Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Сутність, зміст і процес формування ефективного *стратегічного набору* для підприємств різних типів (ID:25036)
| Размер: 2224 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ 5
1.1. Поняття «стратегічний набір» 5
1.2. Загальні та загальноконкурентні стратегії організації 9
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА АТ " " " № 2" 16
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16
2.2. Формування стратегічного набору підприємства 20
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА АТ " " " № 2" 32
3.1. Аналіз сильних та слабких сторін ДП АТ « » « № 2» для вироблення стратегії подальшої діяльності 32
3.2. Розробка стратегії подальшої діяльності АТ « » « №2» 35
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
ДОДАТКИ 45

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація праці: сутність, зміст і значення на різних рівнях
  Вступ 3 Розділ І. Основи організації праці 5 1.1. Поняття, зміст і завдання організації праці 5 1.2. Поділ і кооперування праці 12 Розділ ІІ. Основи організації праці на підприємстві 15 2.1. Організація робочих місць 15 2.2. Трудовий процес і його раціоналізація 17 2.3. Умови праці і фактори їх формування. Охорона і безпека праці 20 2.4. Дисципліна праці 23 Розділ ІІІ. Напрями удосконалення організації праці у різних галузях 26 3.1. Удосконалення організації ефективного управління персоналом підприємств туристичного бізнесу 26 3.2. Напрямки вдосконалення системи нормування праці 30 3.3. Перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва і формування ефективного механізму функціонування сільського трудового потенціалу 34 Висновки 36 Література 40

 2. Сутність та необхідність запасів для підприємств. Практичне завдання: Варіант 9.
  1. Сутність та класифікація запасів 3 2. Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів 10 3. Задача 16 В умовах ринкової економіки головним фактором впливу на обсяги виробництва є попит. Обсяг попиту на продукцію виробництва визначається, як загальна кількість продукції, яку бажають придбати споживачі продукції за одиницю часу при визначених умовах (детермінантах попиту). Функція залежності обсягу попиту від основних детермінантів має вигляд:... Список використаної літератури 20

 3. Теоретичні аспекти формування культури організації фармацевтичних підприємств. Сутність, роль в конкурентоспроможності
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу організаційної культури. 5 2. Напрями формування організаційної культури в умовах транзитивності 9 3. Управління персоналом фармацевтичного підприємства та його конкурентоспроможність 12 Висновки 18 Література 20

 4. Розбудова перспективних типів підприємств розміщення в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ 5 1.1. Сутність підприємств розміщення 5 1.2. Класифікація підприємств розміщення в Україні 8 РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ 16 2.1. Загальна характеристика сучасного стану готельного господарства України 16 2.2. Основні напрямки розвитку підприємств розміщення в Україні 21 РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ТИПІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ 33 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

 5. Розбудова перспективних типів підприємств розміщення в Україні
  ВСТУП 3 1. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 5 1.1. Перспективи економічного та соціального розвитку України 5 1.2. Основні напрямки розвитку туризму в Україні 11 2. ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ – ПЕРСПЕКТИВНІ ТИПИ ПІДПРИЄМСТВ 19 2.1. Загальна характеристика готельного господарства України 19 2.2. Перспективні типи готельних підприємств в Україні 26 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 33 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

 6. Процес стратегічного маркетингового планування
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та сутність стратегічного маркетингового планування 5 1.1 Сутність довгострокового планування 5 1.2 Стратегічне планування 7 1.3 Система стратегічного управління 10 Розділ 2. План маркетингу та прогнозування в системі стратегічного маркетингового планування 14 2.1 Поняття маркетингового плану та його призначення 14 2.2 Прогнозування в системі стратегічного маркетингового планування 16 2.2 Методи прогнозування, що використовуються в стратегічному плануванні 19 Розділ 3. Аналіз процесу стратегічного маркетингового планування на підприємстві 26 3.1 Аналіз конкретної ситуації 26 3.2 Конкретні пропозиції з вирішення питання 30 Висновки 35 Література 37

 7. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу
  1. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу. 3 2. Моделі лідерства в міжнародних корпораціях. 8 4. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях. 14 Список літератури 18

 8. Процес стратегічного планування маркетингу, основні етапи
  Вступ 3 1. Процес стратегічного планування маркетингу, основні етапи 4 2. Сутність та процес розробки маркетингової стратегії. 17 Висновок 22

 9. Розвиток перспективних типів готельних підприємств в Україні (на прикладі Одеської області)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТИПІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ РОЗМІЩЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЗАКЛАДІВ РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ В УКРАЇНІ 6 1.1. Поняття закладів розміщення та теоретичні основи їх типізації 6 1.2. Напрями розвитку видів туризму в Україні 18 1.3. Стан розвитку та структура готельного господарства України на сучасному етапі 38 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА ЙОГО ГОТЕЛЬНОЇ БАЗИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 52 2.1. Загальна характеристика Одеської області 52 2.2. Аналіз розвитку туризму в Одеській області 61 2.3. Структурна характеристика готельного господарства Одеської області 68 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ ТИПИ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ЇХ РОЗВИТКУ 82 3.1.Перспективні напрями розвитку туризму в Одеській області 82 3.2. Визначення та перспективи розвитку перспективних типів закладів розміщення в Одеській області 97 3.3. Пропозиції щодо стимулювання розвитку перспективних типів готельних підприємств в Одеській області 108 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 115 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 119 ДОДАТКИ 135

 10. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу
  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ 5 1.1 Контролінг, як управлінська функція 5 1.2 Організаційна структура контролінгу 11 1.3 Стратегічний контролінг 12 1.4 Оперативний контролінг 15 2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ТОВ «Назва» 16 2.1 Аналіз інструментів оперативного контролінгу 16 2.2 Аналіз інструментів стратегічного контролінгу 22 3 ПОШУК ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ТОВ «Назва» 28 3.1 Застосування інструментарію контролінгу щодо діяльності аптеки ТОВ «Назва» 28 3.2 Формування пропозицій щодо впровадження та розвитку системи контролінгу аптеки ТОВ «Назва» 31 ВИСНОВОК 36 ЛІТЕРАТУРА 38

 11. Сутність сучасного стратегічного кадрового менеджменту
  Вступ 3 1. Сутність сучасного стратегічного кадрового менеджменту 4 2. Процес управління – як основа сучасного стратегічного кадрового менедменту 12 3. Методи управління персоналом сучасного стратегічного кадрового менеджменту 17 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 12. Сутність стратегічного управління персоналом, його етапи
  1. Сутність стратегічного управління персоналом, його етапи. 3 2. Структура контракту. Особливості контракту з керівником. 8 3. Оцінка праці керівників і спеціалістів в організації. 16 Література 22

 13. Мета, завдання та зміст робіт з аналізу соціальних аспектів на різних стадіях життєвого циклу проекту
  1. Мета, завдання та зміст робіт з аналізу соціальних аспектів на різних стадіях життєвого циклу проекту 3 2. Практичне завдання 11 Розглядається проект створення невеликого підприємства по виробництву товару Х. Для реалізації проекту треба придбати устаткування на суму 200 тис. грн. (у 0 рік проекту). Термін експлуатації обладнання 5 років. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на кінець п’ятого року устаткування можна буде продати за 45 тис. грн. (за його ліквідаційною вартістю). Виробництво продукту Х планується здійснювати у відповідності з графіком нарощування виробничої потужності: у перший рік - 30 тис. од.; у другий рік - 60 тис. од.; з третього по п’ятий роки - по 100 тис. од. щороку. У перший рік проекту планується продавати продукцію по 2,5 грн., а у наступні роки - знизити ціну до 2,3 грн. за одиницю. Данні технічного аналізу дозволяють планувати повну (з амортизацією) собівартість одиниці продукції на рівні 1,7 грн. Для реалізації проекту необхідно інвестувати в оборотний капітал компанії додатково 70 тис. грн. Ставка податку на прибуток дорівнює 25%. Дисконтна ставка 18%. 2.1. Визначте грошові потоки за проектом. Список використаної літератури 14

 14. Системна криза: зміст, форми прояву,суперечності та соціально-економічні наслідки в різних країнах світу та в Україні
  Вступ 3 Системна криза: зміст, форми прояву, суперечності та соціально-економічні наслідки в різних країнах світу та в Україні 4 1. Сутність кризи 4 2. Передумови й особливості прояву сучасної кризи 5 3. Вплив світової кризи на Україну 14 Висновки 25 Література 27

 15. Політичний процес: сутність та структура
  Вступ 3 1. Сутність і структура політичного процесу 4 2. Типи і різновиди політичного процесу 9 Висновок 16 Список використаної літератури 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua