Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методи регулювання грошового обігу в Україні (ID:25038)
| Размер: 20 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Методи регулювання грошового обігу в Україні 2
2. Процентна політика НБУ 7
Задача 11
Список використаної літератури 13

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методи регулювання грошового обороту в Україні
  ВСТУП 3 МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ В УКРАЇНІ 4 І група. Заходи фіскальної політики. 4 ІІ група. Заходи грошово-кредитної політики 7 ІІІ група. Пряме втручання держави 11 Прогнозна оцінка розвитку грошово-кредитного ринку на 2009 рік 11 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 15

 2. Методи стабілізації грошового обігу
  Вступ 3 1. Рівновага грошового ринку: зміст та наслідки 5 1.1. Поняття рівноваги грошового ринку 5 1.2. Коливання на грошовому ринку 7 2. Чинники попиту і пропозиції грошей 10 2.1..Чинники попиту на гроші за неокласичною та кейнсіанською теорією 10 2.2. Чинники та елементи пропозиції грошей: зміст грошових агрегатів 19 2.3. Регулювання пропозиції грошей 22 3. Динаміка грошових агрегатів та ставки відсотку в Україні 27 3.1. Структура грошової маси в Україні 27 3.2. Динаміка ставки відсотку в Україні 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 3. Проблеми функціонування та розвитку грошового обігу в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти функціонування грошового обігу 5 1.1. Поняття грошового обігу 5 1.2. Принципи організації готівкового обігу 8 1.3. Сутність, значення та основні проблеми організації безготівкового грошового обігу 11 2. Дослідження функціонування грошового обігу в Україні 14 2.1. Грошовий обіг 14 2.2. Готівковий обіг 18 2.3. Організація безготівкових розрахунків в банках України 21 3. Перспективи розвитку грошового обігу в Україні 23 Висновки 27 Список використаної літератури 29

 4. Поняття грошового обороту. Управління грошовим оборотом. Основні завдання, цілі, форми і методи грошово-кредитного регулювання. Методи грошово-кредитного регулювання та їх сутність
  Вступ 3 1. Суть і структура грошового обороту 4 2. Регулювання грошового обороту 7 3. Грошово-кредитна політика: її цілі та інструменти 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 5. Статистика грошового обігу
  І. Теоретична частина : «Статистика грошового обігу» 3 1.1. Поняття і соціально-економічне значення грошового обігу 1.2. Система показників грошового обігу 1.3. Статистичне вивчення купюрного складу грошової маси 1.4. Аналіз структури і динаміки грошової маси. Вплив грошової маси на рівень інфляції. 1.5. Статистичне прогнозування касових оборотів ІІ. Практична частина. 15 1. Побудувати комбінаційний розподіл робочих заводу за загальним стажем роботи і кваліфікацією (розрядом). 2. За даними комбінаційного розподілу розрахувати середній розряд кожної групи робочих по загальному стажу і середній розряд робочих по всім групам разом взятим. 3. Розрахувати дисперсію тарифного розряду робочих в цеху №1 і №2. Визначити коефіцієнт варіації тарифного розряду робочих по цехам. Зробити висновки. 4. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього тарифного розряду робочих цеху №2 і для робочих, які мають четвертий розряд. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. 5. 1) За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і загальним стажем роботи робочих цеха №2 з №21 по №40 включно (n=20). 2) Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і загальним стажем роботи. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3) Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали. В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2009 р.)отримані наступні дані. № п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн.. № п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн.. Цех 1 1. 4 5 4235 21 2 5 2715 2. 1 3 1490 22 1 0 1400 3. 4 7 4560 23 4 8 4648 ........... Література 26

 6. Заходи грошового обігу
  Зміст Вступ 2 1. Методологічні аспекти дослідження грошового обігу 4 1.1. Сутність та економічна основа грошового обігу 4 1.2. Регулювання грошового обігу 8 2. Закон грошового обігу та фактори, що його порушують 12 2.1. Закон грошового обігу 12 2.2. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати 16 3. Особливості реалізації монетарної політики в сучасних умовах 27 Висновок 36 Список використаної літератури 38 Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є системно-концептуальне дослідження теоретичних та методологічних основ грошового обігу. Відповідно до поставленої мети визначені основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення: – дослідити методологічні підходи до визначення сутності та функцій грошей, кількісних та якісних характеристик грошового обігу; – дослідити методологічні аспекти визначення вартості грошей, на цій основі проаналізувати теоретичні концепції порушення рівноваги у грошовій сфері; – розкрити сутність законів грошового обігу; – визначити концептуальну основу монетарної політики, адекватної цілям та умовам соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі. Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є грошовий обіг України у його взаємозв’язку з розвитком виробництва та системою державного регулювання економіки. Предмет дослідження – закони грошового обігу

 7. Основи грошового обігу
  Вступ 3 1. Система грошового обігу та еволюція її типів 5 2. Закон грошового обігу. Кількість грошей необхідних для обігу 16 3. Грошовий обіг в Україні, в період переходу до ринкової економіки 28 Висновок 48 Список використаної літератури 50

 8. Паперова - кредитна система грошового обігу
  Вступ 3 1. Відмінність між кредитами та паперовими грошима 4 2. Види кредитних грошей 10 3. Валютні курси, конвертованість грошей 15 Висновки 20 Література 21

 9. Закон грошового обігу та особливості його прояву
  1. Сутність та економічна основа грошового обігу 3 2. Закон грошового обігу та фактори, що його порушують 7 Список використаної літератури 12

 10. Державний кредит. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу держави, його значення у фінансовому забезпечені загальнодержавних і регіональних потреб
  1. Державний кредит. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу держави, його значення у фінансовому забезпечені загальнодержавних і регіональних потреб. ЗМІСТ Вступ 3 1. Державний кредит: поняття, ознаки, форми 3 2. Державний кредит та формування державного боргу країни 8 Висновок 14 Література 16 2. Поняття та економічний зміст державних доходів. Чинники, що впливають на масштаби державних доходів. Джерела доходів централізованих та децентралізованих державних фінансових ресурсів. Вступ 18 1. Поняття та економічний зміст державних доходів 18 2. Чинники, що визначають масштаби державних доходів 22 3. Аналіз державних цільових фондів 23 Висновки 27 Література 29 3. Поняття фінансів. Об'єктивні передумови виникнення фінансів. Вступ 31 1. Сутність фінансів, передумови виникнення фінансів, їх ознаки 31 2. Види і характеристика фінансових відносин 35 3. Функції фінансів та їх роль у суспільстві 37 Висновок 38 Література 39

 11. Методи не тарифного регулювання зовнішньоторгових операцій в Україні
  Вступ 3 1. Вплив нетарифних інструментів на міжнародну торгівлю, загальна класифікація 4 2. Кількісні інструменти нетарифних обмежень 6 3. Введення квот, їх класифікація 8 4. Ліцензування як метод регулювання торгівлі 13 5. Приховані методи 18 Висновки 19 Список використаної літератури 20

 12. Державне регулювання зайнятості в Україні - форми, методи, та особливості
  ПЛАН Вступ 3 1. Сутність та методи державного регулювання зайнятості населення 5 1.1. Зайнятість населення та необхідність її державного регулювання 5 1.2. Методи державного регулювання зайнятості населення 11 2. Сучасний стан та проблеми зайнятості населення України 17 2.1. Аналіз стану та рівня зайнятості, безробіття населення 17 2.2. Дослідження основних проблем державного регулювання зайнятості населення в Україні 20 3. Основні напрямки удосконалення механізму державного регулювання зайнятості населення в Україні 25 3.1. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері зайнятості 25 3.2. Аспекти концепції змішаного регулювання зайнятості населення 30 Висновки 34 Список літератури 36 Мета і задачі роботи. Мета роботи проаналізувати сучасний рівень зайнятості населення в Україні, його державного регулювання та розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму державного регулювання зайнятості. Об’єкт роботи – процеси державного регулювання зайнятості. Предмет роботи – економічні відносини, що існують в сфері зайнятості та її державного регулювання. Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи стали фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів, Кодекс законів про працю України, Державні програми й Укази Президента України з питань регулювання зайнятості населення. Основними методами дослідження, використаними в роботі, є: системний - для виявлення соціальної й економічної сторони у відносинах зайнятості; діалектичний метод пізнання – для встановлення причин та наслідків процесу соціалізації ринкової економіки; аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові частини; статистичні - для вивчення, порівняння й оцінки показників функціонування ринку праці; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формування висновків; графічний – для наочного зображення викладених положень. Інформаційну базу дослідження склали дані статистичних збірників і періодичних видань, а також статистичні матеріали з тематичних проблем дипломної роботи, що наведені в українській науковій літературі.

 13. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей; її вплив на масу та сталість грошей (Здійснити порівняльний аналіз показника швидкості обігу, грошової маси та індексу цін в Україні, зробити висновки)
  Вступ 3 1. Маса грошей в обороті. грошові агрегати та грошова база 3 2. Основні інструменти регулювання грошово-кредитного ринку НБУ 8 3. Аналіз швидкості обороту грошей в Україні та її впливу на інфляційні процеси 15 Висновки 22 Література 26

 14. Засоби регулювання грошового ринку та їх ефективність
  Вступ 3 1. Сутність грошового ринку, особливості його функціонування 5 1.1. Економічна суть грошового ринку. Модель грошового ринку. 5 1.2. Види грошового ринку 9 1.3. Механізм функціонування грошового ринку. Модель рівноваги грошового ринку. 12 2. Сутність грошово-кредитної політики та засоби регулювання грошового ринку 16 2.1. Суть та роль грошово-кредитної політики 16 2.2. Інструменти грошово-кредитної політики 21 3. Основні засади грошово-кредитної політики в Україні на сучасному етапі 26 Висновок 35 Список використаної літератури 38

 15. Маса грошей в обігу і методи її вимірювання
  Вступ 3 1. Поняття грошової маси та методи її вимірювання 4 2. Агрегатний метод вимірювання маси грошей в обороті 7 3. Механізм зміни та регулювання маси грошей в обігу 15 Висновок 21 Список використаної літератури 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua