Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Проблеми професійної орієнтації персоналу на підприємствах в сучасній Україні (ID:25034)
| Размер: 140 кб. | Объем: 82 стр. | Стоимость: 180 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 6
РОЗДІЛ 1 9
ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 9
1.1. Уточнення основних понять дослідження "професійна орієнтація" та "персонал" 9
1.2. Сучасний стан розробки питання професійної орієнтації 15
1.3. Принципи, методи та підходи дослідження 26
Висновки до 1 розділу 28
РОЗДІЛ 2 30
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 30
2.1. Професійна орієнтація: визначення, елементи, складові 30
2.2. Професійна орієнтація персоналу: загальна характеристика процесу 35
2.3. Роль професійної орієнтації для підприємства 46
Висновки до 2 розділу 52
РОЗДІЛ 3 54
ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 54
3.1. Проблеми професійної орієнтації персоналу на підприємствах в сучасній Україні 54
3.2. Рекомендації щодо підвищення ефективності професійної орієнтації персоналу на підприємствах в сучасній Україні 70
Висновки до 3 розділу 73
ВИСНОВКИ 75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 79

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Проблеми професійної орієнтації персоналу в організаціях в сучасній Україні
  ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 9 ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 9 1.1. Уточнення основних понять дослідження «професійна орієнтація» та «персонал» 9 1.2. Сучасний стан розробки питання професійної орієнтації 15 1.3. Принципи, методи та підходи дослідження 25 Висновки до 1 розділу 33 РОЗДІЛ 2 35 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 35 2.1. Професійна орієнтація: визначення, елементи, складові 35 2.2. Професійна орієнтація персоналу: загальна характеристика процесу 40 2.3. Роль професійної орієнтації для організації 51 Висновки до 2 розділу 57 РОЗДІЛ 3 58 ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ШКОЛИ № хх М. КИЄВА) 58 3.1. Комплексний аналіз системи професійної орієнтації персоналу в організаціях в сучасній Україні 58 3.2. Рекомендації щодо підвищення ефективності професійної орієнтації персоналу в організаціях в сучасній Україні 73 Висновки до 3 розділу 77 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 84

 2. Проблеми професійної орієнтації та професійного відбору
  1. Завдання професійної орієнтації та професійного відбору в умовах ринкових відносин 3 2. Суть основних компонентів профорієнтації. Значення профінформації та профконсультації 5 3. Професіограма та психологічний профіль особистості. Скласти професіограму однієї з професій в конкретній організації 7 4. Професійний відбір та методи його проведення в організації 13 5. Оцінка та шляхи вдосконалення організації роботи по профорієнтації та профвідбору 16 Література 20

 3. Профорієнтація та адаптація персоналу організації в сучасній Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальні засади менеджменту персоналу в сучасних умовах 6 1.1. Сутність менеджменту персоналу підприємств 6 1.2. Профорієнтація працівників як елемент менеджменту персоналу 18 1.3. Інші методи соціальної підтримки персоналу 29 2. Профорієнтація та адаптація персоналу на підприємстві ТОВ „Фалбі” 38 2.1. Поняття, форми і види профорієнтації та адаптації 38 2.2. Оцінка результатів адаптації працівників на підприємстві ТОВ „Фалбі” 52 2.3. Управління профорієнтацією та адаптацією працівників 66 3. Шляхи вдосконалення менеджменту персоналу на досліджуваному підприємстві 72 3.1. Вдосконалення напрямків профорієнтації персоналу 72 3.2. Шляхи та методи вдосконалення адаптації працівників 85 3.3. Аналіз ефективності вдосконалення менеджменту персоналу 93 Висновки та пропозиції 98 Список використаних джерел 101 Додатки 108 Мета даної роботи – проаналізувати стан організації профорієнтації та адаптації персоналу на підприємстві (ТОВ «Фалбі»), розробити рекомендації по усуненню виявлених недоліків, рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку персоналу. До завдань роботи входить опрацювання теоретичного матеріалу по заданій темі та проведення практичних досліджень: - визначити сутність і роль профорієнтації та адаптації персоналу; - описати професійну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу по його категоріях; - з’ясувати економічні аспекти профорієнтації та адаптації персоналу; - дати сутність оцінювання персоналу; - дати коротку організаційно-технічну характеристику бази практики; - проаналізувати фактичний стан профорієнтації та адаптації на підприємстві; - оцінити ефективність профорієнтації та адаптації персоналу; - звернути увагу на наявні недоліки в цій роботі; - виявити, чи впроваджується з даної проблеми зарубіжний досвід; - дати пропозиції та рекомендації щодо поліпшення організації профорієнтації та адаптації персоналу на підприємстві та підвищення її ефективності. Об’єктом дослідження є стан досліджуваного підприємства щодо персоналу та його профорієнтації та адаптації. Предметом дослідження є ефективність профорієнтації та адаптації персоналу в ТОВ «Фалбі» та його мотивація.

 4. Формування професійної компетентності менеджера з персоналу
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 6 1.1. Місце менеджера в системі управління 6 1.2. Основи мистецтва управлінської діяльності 15 1.3. Основні стилі керівництва та лідерства в практиці управління організацією 23 1.4. Компетентність менеджера як базова характеристика його фаховості 31 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЮ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 39 2.1. Функціональний аналіз діяльності та управлінські ролі менеджера 39 2.2. Модель розвитку професійних здібностей менеджера 52 2.3. Управління кар’єрою як складова професійного розвитку 60 2.4. Професійне навчання як напрям підвищення професійної компетентності 69 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПРОФІЛЮ МЕНЕДЖЕРА НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 78 3.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 78 3.2. Діагностика рівня професійної компетентності менеджера з персоналу 86 3.3. Недоліки в організації професійного навчання на підприємстві 94 3.4. Пропозиції щодо підвищення рівня професійної компетентності персоналу підприємства 99 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 105 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 109 ДОДАТКИ 114

 5. Застосування сучасних технологій розвитку персоналу під час професійної адаптації
  ВСТУП 3 1. Поняття і види адаптації персоналу 4 2. Етапи адаптації персоналу 7 3. Актуальні проблеми психологічної адаптації особистості 12 4. Управління адаптацією та її оцінка 14 5. Першочергові заходи з покращення адаптації працівників до умов праці за допомогою сучасних технологій розвитку персоналу 18 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

 6. Проблеми особистості в сучасній психології
  Вступ 2 1. Сутність проблем особистості 4 2. Виміри психологічних проблем особистості 6 Висновки 9 Список використаної літератури: 11

 7. Проблеми української державності у сучасній політичній думці
  Вступ 3 1. Розробка державницьких ідей в українській політичній думці 4 2. Практика ліберального реформування радянської системи кінця ХХ ст. як передумова формування сучасної української реальності 8 3. Виклики 2007 року: управління кризою чи криза управління 14 Висновки 19 Література 22

 8. Особливості адаптації персоналу на підприємствах зеленого туризму
  Вступ 3 1. Основні напрямки розвитку екотуризму 8 1.1. Екотуризм як феномен ХХ століття 8 1.2. Державне регулювання зеленого туризму у Європі 18 1.3. Державне регулювання розвитку сільського туризму в Україні на національному, регіональному та місцевому рівнях 28 2. Основні засади менеджменту сільського туризму 38 2.1. Законодавче регулювання сільського туризму в Україні 38 2.2. Управління персоналом на підприємствах сільського туризму 54 2.3. Маркетинг сільського туризму 67 3. Напрями вдосконалення діяльності зеленого туризму в Україні 78 3.1. Регіональні особливості зеленого туризму 78 3.2. Роль зеленого туризму у соціально-економічному розвитку регіонів 98 3.3. Основні напрями вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку туристичної галузі України 101 Висновки 106 Література 111 Додаток 1. Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні 114 Додаток 2. Програма розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2002-2010 роки 117 Додаток 3. Приватні садиби Прикарпаття 119 Метою даної роботи є узагальнення світового досвіду з розвитку зеленого туризму, а також вивчення сучасного стану, проблем та перспектив цього виду туризму в Україні в частині адаптації персоналу на підприємствах зеленого туризму.

 9. Перспективи соціальної нерівності в сучасній Україні
  1. Поняття стилю життя як певної характеристики стратифікації 3 2. Сучасні дослідження соціальної мобільності 8 3. Теорія статусних груп в сучасній соціології 11 Література 15

 10. Стан прав людини в сучасній Україні
  Вступ 3 1. Права та свободи людини в сучасній Україні 3 1.1. Класифікація прав людини 3 1.2. Гарантії забезпечення прав людини 6 2. Забезпечення прав людини – основа діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 11 3. Дотримання та захист прав громадян України за кордоном 21 Висновки 24 Література 25

 11. Характеристика політичного режим у сучасній Україні
  2. Характеристика політичного режим у сучасній Україні. 3 4. Політичні партії при переході від тоталітаризму до демократії. 12 Список використаної літератури 15

 12. Етнічні та етнополітичні процеси в сучасній Україні
  Вступ 3 1. Багатоманітність і взаємовплив процесів суспільного розвитку 3 2. Основні типи глобалізації 5 3. Зміст і головні риси процесу модернізації 8 4. Концепція “Нове сусідство” та інші підходи до відносин Україна - ЄС 14 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 13. Еволюція молодіжних субкультур в сучасній Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЇ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР В УКРАЇНІ 5 1.1. Поняття молодіжної субкультури та її еволюція 5 1.2. Молодіжні рухи та їх базова типологізація 17 1.3. Типологізація молодіжних субкультур 25 1.4. Цінністні орієнтації молоді різних типів субкультур 33 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР В УКРАЇНІ 45 2.1. Референтних добір учасників для дослідження 45 2.2. Процедура й методи дослідження 47 2.3. Основні результати проведеного дослідження 52 ВИСНОВКИ 84 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94 ДОДАТКИ 100

 14. Порядок передачі влади в сучасній Україні
  1. Порядок передачі влади в сучасній Україні. 3 2. Фактори та їх роль у формуванні політичної культури. 6 3. Етапи національного державного відродження в історії України. 12 Список використаної літератури 21

 15. Особливості державотворення в сучасній Україні (про реформи)
  Вступ 1. Державотворення в Україні 2. Нова конституційна реформа Висновок Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua