об’єктом дослідження обрано київський готель «Салют». Предметом дослідження інформаційні системи в готельному господарстві. Інформаційною базою слугуватимуть вітчизняні та зарубіжні видання підручників з менеджменту, вітчизняні періодичні видання („Економіка України”, „Фінанси України”, „Деловой журнал”), фактичні дані з діяльності готелю „Салют”

 4. Менеджмент підприємств туризму і готельного господарства
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 3 2. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 4 4. КАДРОВИЙ СКЛАД ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СТРУКТУРА 5 5. ОЦІНКА ОБСЯГІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2 ПЕРІОДИ (ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ОБСЛУГОВАНИХ ТУРИСТІВ ЧИ НАДАНИХ ПОСЛУГ) 7 6. ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА 2 ПЕРІОДИ (ДОХІД, ВИТРАТИ, ПРИБУТКИ) 9 7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ДАНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ 10 ЛІТЕРАТУРА 11

 5. Організація санітарної служби підприємств ресторанного господарства
  ЗМІСТ Вступ 4 1. Теоретичні аспекти досліджуваної теми 6 2. Характеристика досліджуваного підприємства 17 3. Аналіз організації санітарної служби підприємств ресторанного господарства 25 4. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства 31 Висновки і пропозиції 39 Література 41 Додатки 43-49 1. МЕНЮ РЕСТОРАНУ "БРАТИСЛАВА" 2. МЕНЮ ОБІДІВ РЕСТОРАНУ "БРАТИСЛАВА" 3. МЕНЮ ВЕЧЕРІ РЕСТОРАНУ "БРАТИСЛАВА" 4. ПЛАН-СХЕМА РЕСТОРАНУ 5. Стан номерного фонду готелю „Братислава” 6. Організаційна структура Метою роботи є визначення особливостей організації роботи санітарної служби в ресторані. Заданнями роботи є: з’ясувати роль, функції санітарної служби підприємств ресторанного господарства. Обов’язково необхідно взяти до уваги основні правила та інструкції, яких треба дотримуватися в ресторані. В роботі буде розглянуто позитивні і негативні сторони роботи санітарної служби, визначено вимоги європейських стандартів, шляхи досягнення надання якомога якісного санітарного обслуговування. Предметом роботи виступає механізм організації санітарної служби в ресторанному господарстві. Об’єктом роботи виступає ресторан „Братислава”. Основними методами дослідження можна визначити аналіз, синтез, порівняння, спостереження та інші

 6. Особливості функціонування підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах
  План Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти досліджуваної теми. 6 Розділ II. Характеристика досліджуваного підприємства. 19 Розділ III. Аналіз роботи ЗАТ “Швидко-Україна” 22 Розділ IV. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства. 28 Висновки і пропозиції. 34 Список використаної літератури 38 Мета роботи полягає у вивченні особливостей організації ресторанного бізнесу в сучасних ринкових умовах, аналізі основних тенденцій його розвитку та пошуку шляхів його подальшого вдосконалення. Об’єктом дослідження є ресторани, які спеціалізуються на наданні послуг з швидкого харчування. Предметом дослідження є внутрішнє середовище та процес управління мережею підприємств ресторанного господарства

 7. Ціноутворення на продукцію і послуги підприємств готельно-ресторанного господарства
  Вступ 3 Методи ціноутворення в готельній сфері 4 Методи ціноутворення в ресторанній справі 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15

 8. Контрольна робота з економіки підприємств туризму і готельного господарства
  1. Аналіз і планування обсягів туристичної діяльності. Оцінка основних факторів, що впливають на динаміку валової виручки від реалізації туристичних послуг. 3 2. Задача. 10 Визначити показання оборотності оборотних коштів готелю та суму Вивільнених (додаткових) коштів у обороті на основі таких даних: Середній залишок коштів у 4-му кварталі - 1080 тис грн; Виручка від реалізації основних і додаткових послуг за 4-й квартал - 4500 тис.грн. Планова оборотність оборотних коштів - 17 днів Список використаних джерел 11

 9. Організація матеріального-технічного забезпечення підприємств готельного господарства
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 6 1.1. Сутність та значення матеріально-технічного забезпечення в сучасних умовах 6 1.2. Методи розрахунку запасів та їх нормування 9 1.3. Організація складського господарства 15 2. ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРАНД ГОТЕЛЮ "УКРАЇНА" 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз матеріально-технічного забезпечення 24 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МТЗ НА ПІДПРИЄМСТВІ 30 ВИСНОВОК 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 Додаток А 38 Додаток Б 40 Додаток В 41

 10. Прибуток та рентабельність: основні показники діяльності комерційного банку
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади дослідження основних показників діяльності комерційного банку 6 1.1. Прибутковість банку: сутність та фактори впливу 6 1.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку 15 1.3. Методичні підходи до аналізу прибутковості банку 22 Розділ 2. Дослідження фінансової діяльності АБ «...» 33 2.1. Аналіз прибутковості банку 33 2.2. Оцінка рентабельності АБ «...» 42 Розділ 3. Шляхи покращення прибутковості діяльності комерційного банку 52 3.1. Напрями підвищення ефективності діяльності банку 52 3.2. Резерви збільшення прибутковості діяльності банку 67 Висновки 82 Список використаної літератури 87 Додатки 92

 11. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств ресторанного господарства (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Розділ І. Теоретичні аспекти досліджуваної теми 5 2. Розділ II. Характеристика ВАТ «Ресторан «Вітряк» 19 3. Розділ ІІІ Аналіз роботи ВАТ «Ресторан «Вітряк» 25 4. Розділ IV. Резерви вдосконалення роботи ВАТ «Ресторан «Вітряк» 28 5. Висновки і пропозиції 31 6. Список використаної літератури 36 7. Додатки 39-43

 12. Ефективність праці працівників підприємств готельного господарства та шляхи її підвищення (на прикладі ГК)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 6 1.1. Поняття трудових ресурсів та особливості праці в готельному господарстві 6 1.2. Ефективність і продуктивність праці персоналу підприємств готельного господарства 11 1.3. Методи планування чисельності працівників в готельному господарстві 14 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «Назва» 17 2.1. Аналіз основних показників з праці в динаміці 17 2.2. Дослідження динаміки продуктивності праці та факторів, які на неї впливають 21 2.3. Аналіз ефективності використання робочого часу 25 РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «Назва» 28 3.1. Резерви підвищення продуктивності праці 28 3.2. Пропозиції щодо ефективності використання робочого часу 33 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 42

 13. Особливості режиму праці і відпочинку різних груп працівників підприємств ресторанного господарства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи процесу організації праці і відпочинку працівників 5 1.1 Сутність та значення ефективності організації режиму праці і відпочинку 5 1.2 Організація праці і відпочинку 12 Розділ 2. Дослідження організації праці і відпочинку працівників підприємства по обслуговуванню споживачів «Бар Черчилль» 23 2.1 Характеристика підприємства «Бар Черчилль» 23 2.2 Аналіз праці і відпочинку працівників «Бар Черчилль» 30 Розділ 3. Вдосконалення процесу організації праці і відпочинку працівників підприємства 40 3.1 Поліпшення режиму праці і відпочинку різних груп працівників бару "Черчилль" 40 Висновок 50 Список використаної літератури 52

 14. Організація праці персоналу підприємств готельного господарства (на прикладі будь-якого готелю)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 6 1.1. Особливості та принципи організації праці у готельному господарстві 6 1.2. Форми і системи оплати праці 9 1.3. Підходи до оцінки ефективності організації праці у готельному господарстві 11 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛІ ТОВ ГОТЕЛЬ "Назва" 14 2.1. Організаційна характеристика ТОВ готель "Назва" 14 2.2. Аналіз організації праці в обслуговуючих підрозділах 25 2.3. Оцінка ефективності організації праці 37 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В ТОВ ГОТЕЛЬ "Назва" 41 3.1. Пропозиції щодо удосконалення режиму праці і відпочинку працівників готелю 41 3.2. Розробка програми удосконалення організації праці на плановий період 44 3.3. Оцінка ефективності запланованих заходів 51 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60 ДОДАТКИ 62

 15. Резерви підвищення продуктивності праці підприємств готельно-ресторанного господарства прикладі готелю м. Киева
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти аналізу і планування продуктивності праці в готельному господарстві 5 1.1 Сутність та класифікація трудових ресурсів підприємств готельного господарства 5 1.2 Методичні підходи до оцінки продуктивності праці персоналу підприємства готельного господарства 9 2. Дослідження продуктивності праці в готельному комплексі «1» та фактори, що на неї впливають 17 2.1 Аналіз динаміки та складу трудових ресурсів підприємства готельного господарства 17 2.2 Оцінка продуктивності праці працівників готельного комплексу «1» та факторів, що на неї впливають 24 3. Резерви підвищення продуктивності праці працівників готельного комплексу «1» 28 3.1 Основні напрямки підвищення продуктивності праці в готелі «1» 28 3.2 Економічно обгрунтування заходів щодо підвищення продуктивності праці підприємства готельного господарства 33 Висновки 38 Список використаної літератури 41 Додатки 43

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua